Budapest Főváros Levéltára fond- és állagjegyzéke

 

IV. A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok (1528-1992)


HU BFL IV.401 Kispesti járás főszolgabírájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1922
Terjedelem: 26,65 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Akármilyen iratok.
          HU BFL IV.401.a Elnöki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1922
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL IV.401.b Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1922
Terjedelem: 24,96 ifm
          HU BFL IV.401.c Kihágási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1922
Terjedelem: 1,33 ifm
          HU BFL IV.401.d Iparügyi iratok - Az állag megszűnt, az iratanyag áthelyezve a b) állagba (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1920
          HU BFL IV.401.e Katonai iratok - Az állag megszűnt, az iratanyag áthelyezve a b) állagba (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1920
HU BFL IV.402 Központi járás főszolgabírájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1950
   Megjegyzés: 1885- (szórvány) 1922-1949 1950- (szórvány)
Terjedelem: 222,28 ifm
          HU BFL IV.402.a Elnöki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL IV.402.b Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1949
Terjedelem: 168,66 ifm
          HU BFL IV.402.c Tisztiorvosi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1949
Terjedelem: 11,1 ifm
          HU BFL IV.402.d Állatorvosi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1925
Terjedelem: 0,96 ifm
          HU BFL IV.402.e Kihágási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1950
Terjedelem: 7,86 ifm
          HU BFL IV.402.f Munkaügyi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1949
Terjedelem: 15,28 ifm
          HU BFL IV.402.g Iparügyi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 11,02 ifm
          HU BFL IV.402.h Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1944
Terjedelem: 5,96 ifm
HU BFL IV.403 Központi járás csepeli szolgabírói kirendeltség iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1946
   Megjegyzés: 1943-1944
Terjedelem: 8,6 ifm
          HU BFL IV.403.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1944
Terjedelem: 7,88 ifm
          HU BFL IV.403.b Vegyes nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1944
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL IV.403.c Munkakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1944
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL IV.403.d Tisztiorvosi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.403.e Telepengedélyek (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IV.1001 Buda Város Választó Polgárságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1792-1848
Terjedelem: 1,35 ifm
          HU BFL IV.1001.a Jegyzőkönyvek /Bürgerschafts Protocoll,Communitäts Protocoll/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1792-1847
Terjedelem: 1,2 ifm
          HU BFL IV.1001.b Választópolgársági iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1792-1847
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1001.c Szószólói iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1792-1848
Terjedelem: 0,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1002 Buda Város Tanácsának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1686-1901
Terjedelem: 256,37 ifm
          HU BFL IV.1002.a Tanácsülési jegyzőkönyvek (Magistrats Protocoll) (Állag)
Létrehozás ideje: 1687-1873
Terjedelem: 49,15 ifm
Tartalom: csak másolatban (digitális)
Hozzáférés és használat: Digitalizálva
Másolatok: Online elérhető; 156073 fájl; 214 mappa. Digitalizálva az 1-210. kötetig: az 1687-1830 közötti évek jegyzőkönyvei (kivéve a 98-100., 108.111., 113., 158. kötet anyaga) digitalizált formában elérhetőek a Hungaricanán és az MLP-én; az ELP-on az 1687-1816 közötti időszakból az 1-97., 105., 159-164., 166. kötet anyaga.
          HU BFL IV.1002.b A Budai Kamarai Inspektorátus, illetve Adminisztráció rendeletei /Acta administrationis cameralis/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1686-1705
Terjedelem: 0,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1002.c Közös mutatók (Registrum magistratuale) (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1800
Terjedelem: 1 ifm
Tartalom: csak mikrofilmen: XV.20.4
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1002.d Királyi rendeletek (Mandata regia) (Állag)
Létrehozás ideje: 1703-1848
Terjedelem: 4,14 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1002.e Helytartótanácsi rendeletek /Locumtenentialia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1710-1848
Terjedelem: 41,86 ifm
          HU BFL IV.1002.f Helytartótanácsi körlevelek (Állag)
Létrehozás ideje: 1790-1848
Terjedelem: 1,32 ifm
          HU BFL IV.1002.g Kamarai rendeletek (Cameralia) (Állag)
Létrehozás ideje: 1703-1848
Terjedelem: 7,2 ifm
          HU BFL IV.1002.h A pesti kerületi főispán rendeletei /Ordinationes supremi comitis/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1790
Terjedelem: 0,42 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1002.i A pesti kerületi alispán rendeletei /Ordinationes vicecomitis/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1787-1790
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL IV.1002.j Tanácsi levelezések /Correspondentiae magistratuales/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1687-1854
Terjedelem: 36,59 ifm
          HU BFL IV.1002.k Ágensi levelezés /Correspondentiae agentiales/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1690-1785
Terjedelem: 2,84 ifm
          HU BFL IV.1002.l Biztosi és bizottsági jelentések /Relationes magistratuales/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1787-1799
Terjedelem: 0,98 ifm
          HU BFL IV.1002.m Hivatali utasítások /Instructiones/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1703-1873
Terjedelem: 0,5 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik;1440 fájl; 45 mappa. Digitalizálva az 1-3. raktári egység. Belső hálózaton elérhető!
          HU BFL IV.1002.n Városi szerződések (Contractus civitatis) (Állag)
Létrehozás ideje: 1780-1873
Terjedelem: 1,68 ifm
          HU BFL IV.1002.o Céhügyi iratok /Acta caehalia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1699-1873
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL IV.1002.p Árvaügyi iratok /Acta pupillaria/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1753-1862
Terjedelem: 29,87 ifm
          HU BFL IV.1002.q Vegyes gyámügyi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1727-1858
Terjedelem: 0,98 ifm
          HU BFL IV.1002.r Különféle népesség- és ingatlanösszeírások (Állag)
Létrehozás ideje: 1696-1843
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1002.s Nem nemesek összeírása /Conscriptio animarum ignobilium/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1803-1830
          HU BFL IV.1002.t 1827-1828. évi összeírás /Conscriptio regnicolaris/ (Állag)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,42 ifm
Szervtörténet:
Másolatok: A 3-4. kötet digitalizálva! 379 fájl, 2 mappa. Az iratokra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.
          HU BFL IV.1002.u Polgárkönyvek /Matricula civium/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1686-1873
Terjedelem: 0,5 ifm
Tartalom: digitalizálva, dtar-ból kutatható
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 375 fájl, 5 mappa.
          HU BFL IV.1002.v Magánszerződések és kötelezvények /Contractus et obligationes/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1785-1859
Terjedelem: 0,85 ifm
          HU BFL IV.1002.x Örökbevallási jegyzőkönyvek /Libri fassionum/ - megszűnt! Kötetei átsorolva a IV.1009.d-állagba! (Állag)
Létrehozás ideje: 1754-1802
Terjedelem: 1,5 ifm
          HU BFL IV.1002.y Végrendeletek /Testamenta/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1696-1873
Terjedelem: 6,27 ifm
Tartalom: Digitalizált másolat: az Elektronikus Levéltári Portálon és a Hungarica portálon elérhető.
Hozzáférés és használat: Digitalizálva
Másolatok: Online elérhető; 28642 fájl; 7805 mappa.
          HU BFL IV.1002.z Hagyatéki leltárak /Inventaria/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1708-1873
Terjedelem: 21,38 ifm
          HU BFL IV.1002.aa Vegyes hagyatéki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1760-1864
Terjedelem: 8,54 ifm
          HU BFL IV.1002.bb Örökös nélkül meghalt polgárok hagyatékával kapcsolatos iratok /Caducitaet/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1700-1873
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1002.cc Pénztári vizsgálatok (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1851
Terjedelem: 1,12 ifm
          HU BFL IV.1002.dd Polgárok városi tartozásával kapcsolatos iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1806-1848
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1002.ee Tisztújítási iratok /Acta restaurationum magistratualium/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1705-1843
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL IV.1002.ff Országgyűlési iratok /Acta diaetalia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1705-1848
Terjedelem: 2,74 ifm
          HU BFL IV.1002.gg Hajóhídra vonatkozó iratok /Acta pontis navalis/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1721-1852
Terjedelem: 3,28 ifm
          HU BFL IV.1002.hh Színházügyi iratok /Acta theatralia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1788-1873
Terjedelem: 1,12 ifm
          HU BFL IV.1002.ii Árvízügyi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1838-1842
Terjedelem: 0,33 ifm
          HU BFL IV.1002.jj Árvizi és bombázási kölcsön iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1838-1857
Terjedelem: 1,68 ifm
          HU BFL IV.1002.kk Önkéntes adakozásokra vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1810-1862
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1002.ll Irodaszerek elszámolása (Állag)
Létrehozás ideje: 1816-1854
Terjedelem: 0,9 ifm
          HU BFL IV.1002.mm Építési iratok és tervek (Állag)
Létrehozás ideje: 1811-1873
Terjedelem: 0,3 ifm
Másolatok: Digitalizálva a 2. téka anyagából a No.5-17., 19. 52 fájl,13 mappa. Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. A No. 8. átadva a Tervtárnak és átsorolva a XV.17.a 303 228/a jelzet alatt!
          HU BFL IV.1002.nn Városi tisztviselők lajstroma /Elenchus officialium/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1686-1870
Terjedelem: 0,52 ifm
Tartalom: dtar-ból elérhető
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. Digitalizálva az 1-3. kötet. 235 fájl, 3 mappa.
          HU BFL IV.1002.oo Egyházlátogatási jegyzőkönyvek /Visitationes canonicae/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1732-1846
Terjedelem: 0,23 ifm
          HU BFL IV.1002.pp Rabnyilvántartókönyvek /Tabellae captivorum et malefactorum/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1765-1850
Terjedelem: 1,16 ifm
          HU BFL IV.1002.qq Rab-munkanaplók /Arrestanten Arbeits Protocoll/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1831-1846
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL IV.1002.rr Fuvaros- és fuvarnyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1790-1859
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL IV.1002.ss Országgyűlési szállások jegyzőkönyvei /Protocolla quarteriorum diaetalium/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1805-1809
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1002.tt A város levéltárára vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1757-1901
Terjedelem: 0,14 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 95 fájl, 0 mappa.
          HU BFL IV.1002.uu Vegyes iratok /Miscellanea antiqua/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1687-1873
Terjedelem: 12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. Digitalizálva A budai kiváltságlevélre vonatkozó iratok (1-1270.p.) anyaga.924 fájl, 0 mappa.
          HU BFL IV.1002.vv Peres ügyek (Állag)
Létrehozás ideje: 1734-1859
Terjedelem: 4,59 ifm
          HU BFL IV.1002.xx Lajstromozatlan iratok I. (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1848
Terjedelem: 4,06 ifm
HU BFL IV.1003 Buda város Gazdasági Bizottmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1787-1872
Terjedelem: 3 ifm
          HU BFL IV.1003.a  (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1003.b Gazdasági Bizottmány iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1787-1872
Terjedelem: 0,84 ifm
HU BFL IV.1004 Buda Város Árvabizotmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1826-1848
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL IV.1005 Buda Város Adóhivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1693-1872
Terjedelem: 54,56 ifm
          HU BFL IV.1005.a Porció kivetés /Portions Anschlag/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1693-1766
Terjedelem: 0,3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.b Adókivetési könyvek /Repartitionsbuch/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1693-1766
Terjedelem: 7 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.c Adóösszeírások /Contributions Conscription/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1785-1850
Terjedelem: 12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.d Adóbeszedési könyvek /Contributions Perceptionsbuch/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1848
Terjedelem: 9,9 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.e Adónaplók /Contributions Journal/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1851
Terjedelem: 2,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.f Adószámadások /Steuer Amts Rechnung/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1693-1862
Terjedelem: 11,1 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. Digitalizálva csak a háztulajdonosok listája 1693-1717 közti időszakból (1.téka) 28 fájl, 0 mappa.
          HU BFL IV.1005.g Adókönyvek /Amstbuch... von Contributionsfond/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1826
Terjedelem: 6,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.h Adóleírási könyvek /Contributions Abfall Specification/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1839-1849
Terjedelem: 0,3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.i Ipari- és kereseti adókivetési könyvek /Gewerbgelder/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1730-1846
Terjedelem: 0,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.j Védelmi adó számadáskönyvek /Schutzthaller Rechnung/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1741-1786
Terjedelem: 1,3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.k Rendkívüli hadiadó és múzeumi adópótlék könyvei /Subsidien und Muzeums Beiträge/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1807-1851
Terjedelem: 2,3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.l Adózók mutatója (Állag)
Létrehozás ideje: 1826-1835
Terjedelem: 0,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.m Adóbeszedési naplók (Állag)
Létrehozás ideje: 1722-1729
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1005.n Számadásmellékletek (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1813
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL IV.1005.o Vegyes adóhivatali iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1814-1872
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1006 Buda Város Kamarási Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1687-1873
Terjedelem: 100,86 ifm
          HU BFL IV.1006.a Költségvetések (Állag)
Létrehozás ideje: 1788-1872
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL IV.1006.b Házipénztári naplók /Obercammeramts Journal/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1777-1873
Terjedelem: 8 ifm
          HU BFL IV.1006.c Pénztári kimutatások (Állag)
Létrehozás ideje: 1813-1873
Terjedelem: 1,6 ifm
          HU BFL IV.1006.d Pénztári jelentések (Állag)
Létrehozás ideje: 1812-1873
Terjedelem: 3,08 ifm
          HU BFL IV.1006.e Kamarási számadások /Obercammeramts Rechnung/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1687-1869
Terjedelem: 83,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1006.f Pauer Antal vagyontömegének számadásai (Állag)
Létrehozás ideje: 1821-1854
Terjedelem: 1,42 ifm
          HU BFL IV.1006.g Schmidt Antal vagyontömegének számadásai (Állag)
Létrehozás ideje: 1826-1835
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1006.h Polgárdíjak naplói /Bürger Protocoll/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1799-1834 [-1854]
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1006.i Pénztári vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1788-1872
Terjedelem: 0,74 ifm
          HU BFL IV.1006.j Kamarási ügyviteli napló /Exhibiten Protocoll/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1804-1856
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL IV.1006.k Kamarási nyilvántartókönyvek /Hilfsregister/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1840-1856
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL IV.1006.l Vegyes számadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1800-1860
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IV.1007 Buda Város Alkamarási Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1696-1873
Terjedelem: 45,02 ifm
          HU BFL IV.1007.a Alkamarási naplók /Untercammeramts Journal/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1777-1859
Terjedelem: 0,9 ifm
          HU BFL IV.1007.b Alkamarási számadások /Untercammeramts Rechnung/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1696-1862
Terjedelem: 10,37 ifm
          HU BFL IV.1007.c Templomszámadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1801-1871
Terjedelem: 8,1 ifm
          HU BFL IV.1007.d Kórházi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1704-1868
Terjedelem: 3,42 ifm
          HU BFL IV.1007.e A Szegényház, a szegényalap és egyéb alapok számadási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1713-1872
Terjedelem: 9,44 ifm
          HU BFL IV.1007.f Dologházi számadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1832-1855
Terjedelem: 0,38 ifm
          HU BFL IV.1007.g Serfőzőszámadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1711-1742
Terjedelem: 1,7 ifm
          HU BFL IV.1007.h Lövöldeszámadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1768-1778
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL IV.1007.i Tűzoltópénztári számadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1778-1830
Terjedelem: 2,56 ifm
          HU BFL IV.1007.j Vámhivatali számadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1716-1873
Terjedelem: 1,34 ifm
          HU BFL IV.1007.k Alapítványok számadási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1757-1858
Terjedelem: 2,09 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1007.l Temetkezési alap számadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1800-1860
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1007.m Húsellátási alap számadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1810-1811
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL IV.1007.n Városi tisztviselők nyugdíjalapjának számadásai (Állag)
Létrehozás ideje: 1824-1859
Terjedelem: 1,68 ifm
          HU BFL IV.1007.o Vegyes gazdasági iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1795-1795
Terjedelem: 1,84 ifm
HU BFL IV.1008 Buda Város Árvahivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1732-1861
Terjedelem: 24,32 ifm
          HU BFL IV.1008.a Árvakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1732-1780
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1008.b Árvahivatali számadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1753-1861
Terjedelem: 24,18 ifm
HU BFL IV.1009 Buda Város Telekhivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1686-1873
Terjedelem: 68,51 ifm
          HU BFL IV.1009.a Telekösszeírások (Állag)
Létrehozás ideje: 1709-1834
Terjedelem: 0,8 ifm
Tartalom: mikrofilmen: XV.20.12
Szervtörténet: Szervezet
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. Az egész állag mikrofilmről digitalizálva. 2 930 fájl, 5 mappa. Belső hálózaton elérhető!
          HU BFL IV.1009.b A Budai Kamarai Adminisztrációtól átvett telekkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1695-1705
Terjedelem: 1,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1009.c Teleklevelek jegyzőkönyvei /Gewöhr Protocoll/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1705-1851
Terjedelem: 9,4 ifm
Tartalom: Csak mikrofilmen: XV.20.14
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1009.d Telekátírási jegyzőkönyvek /Fassions Protocoll/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1772-1855
Terjedelem: 7,02 ifm
          HU BFL IV.1009.e Telekfelmérési könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1738-1812 [-1830]
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL IV.1009.f Telekkönyvek /Grundbuch Conscription/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1739-1852
Terjedelem: 15,4 ifm
          HU BFL IV.1009.g Telekkönyvi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1686-1851
Terjedelem: 6,42 ifm
          HU BFL IV.1009.h Telekadókönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1706-1750
Terjedelem: 0,2 ifm
Tartalom: Csak mikrofilmen: XV.20.15
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: 1. A városi telekhivatal által készített összeírás a ház és telek után kivetett telekadóról. A kötet évenként, városrészek szerint, a városrészeken belül a házszámok emelkedő sorrendjében közli a telektulajdonos nevét és a kivetett telekadót. Segédlet nincs. 2. A városi telekhivatal nyilvántartókönyve, összeírása a budai lakosság ingatlanairól, azok területéről adózás céljára. (Zodiacus censurae civilis seu conscriptio pro rationibus urbarialibus et perceptoratus deserviens). A kötet városrészenként házszámok sorrendjében tartalmazza a tulajdonos nevét, az ingatlanfajtákat, azok régi és új telekkönyvi számait, terjedelmét, a telekátírási jegyzőkönyv kötet- és oldalszámát. A kötet a városrészek szerinti felosztás segítségével, laponkénti átnézéssel kutatható.
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1009.i Telekhivatali számadások /Grundbuchs Rechnung/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1705-1852
Terjedelem: 11,28 ifm
          HU BFL IV.1009.j Telekhivatali vegyes könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1714-1873
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL IV.1009.k Telekhivatali jövedéknapló - Megszűnt (Áthelyezve a IV.1009. i - állagba) (Állag)
Létrehozás ideje: 1816-1850
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL IV.1009.l Telekbecslési könyvek és iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1776-1853
Terjedelem: 1,74 ifm
          HU BFL IV.1009.m Be- és kitáblázási jegyzőkönyvek /Protocollum in- et extabulationum/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1770-1856
Terjedelem: 6,18 ifm
          HU BFL IV.1009.n Jelzáloghitel-könyvek /Hypotec-Buch/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1706-1770
Terjedelem: 0,9 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1009.o Telekhivatali letétpénztári iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1809-1858
Terjedelem: 4,46 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1009.p Hegyvám- és tizedbeszedési könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1847
Terjedelem: 1,5 ifm
          HU BFL IV.1009.q Hegyvám- és tizednaplók (Állag)
Létrehozás ideje: 1828-1861
Terjedelem: 0,45 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1009.r Hegyvám- és tizedszámadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1828-1850
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL IV.1010 Buda Város Számvevőhivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1693-1873
   Megjegyzés: XVIII-1873
Terjedelem: 10,89 ifm
          HU BFL IV.1010.a Számadásvizsgálatok (Állag)
Létrehozás ideje: 1693-1850
Terjedelem: 2,94 ifm
          HU BFL IV.1010.b Számvevőségi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1873
Terjedelem: 7,8 ifm
          HU BFL IV.1010.c Számadás mellékletek (Állag)
Létrehozás ideje: 18. sz.-19. sz.
