Budapest Főváros Levéltára fond- és állagjegyzéke

 

VIII. Intézetek, intézmények (1742-2015)


HU BFL VIII.1 Angolkisasszonyok Római Katolikus Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolájának iratai (IV. Váci u. 47.) (1889-1920: Budapesti Római Katolikus Felső Nép- és Polgári Iskolai Tanárképző Intézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1948
Terjedelem: 1,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az Angolkisasszonyok vezetése alatt állott Pesti róm. kat. Tanítónőképezde mellett létesült a felső nép- és polgári iskolai tanítónőképezde. Az 1868: XXXVIII. t.c. a polgári iskolai tanerők képzéséről nem intézkedett. A törvény 103.§-a csak a képesítésről szólt, amely szerint az elemi népiskolai tanítóképesítőn kívül a polgári iskola tárgyaiból a kormány által rendelt hatóság előtt vizsgát kellett tenni. A 34.727/1880. V.K.M. rendelet polgári iskolai tanító és nevelőnőket képző intézetet szervezett. 1894-ben a nevelőnőképzőt megszüntették, így a polgári iskolai tanítóképző teljes önállóságra tett szert. A 204.064/1918. V.K.M. rendelet a polgári iskolai képzőintézetek főiskolai jellegét hivatalosan is kimondta. A polgári iskolai tanárképzést szabályozó rendelkezések szerint alakult ki az Angolkisasszonyok vezetése alatt állott róm. kat. Polgári iskolai tanárképző főiskola, melyet 1948-ban államosítottak. Az iskola otthona a IV. Váci utca 47. sz. épületben volt.
          HU BFL VIII.1.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1906
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1948
Terjedelem: 1,08 ifm
          HU BFL VIII.1.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.2 Apponyi Kollégium Tanítóképző Intézeti Tanárjelöltek Kollégiuma iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1948
   Megjegyzés: 1909-1948
Terjedelem: 0,23 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: 1909-1948 Az Apponyi Kollégium a polgári és tanítóképző intézetekkel kapcsolatban az állam által szervezett intézet volt a tanárjelöltek részére. A tanárjelöltek kötelesek voltak az Apponyi Kollégium tagjai lenni. Az Apponyi Kollégium szervezetét a 76.629/1906. V.KV., majd a 149.837/1911. V.K.M. rendelet állapította meg. A kollégium célja volt tagjait szakpályájukra való elméleti és gyakorlati előkészülésükben vezetni és támogatni. Az Apponyi Kollégium tanulmányi ideje két évből állt. A hallgatók szaktárgyaikból egyetemi, főiskolai előadásokat hallgattak, de emellett gyakorlati kiképzésben is részt vettek. A gyakorlati kiképzés férfiak részére az I. (majd XII.) Fery Oszkár (majd Kiss János altábornagy) u. 40., a nők részére a II. Csalogány u. 43. sz. alatti tanítónőképző intézetben történt. Az Apponyi Kollégiumot 1948-ban megszüntettékMegszűnés, jogutód: 1948-ban megszüntették.
          HU BFL VIII.2.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1948
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.2.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1938
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.3 Erzsébet Nőiskola iratai (1875-től Budapesti Magyar Királyi Állami VI. Kerületi Elemi és Polgári Népiskolai Tanítónőképezde, 1894-1898: Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Nép- és Polgári Iskolai Tanítónőképző) (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1914
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A magyar kormány 1873-ban rendelte el a II. Csalogány utcai tanítónőképezde mellett polgári iskolai tanítóképző tanfolyam megnyitását. A tanfolyam a tanítónőképezdével közös igazgatással, közös épületben szerveztetett, de külön tanári karral. A polgári iskolai képzőintézet 1875-ben Pestre a VI. Sugár (majd Andrássy) út 65. sz. alá költözött. 1894-től az iskola Felső Nép- és Polgári Iskolai Tanítónőképző néven működött. 1898-ban Erzsébet királyné emlékére az Erzsébet Nőiskola nevet kapta. 1902-ben a VII. Ajtósi Dürer sor (volt István út) 37. sz. alá a saját céljára épített iskolaépületbe költözött. A képzőintézet a 204.064/1918. V.K.M. rendelet alapján főiskolai rangot kapott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1928-ban az Erzsébet Nőiskolát a Pedagógiummal egyesítve Szegedre tette át és kooperatív viszonyba helyezte szegedi egyetemmel.
          HU BFL VIII.3.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1914
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.4 Norbertinum iratai (a Premontrei Rend teológiai főiskolája) (VIII. Horánszky u. 23.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1918
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.4.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1917
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.4.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1918
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.5 Állami Zeneművészeti Főiskola iratai (VI. Liszt Ferenc tér 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az intézet 1875-ben létesült Országos Magyar Királyi Zeneakadémia néven. 1887-től 1893-ig a Színművészeti Akadémiával együtt működött, a neve ekkor Országos M.Kir. Zene- és Színművészeti Akadémia. 1893-ban külön vált a Színművészeti Akadémiától. 1918-ban főiskolai jelleget kapott. A neve ezidőtől Országos m.kir. Zeneművészeti Főiskola, 1947-től Állami Zeneművészeti Főiskola. Az intézet első otthona Liszt Ferenc IV. Hal téri lakása volt, továbbá ugyanazon épületben a II. emelet néhány szobája. 1879-ben az Andrássy úton épült új bérházba költözött. 1907-ben készült el a Zeneakadémia céljára tervezett VI. Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti épület, melybe uyanabban az évben költözött be.
          HU BFL VIII.5.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.21 Budapesti I. Kerületi Magyar Királyi Állami Verbőczy István Gimnázium iratai (I. Attila út 1-3.) (1892-1895: Budapesti I. Kerületi Királyi Katholikus Gimnázium, 1895-1920: Budapesti I. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium, 1945-1951: Állami Petőfi Sándor Gimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1892-1961
   Megjegyzés: 1892-1951
Terjedelem: 7,5 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1892-ben nyílt meg, mint Budapesti I. Ker. Kir. Kath. Gimnázium. 1895-ben átalakult Budapesti I. Ker. Állami Főgimnáziummá. 1920-ban a gimnáziumot Budapesti I. Ker. Állami Verbőczy István Gimnáziumnak nevezték el. 1946-tól pedig Budapesti I. Ker. Állami Petőfi Sándor Gimnázium az iskola neve. Az iskola első otthona az I. ker. Várfok u. 14. sz. bérházban volt, ez később kibővült az I. ker. Bors u. 15. sz. házban bérelt helyiséggel. 1900-ban költözött az iskola az I. ker. Attila út 1-3 sz. iskolaépületbe.
          HU BFL VIII.21.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1951
Terjedelem: 2,74 ifm
          HU BFL VIII.21.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1961
Terjedelem: 4,54 ifm
          HU BFL VIII.21.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1950
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL VIII.22 Magyar "Új Iskola" Egyesület Leánygimnáziuma és Általános Iskolájának iratai (I. Bíró u. 16-18.) (1929-1934: Dr. Domokos Lászlóné Budapesti Nyilvános Jogú Leánylíceuma, 1934-1940: Dr. Domokos Lászlóné Budapesti Nyilvános Jogú Leánygimnáziuma, 1940-1945: Magyar "Új Iskola" Egyesület Leánygimnáziuma, (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1949
   Megjegyzés: 1923-1949
Terjedelem: 1,5 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1929-ben nyílt meg, mint leánylíceum. 1934-től leánygimnázium. 1940-ben az iskolát a Magyar "Új iskola" Egyesület vette át. 1948-ban államosították. Ekkor az iskolát Nagy Lászlóról nevezték el. Az 1945-46. tanévtől kezdve a gimnázium alsó osztályai fokozatosan beolvadtak az általános iskolába, ezért 1945-től a gimnázium mellett általános iskola is működött (Az általános iskola anyakönyvei egybe vannak kötve a gimnázium megfelelő évi anyakönyveivel) . Az iskola 1949-ben megszűnt. Otthona az I. Bíró u. 16-18 sz. épületben volt.
          HU BFL VIII.22.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1949
Terjedelem: 0,43 ifm
          HU BFL VIII.22.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1949
Terjedelem: 0,81 ifm
          HU BFL VIII.22.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1949
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL VIII.23 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Községi Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium iratai (I. Mészáros utca 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1951
   Megjegyzés: 1944-1951
Terjedelem: 1,52 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola az 1881-ben alapított polgári leányiskolából, továbbá az 1892-93-as tanévben megnyílt felsőbb leányiskolából fejlődött ki. A leánygimnázium 1916-ban nyílt meg. Az iskolát 1927-ben Szilágyi Erzsébetről nevezték el. Az iskola az I. Iskola tér 1.sz. épületben kezdte meg működését, majd 1936-ban átköltözött az iskola céljára emelt I. Mészáros u. 5.sz. iskolaépületbe.
          HU BFL VIII.23.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1951
Terjedelem: 1,26 ifm
          HU BFL VIII.23.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1949
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL VIII.24 Budapesti II. Kerületi Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium iratai (II. Ilona u. 4.) (1824-1834. Archi gimnasium regium Budense, 1927-1934. Budapesti II. Kerületi Királyi Egyetemi Katholikus Reálgimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1827-1949
Terjedelem: 1,75 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A gimnáziumot 1687-ben gróf Széchenyi György esztergomi érsek alapította Budán. Megalapításakor mint ötosztályos, a XVII. század végén, mint hatosztályos gimnázium működött. Tanárai kezdetben a jezsuita rend tagjai voltak. A rend 1773-ban történt feloszlatása után az iskola, mint kir. katholikus gimnázium végezte a tanítás munkáját. 1777-ben Mária Terézia az egyetemet Budára helyezte. Ekkor a régi jezsuita gimnázium kapcsolódott az egyetemhez. Ezidőtől neve Kir. Egyetemi Katholikus Gimnázium lett. 1832-től tanárai a kegyesrendi szerzetesrend tagjai voltak. A kegyesrendiek helyét 1851-től idegen nemzetiségű világi tanárok foglalták el, akik német nyelven tanítottak. Ezidőtől a gimnázium nyolcosztályos állami gimnáziumként működött. 1861-től újból magyarnyelvű tanárok tanítottak az iskolában. 1924-ben reálgimnáziummá alakult át, majd 1934-től ismét gimnáziummá. 1948-ban megszűnt, illetőleg egyesült a II. ker. áll. II. Rákóczi Ferenc gimnáziummal. Az iskola első otthona a jezsuita rendház (a későbbi Kamara) épületében volt. 1747-től nem a rendházban, hanem ugyanezen a telken a Tanoda u. (majd Iskola tér) 1. sz. épületbe költözött. Végül 1876-ban a saját céljára emelt II. Ilona u. 4. sz. iskolaépületben foglalta el helyét. Ez az iskolaépület a második világháború harci cselekményei következtében elpusztult. Az iskola növendéke volt: Áldásy Antal középkori történész, Ambrus Zoltán író-esztéta, Eötvös József báró államférfi és író, Herman Ottó természettudós, Semmelweis Ignác orvos.
          HU BFL VIII.24.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1827-1949
Terjedelem: 1,65 ifm
          HU BFL VIII.24.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1942
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.25 Magyar Királyi Ferenc József Nevelőintézet iratai (Il. Ilona u.4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1933-1944
Terjedelem: 0,16 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az intézet gróf Csáky Albin vallás-és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére 1889-ben létesült a II. Ker. Kir. Katolikus Gimnázium mellett, annak épületében a II. Ilona u. 4. sz. alatt. A nevelőintézetben a tanulók gimnáziumi oktatásban részesültek. A nevelőintézet 1945-ben megszűnt.Megszűnés, jogutód: 1945, jogutód nélkül.