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL IV.1011 Buda Város Tizedhivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1778-1849
Terjedelem: 1,74 ifm
          HU BFL IV.1011.a Tizedbeszedési könyvek /Wein Zehend Perception, Frucht Zehend Perception/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1787-1827
Terjedelem: 0,74 ifm
          HU BFL IV.1011.b Tizedszámadások /Wein- und Frucht Zehend Rechnung/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1778-1849
Terjedelem: 1 ifm
HU BFL IV.1012 Buda Város Kapitányi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1786-1873
Terjedelem: 2,8 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1013 Buda Város Ügyészi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1792-1873
Terjedelem: 4,34 ifm
HU BFL IV.1014 Buda Város Törvényszékének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1688-1870
   Megjegyzés: XIX-1870
Terjedelem: 119,77 ifm
          HU BFL IV.1014.a Törvényszéki jegyzőkönyvek /Protocolla iudicialia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1708-1850
Terjedelem: 21,6 ifm
          HU BFL IV.1014.b Törvényszéki iratok /Acta iudicalia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1688-1870
Terjedelem: 8,68 ifm
          HU BFL IV.1014.c Törvényszéki jelentések /Relationes iudiciales/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1710-1851
Terjedelem: 29,11 ifm
          HU BFL IV.1014.d Polgári perek /Processus civiles/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1737-1851
Terjedelem: 39,34 ifm
          HU BFL IV.1014.e Csődperek (XIX sz. első fele) (Állag)
Létrehozás ideje: 19. sz.-19. sz.
Terjedelem: 1,26 ifm
          HU BFL IV.1014.f Válóperek XVIII. sz. vége XIX. sz. eleje (Állag)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1014.g Büntetőperek /Processus criminales/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1760-1840
Terjedelem: 1,28 ifm
          HU BFL IV.1014.h Tárnokszéki jegyzőkönyvek /Acta tavernicalia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1757-1842
Terjedelem: 4,8 ifm
          HU BFL IV.1014.i ĺtéletek könyvei /Libri sententiarum/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1829-1850
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL IV.1014.j Váltótörvényszéki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1841-1855
Terjedelem: 1,83 ifm
          HU BFL IV.1014.k Albírósági jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1820-1848
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1014.l Törvényszéki levelezés 1786 - 1851 - megszűnt! (Áthelyezve a IV.1015.d-be) (Állag)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 10,83 ifm
          HU BFL IV.1014.m Törvényszéki mutatók 1786 - 1800 - megszűnt! (Áthelyezve a IV.1015.e-be) (Állag)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,5 ifm
HU BFL IV.1015 Buda Város II. József-féle Törvényszékének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1786-1851
Terjedelem: 22,02 ifm
          HU BFL IV.1015.a Törvényszéki iktatókönyvek /Protocolla exhibitionum iudicialia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1829
Terjedelem: 4 ifm
          HU BFL IV.1015.b A hétszemélyes tábla, ill. a kancellária rendeletei /Mandata regia iudicialia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1839
Terjedelem: 5,7 ifm
          HU BFL IV.1015.c Királyi táblai rendeletek /Intimata Tabulae Regiae/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1790
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL IV.1015.d Törvényszéki iratok /Correspondentiae iudiciales/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1851
Terjedelem: 10,9 ifm
          HU BFL IV.1015.e Törvényszéki mutató /Registrum iudiciale/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1806
Terjedelem: 1 ifm
HU BFL IV.1016 Budai Tisztviselők után maradt iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1786-1872
Terjedelem: 3,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1017 Ügyvédek után maradt iratok /Acta post advocatos/ (Fond)
Létrehozás ideje: 1737-1800
Terjedelem: 0,79 ifm
HU BFL IV.1018 Buda Város Titkos Levéltára (Fond)
Létrehozás ideje: 1528-1872
Terjedelem: 0,6 ifm
Tartalom: digitalizálva, dtar-ból elérhető
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 1085 fájl, 179 mappa. Az egész digitalizálva. A belső hálózaton érhető el.
HU BFL IV.1019 Történeti értékű iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1687-1872
Terjedelem: 0,3 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. Az egész fond digitalizálva! 748 fájl, 145 mappa. Belső hálózaton.
HU BFL IV.1020 Tárnoki városok levéltárának maradványa (Fond)
Létrehozás ideje: 1602-1603
Terjedelem: 0,7 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. Az egész fond digitalizálva! 25 fájl, 5 mappa.
HU BFL IV.1021 Vegyes iratok gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1784-1873
Terjedelem: 0,28 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.8 fájl, 2 mappa. Csak a budavári főtemplom tornyában talált iratok (évkörük: 1725-1763) lettek digitalizálva! Belső hálózaton elérhető!
HU BFL IV.1101 Buda Város Bizottmányi Közgyűlésének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1848-1849
Terjedelem: 0,29 ifm
          HU BFL IV.1101.a Közgyűlési jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1848
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL IV.1101.b Közgyűlési iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1849
Terjedelem: 0,19 ifm
HU BFL IV.1102 Buda Város Községtanácsának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1850-1854 [-1860]
   Megjegyzés: 1850-1860
Terjedelem: 1,48 ifm
          HU BFL IV.1102.a Községtanácsi jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1850-1854 [-1858]
Terjedelem: 1,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1102.b Községtanácsi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1854 [-1860]
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL IV.1103 Buda Város Bizottmányi Közgyűlésének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1861
   Megjegyzés: 1861-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1103.a Bizottmányi jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1861
Terjedelem: 0,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1103.b Bizottmányi közgyülések iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1861
Terjedelem: 0,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1104 Buda Város Polgári Választmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1862-1867
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL IV.1105 Buda Város Városhatósági Közgyülésének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1867-1873
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL IV.1106 Buda Város Tanácsának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1848-1873
Terjedelem: 79,97 ifm
          HU BFL IV.1106.a 1848-1849. évi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1849
Terjedelem: 0,89 ifm
          HU BFL IV.1106.b Tanácsi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1873
Terjedelem: 72,18 ifm
Tartalom: mutatókötetek csak mikrofilmen: XV.20.17
          HU BFL IV.1106.c Országgyűlési és községi választási névjegyzékek (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1865 [1848-1869]
Terjedelem: 0,5 ifm
          HU BFL IV.1106.d Különféle népesség-, ingatlan- és állatösszeírások (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1873
Terjedelem: 1 ifm
          HU BFL IV.1106.e Népösszeírási felvételi ívek (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1857
Terjedelem: 2,8 ifm
          HU BFL IV.1106.f Újoncozási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1850-1868
Terjedelem: 0,78 ifm
          HU BFL IV.1106.g Lajstromozatlan iratok II. (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1873
Terjedelem: 1,82 ifm
HU BFL IV.1107 Buda Város Építő- és Szépítő Bizottmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1863-1873
Terjedelem: 1,02 ifm
HU BFL IV.1108 Buda Város Árvabizottmányának iratai (Waisen Comissions Acten) (Fond)
Létrehozás ideje: 1853-1860
   Megjegyzés: 1850-1860
Terjedelem: 8,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1108.a Árvabizottsági iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1860
Terjedelem: 7,76 ifm
          HU BFL IV.1108.b Mutatók (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1860
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL IV.1109 Buda város Árva- és Gyámhatósági Bizottmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1860-1873
Terjedelem: 2,6 ifm
HU BFL IV.1110 Buda város polgármesterének iratai. Elnöki iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1854-1873
Terjedelem: 5,18 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1111 Buda Város Adóhivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1849-1867
Terjedelem: 2,74 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1111.a Közmunkaösszeírási és megváltási könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1863
Terjedelem: 2,08 ifm
          HU BFL IV.1111.b Vegyes adónyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1849-1864
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL IV.1111.c Vegyes segédkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1850-1867
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL IV.1112 Buda Város Kamarási Hivatalának iratai. Hídpénzelszámolási naplók (Fond)
Létrehozás ideje: 1857-1859
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1113 Buda Város Alkamarási hivatalának iratai. Erdei föld- és csemeteszállítási könyvek (Fond)
Létrehozás ideje: 1854-1871
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1114 Buda Város Számvevőhivatalának iratai. Községi pótlék lajstromok (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1872
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL IV.1115 Buda Város Mérnöki Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1855-1874
Terjedelem: 6,46 ifm
HU BFL IV.1116 Buda Város Letéthivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1873
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL IV.1117 Buda Város Elemi Iskolák Igazgatóságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1850-1870
Terjedelem: 0,84 ifm
HU BFL IV.1118 A Pest Megyei Császári Királyi Törvényszék III. /Budai/ osztályának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1854
Terjedelem: 18,5 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1119 A Budai Császári Királyi Járásbíróság iratai /Bezirks Collegialqericht/ (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1855
   Megjegyzés: 1851-1854
Terjedelem: 28,48 ifm
          HU BFL IV.1119.a Polgári- és büntetőperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1854
Terjedelem: 20,34 ifm
          HU BFL IV.1119.b Telekkönyvi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1854
Terjedelem: 6,34 ifm
          HU BFL IV.1119.c Telek- és betáblázási könyvek /Grund- und Intabulationsbuch/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1855-1855
Terjedelem: 1,8 ifm
Tartalom: csak mikrofillmen: XV.20.18
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
HU BFL IV.1120 A Budai Császári Királyi Országos Törvényszék iratai /K. K. Ofner Landesgericht/ (Fond)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 34,5 ifm
          HU BFL IV.1120.a Polgári perek (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 16,89 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1120.b Bűntetőperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 17,56 ifm
          HU BFL IV.1120.c Esztergomi büntetőfőkönyv /Graner Hauptbuch/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1857
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL IV.1121 A Budai Városilag Kiküldött Bíróság iratai /Städtisch - Delegiertes Bezirksgericht/ (Fond)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 30,91 ifm
          HU BFL IV.1121.a Polgári perek (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 23,26 ifm
          HU BFL IV.1121.b Büntetőperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 7,65 ifm
HU BFL IV.1122 Buda Város Visszaállított Törvényszékének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1871
Terjedelem: 52,38 ifm
          HU BFL IV.1122.a Polgári perek (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1871
Terjedelem: 47,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1122.b Büntetőperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1871
Terjedelem: 4,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1122.c Váltótörvényszéki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1862
Terjedelem: 0,14 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1123 A Budai Városi Törvényszék, a Budai Császári Királyi Járásbíróság és a Budai Császári Királyi Országos Törvényszék letétpénztári iratainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1828-1861
Terjedelem: 2,9 ifm
HU BFL IV.1124 A Budai Nemzetőrség iratai. 1848 - 1849 (Fond)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL IV.1201 Pest Város Választott Polgárságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1717-1848
Terjedelem: 2,29 ifm
          HU BFL IV.1201.a Jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1813-1848
Terjedelem: 0,7 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A választott polgársággal kapcsolatos iratok gyűjteménye. A szószóló /Vornund/ eredeti beadványai /portulatumai/ a tanácshoz, s az azokra adott tanácsi válaszok. A tanács által választott polgársággal másolatban közölt helytartótanávsi és kamarai rendeletek. Bérletekre, kölcsönügyekre vonatkozó, s a választott polgárság hatáskörébe tarozó egyéb ügyek iratai, sokszor iratcsomók, tanácsülési jegyzőkönyvi kivonatok. A Választott polgársági jegyzőkönyvek kivonataiból egy páldányt elküldtek a tanácsnak. Az iratok a XIX. századi rendezés szerint az egész sorozaton átfutó /1-2224-ig/ levéltári számok folyamatos sorrendjében vannak elhelyezve. Az iratok sorrendje általában az időrenden alapszik. A mutatókönyvek 2 kötetben /1717-1818, 1819-1830/ vezérszavak és tárgycímszavak, kötetenként újra kezdődő betűrendben, egyes betükön belül időrendben adják a rövid tárgyat, az iratszámot és a levéltári számot.
          HU BFL IV.1201.b Iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1717-1830
Terjedelem: 1,59 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: hugyugyufgyufgyuigyuigyugyuifgyu gygyfgyg hvhvgh gdftdftydftydftdftydftydftyd
HU BFL IV.1202 Pest Város Tanácsának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1687-1885
Terjedelem: 387,99 ifm
          HU BFL IV.1202.a Tanácsülési jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1688-1873
Terjedelem: 74 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi tanács üléséről készült jegyzőkönyvek. A jegyzőkönyvek csak 1786-tól kezdve tartalmazzák a tanácsülés elé került összes ügyeket, elintézésükkel együtt, korábban csak a fontosabb ügyekről készült a tanácsülési jegyzőkönyvben feljegyzés és - főként a XVIII. század első felében - a tanácsülésen csak szóban előadott ügyekről. A tanácsülés intézkedett mindazon ügyekben, melyeket a városi privilégium a hatáskörébe utalt. A tanácsülési jegyzőkönyvek az ülések időrendjének megfelelően, kezdetben több évet egybekötve, később évenként külön-külön, majd egy éven belül több kötetbe kötve vannak elhelyezve. A jegyzőkönyvekben tételszámozás 1786-ig nincs, a kötetek csak az egyes ülések dátumai szerint tagolódnak. A kötetek lapjai számozva vannak. 1786 május 1-től kezdődik a tanácsülési tárgyak számozása, ettől kezdve évenként újrakezdődik, 1787 szeptember 1.-1814-ig pedig folyamatosan haladó. 1787 szeptember 1.-1790. május 1.-ig rovatos jegyzőkönyvet használtak, az egyes rovatok a következők voltak: iratszám /Zahl der Stücke/, beadás napja, a beadó neve, és a tárgy rövid kivonata, elintézés, határozat, az elintézés napja. 1814 után tanácsi iktatás bevezetése következtében, az egyes ügyek iktatás után kerültek a tanácsülés elé, s ettől kezdve megszűnt a folyamatos jegyzőkönyvi számozás, mert az ügyek sürgősségük és fajtájuk szerint csoportosítva, az iktatószámok alatt ugyan, de ezek sorrendjétől függetlenül kerültek tárgyalásra. A tanácsülési jegyzőkönyvekben a kutatás 1800 előtt az egyes kötetek végén itt-ott található névmutatók, 1800 után pedig a mutatókönyvek segítségével lehetséges. 1800 előtt csak a következő időszakokra vonatkozólag találunk névmutatókat: 1688-1703. július 27., 1714. január 5.-1740. január 18., 1741. március 14.-1744. szeptember 16., 1745. január 15.-től 1750. szeptember 5., 1752. január 3.-1753. január 18., 1760. január 2.-1761. január 17., 1771. január 3.-június 28., 1773. január 4.-20.-ig., 1776. január 8.-szeptember 9., 1777. január 2,-1778. augusztus 17., 1779. január 4.-április 21., 1781. január 3.-1782. május 1., 1783. január 8.-15., 1791. július 2.-1793. szeptember 4., 1794. január 3.-július 14., 1798. január 3.-május 5., 1798. július 2.-28. Ezek az egyes kötetek végén /ill. néha az elején/ található névmutatók a felek neveinek, ill. tárgyi címszavak nem szoros abc rendjében adják a rövid tárgyat és az oldalszámot. - 1800 után mutatókönyvek állnak rendelkezésünkre, melyek évenként több kötetben, a felek neveinek, ill. tárgyi címszavaknak kötetenként újrakezdődő abc rendjében utalnak a jegyzőkönyvi tételszámra 1821-1852-ig és 1861-1873-ig pedig megadják az ülés időpontját is. 1814-1830-ig és 1853-1860-ig, tehát a kutatás a mutatókönyvek segítségével is igen nehézkes, mivel a nem folyamatos tételszámozás miatt a jegyzőkönyvekben nehéz a keresett számot megtalálni. /1815-1823-ig nincs mutatókönyv!/ A tanácsülési jegyzőkönyvek a következő időszakokból hiányoznak: 1856. IV. hó, 1857. V.-Vi. hó, 1858. I-II., III.-IV., VI., IX.-X., XI.-XII. hó, 1859. V.-VIII., XI.-XII. hó, 1860. I.-III., VI.-VII. 28.-ig, VII.-IX., XI.-XII. hó. A muatókönyvek közül hiányoznak az: 1815-1823, 1853-1855. évekre vonatkozó kötetek. A kötetek csak mikrofilmen kutathatók!
Hozzáférés és használat: Digitalizálva
Másolatok: Online és A belső hálózaton elérhető. Digitalizálva az 1-620. kötet, az 1687-1873 közötti évek jegyzőkönyvei.179380 fájl, 253 mappa.
          HU BFL IV.1202.b Gazdasági és közügyek jegyzőkönyvei /Protocollum publica et oeconomica negotia complectens/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1767-1771
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: 1767-től a királyi biztos rendelete folytán a város gazdasági és közügyeinek intézésére tartott ülésekről lészített jegyzőkönyvek. Az ülésen a főbíró elnöklete alatt résztvettek: 2 belső tanácsos, a szószóló, a kamarás, az exactor és 2 külső tanácsos. Azokon a napokon tartottak ülést, amikor a belső tanács nem ülésezett. A jegyzőkönyv az ülések időrendjébentartalmazza a bejegyzéseket. Az ülések tárgyai nincsenek számozva. Mutató hiányában a jegyzőkönyv csak átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.c Rendeletek és felterjesztések /Intimata, mandata et repraesentationes/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1687-1847
Terjedelem: 129,02 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A kamarai adminisztrációtól, a budai várparancsnoktól, a budai subdelegata commissiótól, a főhadbiztosságtól, a tábori hadbiztostól, a kamarától, a kancelláriától, a helytartótanácstól /1724-től kezdve/, a tárnokmestertől, Pest megyétől és Buda városától, egyéb városoktól és megyéktől, néha magánszemélyektől a városhoz érkezett iratok, s a város által az ezekre adott válaszok fogalmazványai, iratmellékletek. Az iratok tárgya elvi jelentőségű ügyektől a legapróbb magánjogi követelésekig terjed. Tehát az iratsorozat címe - legalább is a korai évtizedekben - nem fejezi ki az e cím alatt tárolt iratanyag tárgyi változatosságát. A XVIII. század második felétől kezdve azonban az iratsorozat szinte kizárólag olyan ügyek iratait tartalmazza, amelyekben kormányhatósági /kamara, helytartótanács, kancellária/ intézkedés is történt. Az iratanyag, melynek első rendezése az 1780-as években történt, három nagy időszakra tagoltan van elhelyezve: Archivum Antiquum, 1687-1785, Archivum medium, 1786-1813, Archivum novum, 1814-1847. Az egyes időszakokon belül, az iratok újrakezdődő és az egész időszakon végigfutó levéltári számok egykorú sorrendjében vannak elhelyezve. A levéltári számok általában egy-egy éven belül, szinte kivétel nélkül - az időrendet követik. Egy-egy levéltári szám alatt az egy-egy ügyre vonatkozó iratok általában együtt találhatók. Ennek következtében néha egy-egy ügyre vonatkozólag egy egész doboznyi , sőt néha több is keletkezett. Ezeket, mint külön csomókat az egyes időszakokba tartozó iratok sorozatának végén helyezték el. Az iratsorozat neve az időszak rövidített jelzése /a.a., a.m., a.n./ és a levéltári szám valamennyi iraton, iratmellékleten szerepel. Az iratokon a XVIII: század elején még csak elvétve, a XVIII. század közepétől rendszeresen található a tanácsülésen való bemutatás dátuma, 1786-tól kezdve az irat jegyzőkönyvi tételszáma /később iktatószáma/ is. A lajstromozatlan iratok időrendben vannak elhelyezve Az iratanyag kutatásához a következő segédkönyvek állnak rendelkezésünkre: A Registratur aller an die Statt gekommenen, Missiven, 1687-1849-ig az Intimata a.a. időszaka 1-3345 A.-levéltári számig terjedő iratainak csaknem egykorú sorrendjében - mely tulajdonképpen az időrendnek felel meg - adja az iratok rövid tartalmi kivonatát. Az 1687-1849-ig terjedő mutatókönyv egybe van kötve a Missiles sorozat mutatójával, olyképpen, hogy az egyes betük sorrendjében vannak egymás mellé kötve az Intimata és Missiles sorozatra vonatkozó mutatók. A mutatók tárgyi vezérszavak vagy nevek abc rendjében egy-egy betün belül a számok növekvő rendjében, tehát időrendben közlik az irat tárgyát. Az Intimata mutatójában található számok a Lajstromkönyv /Registratur.../ lapszámait jelzik, ahol a keresett tárgy levéltári száma megtalálható, a Missiles sorozat mutatójában található számok pedig levéltári számok. Az intimata sorozat 1687-1749. évi irataihoz a kutatásnál tehát a Lajstromkönyv és a mutatókönyv együttesen használandó. Az Intimata sorozat 1750-1785. évi irataihoz külön mutatókönyvek állnak rendelkezésünkre, melyek kötetenként /1750-1780, 1781-1785/ újrakezdődő abc rendben, egyes betükön belül időrendben adják az irat tárgyát és a levéltári számot. 1786-1847-ig az Intimata sorozat mutatókönyvei egybe vannak kötve a Missiles és a Relationes sorozat mutatókönyveivel, úgy, hogy a kötetek abc sorrendben követik egymást - egy-egy betüre vonatkozólag több kötet áll rendelkezésünkre - s az egyes köteteken belül 1786-1811-ig
Másolatok: Digitalizálva: aa-ból: 76., 97a., 97., 140a., 473., 881a., 3276., 3276a, am-ből: 6842., 6884., an-ből 4919. számú ügyiratok. Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. 204 fájl, 15 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IV.1202.d Királyi rendeletek jegyzőkönyve /Protocollum mandatorum regiorum/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1777-1783
Terjedelem: 0,02 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi tanácshoz érkezett királyi rendeletek másolati könyve. A jegyzőkönyvbe az érkezés időpontja szerint vezették be az egyes rendeleteket teljes szövegükben. A tanácsi bemutatás dátumát minden egyes darabnál feljegyezték. A kötet oldalszámozva van. A jegyzőkönyv a kötet végén található mutató segitségével kutatható. A mutató tárgyi vezérszavak nem szoros abc rendjében adja a rövid tárgyat, s utal a jegyzőkönyv oldalszámaira.