          HU BFL VIII.25.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1943
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.25.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1944
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.26 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Jurányi Utcai Községi Koltói Anna Leánygimnázium iratai (II. Jurányi u. 1.) (1895-1903. Budapest Székesfővárosi Községi Felsőbb Leányiskola, 1903-1942. Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Váci Utcai Felsőbb Leányiskola és Leánygimnázium, majd Budapest Székesfővá (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-1993
   Megjegyzés: 1895-1959
Terjedelem: 3,58 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1894-ben nyílt meg, mint felsőbb leányiskola az ugyanott működött községi polgári leányiskola mellett. Az 1896-97. iskolaévben a felsőbb leányiskola hat osztályához a gimnázium VII. és VIII. osztályának megfelelő osztályokat állítottak. 1901-től az V. osztálytól a növendékek gimnáziumi oktatásban részesültek. 1906-ban az addigi gimnáziumi tanfolyam főgimnáziumi jelleget és jogokat kapott. 1917-ben a felső leányiskola megszűnt. Az iskolát Gizella királynéról, 1945 után Koltói Annáról, majd Hámán Katóról nevezték el. Az iskola első otthona a IV. Váci u. 43.sz. községi polgári leányiskola épületében volt, onnan 1942-ben a XII. Németvölgyi út 46.sz., majd a II. Jurányi u. 1.sz. iskolaépületbe költözött. Az iskola 1945 előtti ügyviteli iratai az 1942. évi némi töredék irat kivételével a második világháború harci cselekményei következtében elpusztultak.
          HU BFL VIII.26.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1993
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.26.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1959
Terjedelem: 3,1 ifm
HU BFL VIII.27 Érseki Katolikus Gimnázium iratai (II. Keleti Károly u. 37.) (Budai Katolikus Konviktus Gimnázium, 1948-tól II. Rákóczi Ferenc Gimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1959
   Megjegyzés: 1907-1949
Terjedelem: 2,78 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1907-ben létesült, 1948-ban megszűnt, illetőleg mint jogelőd beolvadt az akkor létesült II. Kerületi Állami II. Rákóczi Ferenc gimnáziumba. Az iskola a II. Oszlop (1913-tól Heltai Ferenc, 1921-től Keleti Károly) u. 37.sz. épületben működött, 1947-ben átköltözött az I. Szabó Ilonka utcába, onnan 1948-ban vissza a II. Keleti Károly u. 37.sz. alá.
          HU BFL VIII.27.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1947
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.27.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1959
Terjedelem: 2,59 ifm
          HU BFL VIII.27.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1944
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.29 Budapesti Szent Orsolya-rend Szent Angéla Leánygimnáziumának iratai (II. Zivatar u. 2.) (1948-tól Bornemissza Anna Leánygimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1949
   Megjegyzés: 1928-1948
Terjedelem: 1,91 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskola az 1924/25. tanévben nyílt meg, mint magániskola az 5. osztállyal. 1930-tól nyilvánossági jogot kapott, ekkor már 8 évfolyamos iskolaként működött. 1948-ban megszűnt. Az iskola a II. Áldás u. 1. sz. alatti községi elemi népiskolában kezdte meg működését, majd 1928-ban átköltözött saját épületébe a II. Zivatar u. 2. sz. alá.
          HU BFL VIII.29.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1948
Terjedelem: 0,87 ifm
          HU BFL VIII.29.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1949
Terjedelem: 1,04 ifm
HU BFL VIII.30 Magyar Királyi Állami Árpád Gimnázium iratai (III. Nagyszombat u. 19.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1960
   Megjegyzés: 1902-1959
Terjedelem: 2,78 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1902-ben nyílt meg, mint az V. Ker. Áll. Főgimnázium (Markó 29-30.) fiókintézete, majd rövidesen önállóvá vált. 1921-ben Árpád fejedelemről Árpád Gimnáziumnak nevezték el. 1924-től reálgimnázium, 1934-től gimnázium. Az iskola első otthona a III. Tímár utcai községi polgári és elemi népiskola épületében volt. Onnan először a III. Zsigmond u. 114. sz. alá, majd 1940-ben a III. Nagyszombat u. 19. sz. alatti saját épületébe költözött.
          HU BFL VIII.30.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1957
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.30.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1960
Terjedelem: 2,64 ifm
HU BFL VIII.31 Angolkisasszonyok Budapesti Római Katolikus Sancta Maria Leánygimnáziumának iratai (IV. Irányi u. 3.) (1873-1891. Angolkisasszonyok Budapesti Római Katolikus Felsőbb Leányiskolája, 1891-1918. Angolkisasszonyok Budapesti Római Katolikus Sancta Maria Felsőbb Leányiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1949
Terjedelem: 2,36 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az intézmény, mint felsőbb leányiskola 1875-ben kezdte meg működését. 1891-től két külön szervezeti formában ("belső" és "külső" iskolában) végezte tevékenységét. A "belső" felsőbb leányiskola 1906-ban nyilvánossági jogot kapott, majd 1918-ban leánygimnáziummá alakult át (felsőbb leányiskolaként 1919-ben megszűnt). Az első érettségi vizsgát 1920-ban tartották. 1948-ban államosították és a neve IV. Ker. Áll. Szendrey Júlia Leánygimnázium lett. Ez 1950-ben megszűnt. A felsőbb leányiskola első otthona Pesten a IV. Lipót (1899-től Váci) utcában volt, később a IV. Irányi u. 3. sz. alatti épületbe költözött.
          HU BFL VIII.31.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1949
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.31.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1949
Terjedelem: 1,73 ifm
          HU BFL VIII.31.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1944
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.32 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Községi Eötvös József Fiúgimnázium iratai (IV. Reáltanoda u. 7.) (1877-1921. Budapest Fővárosi, 1892-től Székesfővárosi Községi Főreáliskola, majd Budapest Székesfővárosi Községi Főreáliskola, majd Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Községi Reáliskola, 1921-193 (Fond)
Létrehozás ideje: 1855-1949
Terjedelem: 6,12 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1855-ben nyílt meg Pest város 6 osztályos (3 alsó, 3 felső) főreáliskolájaként. Ez volt Budapest első reáliskolája. Elődjének a Kötő utcában a piaristák vezetése alatt működő "Városi reál és főelemi tanoda" két reálosztálya tekinthető. 1860-ban 8 osztályos reáliskolává alakul, 1921-ben Eötvös József nevét veszi fel, 1934-től gimnázium. Az iskola első otthona a városi redout (pesti Vigadó) épülete volt, 1857-ben foglalta el saját iskolaépületét a Kolbacher (ma Reáltanoda) utca 7. sz. alatt.
          HU BFL VIII.32.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1877-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.32.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1855-1949
Terjedelem: 6 ifm
HU BFL VIII.33 Országos Nőképző Egyesület Budapesti Veres Pálné Leánygimnázium iratai (IV. Veres Pálné u. 38.) (1877-1896. Országos Nőképző Egyesület Felsőbb Leányiskolája, 1896-1927. Országos Nőképző Egyesület Felsőbb Leányiskolája és Leánygimnáziuma, majd Országos Nőképző Egyesület Budapest Veres Pálné Leánygimn (Fond)
Létrehozás ideje: 1877-1949
Terjedelem: 5,69 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az Országos Nőképző Egyesület (ONE) Veres Pálné (Beniczky Hermin) kezdeményezésére 1868-ban alakult meg, majd 1869-ben iskolát nyitott. Ebből alakult ki az a felsőbb leányiskola, amelyhez 1896-ban leánygimnázium is csatlakozott. (A felsőbb leányiskola később megszűnt.) Az 1920-as években az iskola Veres Pálné nevét vette fel, 1948-tól, az államosítás után pedig neve Budapesti V. Ker. Áll. Veres Pálné Általános Leánygimnázium lett. 1881 óta a Zöldfa (ma Veres Pálné) utca 38. sz. alatti épületben működik.
          HU BFL VIII.33.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1890-1949
Terjedelem: 0,97 ifm
          HU BFL VIII.33.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1877-1948
Terjedelem: 4,72 ifm
HU BFL VIII.34 Szekeres Margit Nyilvánosjogú Leánygimnáziuma iratai (V. Kálmán Imre u. 22.) (1925-1927. Szekeres Margit Nyilvánosjogú Felső Leányiskola, 1927-1934. Szekeres Margit Nyilvánosjogú Leánylíceum) (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1940
Terjedelem: 1,48 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1921-ben nyílt meg, mint 4 osztályos felsőbb leányiskola, 1927-től átalakult leánylíceummá, 1934-től leánygimnáziummá. Otthona a V. Kálmán Imre u. 22. sz. alatt volt.
          HU BFL VIII.34.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1940
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.34.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1940
Terjedelem: 0,88 ifm
HU BFL VIII.35 Budapesti V. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium iratai (V. Markó u. 29.) (1871-1873. Pesti Magyar Királyi Katholikus Gimnázium, 1873-1876. Budapesti Magyar Királyi Katholikus Gimnázium, majd Budapesti V. Kerületi Magyar Királyi Állami Berzsenyi Dániel Gimnázium, 1941-ben egyesült a Bolyai G (Fond)
Létrehozás ideje: 1871-1949
Terjedelem: 3,39 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1858-ban nyílt meg német nyelvű K. k. Staatsgymnasium in Pest elnevezéssel. 1861-ben magyar nyelvű iskolává alakult Pesti Magyar Kir. Kath. Gimnázium néven, 1873-tól Budapesti Magyar Kir. Kath. Gimnázium, 1876-tól Budapesti V. Ker. Magyar Kir. Állami Főgimnázium. Később Budapesti V. Ker. M. Kir. Áll. Berzsenyi Dániel Gimnázium néven működött. 1941-ben a vkm. miniszter egyesítette a Bolyai János Gimnáziummal (VIII. 36). 1946-tól az iskola neve Budapesti V. Ker. (majd XIII. ker.) Áll. Berzsenyi Dániel Gimnázium lett. Az iskola első otthona a pesti Vigadó épületében volt, 1868-ban az Újvilág (ma Semmelweis) utcába, 1874-ben a Dohány és Akácfa utca sarkán álló épületbe költözött. Innen 1876-ban az iskola céljára épült Markó u. 29. sz. alatti épületbe, majd 1941-ben a volt Bolyai gimnázium Markó u. 18-20. sz. alatti épületébe, ezután a XIII. ker. Huba u. 7. sz. alá költözött.
          HU BFL VIII.35.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1872-1925
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.35.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1871-1949
Terjedelem: 3,37 ifm
HU BFL VIII.36 Budapesti V. Kerületi Magyar Királyi Állami Főreáliskola iratai (V. Markó u.18-20.) (1872-1873. Pesti Terézvárosi Királyi Főreáltanoda, 1873-1884. Budapesti Királyi Főreáltanoda, 1884-től Budapesti V. Kerületi Magyar Királyi Állami Főreáliskola, majd Budapesti V. Kerületi Bolyai Főreáliskola, 1934 (Fond)
Létrehozás ideje: 1872-1941
Terjedelem: 4,48 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1872-ben nyílt meg Terézvárosi Királyi Főreáltanoda néven, 1873-tól Budapesti Kir. Főreáltanoda a neve. 1884-től, miután a V. kerületbe költözött Budapesti V. Ker. M. Kir. Áll. Főreáliskola, az 1920-as években Bolyai Jánosról nevezték el. 1934-től gimnáziumként működött, 1941-ben miniszteri utasításra egyesítették a Berzsenyi Dániel Gimnáziummal. (VIII. 35). (Az 1955-ben létesült Bolyai János Gimnázium nem jogutódja az iskolának.) Az iskola első otthona a VI. Gyár u. 23. sz. alatt volt, 1884-ben költözött innen a Markó u. 18-20. sz. alatt álló iskolaépületbe.
          HU BFL VIII.36.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.36.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1872-1941
Terjedelem: 4,24 ifm
HU BFL VIII.37 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Községi Ráskai Lea Leánygimnázium iratai (1950-től Kossuth Zsuzsa Gimnázium) (V. Szemere u. 3-5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1962
Terjedelem: 1,81 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1918-ban a Budapest Székesfővárosi IV. Ker. Váci Utcai Községi Leánygimnáziumból vált ki Budapest Székesfővárosi V. Ker. Községi Leánygimnáziumként. 1921-ben az iskolát Ráskai Leáról nevezték el. 1927-től leánylíceummá, 1934-től ismét leánygimnáziummá alakult. 1950-ben Kossuth Zsuzsa nevét vette fel. Az iskola első otthona az V. Szemere u. 3-5. sz. alatti községi elemi népiskola épületében volt. 1951-ben a VI. Hunyadi tér 13. számú épületbe, majd 1952-ben az egykori Berzsenyi Dániel Gimnázium épületébe, a V. Markó u. 29-be költözött.