          HU BFL IV.1202.e Helytartótanácsi és kamarai rendeletek jegyzőkönyve /Protocollum intimatorum/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1777-1836
Terjedelem: 0,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A helytartótanácstól, illetve a kamarától a városi tanácshoz érkezett rendeletek, leiratok másolati jegyzőkönyvei. A jegyzőkönyvbe kötetenként az érkezés időpontja szerint vezették be az egyes rendeleteket, leiratokat, teljes szövegükben. A tanácsi bemutatás dátumát minden egyes darabra feljegyezték. A kötetek oldalszámozva vannak. A helytartótanácsi rendeletek jegyzőkönyvei, valamint a kamarai rendeletek 1773-1783. évi jegyzőkönyve az egyes kötetek végén található abc rendes mutatók segitségével kutatható. A mutatók tárgyi vezérszavak nem szoros abc rendjében, adják a rüvid tárgyat, s utalnak a jegyzőkönyvek oldalszámaira. A kamarai rendeletek 1829-1836. évi kötete mutató hiányában csak átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.f Tanácsi levelezőkönyv /Correspondenzbuch/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1699-1709
Terjedelem: 0,08 ifm
Tartalom: Digitalizált formában a dtar-ból kutatható.
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A pesti városi tanács levelezőkönyve. A tanács által a királyhoz, a kancelláriához, a főhadbiztossághoz, a budai kamarai adminisztrációhoz, a budai subdelegata commissióhoz, a Karaffa-bizottsághoz, a budai várparancsnokhoz, a győri soltészi hivatalhoz, a telekhivatalhoz küldött kérvények, jelentések, emlékiratok, megkeresések, a budai tanácshoz, s mád városokhoz küldött megkeresések, levelek, valamint a tanács által kiadott bizonyitványok másolatai Mindkét kötet időrendi sorrendet követ. A margóra legtöbb esetben kivetitették a cimzést és az irat rövid tartalmát, illetőleg az irat jellegének meghatározását. Mindkét kötetnek abc rendes név, illetve tárgymutatója van, amely rövid tárgymegjelölés után a kötet oldalszámára utal.
Másolatok: Az iratra kérés teljesítése digitális másolattal történik. Digitalizálva a teljes állag.336 fájl, 0 mappa. Belső hálózaton elérhető!
          HU BFL IV.1202.g Levelezések /Missiles/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1688-1847
Terjedelem: 48,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Társhatóságok megkeresései, s a városi tanács által azokra adott válaszok, magánfelek kérelmei és különféle, a tanácsos által kiállított bizonyítványok. Az iratanyag, melynek első rendezése az 1780-as években történt, három nagy időszakra tagoltan van elhelyezve: archivum atoqum 1688-1786, archivum medium 1786-1813, archivum novum 1814-1847. Az egyes időszakokon belül az iratok újonnan kezdődő, s az egyes időszakokon végigfutó levéltári számok egykorú sorrendjében vabbak elhelyezve. A levéltári számok általában - legalább is éves periódusokban - az időrendet követik. Egy-egy lrvéltári szám alatt az egy-egy ügyre vonatkozó iratok általában együtt találhatók. Ennek következtében néha egy-egy ügyre vonatkozóan egy egész doboznyi iratcsomó, sőt néha több is keletkezett. Ezeket, mint külön csomókat, az egyes időszakoba tartozó iratok sorozatának végén helyezték el. Az iratsorozat neve, az időszak rövidített jelzése /a.a., a.m., a.n./ és a levéltári szám valamennyi iraton, iratmellékleten szerepel. Az iratokon a XVIII. század elején még csak elvétve, a XVIII, század közepétől kezdve rendszeresen található a tanácsülésen való bemutatás dátuma, 1786-tól kezdve az irat jegyzőkönyvi tételszáma /később iktatószáma/ is. A lajstromozatlan iratok időrendben vannak elhelyezve. Az iratanyag 1688-1747-ig az Intimata sorozat mutatókönyvével egybekötött Missiles mutató segítségével kutatható /részletezését lásd az Intimata sorozatnál/. 1748-1786-ig terjedő iratanyaghoz külön mutatókönyvek állnak rendelkezésünkre, melyek a felek neveinek vagy tárgyi vezérszavaknak kötetenként /1748-1763, 1764-1786/ újrakezdődő abc sorrendjében, egyes betükön belül időrendben adják az irat tárgyát és a levéltári számot. 1786-1847. évek közötti időszakra vonatkozó mutatókat, s a bennük való kutatás módját lásd az Intimata sorozatnál.
          HU BFL IV.1202.h Jelentések /Relationes/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1746-1847
Terjedelem: 50,83 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi bíróság belső ügyvitelében létrejött iratok sorozata: a tanács által kiküldött tisztviselők vagy bizottságok egy bizonyos ügy kivizsgálásáról tett jelentései. A XVIII. században a telekkönyvi és bírósági ügyekben tett jelentések is ebben a sorozatban vannak. Az iratanyag, melynek első rendezése az 1780-as években történt, három nagy időszakra tagoltan van elhelyezve: archivum antiqum 1746-1786, archivum medium 1786-1813, archivum novum 1814-1847. Az egyes időszakokon belül az iratok újonnan kezdődő, s az egédz időszakon végigfutó levéltári számok egykori sorrendjében vannak elhelyezve. A levéltári számok általában - legalább is éves periódusban - az időrendet követik. Egy-egy levéltári szám alatt, egy-egy ügyre vonatkozólag egy egész doboznyi iratcsomó, sőt néha több is keletkezett. Ezeket, mint külön csomókat, az egyes időszakokba tartozó iratok sorozatának végén helyezték el. Az iratsorozat neve, az időszak rövidített jelzése /a.a., a.m., a.n./ és a levéltári szám valamennyi iraton, iratmellékleten szerepel. Az iratokon a XVIII. század elején még csak elvétve, a XVIII. századtól kezdve rendszeresen található a tanácsülésen való bemutatás dátuma, 1786-tól kezdve az irat jegyzőkönyvi tételszáma /később tételszáma/ is. Az iratanyag 1746-1786-ig terjedő mutatókönyv segítségével kutatható. A mutatókönyv a felek neveinek vagy tárgyi vezérszavaknak abc rendjében egyes betükön belül időrendben, adja az irat tárgyát és levéltári számát. Az 1786-1847. évek közötti időszakra vonatkozó mutatókat. A kutatás módját lásd az Intimata sorozatnál.
Másolatok: Digitalizálva az a.m. 4413 számú irat. Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.12 fájl, 0 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IV.1202.i Szabályrendeletek gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1790-1885
Terjedelem: 0,5 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Különféle városi hivatalok, biyottságok működésére vonatkozó, ezek működését szabályozó felsőbb (helytartótanácsi, kamarai, nádori, stb.) rendeletek és tanácsi hatérozatok, valamint szabályrendeletek másolati könyveinek gyűjteménye. A szabályrendeletek másolati könyvei kütetenként újrakezdődő időrendben adják az egyes hivatalokra, tisztségekre vonatkozó rendeletek, határozatok, szabályrendeletek teljes szövegét. A szabályrendeletek kötetei közül az 1. és 2., valamint a telekhivatalt illető szabályrendeletek kötete az egyes kötetek végén található abc rendes tárgymutató seg0tségével kutathatók, melyek az egyes rendeletek, szabályrendeletek tárgyi c0mszavainak abc rendjébenadják az oldalszámot, melyen a rendeletek találhatók. A többi kötet azonban csak átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.j Hivatali utasítások /Instructiones/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1703-1861
Terjedelem: 0,28 ifm
Tartalom: Digitalizált formában a dtar-ból kutatható.
Másolatok: Az iratra leadott kérések teljesítése digitális másolattal történik. A teljes állag digitalizálva. 1202 fájl, 77 mappa. Belső hálózaton elérhető!
          HU BFL IV.1202.k Vegyes céh- és iparügyek (Állag)
Létrehozás ideje: 1742-1870
Terjedelem: 1,26 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi tanácshoz különféle céh- és iparügyekben (mesterfelvétel, iparűzés engedélyezése, céhek közötti viták eldöntése, vándorkönyvek, büntetések, stb.) benyújtott lajstromozatlan kérelmek gyűjteménye. Közöttük található néhány, felsőbb hatóságoktól érkezett céh- és iparügyi általános rendelkezés is. Az egyes céheken belül, ill. a céhes kereteken k0vül működő mesterekre, legényekre és inasokra vonatkozó iratok céhenként, illetve mesterségenként, ezen belül időrendben vannak elhelyezve. Az egyes céhekre, illetve mesterségekre vonatkozó iratok a céhek és mesterségek nevének betürendjében követik egymást. A céhekre illetve iparügyekre vonatkozó általános iratok tárgyrendben, az egyes tárgyakon belül időrendben rendezettek. Az iratokról készült csomójegyzék tételesen felsorolja az egyes dobozokban tárolt céheket, mesterségeket, illetve tárgycsoportokat. Az egyes tárgycsoprtokról betürendes cédulamutató is készült. Az 1959-ben készült alapleltár még csak 2 csomó (0,20. ifm.) vegyes céhiratot tartott nyilván. A lajstromozatlan tanácsi iratok a lajstromozatlan Intimata és Missiles, illetve a Miscellanea állagok 1970. évi rendezése, mutatózása és egyesítése során az ezekben található céh- és iparügyi iratokat kiemelték és a vegyes céh iratok közé lett elhelyezve. Ugyanakkor a vegyes céhiratok között található, a tárggyal csak lazán összefüggő kereskedelemre (árusítási engedélyek, stb.) vonatkozó iratokat a letelepedési engedély kérelmek ki lettek emelve, és a Lajstromozatlan iratok megfelelő tárgyi csoportjaiba lettek elhelyezve.
          HU BFL IV.1202.l Pesti iparjogi dijak nyilvántartása (Állag)
Létrehozás ideje: 1839-1842
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1202.m Telekkönyvi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1802-1851
Terjedelem: 4,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Pest város tanácsa, illetve törvényszéke által elintézett telekkönyvi ügyek iratai: telekátírási kérelmek, árverési ügyek, telekszabályozási ügyek, ki- és betáblázás alapjául szolgáló kötelezvények az urbarialis praefectus jelentései a tanácshoz vagy a törvényszékhez. Az 1802 előtti telekkönyvi iratok a Relationes sorozatban találhatók. Az iratanyag egy része az 1830-as évek végén végrehajtott rendezés által kialakított rendben van elhelyezve. Az iratanyag 1802-1838-ig folyamatos levéltári számok sorrendjében van elhelyezve. A levéltári számok sorrendje általában az időrendet követi. Az 1842-1850 közötti időszak iratai levéltári számok nélkül, csupán időrendben vannak elhelyezve. Az egy ügyre vonazkozó egyes iratok együtt egy szám alatt őriztetnek. Az iratokon szerepelnek tanácsi, illetve törvényszéki iktatószámok is. Az iratanyaghoz segédkönyv nemm áll rendelkezésünkre, s így az anyag csak darabonkénti átnézéssel kutatható. Az 1811 és 1820, valamint az 1839-1841. évek iratanyaga teljesen hiányzik.
          HU BFL IV.1202.n Telek-előjegyzések könyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1816-1850
Terjedelem: 0,05 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A tanács engedélye nélkül el nem adható telkekről, vagy atelken lévő ház lebontása esetén a Szépítési Bizottmány rendeletére szabályozandó telkekről készített jegyzőkönyv. A kötet később, 1827 után, jellegét és formáját is némiképpen megváltoztatva, házbérleti és zálogi szerződések feljegyzési könyvévé alakult át. A kötet időrendben tartalmazza a bejegyzéseket, 1827-ig az egyes telkekre vonatkozó adatokat külön-külön lapon, 1827 után pedig a bejegyzéseket egymás után, időrendben készítették, a szerződések teljes szövegének bemásolásával. A kötet lapjai számozva vannak. Az Előjegyzések könyve a kötet végén található névmutató sgítségével kutatható, mely a felek neveinek nem szoros abc rendjében utal a kötet lapszámaira.
          HU BFL IV.1202.o Név szerint zálogba bocsátott ingatlanok jegyzőkönyve /Protocollum fundorum ... in specialem hypothecam deobligatorum/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1837-1837
Terjedelem: 0,05 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az 1837 aug. 9-és dec. 31. között névszerinti zálogba bocsátott ingatlanokról készített nyilvántartás. A köteten végigfutó sorszám rendjében tartalmazza az adós és a hitelező nevét, a zálogba bocsátott ingatlan helyét, a betáblázási jegyzőkönyv megfelelő kötet- és lapszámát, a kölcsön összegét, a kiadott oklevél és az elrendelet bejegyzésének keltét. A kötet csak átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.p Telekkönyvi vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1779-1851
Terjedelem: 0,14 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Különféle telekkönyvi vonatkozású vegyes iratok gyűjteménye: urbariális relatiók, meghatalmatások, szerződések, ki- és betáblázás alapjául szolgáló kötelezvények. Az iratanyag időrendben van elhelyezve. Az iratanyag segédkönyv hiányában csak darabonkénti átnézéssel kutatható.
          HU BFL IV.1202.q Az 1696. évi pesti összeírás (Állag)
Létrehozás ideje: 1696-1696
Terjedelem: 0,05 ifm
Tartalom: Digitalizált formában a dtar-ból kutatható.
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A budai városi tanács kiküldöttei által Pest város polgárairól, vagyoni viszonyairól készített összeírás. Az össze0rás a polgárok neveinek sorrendjében tartalmazza a következő adatokat: lakók nevei, foglalkozása, házának leírása, egyéb ingatlanai (kert, szőlő, szántó, rét, malom, majorság). Az összeírás mutató hiányában csak átlapozással kutatható.
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
Másolatok: A kérések teljesítése digitális másolattal történik. Az egész állag digitalizálva. 51 fájl, 0 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IV.1202.r Pesten elhaltak névsora (Állag)
Létrehozás ideje: 1737-1739
Terjedelem: 0,05 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az 1737-1739. évi pestisjárvány alkalmával Pest városában meghalt személyekről kész0tett nyilvántartási könyv. A kötet az elhaltak neveinek abc rendjében, egyes betükön belül időrendben tartalmazza a neveket és a foglalkozás megjelölését. A kötet az abc rend seg0tségével kutatható.
          HU BFL IV.1202.s Pesti háztulajdonosok összeírása (Állag)
Létrehozás ideje: 1830-1840
Terjedelem: 0,05 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A pesti háztulajdonosok foglalkozásáról és lakhelyéről kész0tett ossze0rás. Az össze0rás városrészenként, utcák szerint tartalmazza a háztulajdonos nevét, foglalkozását és lakhelyét. Az össze0rás mutató hiányában átlapozással kutatható. Az üssze0rás csonka, mert Ferenc- és Lipótváros adatai nincsenek meg.
          HU BFL IV.1202.t Kórházi jegyzőkönyv a kolerában megbetegedettekről /Protocollum nosocomii/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1831-1831
Terjedelem: 0,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A kolerában megbetegedettekről készített jegyzőkönyv. A kötet folyószámok sorrendjében közli a következő adatokat: a beteg neve, kora, vallása, foglalkozása, születési helye, lakóhelye, felvételének ideje, gyógyulásának, illetve elhalálozásának időpontja. A kötet csak átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.u Szállásjegyzékek (Állag)
Létrehozás ideje: 1843-1844
Terjedelem: 0,11 ifm
          HU BFL IV.1202.v Polgárkönyv /Matricula civium Pesthiensium/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1687-1848
Terjedelem: 0,17 ifm
Tartalom: Digitalizált formában a dtar-ból kutatható.
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A Pesten polgárjogot nyert lakosok a nyakönyvei.(Polgárkönyv) A polgárkönyv a felvételek időrendjében tartalmazza a polgárok nrvét, 1687-1748-ig néhány esetben közlik a származási helyet, azt az időpontot, amikor felvették polgárnak, a nemzetiségét (magyar, német, katolikus vagz óhitű rác), foglalkozását, lakóhelyét (házszám), 1715-ig, a jegyzetben a polgár halálának évét és özvegyének nevét, 1699-ig. 1748 okt. 30.-tól kezdve tartalmazza a polgár nevét, foglalkozását, vallását, születési helyét, a felvétel idejét, 1771-től kezdve a fizetett taxa összegét, 1793-tól kezdve a polgár családi állapotát is. Mindkét kötet számozva (foliálva) van. Az anyakönyvek az egyes kötetek végén található névmutató segítségével kutathatók. A névmutatók nem szoros abc rendben, egyes betükön belül időrendben adják a polgár nevét, s utalnak a kötetek folio-számára. Az első kötet elején egy számjegyzék található, mely az 1-390-ig terjedő házszámokat tartalmazza, s mindegyik házszámnál megjelöli, hogy az anyakönyv mely lapján található a háztulajdonos polgár neve. Ez a számjegyzék csak az 1687-1702-i időszakra vonatkozik. A polgárkönyv anyakönyvi adatait a Fővárosi Statisztikai Hivatal feldolgozta és kinyomatta a polgárok szoros betürendben közölt névjegyzékével együtt. Ez a mű a kéziratos polgárkönyv minden lényeges adatait tartalmazza, rovatos formában. Könyvkereskedelmi forgalomba nem került, néhány példánya azonban a levéltárban a kutatók rendelkezésére áll.
Másolatok: A kérés teljesítése digitális másolattal történik. A teljes állag digitalizálva. 1323 fájl, 0 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IV.1202.x Lakhatási jogok nyilvántartása (Állag)
Létrehozás ideje: 1840-1853
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi tanács által adományozott lakhatási jogok betürendes nyilvántartó könyve. A nyilvántartókönyv a lakhatási jogot nyert személyek neveinek abc rendjében utal a lakhatási jogot adományozó tanácsülés idejére és atanácsülési jegyzőkönyv számára. Az 1853. jan. 22.-jún. 7.-ig vezetett kötetrészben a fentieken k0vül adatokat találunk a lakhatási jogért fizetett összegre vonatkozólag vagy a kérelmező elutas0tására. A kötet az abc rend alapján kutatható. A kérelmezőkre vonatkozó részletesebb adatokat a nyilvántartókönyvben szereplő tanácsülési dátum seg0tségével nyerhetünk. A lakhatási jogok betürendes nyilvántartóját 1848. márc. 15.-1853. jan 22.-ig nem vetették.