          HU BFL VIII.37.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1953
Terjedelem: 0,47 ifm
          HU BFL VIII.37.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1965
Terjedelem: 2,09 ifm
HU BFL VIII.38 Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Mária Terézia Leánygimnázium iratai (VI. Andrássy út 65.) (1875-től Budapesti V. majd IV.,1902-1905 között VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola, 1905-1921 Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola és Leánygimnázium, 1921-1923 Magyar Kir (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1964
Terjedelem: 9,34 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1875-ben kezdte meg működését mint felsőbb leányiskola, 1905-től már felsőbb leányiskola és leánygimnázium. 1921-ben a M. kir. áll. Mária Terézia Felsőbb Leányiskola és Leánygimnázium nevet kapta, 1923-ban megszűnvén a felsőbb leányiskola M. Kir. Áll. Mária Terézia Leánygimnáziumra módosul a neve. 1946-ban Varga Katalinról nevezik el. Az iskola első otthona az V. Erzsébet tér és a V. József tér közötti Cziráky-házban volt, majd a IV. Újvilág (ma Semmelweis) utcában volt. Később a VI. Váci krt. és Új utca sarkán álló bérházban kapott helyett. 1902-ben az iskola az VI. Sugár (ma Andrássy) út 65. sz alatti épületbe költözött.
          HU BFL VIII.38.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1949
Terjedelem: 2,72 ifm
          HU BFL VIII.38.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1964
Terjedelem: 6,6 ifm
          HU BFL VIII.38.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1943
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.39 Dr. Bajusz Györgyné Kossányi Edit és Tanártársai Nyilvános Jogú Leánygimnáziuma iratai (VI. Izabella u. 62., VI. Andrássy út 120.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1941
Terjedelem: 0,98 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1931-ben nyílt meg és 1948-ban megszűnt. Első otthona a VI. Izabella u. 64. sz. alatti házban volt, onnan 1934-ben a VI. Andrássy u. 120. majd 130. sz. alatti épületbe költözött.
          HU BFL VIII.39.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1941
Terjedelem: 0,68 ifm
          HU BFL VIII.39.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1941
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.40 Dr. Málnai Mihály-féle Leánylíceum iratai (VI. Bajza u. 20.) (1920-1927. Dr.Málnai Mihály Nyilvánosjogú Felsőleányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1931
   Megjegyzés: 1916-1931
Terjedelem: 0,56 ifm
Szervtörténet: Létrehozás, jogelőd: Az iskolát Dr. Málnai Mihályné Silbermann Anna 1895-ben alapította. Nyilvánossági jogát 1899-ben nyerte el. 1910-től felső leányiskolává alakult (addig, mint elemi iskolával kapcsolatos polgári iskola működött). 1927-től leánylíceummá alakult. Az iskola megszűnt. Az iskola megnyitásakor a VI. Teréz-krt. egyik bérházában működött. Onnan 1912-ben költözött a VI. Bajza u. 20. sz. épületbe.
          HU BFL VIII.40.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1931
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.40.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1931
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL VIII.41 Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Kemény Zsigmond Gimnázium iratai (VI. Bulyovszky u. 22-26., 1947-től Rippl-Rónai u.) (1890-1922 Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Főreáliskola, 1922-1934 Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Kemény Zsigmond Reáliskola, később Rudas Lá (Fond)
Létrehozás ideje: 1890-1951
Terjedelem: 4,87 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola az 1890/91-es tanévben vált ki az V. Ker. Áll. Főreáliskolából (V. Markó u. 18-20.). 1891-ben önálló lett. 1922-ben az iskolát Kemény Zsigmondról nevezték el. 1934-től gimnáziummá alakult át, 1950-ben pedig Rudas Lászlóról nevezték el. 1951-ben az iskolát megszüntették, illetve beolvasztották a VI. ker. állami Kölcsey Ferenc Gimnáziumba. Az iskola első otthona a VI. Lovag u. 18-19. sz. bérházban volt Az 1898/99. tanévben a VI. Bulyovszky u. 22-26. sz. épületbe, majd az 1950/51. tanévben a Kölcsey Ferenc Gimnázium épületébe a VI. Munkácsy Mihály u. 26. sz. alá költözött, mely utóbbit egy tanéven át a Kölcsey Gimnáziummal közösen használt.
          HU BFL VIII.41.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1948
Terjedelem: 1,72 ifm
          HU BFL VIII.41.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1890-1951
Terjedelem: 3,08 ifm
          HU BFL VIII.41.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1934
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.42 Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Kölcsey Ferenc Gimnázium iratai (VI. Munkácsy M. u. 26.) (1898-1921. Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium, 1921-1924. Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Kölcsey Ferenc Gimnázium, 1924-1934. Budapesti VI. Kerületi Magyar Királ (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1960
   Megjegyzés: 1898-1948
Terjedelem: 7,35 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1898-ban nyílt meg, mint az V. Ker. Állami Főgimnázium (V. Markó u. 29-31.) fiókintézete. 1909-ben önálló lett. 1921-ben az iskolát Kölcsey Ferencről nevezték el. 1924-ben reálgimnáziummá alakult át, majd 1934-től ismét gimnáziummá. Az iskola első otthona a VI. Lovag u. 18. és 19. sz. bérházakban volt. 1909-ben költözött a VI. Munkácsy Mihály u. 26. sz. alatti iskolaépületbe.
          HU BFL VIII.42.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1899-1948
Terjedelem: 2,22 ifm
          HU BFL VIII.42.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1960
Terjedelem: 4,7 ifm
          HU BFL VIII.42.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1953
Terjedelem: 0,43 ifm
HU BFL VIII.43 Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Kőrösi Csoma Sándor Főreáliskola iratai (VI. Bulyovszky u. 22-26.) (Budapesti VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Bulyovszky Utcai Főreáliskola fiókintézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1923
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1919-ben nyílt meg, mint a VI. Bulyovszky u. 22-26. sz. épületben működő Budapesti VI. Ker. M. Kir. Állami Főreáliskola (1922-től Kemény Zsigmondról elnevezve) fiókintézete. 1920-1923-ig Budapesti VII. Ker. M. Kir. Állami Kőrösi Csoma Sándor főreáliskola néven működött. Az iskolának otthont kezdetben az anyaintézet adott, ahol a délutáni órákban folyt a tanítás. A fiókintézet létesítésével az illetékes hatóság egy VII. kerületi főreáliskola alapjait kívánta megvetni. A felállított iskola azonban csak rövid ideig működött.
          HU BFL VIII.43.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1923
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.43.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1923
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.43.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1923
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.44 Budapesti VII. Kerületi Magyar Királyi Állami Madách Imre Gimnázium iratai (VII. Barcsay u. 5.) (Budapesti VII. Kerületi Magyar Királyi Állami Gimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1881-1960
   Megjegyzés: 1881-1948
Terjedelem: 9,1 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1881-ben nyílt meg Budapesti VII. Ker. M. Kir. Állami Gimnázium néven. Későbbi neve Budapesti VII. Ker. M. Kir. Állami Madách Imre Gimnázium, 1946-tól Budapesti VII. Ker. Állami Madách Imre Gimnázium. Az iskola első otthona a VII. Klauzál u. 10. sz. bérházban volt, 1892-ben költözött a VII. Barcsay u. 5. sz. iskolaépületbe.
          HU BFL VIII.44.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1881-1948
Terjedelem: 2,32 ifm
          HU BFL VIII.44.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1881-1960
Terjedelem: 6,58 ifm
          HU BFL VIII.44.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1941
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.45 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Községi Vörösmarty Mihály Gimnázium iratai (VIII. Horánszky u. 11.) (1871-1873. Pesti Józsefvárosi Alreáltanoda, 1874-1921. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VIII. Kerületi Községi Főreáltanoda, majd Főreáliskola, 1921-1934. Budapest Székesfővárosi VI (Fond)
Létrehozás ideje: 1871-1960
Terjedelem: 5,62 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola Pest város 3818. sz. határozata alapján 1871-ben nyílt meg. Az intézet 1871-ben, mint háromosztályú alreáliskola kezdte meg működését. 1874-től fokozatosan nyolcosztályú főreáliskolává alakult át. 1921-ben Vörösmarty Mihályról nevezték el. 1934-től gimnáziummá alakult át. Az iskola első otthona a Bodzafa (ma VIII. Somogyi Béla) utcában lévő Sinkovits-féle bérházban volt, onnan 1874-ben költözött a saját épületébe a VIII. Zerge (később Horánszky) u. 11. sz. alá.
          HU BFL VIII.45.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1872-1946
Terjedelem: 0,92 ifm
          HU BFL VIII.45.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1871-1960
Terjedelem: 4,7 ifm
HU BFL VIII.46 Budapesti VIII. Kerületi Sophianum Katolikus Leánygimnázium és Általános Iskola iratai (VIII. Mikszáth tér 1.) (1914-1917. Sacré Coeur Budapesti Katolikus Leánygimnázium, 1917-1945. Sacré Coeur Budapesti VIII. Kerületi Sophianum Katolikus Leánygimnázium, 1948-tól Budapesti VIII. Kerületi Állami Miks (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1949
Terjedelem: 2,66 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskolát 1914-ben a Szent Szív szerzet állította fel. Az intézet 1917-től Sacré Coeur Budapesti VIII. Kerületi Sophianum Leánygimnáziuma néven működött. 1948-ban államosították, ekkor Mikszáth Kálmánról nevezték el. Az iskola 1949-ben megszűnt. Az 1945/46-os tanévtől kezdve a gimnázium alsó osztályai fokozatosan beolvadtak az általános iskolába. Az iskola első otthona a VII. István úti testvérintézetben volt. 1917-ben költözött a saját céljára építtetett VIII. Mikszáth Kálmán tér 1. sz. épületbe.
          HU BFL VIII.46.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1949
Terjedelem: 1,3 ifm
          HU BFL VIII.46.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1949
Terjedelem: 1,24 ifm
          HU BFL VIII.46.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.47 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Községi Zrínyi Ilona Leánygimnázium iratai (VIII. Práter u. 15.) (1917-1923. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Községi Leánygimnázium, 1923-1927. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Községi Zrínyi Ilona Leánylíceum) (Fond)
Létrehozás ideje: 1917-1977
Terjedelem: 4,13 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1917-ben nyílt meg. 1923-ban Zrínyi Ilonáról nevezték el. 1927-től leánylíceummá alakult, majd 1934-től ismét leánygimnáziummá. Az iskola a VIII. Práter u. 15. sz. községi polgári leányiskola helyiségeiben kezdte meg működését. 1952-ben a VIII. Csobánc u. 1-3. sz. iskolaépületbe költözött. Az iskola ügyviteli iratanyagának jelentős része a második világháború harci cselekményei következtében elpusztult.
          HU BFL VIII.47.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1977
Terjedelem: 0,89 ifm
          HU BFL VIII.47.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1977
Terjedelem: 3,24 ifm
HU BFL VIII.48 Budapesti VIII. Kerületi Magyar Királyi Állami Zrínyi Miklós Gimnázium iratai (VIII. Tavaszmező u. 17.) (1894-1895. Budapesti VII. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Józsefvárosi Párhuzamos Gimnáziuma, 1895-1920. Budapesti VIII. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium, 1920-1924. Budapest (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1949
Terjedelem: 8,02 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1894-ben nyílt meg, mint a Budapesti VII. Ker. M. Kir. Állami (Barcsay utcai) Főgimnázium józsefvárosi párhuzamos iskolája. 1895-ben önálló lett. 1924-től reálgimnáziummá alakult, majd 1934-től újból gimnáziumként működött. Az 1920-as években az iskolát Zrínyi Miklósról nevezték el. Az iskola az 1949/1950-es tanévben megszűnt. Az iskola első otthona a VIII. Rökk Szilárd utcai elemi iskolában volt, később a VIII. Csokonai u. 6. sz. bérházban kapott helyet. 1897-ben a VIII. Tavaszmező u. 17. sz. épületbe költözött. Az iskola 1894-1949. évi ügyviteli iratanyaga megsemmisült.