          HU BFL IV.1202.y Útlevelek jegyzőkönyve /Pass Protocoll/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1771-1771
Terjedelem: 0,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi tanács által kiadott útlevelek nyilvántartókönyve. A jegyzőkönyv időrendben tartalmazza a következő adatokat: az útlevelet kapott neve, foglalkozása, és utazásának célja. Mutató hiányában átlapozással kutatható. A kötet csonka.
          HU BFL IV.1202.z Szolgalmak könyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1741-1851
Terjedelem: 0,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi tanács, illetve a törvényszék előtt bemutatott szolgalmi szerződések, illetve bejelentett szolgalmak feljegyzési könyve. A Szolgalmak könyve a bejegyzéseket a bejelentés időrendjében tartalmazza. A kötet lapjai számozva vannak. A Szolgalmak könyve a kötet végén található névmutató seg0tségével kutatható. A névmutató a felek neveinek nem szoros abc rendjében utal a kötet lapszámaira.
Másolatok: A teljes állag digitalizálva! Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. Belső hálózaton elérhető!
          HU BFL IV.1202.aa Ház- és telekbérleti szerződések mutatókönyve /Index für Contracte über Wohnungen und Gründe/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1843-1860
Terjedelem: 0,02 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi tanácsnál őrzött ház- éd telekbérleti szerződések mutatőkönyve. A kötet a szerződő felek neveinek abc rendjében adja a tanács által helybenhagyott szerződés dátumát, tanácsi iktatószámát, a szerződő nevét, a szerződés tárgyát, s a szerződés jelzetét.(csomószám és sorszám). A kötet átlapozással kutatható. A szertődések sorozata nincs meg a levéltárban.
          HU BFL IV.1202.bb Házassági szerződések könyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1840-1851
Terjedelem: 0,22 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi hatóságnál bejegyzett kereskedők házassági szerződéseinek az 1840. évi váltótörvény értelmében késy0tett másolati kömyve. A kereskedők a váltótörvény értelmében a városi tanácsnál kötelesek voltak feleségük hozományának, hitbérének és jegyajándékának bejegyzéséért folyamodni. A házassági szerződések jegyzőkönyvébe az egyes házassági szerződéseket teljes szövegükben, a bejelentések időrendjében vezették be, tanácsi iktatószámok alatt. A kötet lapjai számozva vannak. A jegyzőkönyv a kötet végén található névmutató seg0tségével kutatható. A névmutató a bejegyzésért folyamodó kereskedők neveinek abc rendjében utal a kötet lapszámaira. A kötet 1851.okt.17.-én betelt. Az 1851.okt.20.-dec.17. közötti bejegyzések betétlapokon találhatók. A betétlapok minden valósz0nűség szerint egy elkezdett, 1852-ben már nem folytatott künyv kitépett lapjai.
          HU BFL IV.1202.cc Végrendeletek és hagyatéki leltárak /Testamenta et Inventaria/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1695-1873
Terjedelem: 55,66 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi polgároknak a tanácsnál publikált, s a tanács határozata nyomán a levéltárban elhelyezett végrendeletek, valamint a hagyatékok felosztására a tanács által kiküldött bizottságok jelentései (Relationes) az osztozkodásról, a bizottságok által kész0tett inventáriumok (leltárak), az ezzel, és általában az osztozkodással kapcsolatos különféle mellékletek. Az iratanyag hasonlóképpen a pesti levéltár tanávsi irtainak nagy feudáli kori sorozataihoz, három időszakra tagoltan van elhelyezve: archivum antiqum 1702-1785, archivum medium 1786-1813, archivum novum 1814-1873. Az egyéb, hasonló tagolódású sorzatoknál csupán annyiban tér el a Testamenta et Inventaria sorozat rendszere, hogy nem fejeződik be 1848-ban, ill. 1850-ben, hanem tivább folytatódik 1873-ig. A levéltári helyszámozás mindehyik időszakban elölről kezdődik, s halad folyamatosan az időszak végéig. Egy-egy levéltári sztám alatt egy-egy végrendeletre vagy leltárra vonatkozó összes iratok találhatók. Az iratsorozat végén vannak elhelyezve a felbontatlan végrendeletek, amelyekről darabszintű jegyzék készült. Az iratanyag mutatókönyvek segítségével kutatható. A mutatókönyvek egyes kötetei meghatározott évköröket ölelnek fel (1695-1785, 1786-1813, 1814-1831, 1832-1848, 1849-1854, 1855-1873). Egyes kötetek a végrendelkezők neveinek nem szoros abc rendjében, egyes betükön belül időrendben tartalmazzák a rövid tárgyat, a csomószámot, s a levéltári helyszámot (Numerus regisraturae), 1786-tól kezdve adják a tanácsi iktatószámot (Numerus exhibiti) is. A kérőlapra a sorozat címének és évkörének jelzésén kívül kéretik a helyszámot is feltüntetni. (1695-1785-ig a.a., 1786-1813-ig. a.m., 1814-1873-ig a.n.)
          HU BFL IV.1202.dd Kegyes adományokra vonatkozó végrendeleti kivonatok jegyzőkönyve /Protocollum super exhibitionibus extractuum testamentorum/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1767-1853
Terjedelem: 0,1 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A kegyes alapítványokra vonatkozó végrendeletek kivonatairól észített jegyzőkönyvek és lajstromkönyv. A köteteket időrendben vezették, tartalmazzák a tanácsülési jegyzőkönyv számát, hagyományozó nevét, a végrendelet publikálásának idejét, a lajstromkönyv ezeken kívül a hagyományozott összeget is.
          HU BFL IV.1202.ee Becsükönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1793-1871
Terjedelem: 0,8 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Ingatlanok felbecsülésére a tanács által kiküldött bizottságok által készített becslések másolati könyvei. A becsléseket (becsleveleket) törvényszéki ill. telekkönyvi célokra készítették, öröklések, adásvételek alkalmából. A becsükönyvek adatai igen részletesek, egy ház felbecsülésekor például a tulajdonos nevének és a felbecsült ingatlan helyének (városrész, utca, házszám) megjelölése után külön közlik a kőműves, kőfaragó, ács, asztalos, lakatos, cserepező, üveges munka értékét, valamint a telek értékét is. A bejegyzések a becslések (becslevelek kiadásának) időrendjében követik egymást, 1802-től kezdve az egyes becslések évente újrakezdődő folyószámmal vannak ellátva. A becsükönyvek egyes köteteinek végén található névmutatók, 1793-1797-ig, 1802-1852-ig, 1861-1862-ig terjedő időszakban nem szoros abc rendben adják az ingatlanok tulajdonosainak nevét, s 1793-1797-ig, 1851-1852-ben a kötet oldalszámára, 1802-1850-ig és 1861-1862-ben pedig a becslés folyószámaira utalnak. 1853-1860-ig becsükönyvek nem állnak rendelkezésünkre, csak két kötet névmutató, amely abc rendben, egyes betükön belül időrendben adja vagy a tulajdonos nevét, az ingatlan helyrajzi számát, vagy a házszámot, az ingatlan értékének összegét és utal törvényszéki iktatószámra. Az 1863-1871-ig terjedő kötet a törvényszéki szám helyett a kiadott becslevél számára utal.
          HU BFL IV.1202.ff Betáblázási jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1771-1861
Terjedelem: 4,22 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az 1723/107. tc. értelmében különféle magánjogi követeléseknek a tanácsüléseken történt, 1851 és 1861 között pedig a cs. és kir. törvényszékek által elrendelt betáblázásairól vezetett jegyzőkönyvek. A be- és kitáblázásokat 1771 előtt és után a tanácsülési jegyzőkönyvekben, 1771-től kezdve azonban külön jegyzőkönyvet is vezettek a betáblázásokról. A betáblázási jegyzőkönyvek adatai legtöbbször részletesebbek a tanácsülési jegyzőkönyvek adatainál, sokszor teljes egészében közlik a betáblázás alapjául szolgáló kötelezvény szövegét. A jegyzőkönyvekbe a betáblázásokat időrendben vezették be, 1791-től kezdve minden bejegyzésnél feltünteteve a bejegyzést elrendelő tanácsi iktatószámot is. A kitáblázász eleinte egyszerűen áthúzással jelölték, később a kitáblázás időpontját és a vonatkozó zanácsi határozat számát is odaírták. Az 1856 febr. 23-1861 ápr. 20.-ig terjedő kötetben jegyzőkönyvi számok sorrendjében közli az adós vagy eladó, ill. a hitelező vagy vevő nevét, az oklevél kiállításának tényét, az összeget és a megjegyzés rovatban közölték, hogy megtörtént-e az intabulatio vagy az extabulatio. Az 1861 aug. 1.-ig terjedő kötet rendszere azonos az 1856 előtti kötetével. A jegyzőkönyvek az egyes kötetek végén található névmutatók segítségével kutathatók. A névmutatók az adósok neveinek nem szoros abc rendben - egyes betükön belül időrendben - feltüntetik a hitelező nevét és a kötet lapszámát, 1791-től kezdve a bejegyzést elrendelő tanácsi iktatószámot, 1792-től kezdve pedig a betáblázott összeget is.
          HU BFL IV.1202.gg Végrehajtások és bírói letiltások jegyzőkönyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1837-1853
Terjedelem: 0,1 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A Kancelláriának készített nyilvántartás az 1846 és 1853 között foganatasított végrehajtásokról. A kötet időrendben adja az ingatlantulajdonos nevét és ingatlana helyét, feltünteti, hogy kinek a nevén történt a foglalás, mikor és milyen összeg erejéig, megadja a végrehajtás foganatosítására kiküldött tanácsnok nevét. A kötetek átlapozással kutathatóak!
          HU BFL IV.1202.hh Árverések könyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1799-1871
Terjedelem: 0,3 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A tanács vagy a Törvényszék által elrendelt lticálásokról vezetett jegyzőkönyvek. Az árverési könyvek kötetenként az árverezők neveinek abc rendjében, egyes betükön belül időrendben adják meg az árverést végrehajtó tanácsnok nevét, az árverezésre kerülő ingatlan (ház, házhely, szántó, szőlő, rét) megjelölésével, az árverezések időpontját, a tanácsi vagy törvényszéki határozat dátumát és számát, a kikiáltási összeget és a fizetési feltételeket is. A kötetek az abc rend segítségével kutathatók.
          HU BFL IV.1202.ii Határperek könyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1720-1747
Terjedelem: 0,17 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A Pest városával határos helyiségekkel (Cinkota, Gubacs, Szentlőrinc, Káposztásmegyer, Palota, Sikátor, Jenő, Újbécs) kapcsolatban a XVIII. század első felében folytatott különféle határperek és egyezségleveleinek másolatainak gyűjteménye. A perek átlapozással kutathatók. A pesti határperekre vonatkozó iratok találhatók még a tanácsi iratanyagban a következő jelzet alatt: IV. 1202/c Intimata a. a. 3012., 1465., 4485.
Másolatok: A kérés teljesítése digitális másolattal történik. A teljes állag digitalizálva. 1193 fájl, 10 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IV.1202.jj Egyházlátogatási jegyzőkönyvek /Canonica visitatio/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1732-1822
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az eszergomi érsekek által 1732-ben, 1756-ban és 1822-ben a pesti plébániákon (belvárosi, ferencrendi, Rókus-kápolnai, józsefvárosi, terézvárosi, lipótvárosi és ferencvárosi) végrehajtott egyházi vizsgálatokról készített jegyzőkönyvek másolati példányai. A kötetek közlik az egyes plébániák leltárait, az egyházi élettel kapcsolatos fontosabb eseményeket, az egyházi jövedelmeket, alapítványokat, stb. A vizsgálati jegyzőkönyvek kötetenként, átlapozással kutathatók. Az 1732. és 1756. évi jegyzőkönyveket az Intimata a. a. 3547. az 1822. évi jegyzőkönyveket az Intimata a. n. 1052. sz. iratcsomóból emelték ki.
          HU BFL IV.1202.kk Járványakták (Állag)
Létrehozás ideje: 1737-1742
Terjedelem: 0,38 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az 1738-1742-es pestisjárvánnyal kapcsolatiratok gyűjteménye. A helytartótanácstól a városi tanácshoz érkezett rendeletek, leiratok, a városi tanács jelentései a budai királyi egészségügyi bizottságnak, valamint a járvánnyal kapcsolatos különféle levelezés. Az iratanyag lajstromozott része a Register über die Contagions Acta 1738-1740 alapján kutatható, megadja az iratok az iaratok rövid tárgyát és alajstromszámot. Az iratanyag többi része átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.ll Polgárőrség törzskönyve /Grundbuch der Bürger Militz/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1831-1831
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A pesti polgárőrség (Bürger militz) tagjainak névjegyzéke. A kötet csapattestenként legénységi számok sorrendjében, a lakhelyül szolgáló ház számának és arangnak feltüntetésével tartalmazza a polgárőrség tisztjeinek és legénységeinek nevét és foglalkozását. A kötet átlapozással kutatható. A törzskönyvet a levéltár 1967-ben az Országos Levéltártól vetteát. Feltehetően a katonai parancsnokságnak felküldött tisztázati példány esetleh a Bürger Militz Regiments Commandojának őrizetében volt törzskönyv lehetett.Előmunkálatait ld.: Intimata a. n. 8993 sz. k. cs.-ben.
          HU BFL IV.1202.mm Árvízkárok összeírása (Állag)
Létrehozás ideje: 1838-1838
Terjedelem: 0,14 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A kötet az 1838. évi árvíz idején a Belvárosban történt károk összeírását tartalmazza. A kötet utcánlént haladva tartalmazza a házszámot, a tulajdonos nevét, az épület és a telek méreteit, a kár értékét. A kötet átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.nn Az 1838. évi árvízkárosultak segélykérvényei (Állag)
Létrehozás ideje: 1838-1838
Terjedelem: 0,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az 1838-as pesti árvízkárosultak által a királyi biztoshoz, a városi tanácshoz, illetve a Wohlbätigkeits-Comissionhoz benyújtott segélykérvények. Az iratanyah az 1. csomóban a kérelmezők lakhelye szerint van elhelyezve., a 2. csomóban a józsefvárosi háztulajdonosok kérelmei találhatók betűrendben, 1-437-ig terjedő folyószámozással. A 3. csomóban a ferencvárosi háztulajdonosok 1-210., a lipótvárosi kereskedők 1-141. és a lipótvárosi háztulajdonosok 1-24. kérvényei vannak abc rendben elhelyezve. Az anyagban kutatni az egyes csomókban található jegyzékek segítségével lehet. A jegyzékekben a kérelmezők neve és a kérvény sorszáma található.
          HU BFL IV.1202.oo Az 1838. évi ujjáépítési kölcsön kötvényei (Állag)
Létrehozás ideje: 1838-1864
Terjedelem: 0,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az Osztrák Nemzeti Bank által a pesti árvízkárosultak részére kibocsájtott 400 000 forint értékű, 2%-os kamatozású kölcsön kötvényei. Az iratanyag 1-1191-ig terjedő folyószámok egykorú növekvő rendjében van elhelyezve. Az iratanyag mutató hiányában darabonkénti átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.pp Lajstromozatlan tanácsi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1709-1873
Terjedelem: 7,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A Pesti Levéltár lajstromozása során az Intimata, Missiles, Relationes, az 1848-49-es iratok és 1850 után a tnácsi iratok sorozatából kimaradt iratok gyűjteménye. Az iratok időrendben vannak elhelyezve. Az időrend megfelel az iktatószámok növekvő rendjének. Az iratanyag mutató hiányában átlapozással kutatható.
          HU BFL IV.1202.rr Vegyes iratok/Miscellanea/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1695-1873
Terjedelem: 2,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A Pesi Levéltár különböző sorozataiból kihullott jelzet nélküli iratok gyűjteménye. Az iratok legnagyobb része tanácsi eredetű. Az iratok időrendben vannak elhelyzve.
          HU BFL IV.1202.ss Pesti tanácsi mutatók (Állag)
Létrehozás ideje: 1687-1847
Terjedelem: 4,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az 1687-1847-ig terjedő tanácsi iratanyaghoz tartozó mutatók. A nevek nem mindig vannak szoros abc-ben bevezetve. A BP, CGK, DT, IJ, UÜVW, XYZ betűk egy-egy kötetben öszzevonva szerepelnek. A kötetek a IV. 1202/c Intimata, IV. 1202/g Missiles, IV. 1202/h Relationes állagok összevont mutatója. A kötetek mikrofilmen kutathatók.
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
HU BFL IV.1203 Pest város Gazdasági Bizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1802-1873 [1799-]
   Megjegyzés: 1799- (szórvány) 1802-1873
Terjedelem: 6,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A Gazdasági Buzottmány üléseiről készített jegyzőkönyvek. Ez a bizottmány, mely az udvari kamara 1777-ben kiadott rendelete értelmében folytatta működését, 1848-ig a városi tanács, a választott polgárság és néhány szakhivatalnok (kamarás, számvevő, mérnök, városgazda) . 1848 után a szakhivatalnokokon kívül kinevezett bizottsági tagok részvételével, a polgármester, később az alpolgármester elnöklete alatt a város gazdasági ügyeinek irányítását és ellenőrzését végezte. Hatáskörébe tartoztak a városi ingatlanok bérbeadása, a városi épületek, utak, utcák javítása, tisztántartása, , kisebb vételek, számlák jóváhagyása házipénztári utalványoztataások engedélyezése. A Gazdasági Bizottmány jegyzőkönyvei 1802-1823-ig kötetlen állapotban, egy-egy ülésre vonatkozó jegyzőkönyvek együtt, 1824-1843-ig évenként egy-egy, 1844-1873-ig félévenként egy-egy kötetbe kötve. Az ülések jegyzőkönyveit , valamint az üléseken előadott tárgyakat évenként újrakezdődő folyószámmal látták el. A jegyzőkönyvek 1824-1873-ig a Registerek segítségével kutathatók. A Registerek 1824-1826-ig anevek, illetve a tárgyak abc rendjében, egyes betükön belül időrendben tartalmazzák a rövid tárgyat, az ülés számát, dátumát és a jegyzőkönyvi tételszámot, amely alatt a bizottmány jegyzőkönyvét a városi tanács ülésén jóvéhafyták. 1826-1855-ig a Registerek csak a tárgyat és a bizottmány jegyzőkönyvi tételszámát tartalmazzák. 1861-1873-ig ezeken kívül még a tanácsi benyújtványi számot is. A bizottmány iktatókönyvei 1860-1865-ig évente újrakezdődő folyószámok (nem azonosak a gazdasági bizottmány jegyzőkönyvi számaival) sorrendjében tartalmazza a tanácsi iktatószámot, a megkereső nevét, a tárgyat, a beérkezés dátumát, s az eljárás módját, 1866-1873-ig ugyancsak évenként újrakezdődő folyószámok sorrendjében, ezeken kívül a bizottmányi jegyzőkönyv dátumát és tételszámát is. A pesti Gazdasági Bizottmány működésének 1802 előtt is van nyoma, jegyzőkönyvei azonban nem találhatók. Ugyancsak hiányosak az 1856-1859. év jegyzőkönyvei.
HU BFL IV.1204 Pest Város Árvabizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1822-1851
Terjedelem: 0,83 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A tanács által felállított gyámbizottság (árvák dolgaira felügyelő bizottság) üléseiről készített jegyzőkönyvek. A bizottság ülésein résztvettek : az árvaatya, árva ügyész, kiküldött tanácsnokok és választott polgárok. A gyámbizottság véleményezte a tanács által a bizottsághoz utalt, az árvavagyon kezelésével, az árvák nagykorúsításával, az örökségük kiadásával kapcsolatos ügyeket. A jegyzőkönyveket a tanács hagyta jóvá. A gyámbizottság jegyzőkönyvei időrendben tartalmazzák az egyes ülések anyagát. Az ülések jehyzőkönyveit, valamint a jegyzőkönyvi tételeket évenként újrakezdődő folyószámmal látták el. A jegyzőkönyvekben a kutatás 1822-1830-ig a Register der Waisen-Comissions-Protocolle alapján lehetséges. Ez a Register abc rendben, azonbelül évenlént tagolva , a személynneveket kivetítve adja meg a rövid tárgyat, 1822-1826-ig a gyámügyi jegyzőkönyv számát és dátumát, valamint azt a dátumot és jegyzőkönyvi tételszámot, amikor s amely alatt a gyámbizottság jegyzőkönyvét a városi tanávs ülésén jóváhagyták. 1826-tól kezdve csak a gyámbizottság jegyzőkönyvi száma marad. 1831-től kezdve semmilyen segédkönyv nem áll rendelkezésünkre, s így a jegyzőkönyvek 1831-1851-ig csak átlapozással kutathatók.
HU BFL IV.1205 Pest város József Árvaházi Bizottságának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1837-1871
Terjedelem: 0,35 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A városi tanács által a "Josephium" árvaház ügyeunek ellátására kiküldött bizottmány üléseiről készített jegyzőkönyvek. A bizottmány, melyben a polgármester elnökölt, s tanácsnokok és választott polgárok vettek részt, tett javaslatokat árvák felvétele ügyében és felügyelt az árvaház gazdasági ügyeire. A bozottmány jegyzőkönyvét a választott polgárság véleményezte és a tanács hagyta jóvá. A bizottmány jegyzőkönyvei időrendben tartalmazzák az ülések anyagát. 1837-1842-ig egy kötetbe, 1843-1847-ig évenként egy-egy kötetbe, 1848-tól kezdve 2-3 évenként egy kötetbe vannak kötve. A jegyzőkönyvek tételszámozása 1837-1842-ig terjedő kötetben folyamatos 1843-tól kezdve pedig évenként újrakezdődő. A jegyzőkönyvek mellékleteiként szereplő különféle iratok (nyugták, költségvetések, stb.) a megfelelő jegyzőkönyvekhez vannak kötve, vagy azokhoz betéve. A jegyzőkönyvek mutató hiányában csak átlapozással kutathatók.
HU BFL IV.1206 Pest Város Tűzvészbizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1826-1826
   Megjegyzés: 1826-
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL IV.1207 Pest Város Szépitési Bizottmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1804-1861
Terjedelem: 26,66 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A Szépítési Bizottmány életre hívásának József nádor már az 1790-es években kezdeményezte, mivel felismerte a városrendezés szükségességét, és az is nyilvánvalóvá volt számára, hogy ennek legalább három alapvető feltétele van: - átfogó rendezési terv, - szakmai szervezet, amely a szakmai szempontokat érvényesíteni tudja függetlenül a városi igazgatás pártérdekeitől és a kormányhatóságok aggályoskodó ellenőrzésétől, - anyagi alap a rendezési terv kivitelezéséhez. Mivel ezen szempontok összehangolására és megvalósítására Pest város tanácsa képtelen volt, az ügyet maga József nádor karolta fel. Célja volt, hogy Pest városa előnyös földrajzi adottságai és növekvő gazdasági ereje révén Magyarország első és legszebb városa legyen a kincstár és az adózók megterhelése nélkül. Ő az anyagi fedezetet a városi tanács háztartási feleslegéből kívánta biztosítani, de a városrendezés ügyét nem akarta sem igazgatásilag, sem pénzügyileg a városi tanácsra bízni, közvetlen irányítása alatt kívánta tartani. 1801. november 14-én terjesztette fel tervét a királynak, aki továbbküldte azt a kancelláriának és az udvari kamarának. Több éves huzavona kezdődött el, mert sem a kormányszervek, sem a város nem sietett a ráeső feladatok intézésével. Mivel a város ugyan három év után elfogadta a városrendezés főbb szempontjait, de sem a rendezés részletes tervét nem készítette el, sem a végrehajtásához szükséges pénz előteremtésére nem tett javaslatot, ekkor József nádor maga bízta meg Hild János építőmestert a rendezési terv elkészítésével. A város Hild munkájának segítésére bizottságot küldött ki, melynek tagjai Boráros János bíró, Vittmesser Mátyás, Vass Jakab, Jagschicz Máté, Dégen Jakab, Wimmer Ferenc, Kiss József, Kundt Ignác, Heuszler Sebestyén, Mitterbacher András, Kardeter Tamás és Hild János voltak. E Hild vezette bizottság által kidolgozott terv szolgált végül alapjául a nádor Szépítési Tervének, melyet 1808. július 29-én fogadott el, s amely Pest város "szépítési alapokmánya" lett. Hamarosan megszületett az ügyrend is, és a november 21-i ülésen elfogadták a szabályozás teendőit is 342 pontban összefoglalva. A tervet a nádor tíz év alatt kívánta megvalósítani, s az ehhez szükséges pénzalapot az eladott és eladandó városi telkek vételárából és a városi pénztár hozzájárulásából biztosították. Mivel azonban a pénz nemcsak a tervek létrehozásához, hanem a város rendjét és a lakosok kényelmét biztosító létesítmények fenntartására is kellett, fedezetül a város vámjövedelmeit jelölték ki, és szükség volt a tarifák emelésére is.Hatáskör és feladat: A Szépítési Bizottmány irányított minden magán- és középítkezést, átalakítási munkát a városban a Szépítési Terv alapján, jelölt ki minden külvárosi terjeszkedést és szorított - építésrendőri hatáskörénél fogva - szabályozási vonal mögé minden rendellenességet. 1809-ben felügyelő bizottságot is szervezett, s az egyes városrészekben folyó építkezések ellenőrzésére, összehangolására építési felügyelőket rendelt ki. A Szépítési Bizottmány elé került összes ügyek a bizottmányi üléseken kerültek elintézésre.Felépítés, hierarchia: A Szépítési Bizottmány élére Szentiványi Bonaventura helytartótanácsost állította a nádor, tagjai a városi tanács és a választott polgárság három-három képviselője, egy építész, a városi mérnök, egy kőműves és egy ácsmester lett. A Bizottmány 1808-1848 között közvetlenül a nádornak volt alárendelve. 1848. július 7. után a bizottmány jegyzőkönyveit tanácsi határozat alá terjesztették.Megszűnés, jogutód:
          HU BFL IV.1207.a Jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1808-1858
Terjedelem: 3,3 ifm
Tartalom: Ülésjegyzőkönyvek.
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A Szépítési Bizottmány életrehívásának gondolata József nádor nevéhez fűződik. A városrendezés szükségessége már az 1790-es években felmerült, de az is nyilvánvalóvá vált, hogy ennek legalább három alapvető feltétele van: - átfogó rendezési tervet kell készíttetni, - kell egy olyan szakmai szervezet, amely a szakmai szempontokat érvényesíteni tudja függetlenül a városi igazgatás pártérdekeitől, a kormányhatóságok aggályoskodó ellenőrzésétől, - biztosítani kell a terv kivitelezéséhez szükséges anyagi alapot. Ezen szempontok összehangolására és megvalósítására a városi tanács képtelen volt. Az ügyet József nádor karolta fel, s intézett már 1801. november 14-én felterjesztést a királyhoz. Célja volt, hogy Pest városa előnyös földrajzi adottságai és növekvő gazdasági ereje révén Magyarország első és legszebb városa legyen a kincstár és az adózók megterhelése nélkül. Ő az anyagi fedezetet városi tanács háztartási feleslegéből kívánta biztosítani, de a városrendezés ügyét nem akarta sem igazgatásilag, sem pénzügyileg a városi tanácsra bízni. A nádor 1801. november 14-én terjesztette fel tervét a királynak, aki továbbküldte azt a kancelláriának és az udvari kamarának. Több éves huzavona kezdődött el, mert sem a kormányszervek, sem a város nem sietett a ráeső feladatok intézésével. Mivel a város ugyan három év után elfogadta a városrendezés főbb szempontjait, de sem a rendezés részletes tervét nem készítette el, sem a végrehajtásához szükséges pénz előteremtésére nem tett javaslatot, ekkor József nádor maga bízta meg Hild János építőmestert a rendezési terv elkészítésével. A város Hild munkájának segítésére bizottságot küldött ki, melynek tagjai Boráros János bíró, Vittmesser Mátyás, Vass Jakab, Jagschicz Máté, Dégen Jakab, Wimmer Ferenc, Kiss József, Kundt Ignác, Heuszler Sebestyén, Mitterbacher András, Kardeter Tamás és Hild János voltak. E Hild vezette bizottság által kimunkált terv szolgált végül alapjául a nádor Szépítési Tervének, melyet 1808. július 29-én elfogadott, s amely Pest város szépítési alapokmánya lett. Hamarosan megszületett az ügyrend is, és a november 21-i ülésen elfogadták a szabályozás teendőit is 342 pontban összefoglalva. A Szépítési Bizottmány irányított minden magán- és középítkezést a városban a Szépítési Terv alapján, jelölt ki minden külvárosi terjeszkedést és szorított szabállyozási vonal mögé minden rendellenességet. 1809-ben felügyelő bizottságot is szervezett, s az egyes városrészekben folyó építkezések ellenőrzésére építési felügyelőket is kirendelt. A tervet a nádor tíz év alatt kívánta megvalósítani, s az ehhez szükséges pénzalapot az eladott és eladandó városi telkek vételárából és a városi pénztár hozzájárulásából biztosították. Mivel azonban a pénz nemcsak a tervek létrehozásához, hanem a város rendjét és a lakosok kényelmét biztosító létesítmények fenntartására is kellett, fedezetül a város vámjövedelmeit jelölték ki, de szükség volt a tarifák emelésére is. Sajnos azonban a bizottság tagjainak hanyagsága, a Szépítési Alap gondatlan kezelése, elpazarlása fokozatosan megtörte a Bizottmány működésének első éveit jellemző lendületet. A munkálatoHatáskör és feladat: A Szépítési Bizottmány irányított minden magán- és középítkezést
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Szabadon kutatható
          HU BFL IV.1207.b Iratok,tervek (Állag)
Létrehozás ideje: 1804-1861
Terjedelem: 18,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A Pesti Szépítési Bizottmány, 1854- től kezdve pedig a Verschönerungs Bau Amt működése során keletkezett iratok. Az iratanyag az egykoru irattári rendszer alapulvételével az 1940-es években kialakult rendben van elhelyezve. Az egykoru rend szerint az iratok kiteregetett alakban az egész sorozaton végigfutó 1-19827-ig levéltári helyszámokkal vannak ellátva.A levéltári helyszámozás 1-14199-ig folyamatos, ez után négy izben ugrik. Iratokat 1804-1808-ig (a Bizottmány előtörténetére vonatkozólag) csak szórványosan, 1808. november 21-től kezdve pedig rendszeresen találunk. Valamennyi ügyet a Bizottmány ülésein megtárgyaltak, s az ülési jegyzőkönyv tételszámát az irat külső felének bal felső sarkára rávezették. Az 1940-es években történt rendezés során a levéltári számok sorrendje változatlan maradt, csupán a fraktur alakot szüntették meg. Az iratok mellett tárolt olyan tervrajzokat és térképeket, melyek raktározási szempontból nehezen elhelyezhetők voltak az iratoktól különválasztották és két nagyság szerinti (közép- és nagyalakú tervek) tervrajzsorozatban helyzték el, sorozatonként az eredeti levéltári helyszámok sorrendjében. A kisalakú tervek, melyeket a rongálódás veszélye nem fenyegetett az iratok mellett maradtak. A közép-és nagyalakú tervek és térképek a BFL városházi telephelyén létrehozott Terv-és térképtárban kutathatók. Az iratanyag a mutatókönyvek segítségével kutatható. Amutatókönyvek meghatározott évkörönként (1808-1815, 1816-1820, 1821-1827, 1828-1838, 1839-1861), azokon belül tárgyi vezérszavak vagy az építtetők neveinek abc rendjében, azegyes betükön belül időrendben adják az irat jegyzőkönyvi tételszámát, az esetleges idegen számot, az irat tartalmának rövid megjelölését, valamint a levéltári helyszámot (numerus regisratuae). A mutatók feltüntetik még, a régi. de már érvénytelen csomószámot is. Atervmutató, mely az iratok között lévő (de ma már legnagyobbrészt külön tárolt) tervrajzokra vonatkozik, csak az 1829-1839 évek közötti időszakra áll rendelkezésre. A tervmutató abc rendben, egyes betükön belül időrendben adja az irat jegyzőkönyvi számát (numerus exhibiti), az építtető nevét, városrészt és utcanevet és a levéltári számokat. Az Archiv Register 1804-1830-ig 1-5000-ig terjedő folyószámok sorrendjében, a levéltári számok sorrendjében adja az összes irat rövid megjelölését. A névmutató 1838-ból abc rendben adja meg az építtető nevét, a városrészt, az utcát, házszámot, s a jegyzőkönyvi számot.
          HU BFL IV.1207.c Számadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1809-1858
Terjedelem: 5,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A pesti Szépítő Bizottmányi Alap kezeléséről készített számadáskönyvek, pénztári naplók és vegyes iratok. A pénztári napolók feltüntetik a Szépítő Bizottmányi Alap pénztárának napi bevételeit és kiadásait, s évente újrakezdődő folyószámok (a pénztári naplók tételszámai) sorrendjében adják a pénzári melléklet (Beilag) számát, a tárgyat, az összeget, s az utolsó rovatban törtszám alakjában utalnak a számlálóban a számadáskönyvek oldalszámára , a nevezőben, pedig a számadáskönyv tételszámára. A számadáskönyvek
HU BFL IV.1208 Pest Város Vásári Bizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1768-1813
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL IV.1209 Pest Város Szegényházi Bizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1833-1875
Terjedelem: 0,53 ifm
HU BFL IV.1210 Pest Város Fenyítő Biztosságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1813-1849
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL IV.1211 Pest Város Kényszerítő Dologházi Bizottságának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1844-1875
Terjedelem: 1,13 ifm
HU BFL IV.1212 Pest Város Adóhivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1746-1840
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL IV.1212.a Adókivetési könyv /Portions Anschlag/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1746-1747
Terjedelem: 0,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az 1746-47 katonai évre kivetett portiónak Pest város adófizetői (háztulajdonosok és lakók)
          HU BFL IV.1212.b Adópénztári naplók (Állag)
Létrehozás ideje: 1789-1840
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL IV.1212.c Az adóosztályokba sorolt házak jegyzéke /Lista deren Häusern welche in die Classification eingetheulet worden/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1772-1772
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1212.d Az adóosztályokba sorolt iparosok összeírása /Classificationsbuch/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1797-1798
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL IV.1213 Pest Város Kamarási Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1703-1873
Terjedelem: 17,96 ifm
          HU BFL IV.1213.a Házipénztári naplók (Állag)
Létrehozás ideje: 1777-1873
Terjedelem: 6,58 ifm
          HU BFL IV.1213.b Kamarási Hivatal számadásai/Kammeramtsrechnungen/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1703-1873
Terjedelem: 11,24 ifm
          HU BFL IV.1213.c Vegyes házipénztári könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1719-1857
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1214 Pest Város Árvahivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1689-1872
Terjedelem: 24,39 ifm
          HU BFL IV.1214.a Árvakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1689-1871
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL IV.1214.b Árvák lajstroma (Állag)
Létrehozás ideje: 1839-1858
Terjedelem: 0,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1214.c Árvahivatali napló (Állag)
Létrehozás ideje: 1801-1802
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IV.1214.d Árvaszámadások (Állag)
Létrehozás ideje: 1773-1850
Terjedelem: 22,8 ifm
          HU BFL IV.1214.e Gyámpénztári iratok és számadási okmányok (Állag)
Létrehozás ideje: 1845-1872
Terjedelem: 0,98 ifm
          HU BFL IV.1214.f Vegyes gyámpénztári könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1816-1859
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL IV.1215 Pest Város telekkönyvi iratainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1687-1876
   Megjegyzés: 1800-1820
Terjedelem: 5,47 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.a Telekösszeírások (Állag)
Létrehozás ideje: 1822-1876
Terjedelem: 0,92 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.b Szőlőösszeírások (Állag)
Létrehozás ideje: 1778-1870
Terjedelem: 0,25 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.c Teleklevelek jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1687-1807
Terjedelem: 1,05 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.d Telekátírási jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1767-1869
Terjedelem: 1,75 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.e Telekfelmérési könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1769-1808
Terjedelem: 0,08 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.f Telekkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1694-1821
Terjedelem: 0,7 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.g II. József-kori telekkönyv mutatója (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1786
Terjedelem: 0,06 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.h Telekadókönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1694-1771
Terjedelem: 0,45 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.i Telekhivatali számadási naplók (Állag)
Létrehozás ideje: 1732-1846
Terjedelem: 0,15 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1215.j Telekhivatali vegyes könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1800-1861
Terjedelem: 0,06 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
HU BFL IV.1216 Pest Város Számvevőségének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1768-1874
Terjedelem: 10,45 ifm
          HU BFL IV.1216.a Pest város pénztárainak költségvetései (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1873
Terjedelem: 0,53 ifm
          HU BFL IV.1216.b Különböző pénztárak számadásai (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1804
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IV.1216.c Számadásvizsgálati iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1768-1856
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1216.d Rókus Kórház iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1845-1873
Terjedelem: 1,97 ifm
          HU BFL IV.1216.e Városi tisztviselők nyugdíjintézetének /Beamten Pensions Institut/ iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1806-1857
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1216.f Pest Városi Német Színház gazdasági iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1823-1841
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1216.g Pest Város Szegényházának iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1833-1874
Terjedelem: 0,71 ifm
          HU BFL IV.1216.h Számvevőségi iratok/Buchhalterey Akten/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1789-1873
Terjedelem: 5,04 ifm
          HU BFL IV.1216.i Városi bérletek nyilvántartási könyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1789-1874
Terjedelem: 1,1 ifm
          HU BFL IV.1216.j Vegyes nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1796-1860
Terjedelem: 0,35 ifm
HU BFL IV.1217 Pest Város Mérnöki Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1787-1869
Terjedelem: 1,75 ifm
          HU BFL IV.1217.a Városi mérnök iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1787-1868
Terjedelem: 1,58 ifm
          HU BFL IV.1217.b Számadáskönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1840-1869
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL IV.1217.c Vegyes könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: [1848]
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL IV.1218 Pest Város Letéteményi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1841-1872
Terjedelem: 0,95 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1219 Pest Város Városkapitányi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1814-1851
Terjedelem: 2,78 ifm
          HU BFL IV.1219.a A városkapitány iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1814-1850
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1219.b Átutazók nyilvántartásai (Állag)
Létrehozás ideje: 1815-1851
Terjedelem: 2,5 ifm
HU BFL IV.1220 Pest város piaci felügyelő iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1789-1879
Terjedelem: 2,95 ifm
HU BFL IV.1221 Pest város Levéltára iratainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1775-1871
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL IV.1222 Különféle Pest városi hivatalok iratainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1795-1873
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL IV.1223 Pest Város Törvényszékének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1705-1853
   Megjegyzés: 1705-1854
Terjedelem: 165,88 ifm
          HU BFL IV.1223.a Törvényszéki jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1767-1850
Terjedelem: 21,64 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1223.b Törvényszéki iratok/Acta iudicialia/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1813-1851
Terjedelem: 89 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1223.c Polgári perek /Processus/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1720-1851
Terjedelem: 25,92 ifm
          HU BFL IV.1223.d Csődperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1712-1853
Terjedelem: 12,04 ifm
          HU BFL IV.1223.e Büntetőperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1733-1813
Terjedelem: 5,82 ifm
          HU BFL IV.1223.f Szóbeli perek (Állag)
Létrehozás ideje: 1850
Terjedelem: 2,8 ifm
          HU BFL IV.1223.g Tárnokszéki jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1744-1848
Terjedelem: 6 ifm
          HU BFL IV.1223.h Lajstromozatlan iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1705-1849
Terjedelem: 2,66 ifm
HU BFL IV.1224 Pest Város Vásárbíróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1784-1839
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1225 Boráros János bíró irathagyatéka (Fond)
Létrehozás ideje: 1791-1808
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1226 Városi tanácsnokok irathagyatékai (Fond)
Létrehozás ideje: 1786-1873
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL IV.1227 Kiváltságlevelek (Fond)
Létrehozás ideje: 1691-1848
Terjedelem: 0,45 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: 1. doboz: A budai Kamarási Kormányzóság oklevele, melyben Buda és Pest számára hetivásárokat engedélyez és ezeken k0vül Pesten, a Kecskeméti kapu előtt marhavásár tartására is engedélyt ad. 1691.X.1. 2. doboz: I. Lipót király oklevele, melyben a pesti polgárságnak vásártartási jogot ad. 1694.III.12. 3. téka: (A fenti No.2. oklevél másolata.) 4. doboz: I. Lipót király oklevele, melyben megerős0ti a budai Kamarai Kormányzóság által Pest városának engedélyezett kövezetvám-szedési jogot. 1694.X.7. 5. doboz: I. Lipót király oklevele, melyben át0rja és megerős0ti a budai Kamarai Kormányzóságnak Proberger Jakab pesti b0róval a serfőzési jog gyakorlása ügyében kötött szerződést. 1697.IV.10. 6. doboz: I. Lipót király oklevele, melyben a pesti polgárságnak hetivásár-tartási jogot ad. 1698.VII.13 7. doboz: I. Lipót király oklevele, melyben felmenti Pest város lakosságát minden vám fizetése alól. 1698.IX.25. 8. doboz: I. Lipót király oklevele, melyben Pest városát szabad királyi városi jogos0tványokkal ruházza fel. 1703.X.23. 9. doboz: II, József oklevele, melyben a pesti országos vásárok időtartamát meghosszabb0tja. 1780.XII.9. 10. doboz: Ferenc király oklevele, melyben Pest városának hetenkénti állatvásárok tartására ad felhatalmazást. 1817.XI.13. 11. doboz: V. Ferdinánd király oklevele, melyben a pestvárosi Medárd-vásár elhalasztását rendeli el. 1848.IV.6.