          HU BFL VIII.48.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1949
Terjedelem: 8,02 ifm
HU BFL VIII.50 Budapesti IX. Kerületi Magyar Királyi Állami Fáy András Gimnázium iratai (IX. Mester u. 60.) (1916-1921. Budapesti IX. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium, 1921-1924. Budapesti IX. Kerületi Magyar Királyi Állami Fáy András Gimnázium, 1924-1934. Budapesti IX. Kerületi Magyar Királyi Állami Fáy (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1994
Terjedelem: 9,87 ifm
          HU BFL VIII.50.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1958
Terjedelem: 1,35 ifm
          HU BFL VIII.50.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1962
Terjedelem: 2,93 ifm
HU BFL VIII.51 Budapesti X. Kerületi Tisztviselőtelepi Magyar Királyi Állami Széchenyi István Gimnázium iratai (VIII. Kendeffy u. 22-24.) (1906-1921. Budapesti X. Kerületi Tisztviselőtelepi Magyar Királyi Állami Főgimnázium, 1921-1924. Budapesti X. Kerületi Tisztviselőtelepi Magyar Királyi Állami Széchenyi István (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1975
Terjedelem: 4,22 ifm
          HU BFL VIII.51.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1970
Terjedelem: 1,1 ifm
          HU BFL VIII.51.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1975
Terjedelem: 3,12 ifm
HU BFL VIII.52 Budapesti X. Kerületi Magyar Királyi Állami Szent László Gimnázium iratai (X. Kőrösi Csoma Sándor u. 28.) (1907-1921. Budapesti X. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium, 1921-1924. Budapesti X. Kerületi Magyar Királyi Állami Szent László Gimnázium, 1924-1934. Budapesti X. Kerületi Magyar Király (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1959
Terjedelem: 4,97 ifm
          HU BFL VIII.52.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1954
Terjedelem: 1,7 ifm
          HU BFL VIII.52.b Anyakönyvek, tanulói nyilvánatartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1959
Terjedelem: 2,72 ifm
          HU BFL VIII.52.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1956
Terjedelem: 0,55 ifm
HU BFL VIII.53 Ciszterci Rend Budapesti Szent Imre Gimnáziumának iratai (XI. Villányi út 27.) (1912-1924. Ciszterci Rend Budapesti I. Kerületi Szent Imre Főgimnázium, 1950-től József Attila Gimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1955
Terjedelem: 3,75 ifm
          HU BFL VIII.53.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1949
Terjedelem: 1,9 ifm
          HU BFL VIII.53.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1955
Terjedelem: 1,85 ifm
HU BFL VIII.54 Budapesti XIV. Kerületi Magyar Királyi Állami Szent István Gimnázium iratai (XIV. Ajtósi Dürer sor 15.) (1901-1921. Budapesti VII. Kerületi Külső Magyar Királyi Állami Főgimnázium, majd Budapesti VII. Kerületi István Úti Magyar Királyi Állami Főgimnázium, 1921-1924. Budapesti VII. Kerületi Magyar Ki (Fond)
Létrehozás ideje: 1901-1959
Terjedelem: 3,99 ifm
          HU BFL VIII.54.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.54.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1901-1959
Terjedelem: 3,87 ifm
HU BFL VIII.55 Budapesti Magyar Királyi Állami Erzsébet Nőiskola Leánygimnáziuma iratai (XIV. Ajtósi Dürer sor 37.) (1908-1919. Budapesti Magyar Királyi Állami Erzsébet Nőiskola Felső Leányiskolája, 1919-1927. Budapesti Magyar Királyi Állami Erzsébet Nőiskola Leánygimnáziuma, 1927-1934. Budapesti Magyar Királyi Ál (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1951
Terjedelem: 7,87 ifm
          HU BFL VIII.55.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1950
Terjedelem: 3,54 ifm
          HU BFL VIII.55.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1951
Terjedelem: 4,33 ifm
HU BFL VIII.56 Budafoki Jászóvári Premontrei Kanonokrend Szent István Gimnáziumának iratai (Budafok, Anna u. 13.) (1950-től Budai Nagy Antal Gimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1960
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.56.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1960
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.57 Pestszenterzsébeti Magyar Királyi Állami Kossuth Lajos Gimnázium iratai (Pestszenterzsébet, Török Flóris u. 89.) (1920-1924. Erzsébetfalvai Magyar Királyi Állami Kossuth Lajos Főgimnázium, 1924-1934. Pesterzsébeti (később Pestszenterzsébeti) Magyar Királyi Állami Kossuth Lajos Reálgimnázium) (1963-t (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.57.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.58 Pestszentlőrinci Állami Gimnázium iratai (Pestszentlőrinc, Kossuth tér 2.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1936-2000
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Pestszentlőrinci Állami Gimnázium 1936-tól 1951-ig, Steinmetz Miklós Gimnázium 1951-től 1993-ig, Hunyadi Mátyás Gimnázium 1993-tól 2011-ig. Jogutód nélkül szűnt meg, az épületben (1181 Budapest, Kossuth L. tér 2.) a Sztehló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium működik 2011-től.