Másolatok: A kérés teljesítése digitális másolattal történik. A teljes fond digitalizálva. 38 fájl, 10 mappa. A belső hálózaton elérhető.
HU BFL IV.1228 Történeti értékű okmányok (Fond)
Létrehozás ideje: 1708-1901
Terjedelem: 0,14 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.A teljes fond digitalizálva.518 fájl, 90 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IV.1301 Pest Város Községtanácsának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1850-1860
Terjedelem: 0,52 ifm
HU BFL IV.1302 Pest Város Törvényhatósági Bizottságának közgyűlési jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1867-1873
Terjedelem: 0,8 ifm
Tartalom: mikrofiilmen megtalálható: XV.20.94
HU BFL IV.1303 Pest Város Tanácsának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1847-1874 [1830-]
Terjedelem: 345,43 ifm
          HU BFL IV.1303.a Közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1849
Terjedelem: 2,83 ifm
          HU BFL IV.1303.b Engedélyek (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1849
Terjedelem: 2,24 ifm
          HU BFL IV.1303.c Rendőri iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1849
Terjedelem: 1,12 ifm
          HU BFL IV.1303.d Körintézvények (Állag)
Létrehozás ideje: 1847-1850
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL IV.1303.e Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1849
Terjedelem: 3,5 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1303.f Tanácsi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1850-1873
Terjedelem: 332,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1303.g Ferenc Józsefhez intézett segélykérvények (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1857 [1830-]
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1303.h Tanácsi végzések (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1873
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL IV.1303.i Jogbiztosító okmányok (Állag)
Létrehozás ideje: 1864-1864
Terjedelem: 0,01 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. A teljes állag digitalizálva. 5 fájl, 0 mappa. Belső hálózaton elérhető.
          HU BFL IV.1303.j Választási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1873 [1848-]
Terjedelem: 0,34 ifm
          HU BFL IV.1303.k Iparjogi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1874
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL IV.1303.l Gyámbizottsági iktatókönyv (Állag)
Létrehozás ideje: 1848-1851
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL IV.1303.m Pesti iskolakötelesek összeírása (Állag)
Létrehozás ideje: 1850-1850
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL IV.1303.n Józsefvárosi idegenek összeírása (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1858
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL IV.1303.o Csendőrségi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1859
Terjedelem: 0,46 ifm
          HU BFL IV.1303.p Rendőri körözvények (Állag)
Létrehozás ideje: 1871-1871
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1303.q Egészségrendőri jelentések /Sanitätsberichte/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1859
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1303.r Tanácsi tisztviselők minősítési könyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1855-1855
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL IV.1303.s Pesti lelencek könyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1858-1873
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IV.1303.t Kimutatás az elintézetlen hagyatéki ügyekről (Állag)
Létrehozás ideje: 1859-1861
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL IV.1304 Pest-Budai Árszabályozó Bizottság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1858
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL IV.1305 Pest Város Építési Bizottmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1873
Terjedelem: 7,52 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az egységes városkép kialakításának, a várostervezés felügyeletének feladatát 1808 és 1856 között a Szépítési Bizottmány, 1856 és 1861 között a Verschönerungs Bau Amt látta el. Felettes szerve ekkortól már nem a tanács, hanem a közgyűlés. Mellette a városépítés egyre bonyolultabb feladatait több albizottság intéztel: szépítészeti, kisajátítási, technikai, felmérési és lejtmérési. Feladatai közé tartozott a tanácshoz benyújtott építési, átalakítási tervek megvizsgálása, házlakhatási igazolványok kiadása, építkezési viszályok tárgyában vizsgálatok elrendelése, mindezekről előterjesztések, jelentések készítése a tanács számára.
Hozzáférés és használat: Digitalizálva
Másolatok: Online elérhető az ELP-én. A teljes fond digitalizálva.39515 fájl, 11435 mappa.
HU BFL IV.1306 Pest Város Adóbizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1862-1868
Terjedelem: 0,56 ifm
HU BFL IV.1307 Pest Város Felszólamlási Bizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1852-1868
Terjedelem: 0,45 ifm
HU BFL IV.1308 Pest Város Illetőségi Bizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1873
Terjedelem: 0,32 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. A teljes fond digitalizálva. 2260 fájl, 7 mappa. Belső hálózaton elérhető!
HU BFL IV.1309 Pest Város Katonaszállásolási Bizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1849-1854
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL IV.1310 Lipótvárosi Templomépítési Bizottmány /majd a Lipótvárosi Szt. István-templom Építésére Felügyelő Bizottság és Építésvezetőség/ iratainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1908
Terjedelem: 3,41 ifm
HU BFL IV.1311 A Redoute /Vigadó/ Építési Bizottmány jegyzőkönyvei és számadáskönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1860-1866
Terjedelem: 0,29 ifm
HU BFL IV.1312 Pest Város Dunapart Építési Bizottmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1867
Terjedelem: 0,17 ifm
HU BFL IV.1313 Pest Város Húsügyi Bizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1872
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1314 Pest, Buda, Óbuda egyesítésére vonatkozó bizottsági iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1873
Terjedelem: 0,14 ifm
Tartalom: Digitalizált formában a dtar-ból kutatható.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. A teljes fond digitalizálva. 1102 fájl, 0 mappa. Belső hálózaton elérhető.
HU BFL IV.1315 Különféle Pest városi bizottmányok jegyzőkönyveinek és iratainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1852-1873
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL IV.1316 Pest Város Árvaleányházi Bizottmányának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1873
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1317 Pest Város Árvabizottmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1852-1861
Terjedelem: 17,84 ifm
          HU BFL IV.1317.a Iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1852-1861
Terjedelem: 15,72 ifm
          HU BFL IV.1317.b Pénztári főkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1860
Terjedelem: 2 ifm
          HU BFL IV.1317.c Vegyes könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1852-1859
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IV.1318 Pest város Árva- és Gyámhatósági Bizottmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1872-1873
Terjedelem: 1,52 ifm
HU BFL IV.1319 Elnöki iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1850-1873
Terjedelem: 8,38 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1320 Pest Város Adóhivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1848-1850
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL IV.1321 Pest Város Adóbehajtási Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1849-1873
Terjedelem: 0,78 ifm
HU BFL IV.1322 Pest Város Kamarási Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1855-1873
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL IV.1322.a Vegyes házipénztári könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1855-1873
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL IV.1322.b Lásd: IV. 1213/b (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1322.c Lásd: IV. 1213/c (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL IV.1323 Pest Város Árvahivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1874
Terjedelem: 4,5 ifm
          HU BFL IV.1323.a Gyámpénztári főkönyvek és iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1872
Terjedelem: 4,2 ifm
          HU BFL IV.1323.b Utalványozott gyámpénztári bevételek és kiadások naplója (Állag)
Létrehozás ideje: 1865-1874
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL IV.1323.c Vegyes gyámpénztári könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1864-1874
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL IV.1324 Pest város telekkönyvi iratainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1852-1878
Terjedelem: 38,34 ifm
          HU BFL IV.1324.a Telek-és betáblázási könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1852-1878
Terjedelem: 5,7 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. Digitalizálva a teljes iratanyag: 18159 fájl, 133120 MB.
          HU BFL IV.1324.b Telekkönyvi betéttervezetek (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1872
Terjedelem: 0,76 ifm
          HU BFL IV.1324.c Telekhivatal iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1855-1871
Terjedelem: 31,8 ifm
          HU BFL IV.1324.d Telekhivatalban kezelt pénzek elszámolása (Állag)
Létrehozás ideje: 1863-1866
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IV.1324.e Régi és új helyrajzi számok mutatója (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1870
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL IV.1325 Pest Város Számvevőségének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1855-1873
   Megjegyzés: 1853-1873
Terjedelem: 2,14 ifm
          HU BFL IV.1325.a Szerződések (Állag)
Létrehozás ideje: 1862-1873
Terjedelem: 1,82 ifm
          HU BFL IV.1325.b Vegyes nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1855-1870
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL IV.1326 Pest Város Mérnöki Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1857-1873
Terjedelem: 11,14 ifm
          HU BFL IV.1326.a Mérnöki Hivatal iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1858-1873
Terjedelem: 10,54 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1326.b Vegyes könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1872
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL IV.1327 Pest Város Városkapitányi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1874 [1824-]
   Megjegyzés: 1850-1873
Terjedelem: 4,12 ifm
Hozzáférés és használat: Korlátozott
          HU BFL IV.1327.a Rendőrségi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1841-1874 [1824-]
Terjedelem: 3,97 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1327.b Teleki László öngyilkosságáról felvett jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1861
Terjedelem: 0,01 ifm
Tartalom: Digitalizált formában a dtar-ból kutatható.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik. A teljes állag digitalizálva. 34 fájl, 0 mappa. Belső hálózaton kutatható.
          HU BFL IV.1327.c Munkásmozgalmi vonatkozású főkapitánysági iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1863-1873
Terjedelem: 0,14 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1328 Lipótvárosi Alkapitányság tárgyalásai jegyzőkönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1868-1868
   Megjegyzés: 1868-
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL IV.1329 Pest Város Népszámlálási Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1852-1878
Terjedelem: 2,44 ifm
          HU BFL IV.1329.a Segédkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1860-1873
Terjedelem: 1,35 ifm
          HU BFL IV.1329.b Állítási lajstromok (Állag)
Létrehozás ideje: 1852-1878
Terjedelem: 1,09 ifm
HU BFL IV.1330 Pest Város Mérleghivatalának naplói (Fond)
Létrehozás ideje: 1866-1873
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL IV.1331 Lásd: XI. 1505. (Fond)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL IV.1332 Pest Város Statisztikai Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1873
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1333 Pest Város Mértékhitelesítő Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1872 [1860-]
   Megjegyzés: 1860- (szórvány) 1869-1872
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1334 Pest Város Ügyészi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1855-1873
Terjedelem: 0,56 ifm
HU BFL IV.1335 Pest városi fő- és elemi iskolák igazgatójának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1869
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL IV.1335.a Ügykezelési iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1869
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL IV.1335.b Tanítók tanácskozási jegyzőkönyvei /Konferenz-Protocoll/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1868
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL IV.1336 Pest Megyei Császári Királyi Törvényszék Pest városra vonatkozó iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1850-1854 [1799-]
Terjedelem: 3,68 ifm
          HU BFL IV.1336.a Törvényszéki jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1850-1853
Terjedelem: 3 ifm
          HU BFL IV.1336.b Benyújtványi jegyzőkönyvek mutatói /Polgári perek/ (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1853
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL IV.1336.c Rendeletek (Állag)
Létrehozás ideje: 1852-1854
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1336.d Iratok, előterjesztések, permellékletek (Állag)
Létrehozás ideje: 1799-1853
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL IV.1337 Pesti Telekkönyvi Járásbíróság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1854
Terjedelem: 9,82 ifm
HU BFL IV.1338 Belvárosi Járásbíróság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1861
Terjedelem: 7,04 ifm
          HU BFL IV.1338.a Járásbírósági segédkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1861
Terjedelem: 7 ifm
          HU BFL IV.1338.b Halálozási jegyzékek mutatói (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1861
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL IV.1339 József-Ferencvárosi Járásbíróság segédkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1856
Terjedelem: 1,8 ifm
HU BFL IV.1340 Terézvárosi Járásbíróság segédkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1861
Terjedelem: 5,2 ifm
HU BFL IV.1341 Pesti járásbíróságok iratainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1799-1861 [-1870]
   Megjegyzés: 1799-1861 1870- (szórvány)
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL IV.1342 Pesti Országos Törvényszék iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1850-1861 [1828-]
Terjedelem: 31,29 ifm
          HU BFL IV.1342.a Elnöki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1850-1861
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL IV.1342.b Törvényszéki jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 0,9 ifm
          HU BFL IV.1342.c Benyújtványi jegyzőkönyv és mutatók (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 3,3 ifm
          HU BFL IV.1342.d Polgári perek (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 4,09 ifm
          HU BFL IV.1342.e Hagyatéki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 5,41 ifm
          HU BFL IV.1342.f Csődiratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1860 [1828-]
Terjedelem: 16,55 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1342.g Válóperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1861
Terjedelem: 0,57 ifm
          HU BFL IV.1342.h Büntetőperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1854 [-1860]
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL IV.1342.i Közjegyzői hitelesítések iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1860-1860
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1342.j Ki- és betáblázási és kárbecslési ügyek (Állag)
Létrehozás ideje: 1850-1857
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL IV.1343 Visszaállított Városi Törvényszék iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1887 [1808-]
   Megjegyzés: 1866-1872
Terjedelem: 168,29 ifm
          HU BFL IV.1343.a Elnöki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1866 [1808-]
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1343.b Rendeletek (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1869
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1343.c Jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1871
Terjedelem: 4,5 ifm
          HU BFL IV.1343.d Segédkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1871
Terjedelem: 6,9 ifm
          HU BFL IV.1343.e Polgári perek (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1871
Terjedelem: 20,44 ifm
          HU BFL IV.1343.f Válóperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1872
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL IV.1343.g Büntetőperek (Állag)
Létrehozás ideje: 1868-1868
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL IV.1343.h Telekkönyvi perek (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1871
Terjedelem: 13,58 ifm
          HU BFL IV.1343.i Hagyatéki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1871
Terjedelem: 74,9 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1343.j Csődiratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1871
Terjedelem: 45,55 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1343.k Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1887 [1836-]
Terjedelem: 1,02 ifm
          HU BFL IV.1343.l Törvényszéki Letéti Hivatal iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1863-1865
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1344 Álladalmi ügyészi helyettes iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1850-1872
Terjedelem: 0,17 ifm
HU BFL IV.1345 Pest Város Kiadóhivatalának segédkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1851-1855
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL IV.1401 Buda, Pest és Óbuda városok közös közgyűlésének jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1873
   Megjegyzés: 1873-
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
HU BFL IV.1402 Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1945
   Megjegyzés: 1873-1944
Terjedelem: 69,11 ifm
          HU BFL IV.1402.a Bizalmas iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1883-1944
Terjedelem: 5,21 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1402.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1945
Terjedelem: 63,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1402.c Tisztújítási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1937
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL IV.1402.d Heltai Ferenc főpolgármester irathagyatéka (Állag)
Létrehozás ideje: 1879-1913
Terjedelem: 0,14 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1403 Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1949
Terjedelem: 22,49 ifm
          HU BFL IV.1403.a Közgyűlési jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1944
Terjedelem: 7,7 ifm
Hozzáférés és használat: eredetiben nem kiadható, szöveghű átirata: http://library.arcanum.hu/hu/
          HU BFL IV.1403.b Közgyűlési iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1944
Terjedelem: 6,21 ifm
          HU BFL IV.1403.c Jogügyi Bizottmány jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1915
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL IV.1403.d Közrendészeti Bizottmány jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1898
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL IV.1403.e Tanügyi-közoktatásügyi Bizottmány jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1882
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1403.f Közraktári Építési Bizottmány iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1879-1880
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL IV.1403.g Világítási Albizottmány iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1913
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL IV.1403.h Vízvezetéki Al- és Házibizottmány jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1914
Terjedelem: 0,02 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1403.i Pénzügyi és Gazdasági Bizottmány jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1879
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL IV.1403.j Kórházi bizottmányok jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1895
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.k Iparügyi Bizottmány jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1911
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL IV.1403.l Segélyező Bizottmány iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1878-1879
Terjedelem: 0,14 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1403.m Képzőművészeti Bizottmány iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1902
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL IV.1403.n Népszínházi Bizottmány iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1918 [-1924]
Terjedelem: 3,94 ifm
          HU BFL IV.1403.o Központi Járványbizottság iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1893
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL IV.1403.p Az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállítás Székesfővárosi Bizottságának iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1898
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IV.1403.r A Számvevőség és a Központi Pénztár Működésére Felügyelő Bizottság iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1931
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL IV.1403.s Kölcsönügyi Albizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1927
Terjedelem: 0,57 ifm
          HU BFL IV.1403.t Pénzelhelyező Bizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1930
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.u Közjótékonysági Bizottság és Nyomorenyhítő Akció Intézőbizottságának iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1922
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.v Közvágóhídi és Állatvásári Bizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1930
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.x Városfejlesztési Program Kidolgozására Kiküldött Különbizottság iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1937
Terjedelem: 0,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1403.y Fellebbezési Albizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL IV.1403.z Pénzügyi Szakbizottság és 12-es Albizottságának jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1945
Terjedelem: 0,5 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1403.aa Elnöki Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1944
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1403.bb Út- és Mélyépítési Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1944
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL IV.1403.cc Közjogi és Illetőségi Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1939
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.dd Sportügyi Szakbizottság, majd Különbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1939
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL IV.1403.ee Közjótékonysági és Szociálpolitikai Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1943
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IV.1403.ff Közegészégügyi Bizottság és Alapítványi Közkórházak Kórházi Bizottságának jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1938
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL IV.1403.gg Világítási és Vízvezetéki Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1938
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.hh Városrendezési és közlekedési szakbizottságok jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1944
Terjedelem: 0,11 ifm
          HU BFL IV.1403.ii Katonai és Országmozgósítási Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1940
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.jj Gépészeti Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1944
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.kk Lakásügyi Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1943
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.ll Egyesített Műszaki Bizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1942
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1403.mm Üzempolitikai Bizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1938
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL IV.1403.nn Koronázási Jubileumi Bizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1893
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL IV.1403.oo Közlekedési Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1403.pp Városrendezési és Magánépítési Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1403.rr Középítési Szakbizottság jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1403.ss Műszaki ügyosztályok mellé rendelt szakbizottságok jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL IV.1404 Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága Igazoló Választmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1950
Terjedelem: 17,1 ifm
HU BFL IV.1405 Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1949
Terjedelem: 26,16 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
Másolatok: HU BFL XV.20.37 - IV.1405 - Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai
HU BFL IV.1406 Budapest Székesfőváros Néptanácsának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1919
   Megjegyzés: 1919-
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL IV.1406.a Jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1919
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1406.b Iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1919
Terjedelem: 0,14 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1407 Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1930
Terjedelem: 1350,06 ifm
          HU BFL IV.1407.a Tanácsülési jegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1930
Terjedelem: 8,02 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1407.b Tanácsi Ügyosztályok Központi Irattára (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1929
Terjedelem: 1341,64 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1407.c Tisztújítási és pályázati iratok segédkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1930
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL IV.1407.d Székesfővárosi tanácsi mint másodfokú rendőri büntetőbírósági és egyéb kihágási iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1924
Terjedelem: 0,34 ifm
HU BFL IV.1408 Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Tanácsának ülésjegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1934
Terjedelem: 0,9 ifm
HU BFL IV.1409 Budapest Székesfőváros Polgármesterének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1950 [-1952]
Terjedelem: 756,19 ifm
          HU BFL IV.1409.a Elnöki bizalmas iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1950
Terjedelem: 9,42 ifm
          HU BFL IV.1409.b Elnöki és elnöki ügyosztályi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1911
Terjedelem: 204,8 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Korlátozott
          HU BFL IV.1409.c Polgármesteri Ügyosztályok Központi Irattára (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1950
Terjedelem: 508,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1409.d Polgármesteri XVI. (Gépészeti) ügyosztály (1940-ig XIII. Magasépítészeti ügyosztály gépészeti alosztálya) iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1943
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL IV.1409.e Polgármesteri I. és XIV. ügyosztály (katonai, országmozgósítási és légoltalmi ügyek) iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1944 [-1945]
Terjedelem: 2,78 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1409.f Bárczy István tanácsnok, majd (1906-tól) polgármester félhivatalos iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1918 [-1922]
Terjedelem: 0,05 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1409.g Szendy Károly polgármester félhivatalos iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1944 [1929-1950]
Terjedelem: 1,01 ifm
          HU BFL IV.1409.i Polgármesteri ügyosztályok és szakhatóságok havi, félévi és évi jelentései (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1947
Terjedelem: 2,78 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1409.j Polgármesteri Hivatal iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,82 ifm
          HU BFL IV.1409.k Egyesületi nyilvántartások és iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950 [-1952]
Terjedelem: 1,86 ifm
Tartalom: Az egyesületvizsgálati iratok csak mikrofilmen kutathatóak, mikrofilmtári jegyzék: XV.20.92.
Hozzáférés és használat: Korlátozott
          HU BFL IV.1409.l Házassági kihirdetések alóli felmentések, vallásegyezségek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 7,74 ifm
          HU BFL IV.1409.m VIII. (Közélelmezési) ügyosztály közellátási kormánybiztosi iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 2,52 ifm
          HU BFL IV.1409.n IX. (Társadalompolitikai) ügyosztály hatósági főzőhely-elszámolásai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 2,68 ifm
          HU BFL IV.1409.o V (Ipari és Kereskedelmi) ügyosztály, tanoncszabadítási ügyek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 4,46 ifm
          HU BFL IV.1409.p III. (Városrendezési és Magánépítési) ügyosztály kihágási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL IV.1409.r XII. (Üzemgazdasági) ügyosztály, jogi csoport iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL IV.1409.s A közigazgatási eljárás és ügyvitel racionalizálásával foglalkozó bizottság iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1409.t I. (Elnöki) ügyosztály, előadói hagyatékok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 1,08 ifm
          HU BFL IV.1409.u XIII. (Középítési) ügyosztály építési kirendeltségének iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1950
Terjedelem: 4,13 ifm
          HU BFL IV.1409.v B-listázásra vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 1,08 ifm
HU BFL IV.1410 Budapest Székesfőváros Tiszti Ügyészségének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1872-1950 [1867-]
   Megjegyzés: 1867-1946
Terjedelem: 175,69 ifm
          HU BFL IV.1410.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1950
Terjedelem: 77,54 ifm
          HU BFL IV.1410.b Gyámi közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1944 [-1948]
Terjedelem: 13,44 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1410.c Közigazgatási vegyes iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1946 [1867-]
Terjedelem: 4,55 ifm
          HU BFL IV.1410.d Tiszti főügyészi és ügyészi irathagyatékok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1877-1946
Terjedelem: 2,6 ifm
          HU BFL IV.1410.e Vegyes perek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1877-1935
Terjedelem: 24,58 ifm
          HU BFL IV.1410.f Közigazgatási perek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1935 [1868-]
Terjedelem: 23 ifm
          HU BFL IV.1410.g Gyámi perek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1935
Terjedelem: 5,36 ifm
          HU BFL IV.1410.h Lakásperek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1935
Terjedelem: 1,16 ifm
          HU BFL IV.1410.i Általános periratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1944
Terjedelem: 9,12 ifm
          HU BFL IV.1410.j A szigetmonostori vízmű-építkezésekkel kapcsolatos kisajátítási eljárások iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1944
Terjedelem: 1,4 ifm
          HU BFL IV.1410.k Vásárpénztár Rt. vizsgálati és felszámolási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1935
Terjedelem: 2,1 ifm
          HU BFL IV.1410.l Intézmények és üzemek periratainak gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1944
Terjedelem: 1,08 ifm
          HU BFL IV.1410.m Felülvizsgálatra beküldött kihágási iratok és nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1944
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL IV.1410.n Ügyészi költségkönyvek gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1877-1948 [-1948]
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL IV.1410.o Ügyészségi nyilvántartások gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1872-1934
Terjedelem: 0,3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1410.p Perek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1950 [1945-]
Terjedelem: 8,46 ifm
HU BFL IV.1411 Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1950 [1872-]
   Megjegyzés: 1871-1949
Terjedelem: 258,17 ifm
          HU BFL IV.1411.a Gyámbizottmányi és árvaszéki ülésjegyzőkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1938 [1872-]
Terjedelem: 2,97 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1411.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1950 [1872-]
Terjedelem: 249,88 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1411.c Gyámpénztári iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1949
Terjedelem: 1,02 ifm
          HU BFL IV.1411.d Gyámügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1932
Terjedelem: 2,6 ifm
          HU BFL IV.1411.e Elnöki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1950 [1910-]
Terjedelem: 0,44 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1411.f Hivatásos gyám iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1948
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL IV.1411.g Gyámi letétek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1949
Terjedelem: 0,56 ifm
HU BFL IV.1412 Budapest Székesfőváros Tiszti Főorvosi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1876-1950
Terjedelem: 4 ifm
HU BFL IV.1413 Budapest Székesfőváros Számvevőségének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1833-1950
Terjedelem: 386,95 ifm
          HU BFL IV.1413.a Főszámvevői hivatali iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1865-1949
Terjedelem: 11,81 ifm
          HU BFL IV.1413.b Számvitelre és gazdálkodásra vonatkozó szabályok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1944
Terjedelem: 5,11 ifm
          HU BFL IV.1413.c A székesfőváros által kötött szerződések másodpéldányai (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1933
Terjedelem: 44,4 ifm
          HU BFL IV.1413.d A székesfőváros alklamazottaira vonatkozó nyilvántartások és iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1864-1950
Terjedelem: 21,32 ifm
          HU BFL IV.1413.e A költségvetés általános igazgatási tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1949
Terjedelem: 6,59 ifm
          HU BFL IV.1413.f A költségvetés út- és csatornaépitési tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1949
Terjedelem: 13,46 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1413.g A költségvetés városrendezési és épitésügyi tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1867-1949
Terjedelem: 10,56 ifm
          HU BFL IV.1413.h A költségvetés közjogi tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1949
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL IV.1413.i A költségvetés pénzügyi tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1859-1950
Terjedelem: 37,98 ifm
          HU BFL IV.1413.j A költségvetés közoktatási tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1949
Terjedelem: 28,12 ifm
          HU BFL IV.1413.k A költségvetés közélelmezési tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1949
Terjedelem: 11,66 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1413.l A költségvetés közjótékonysági és szociálpolitikai (társadalompolitikai) tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1867-1950
Terjedelem: 19,19 ifm
          HU BFL IV.1413.m A költségvetés közegészségügyi tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1876-1949
Terjedelem: 5,3 ifm
          HU BFL IV.1413.n A költségvetés városgazdálkodási tárgyú fejezeteire és a közüzemekre vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1950
Terjedelem: 15,82 ifm
          HU BFL IV.1413.o A költségvetés közművelődési tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1949
Terjedelem: 1,75 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1413.p A költségvetés ipari és kereskedelmi tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1949
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL IV.1413.q A költségvetés katonai, légoltalmi és tűzrendészeti tárgyú fejezeteire vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1945
Terjedelem: 0,8 ifm
          HU BFL IV.1413.r Vegyes költségvetési fejezetekre vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1949
Terjedelem: 21,68 ifm
          HU BFL IV.1413.s Albrecht-Hildegarde alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1924
Terjedelem: 3,7 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1413.t Árvaalap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1847-1947
Terjedelem: 1,49 ifm
          HU BFL IV.1413.u Dologházi alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1833-1883
Terjedelem: 3,15 ifm
          HU BFL IV.1413.v Jóléti, szociális alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1921
Terjedelem: 2,05 ifm
          HU BFL IV.1413.x Kisajátitási alappal kapcsolatos iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1949
Terjedelem: 5,19 ifm
          HU BFL IV.1413.y Kórházi alapok iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1865-1948
Terjedelem: 15,19 ifm
          HU BFL IV.1413.z Leányárvaházi alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1930
Terjedelem: 2 ifm
          HU BFL IV.1413.aa Lelencházi alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1890-1928
Terjedelem: 2,19 ifm
          HU BFL IV.1413.bb Lipótvárosi templomépitési alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1851-1914
Terjedelem: 3,94 ifm
          HU BFL IV.1413.cc Népkonyha alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1868-1924
Terjedelem: 2,9 ifm
          HU BFL IV.1413.dd Népszinházi alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1928
Terjedelem: 3,35 ifm
          HU BFL IV.1413.ee Rókus templomalap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1931
Terjedelem: 1,56 ifm
          HU BFL IV.1413.ff Szabadságharc-szobor alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1883-1923
Terjedelem: 13,85 ifm
          HU BFL IV.1413.gg Szegényalap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1842-1928
Terjedelem: 5,34 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1413.hh Szeretetházi alap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1928
Terjedelem: 2,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1413.ii Temetői alapok iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1932
Terjedelem: 7,9 ifm
          HU BFL IV.1413.jj Tiszti nyugdijalap iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1924
Terjedelem: 3,2 ifm
          HU BFL IV.1413.kk Vegyes alapok iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1840-1940
Terjedelem: 1,23 ifm
          HU BFL IV.1413.ll Birói letiltások nyilvántartása (Állag)
Létrehozás ideje: 1872-1940
Terjedelem: 3,29 ifm
          HU BFL IV.1413.mm Díjak nyilvántartása (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1949
Terjedelem: 17,74 ifm
          HU BFL IV.1413.nn Gyámpénztári iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1939
Terjedelem: 10,82 ifm
          HU BFL IV.1413.oo Letétek, biztosítékok (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1945
Terjedelem: 13,43 ifm
          HU BFL IV.1413.pp Budai árviz iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1876-1949
Terjedelem: 1,59 ifm
          HU BFL IV.1413.qq Alföldi árvizkárosultak megsegítésére vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1879-1891
Terjedelem: 3 ifm
          HU BFL IV.1413.rr (Megszűnt) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1413.ss (Megszűnt) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1413.tt (Megszűnt) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1413.uu (Megszűnt) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1413.vv (Megszűnt) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1413.xx (Megszűnt) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1413.yy (Megszűnt) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1413.zz (Megszűnt) (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL IV.1414 Székesfővárosi Számszék iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 6,74 ifm
          HU BFL IV.1414.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 6,38 ifm
          HU BFL IV.1414.b Főnöki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1949
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL IV.1416 Budapest Székesfőváros Közigazgatási Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1877-1949
Terjedelem: 54,8 ifm
          HU BFL IV.1416.a A Közigazgatási Bizottság, albizottmányai, választmányai és küldöttségei üléseinek jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 0,97 ifm
          HU BFL IV.1416.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1949 [1895-]
Terjedelem: 50,83 ifm
          HU BFL IV.1416.c A Közigazgatási Bizottsághoz intézett havi és félévi jelentések (Állag)
Létrehozás ideje: 1877-1944
Terjedelem: 3 ifm
HU BFL IV.1417 Az entente-csapatokkal és missziókkal való érintkezésre létesült székesfővárosi összekötő iroda iktatókönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1919
   Megjegyzés: 1919-
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL IV.1419 Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1952
   Megjegyzés: 1873-1950
Terjedelem: 207,62 ifm
          HU BFL IV.1419.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1950
Terjedelem: 8,6 ifm
          HU BFL IV.1419.b Elnöki bizalmas iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1950
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1419.c Közellátási statisztikai iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1876-1950
Terjedelem: 5,71 ifm
          HU BFL IV.1419.d Statisztikai kimutatások, tanulmánykéziratok, külön kezelt hivatali iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1948
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL IV.1419.e Magyar városok háztartási statisztikai iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1949
Terjedelem: 5,24 ifm
          HU BFL IV.1419.f Budai és pesti polgárok névsora 1686-1848 évben című statisztikai feldolgozás iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1940
Terjedelem: 0,98 ifm
          HU BFL IV.1419.g Országos tanügyi statisztikai iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1945
Terjedelem: 1,4 ifm
          HU BFL IV.1419.h Budapesti részvénytársasági - vállalati zárszámadások gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1939
Terjedelem: 2,66 ifm
          HU BFL IV.1419.i Háztartási statisztikai felvételek és feldolgozások iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1951
Terjedelem: 8,56 ifm
          HU BFL IV.1419.j Az 1941. évi népszámlálás budapesti felvételi és feldolgozási iratainak gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1941
Terjedelem: 79,94 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Korlátozott
          HU BFL IV.1419.m Illyefalvi I. Lajos iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1419.n Az 1945. évi budapesti népösszeírás felvételi és feldolgozási iratainak gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 81,81 ifm
Hozzáférés és használat: Korlátozott
          HU BFL IV.1419.o Az 1949. évi budapesti népszámlálás felvételi iratainak gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1949
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL IV.1419.p A budapesti háborús kárstatisztika felvételi és feldolgozási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 6,16 ifm
          HU BFL IV.1419.r A BSzKRT szociális statisztikai felvételi iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1946
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL IV.1419.s Szakszervezeti munkaügyi statisztikai iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1952
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL IV.1419.t Budapesti kereskedők statisztikai összeírási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 0,76 ifm
          HU BFL IV.1419.u Budapesti adóközösségi statisztikai ívek (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1419.v Közmunka-kötelezettek összeírása (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL IV.1419.x Állatszámlálási gyűjtőkartonok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1950
Terjedelem: 0,84 ifm
HU BFL IV.1420 Budapest Székesfőváros tanácsi majd polgármesteri ügyosztályainak gyűjteményes iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1968 [1872-]
   Megjegyzés: 1872-1953
Terjedelem: 121,8 ifm
          HU BFL IV.1420.a Katonai ügyosztályi iratok és a székesfővárosi tiszti szálló gondnoksági iratainak levéltári gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1939
Terjedelem: 1 ifm
          HU BFL IV.1420.b Világítási és vízvezetéki ügyosztályi iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1943
Terjedelem: 2,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1420.c Színházi és közművelődési iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1950 [-1951]
Terjedelem: 8,04 ifm
          HU BFL IV.1420.d Az ügyosztályok irataiból kiemelt okmányok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1948
Terjedelem: 3,1 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1420.e A székesfővárosi kölcsönök iratainak gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1950 [1872-1953]
Terjedelem: 3,86 ifm
          HU BFL IV.1420.f Ipartestületi felügyeleti iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1950
Terjedelem: 7,8 ifm
          HU BFL IV.1420.g Ügyosztályi nyilvántartások és vegyes iratok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1950
Terjedelem: 2,85 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1420.h Tanácsi-polgármesteri rendeletek és határozatok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1949
Terjedelem: 3,13 ifm
          HU BFL IV.1420.i Elnöki ügyosztályi személyzeti minősítési lapok és nyilvántartások gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1944
Terjedelem: 4,62 ifm
          HU BFL IV.1420.j Elnöki ügyosztály vegyes iratai és előadói hagyatékok gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1948
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL IV.1420.k Légoltalmi letétgyüjtemény: fontosabb polgármesteri rendeletek és határozatok másodpéldányai (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1946
Terjedelem: 2,64 ifm
          HU BFL IV.1420.l Katonai állítási lajstromok és nyilvántartások gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1944
Terjedelem: 10,86 ifm
          HU BFL IV.1420.m Székesfővárosi tisztviselők és alkalmazottak nyilvántartásainak gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1968
Terjedelem: 66,51 ifm
          HU BFL IV.1420.n Kimutatás Budapest Székesfőváros közmunkáiról (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1934
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL IV.1420.o Polgármesteri XIII. (Magasépítési) Ügyosztály iratainak gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1940
Terjedelem: 0,96 ifm
          HU BFL IV.1420.p Szimély Károly főmérnök, műszaki főtanácsos iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1960
Terjedelem: 3,36 ifm
          HU BFL IV.1420.r 1610/1944. ME. rendelet végrehajtásához felvett adatszolgáltatási ívek (Állag)
Létrehozás ideje: 1944
Terjedelem: 1,40 ifm
Hozzáférés és használat: Restaurálás és digitalizálás alatt, jelenleg nem hozzáférhető.
HU BFL IV.1421 Vagyonleltári és ingatlannyilvántartási iratok gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1965
Terjedelem: 115,71 ifm
          HU BFL IV.1421.a Az Ügyosztályi iratok közül kiemelt pályázati, városrendezési, építési tervek gyűjteménye (lásd XV.17.d.) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1421.b III. ügyosztály nyilvántartó csoport telekkönyvi váz- és térrajzok gyüjteménye (lásd XV.17.d.) (Állag)
Létrehozás ideje:
          HU BFL IV.1421.c Budapest Székesfőváros Mérnöki Hivatala, 1912-től Tanácsi, 1930-tól Polgármesteri III. ügyosztály által vezetett nyilvántartások a székesfőváros tulajdonát képező ingatlanokról (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1956
Terjedelem: 4,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A székesfőváros saját ingatlanairól rendszeres nyilvántartásokat vezetett. A nyilvántartások kezelése 1875-1911 között a Szfv. Mérnöki Hivatal, 1912-től 1949-ig a P. III. Városrendezési ügyosztály, 1950-től a Főv. Tan. VB. VIII. Városrendezési osztály feladata volt. Az iratanyag három részre tagolódik: TELEKBÉRLETI NYILVÁNTARTÁSOK időrendben ás növekvő számsorrendben bérlők nevét, a bérbevett terület adatait /nagyságát, hrsz./ és a bérleti dijat tartalmazzák. az 1950 után nyilvántartások kerületenként a bérlők abc rendjében haladva a telek adatait és abér összegét közlik. AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁSI IRATOK törzsleltárakra és függőleltárakra tagolódnak. A törzsleltári nyilvántartások a telek betétszámát, helyét, /dülő, kerület, utca/ a térképszelvény számát és a müvelésre vonatkozó adatokat közlik. A függelék leltárak a telek topográfiai adatait, a betét- és térképszelvény számot tartalmazzák. AZ INGATLANSZERZŐDÉSEK GYÜJTEMÉNYÉBEN a fővárosés a bérlők közti megállapodás másolatai találhatók. KUTATÁSI LEHETŐSÉG: a kötetekben és az iratokban a helyrajzi számok ismeretében lehetséges. Az anyagot a Főv. Tan. VB. VIII. üo. Ingatlanrendezési Iroda letétként adta át a levéltárnak.
          HU BFL IV.1421.d Budapest Székesfőváros Mérnöki Hivatala, 1912-től Tanácsi, 1930-tól Polgármesteri III. ügyosztály kitűzési igazolvány könyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1937
Terjedelem: 3,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A kitüzési igazolványok kiállitása a Szfv. Mérnöki Hivatal, majd 1912-től a pm. III. ü.o. faladata volt. A telek elosztása, felmérése vagy más változások alkalmával adtak a tulajdonosnak kitüzési igazolványt. AZ IGAZOLVÁNY a telek és környékének a helyszinrajzát, az uj telekhatárokat, a polgármesteri határozat tartalmát, a tulajdonosok nevét, a térképszelvény számát jelöli meg. A kitüzési igazolványok sorrendben összefüzött másolatai a kitüzési igazolvány könyveknek. KUTATÁSI LEHETŐSÉG: Segédlet hiányában átlapozással, vagy a felmérésidőpontjának ismeretében lehetséges.
          HU BFL IV.1421.e Budapest Székesfőváros Mérnöki Hivatala, 1912-től Tanácsi, 1930-tól Polgármesteri III. Ügyosztálya, 1950-től Budapest Városi Tanács VB. Városrendezési Ügyosztálya által kezelt vagyonleltári iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1960
Terjedelem: 6,41 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Bp. Székesfőváros Mérnöki Hivatalában és a Tanácsi III. ü. o. nyilvántartásokat a város területén lévő valamennyi telekről vezették. 1950 után nyilvántartás készült a volt peremvárosokról is. Az 1950 után keletkezett iratokat a Főv.Tanács VB. épitési oszt. Műszaki Nyilvántartó csoportja kezelte. Az anyag hiányosan került a levéltárba. Az állag 7 részre tagolódik: HASZONBÉRES FÖLDEK JEGYZÉKE a folyószámok sorrendjében a részlet számot, a bérlő nevét, lakását, a bérelt föld nagyságát, a béréet időtartamát, a bér összegét közli. A FÜGGELÉKLELTÁRI VÁLTOZÁSOK a kerület számát, a kül- vagy beltelek megjelölését, a külő, utca nevét, a házszámot, helyrajzi számot, valamint a változásokra vonatkozó adatokat / irat száma, apadás, gyarapodás mértéke/ tartalmazzák. A TÖRZSLELTÁRAK a betétszámot, kerület dülő nevét, az 1:5000-es térképszelvény számát, a müvelési átat, a terület nagyságát adják meg, a helyrajzi számok növekvő rendjében. A VAGYONLELTÁRI KARTONOK meghatározzák az ingatlan fekvését, a telekkönyvi betétszámot, helyrajzi számot, terület nagyságát, közlik az állami tulajdinba vétel adatait, a létesitmények, ültetvények karbantartására forditott összegek nagyságát. AZ ÉPÜLETLELTÁRI KARTONOK a telken álló épitményekre /helye, rendeltetése, állapota stb./ adatokt tartalmazzák. JUTTATOTT TELKEK JEGYZÉKE kerületenként dissziékban, a juttatással kapcsolatos iratok másolatait taratalmazza. Az állagot az OTP ill. a KIK kezelésében került ingatlanok vagyonleltári kartonjai zárják le. KUTATÁS: raktári jegyzék segitségével, a helyrajzi számok ismeretében lehetséges.
          HU BFL IV.1421.f Budapest Székesfőváros Számvevősége vagyonleltári nyilvántartásai és iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1950
Terjedelem: 5,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A főváros ingatlanairól készült ellenőrző nyilvántartások vagyonleltárak. VAGYONLELTÁRI LAPOK a helyrajzi számok növekvő sorrendjáben rendezettek. AZ INTÉZMÉNYEK rövid történetet, esetleg épitési rajzokat és leltárlapokat tartalmaz. A VAGYONBECSLÉSI IRATOK az iktatószámok sorrendjében rendezettek. KUTATÁSI LEHETŐSÉG: A helyrajzi számok ismeretében, esetleg a közelebbi helymegjelölés ismeretében lehetséges.
          HU BFL IV.1421.h Budapest Székesfőváros Tanácsi majd 1930-tól Polgármesteri III. Ügyosztály, 1950-től Budapest Városi Tanács VB. Városrendezési és Építési Ügyosztály műszaki nyilvántartó könyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1965
Terjedelem: 92,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1421.i Polgármesteri III. Ügyosztály teleknyilvántartási könyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1944
Terjedelem: 0,47 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: A budapesti telkeket /ingatlanokat/ nyilvántartó könyvek a háborús események folyamán elpusztultak. E kötetek fennmaradt példányok. Helyszinrajzi számok szerinti rendben tartalmazzák az ingatlanok föbb adatait és a velük kapcsolatos intézkedések tanácsi illetve polgármesteri iktatószámát. KUTATÁSI LEHETŐSÉG: Helyrajzi szám ismeretében kutatható, a kérőlapra a helyrajzi szám és helymegjelölés irandó.
          HU BFL IV.1421.j A Fővárosi Közmunkák Tanácsa tulajdonát képező ingatlanok nyilvántartásai (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1948
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL IV.1423 Budapest Székesfőváros jogbiztosító okmányainak levéltári gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1945- [1878-1953]
   Megjegyzés: 1878-1949 1953- (szórvány)
Terjedelem: 15,3 ifm
HU BFL IV.1424 Budapest Székesfőváros törvényhatósági szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1938-1949
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL IV.1425 Alapítványok alapítóleveleinek és felügyeleti iratainak levéltári gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1950 [1822-]
   Megjegyzés: 1822- (szórvány) 1873-1950
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL IV.1426 Az 1949. évi XXVI. törvénycikk alapján Budapesthez csatolt városok és községek szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1872-1949 [1827-]
   Megjegyzés: 1827- (szórvány) 1872-1949
Terjedelem: 2,16 ifm
HU BFL IV.1427 Az 1949. évi XXVI. törvénycikk alapján Budapesthez csatolt városokban és községekben működött egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1878-1949
Terjedelem: 3,48 ifm
HU BFL IV.1428 Politikai iratok gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1944
Terjedelem: 7,98 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1429 Budapest Székesfőváros egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1952
Terjedelem: 2,12 ifm
HU BFL IV.1430 Budapest Székesfőváros (1949 szeptember - Főváros) Törvényhatósági Elnöki Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,8 ifm
HU BFL IV.1431 Budapest Főváros Képviseleti Bizottságának jegyzőkönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1950
   Megjegyzés: 1950-
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL IV.1432 Budapest Székesfőváros (1949 szeptember- Főváros) Lakásügyi Központi Hivatala (1945-1946. Budapest Székesfőváros Központi Lakáshivatala, 1946-1948. Lakásügyi Döntőbizottságok Központi Hivatala) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 14,04 ifm
          HU BFL IV.1432.a Általános iratok, SZEB, katonai alakulatok és személyek által lefoglalt helyiségekre vonatkozó iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 11,88 ifm
          HU BFL IV.1432.b Vezetői iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 2,16 ifm
HU BFL IV.1433 Budapest Székesfőváros Központi Közmunkahivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1945
   Megjegyzés: 1945-
Terjedelem: 1,56 ifm
HU BFL IV.1434 Budapest Székesfőváros (1949 szeptember- Főváros) Tervhivatalának (1947-1949 Tervmegbízottjának) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1950
Terjedelem: 0,53 ifm
HU BFL IV.1470 Budapest Székesfőváros I. Kerületi elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 10,96 ifm
          HU BFL IV.1470.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 6,94 ifm
          HU BFL IV.1470.b Lakáshivatal iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 4,02 ifm
HU BFL IV.1471 Budapest Székesfőváros II. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-1953 [1873-1975]
   Megjegyzés: 1883-1975
Terjedelem: 54,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1471.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1883-1949 [1873-]
Terjedelem: 52,74 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1471.b Iparügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1901-1953 [1883-1975]
Terjedelem: 0,47 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1471.c Bp. Szfv. II. ker. Elöljáróságának iratai Adószámviteli O. Bekebelezési nyílvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL IV.1471.d Bp. Szfv. II. kerületi elöljáróság - Egészségügyi nyílvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1950
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL IV.1472 Budapest Székesfőváros III. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1949 [-1977]
   Megjegyzés: 1873-1977
Terjedelem: 82,67 ifm
          HU BFL IV.1472.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1948 [-1949]
Terjedelem: 77,61 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1472.b Iparügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1949 [-1977]
Terjedelem: 3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1472.c Kihágási iratok segédkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1944
Terjedelem: 1,9 ifm
          HU BFL IV.1472.d Kerületi városbírói iratok segédkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1936
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IV.1472.e Tisztiorvosi és gyámügyi nyilvántartókönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1921
Terjedelem: 0,11 ifm
HU BFL IV.1473 Budapest Székesfőváros IV. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1949 [-1952]
Terjedelem: 99,41 ifm
          HU BFL IV.1473.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1949
Terjedelem: 94,37 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1473.b Ipar-, tanonc- és egyesületi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1949
Terjedelem: 2,5 ifm
Tartalom: mikrofilmtári jelzete: BFL XV.20.105.
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL IV.1473.c Kerületi elöljáró hatósági pénztárának könyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1944
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL IV.1473.d Kerületi városbíró peres iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1473.e Állami anyakönyvvezető közigazgatási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946 [-1952]
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1473.f Lakáshelyreállítási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 2,16 ifm
HU BFL IV.1474 Budapest Székesfőváros V. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1950 [-1957]
   Megjegyzés: 1873-1957
Terjedelem: 106,78 ifm
          HU BFL IV.1474.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1949
Terjedelem: 96,73 ifm
          HU BFL IV.1474.b Állami anyakönyvvezető közigazgatási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1946
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL IV.1474.c Iparügyi és egyesületi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1949 [-1957]
Terjedelem: 3,5 ifm
Tartalom: mikrofilmtári jelzete: BFL XV.20.106.
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1474.d Kihágási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1474.e Kerületi városbíró peres iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL IV.1474.f Lakásügyi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 4,44 ifm
          HU BFL IV.1474.g Munkakönyvek gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1950
Terjedelem: 1,53 ifm
HU BFL IV.1475 Budapest Székesfőváros VI. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1949 [-1959]
   Megjegyzés: 1874-1959
Terjedelem: 213,04 ifm
          HU BFL IV.1475.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1949
Terjedelem: 176,08 ifm
          HU BFL IV.1475.b Munkaügyi törzslapok (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1935
Terjedelem: 31,88 ifm
          HU BFL IV.1475.c Útépítési és építési nyilvántartó könyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1932
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL IV.1475.d Bizonyítványok mutatókönyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1900
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL IV.1475.e Állami anyakönyvvezető közigazgatási iratainak iktatókönyve (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1943
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL IV.1475.f Egyesületi nyilvántartási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1943
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL IV.1475.g Építési nyilvántartási kartonok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1914
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL IV.1475.h Selejtezések során megtartott iratok jegyzéke (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1925
Terjedelem: 0,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1475.i Iparügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1949 [-1959]
Terjedelem: 3,57 ifm
          HU BFL IV.1475.j Kihágási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1475.k Árvaszáki iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1949
   Megjegyzés: 1931, 1940-1944, 1946-1949
          HU BFL IV.1475.l Iparhatósági iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1950
   Megjegyzés: 1940, 1945, 1947-1950
HU BFL IV.1476 Budapest Székesfőváros VII. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1949 [-1990]
   Megjegyzés: 1889-1990
Terjedelem: 216,3 ifm
          HU BFL IV.1476.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1949
Terjedelem: 196,32 ifm
          HU BFL IV.1476.b Ipar- munkaügyi és egyesületi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1949 [-1990]
Terjedelem: 4,5 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1476.c Hadigondozási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1949 [-1960]
Terjedelem: 15,36 ifm
HU BFL IV.1477 Budapest Székesfőváros VIII. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1893-1949 [-1976]
   Megjegyzés: 1893-1976
Terjedelem: 160,52 ifm
          HU BFL IV.1477.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1949
Terjedelem: 157,17 ifm
          HU BFL IV.1477.b Gyermekvédelmi iratok segédkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1940
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL IV.1477.c Vegyes közigazgatási segédkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1949
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL IV.1477.d Állami anyakönyvvezető közigazgatási iratainak segédkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1926
Terjedelem: 1,2 ifm
          HU BFL IV.1477.e Iparügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1949 [-1976]
Terjedelem: 1,75 ifm
Szervtörténet: Szervezet
HU BFL IV.1478 Budapest Székesfőváros IX. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1992
   Megjegyzés: 1905-1944
Terjedelem: 82,25 ifm
          HU BFL IV.1478.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1949
Terjedelem: 76,23 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1478.b Vegyes közigazgatási segédkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1921
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL IV.1478.c Ipar- és munkaügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1992
Terjedelem: 5,5 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
HU BFL IV.1479 Budapest Székesfőváros X. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1949 [-1959]
   Megjegyzés: 1873-1959
Terjedelem: 121,48 ifm
          HU BFL IV.1479.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1949
Terjedelem: 111,56 ifm
          HU BFL IV.1479.b Munkakönyvek gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 7,68 ifm
          HU BFL IV.1479.c Kerületi tisztiorvos iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1946
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL IV.1479.d Iparügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1949 [-1959]
Terjedelem: 1,7 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1479.e Lakáshivatal segédkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL IV.1480 Budapest Székesfőváros XI. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1957 [-1958]
   Megjegyzés: 1934-1958
Terjedelem: 50,01 ifm
          HU BFL IV.1480.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1949
Terjedelem: 35,94 ifm
          HU BFL IV.1480.b Ipar- és munkaügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1957 [-1958]
Terjedelem: 1 ifm
          HU BFL IV.1480.c Vegyes közigazgatási segédkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL IV.1480.d Bizalmas iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1480.e Lakásügyi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 9,75 ifm
          HU BFL IV.1480.f Kihágási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1949
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL IV.1480.g Építési iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 2,65 ifm
          HU BFL IV.1480.h Az Állami anyakönyvvezetőség közigazgatási és segédkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1950
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL IV.1481 Budapest Székesfőváros XII. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1958
Terjedelem: 27,05 ifm
          HU BFL IV.1481.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 10,3 ifm
          HU BFL IV.1481.b Lakáshivatal iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 10,3 ifm
          HU BFL IV.1481.c Kihágási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,66 ifm
          HU BFL IV.1481.d Épület-helyreállítási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 3,01 ifm
          HU BFL IV.1481.e Vegyes közigazgatási segédkönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1949
Terjedelem: 0,5 ifm
          HU BFL IV.1481.f Munkakönyvek gyüjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 2,16 ifm
          HU BFL IV.1481.g Iparügyi vegyes nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1958
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IV.1482 Budapest Székesfőváros XIII. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1951 [-1970]
   Megjegyzés: 1937-1970
Terjedelem: 38,77 ifm
          HU BFL IV.1482.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1949
Terjedelem: 37,5 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1482.b Bizalmas iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1482.c Munkakönyvek gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1951
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL IV.1482.d Iparügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1949 [-1970]
Terjedelem: 0,82 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1482.e A Kerületi Anyakönyvvezető közigazgatási iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1942
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL IV.1483 Budapest Székesfőváros XIV. Kerületi Elöljáróságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1952 [-1978]
   Megjegyzés: 1935-1978
Terjedelem: 46,33 ifm
          HU BFL IV.1483.a Általános közigazgatási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1949
Terjedelem: 30,36 ifm
          HU BFL IV.1483.b Ipar - és munkaügyi nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1949 [-1978]
Terjedelem: 0,82 ifm
          HU BFL IV.1483.c Igazgatás, lakásügyek (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 0,63 ifm
          HU BFL IV.1483.d Adószámviteli osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1952
Terjedelem: 14,52 ifm
HU BFL IV.1501 Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1949
   Megjegyzés: 1914-1949
Terjedelem: 40,23 ifm
          HU BFL IV.1501.a Igazgatói bizalmas iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1501.b Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1949
Terjedelem: 35,77 ifm
          HU BFL IV.1501.c Bécsi iroda iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1944
Terjedelem: 1,43 ifm
          HU BFL IV.1501.d Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1943
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL IV.1501.e Személyzeti iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1948
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL IV.1501.f Vegyes iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1947
Terjedelem: 2,07 ifm
HU BFL IV.1502 Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága iratai (1921-1922 Fővárosi Szabadoktatási Bizottság) (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1950
Terjedelem: 23,61 ifm
HU BFL IV.1503 Budapest Székesfővárosi Múzeumok Központi Igazgatóságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1947
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL IV.1504 Budapest Székesfővárosi Közkórházak Központi Igazgatóságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 10,04 ifm
          HU BFL IV.1504.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1949
Terjedelem: 8,83 ifm
          HU BFL IV.1504.b Légoltalmi ügyek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL IV.1504.c Igazgató főorvosi értekezletek jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1945
Terjedelem: 0,19 ifm
          HU BFL IV.1504.d Gazdasági iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1949
Terjedelem: 0,23 ifm
          HU BFL IV.1504.e Orvosi személyzeti nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1949
Terjedelem: 0,67 ifm
HU BFL IV.1505 A Budapest Székesfővárosi Köztemető Igazgatóságok iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1879-1919
Terjedelem: 0,78 ifm
HU BFL IV.1506 A Budapest Székesfővárosi Gyermeküdültetés Központi Hivatalának /1924-1937 Budapest Székesfőváros Gyermeknyaraltatási Akciója/ iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1941
Terjedelem: 0,44 ifm
HU BFL IV.1507 Budapest Székesfőváros Gyermek- és Ifjúságvédelmi Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1950
   Megjegyzés: 1936-1951
Terjedelem: 6,36 ifm
          HU BFL IV.1507.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1950
Terjedelem: 3,14 ifm
          HU BFL IV.1507.b Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1950
Terjedelem: 3,1 ifm
          HU BFL IV.1507.c Házasságvédői iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1942
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IV.1508 Budapest Székesfőváros Diákszállók központi iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1942
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL IV.1509 Budapest Székesfőváros Szeretetotthonok Igazgatóságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1877-1950
Terjedelem: 0,83 ifm
HU BFL IV.1510 Budapest Székesfőváros Javadalmi Őrsége Főparancsnokságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1949
Terjedelem: 1,47 ifm
HU BFL IV.1511 A Budapest Székesfővárosi Vásárok és Vásárcsarnokok Igazgatóságának iratai /1898-1927 Vásárcsarnokok Igazgatósága/ (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1949
Terjedelem: 4,64 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL IV.1511.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1949
Terjedelem: 3,63 ifm
          HU BFL IV.1511.b Vásárcsarnokok Felügyelősége (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1942
Terjedelem: 1,01 ifm
HU BFL IV.1512 Budapest Székesfőváros Községi Tanszerintézetének iratai (1927-1940 Tanszerbeszerző, Tanszernyilvántartó és Javító Intézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1950
   Megjegyzés: 1934-1949
Terjedelem: 17,28 ifm
          HU BFL IV.1512.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1950
Terjedelem: 14,77 ifm
          HU BFL IV.1512.b Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1950
Terjedelem: 2,27 ifm
          HU BFL IV.1512.c Személyzeti iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1950
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL IV.1514 Budapest Székesfőváros Kertészetének iratgyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1950
Terjedelem: 2,52 ifm
HU BFL IV.1516 Budapest-Kerületi Magyar Királyi Állatorvos iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1888-1948 [-1955]
   Megjegyzés: 1888-1948 1955- (szórvány)
Terjedelem: 1,06 ifm
HU BFL IV.1517 Budapest Székesfőváros Gondozottjainak Központi Nyilvántartó Hivatala iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL IV.1518 Budapest Székesfőváros (1949 szeptember- Főváros) Anyagforgalmi Hivatalának (1945. Gazdasági Hivatal, 1949. Anyaggazdasági Intézet, majd Anyagforgalmi Hivatal) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL IV.1519 Budapest Székesfőváros Gabonahivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 6,09 ifm
HU BFL IV.1520 Budapest Székesfőváros Köztisztasági Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1949
   Megjegyzés: 1944-1949 1944-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL IV.1521 Budapest Főváros Népszórakoztató Intézet Igazgatósága iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 2,52 ifm
HU BFL IV.1522 Budapest Székesfőváros Erdő- és Mezőgazdasági Hivatalának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,12 ifm