          HU BFL VIII.58.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1968
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.58.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-2000
Terjedelem: 1,08 ifm
HU BFL VIII.59 Rákospalotai Wágner Manó Nyilvános Jogú Gimnázium iratai (Rákospalota, Bartók Béla út 25.) (1900-1920. Wágner Manó Rákospalotai Nyilvános Jogú Főgimnáziuma) (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.59.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.60 Újpesti Magyar Királyi Állami Könyves Kálmán Gimnázium iratai (Újpest, Tanoda tér 1.) (1918-1921. Újpesti M. Kir. Áll. Gimnázium, 1921-1924. Újpesti M. Kir. Áll. Könyves Kálmán Gimnázium, 1924-1934. Újpesti M. Kir. Áll. Könyves Kálmán Reálgimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1905-1960
Terjedelem: 2,97 ifm
          HU BFL VIII.60.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1955
Terjedelem: 0,47 ifm
          HU BFL VIII.60.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1960
Terjedelem: 2,5 ifm
HU BFL VIII.61 Újpesti Magyar Királyi Állami Kanizsai Dorottya Leánygimnázium iratai (Újpest, Kaszás u. 24/a.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.61.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.62 Notre Dame de Sion Leánygimnázium és Líceum iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1942
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.62.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1942
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.63 Isteni Megváltó Leányai Szerzetesrend Budapesti Szent Margit Leánygimnáziuma iratai (I., majd XI. Szent Imre herceg útja 5-7) (1949-1951. Martos Flóra Gimnázium, később Kaffka Margit Gimnázium, XI. Villányi út 5-7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1951
   Megjegyzés: 1920-1951
Terjedelem: 3,25 ifm
          HU BFL VIII.63.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1951
Terjedelem: 1,85 ifm
          HU BFL VIII.63.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1951
Terjedelem: 1,29 ifm
          HU BFL VIII.63.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,11 ifm
HU BFL VIII.64 Budapesti II. Kerületi Magyar Királyi Állami Mátyás Király Gimnázium iratai (II. Ilona u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1948
Terjedelem: 1,32 ifm
          HU BFL VIII.64.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1948
Terjedelem: 1,3 ifm
          HU BFL VIII.64.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.65 Szent Benedek Rend Szent Benedek Gimnáziumának iratai (VIII. Baross u. 62.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1948
Terjedelem: 1,13 ifm
          HU BFL VIII.65.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1948
Terjedelem: 1,13 ifm
HU BFL VIII.66 Sacré Coeur Szent Szív Társaság Philippineum Gimnáziuma iratai (XIV. Ajtósi Dürer sor 37.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1948
Terjedelem: 0,78 ifm
          HU BFL VIII.66.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1948
Terjedelem: 0,44 ifm
          HU BFL VIII.66.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1948
Terjedelem: 0,34 ifm
HU BFL VIII.67 Szociális Missziós Nővérek Leánylíceumának iratai (I. Krisztina krt. 125.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1944
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.67.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1944
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.68 Weiss Manfréd Művek Csepeli Gimnáziumának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.68.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.69 Budapesti I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium iratai (I. Toldy Ferenc u. 9.) (1855-1870. Budai Császári és Királyi Felső Reáliskola, 1870-1873. Magyar Királyi Állami Reáliskola, 1873-1921. Budapesti II. Kerületi Magyar Királyi Állami Reáliskola, 1921-1934. Budapesti II. Kerületi Magyar Királyi Állami (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.69.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.71 Csepeli Állami Jedlik Ányos Gimnázium iratai (Csepel, Katona József u. 56.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.71.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.72 Budapesti Állami Ady Endre Gimnázium iratai (V. Piarista u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1951
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.72.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1951
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.73 József Attila Dolgozók Kísérleti Gimnáziuma iratai (V. Szemere u. 3-5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.73.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.76 Általános Iskola és Gimnázium, majd Nyomdaipari Szakközépiskola iratai (VIII. Százados út 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1964-1974
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.76.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1964-1974
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.77 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium iratai (XIX. Gutenberg krt. 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1958
Terjedelem: 3,03 ifm
          HU BFL VIII.77.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1955
Terjedelem: 0,93 ifm
          HU BFL VIII.77.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1958
Terjedelem: 1,61 ifm
          HU BFL VIII.77.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1955
Terjedelem: 0,49 ifm
HU BFL VIII.78 Pestszenterzsébeti Nyilvános Jogú Magán Leánygimnázium iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.78.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1949
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.79 Olasz Királyi Gimnázium iratai (Scuola Media Italiana) (VI. Andrássy út 122., VIII. Bródy Sándor u. 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,29 ifm
          HU BFL VIII.79.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.79.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,17 ifm
HU BFL VIII.80 Budapesti Németbirodalmi Iskola iratai (VII. Damjanich u. 4-6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1944
Terjedelem: 0,41 ifm
          HU BFL VIII.80.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1944
Terjedelem: 0,41 ifm
HU BFL VIII.81 Tarbut Héber Gimnázium iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.81.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.82 Tizenkét Karátos Magániskola Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola iratai (II. Hárshegyi út 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1995-2009
   Megjegyzés: 1993-2009
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.82.b Anyakönyvek, tanulók nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1995-2009
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL VIII.83 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium iratai (III. Szépvölgyi út 69-73.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1967-1993
Terjedelem: 0,84 ifm
          HU BFL VIII.83.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1967-1993
Terjedelem: 0,84 ifm
HU BFL VIII.84 Magyarországi Németek Szövetsége Bleyer Jakab Gimnáziuma iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1944
   Megjegyzés: 1944-
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.84.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1944
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.85 Röser-féle Nyilvánosjogú Magángimnázium iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1895
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.86 Országos Köznevelési Egyesület Gimnáziuma iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1878-1885
Terjedelem: 0,21 ifm
          HU BFL VIII.86.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1878-1885
Terjedelem: 0,21 ifm
HU BFL VIII.87 Dr. László Mihály Nyilvánosjogú Főgimnáziuma iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1884-1919
Terjedelem: 0,72 ifm
          HU BFL VIII.87.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1919
Terjedelem: 0,72 ifm
HU BFL VIII.88 Dr. Lázár Piroska Nyilvánosjogú Leánygimnáziuma iratai (V. Személynök u. 21.) (Dr. Lázár Piroska Nyilvánosjogú Felső Leányiskolája, majd Leánylíceuma) (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1940
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.88.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1940
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.89 Budapesti VII. Kerületi Állami Kazinczy Ferenc Gimnázium iratai (1921-ig a VII. Kerületi Barcsay Utcai Állami Főgimnázium Fiókintézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1923
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.89.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1923
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.90 Fekete József Nyilvánosjogú Algimnáziuma iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1897
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.90.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1897
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.91 Bartos Fülöpné Felsőbb Leányiskolája iratai (V. Kálmán u. 22.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1909
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.91.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1909
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.92 Kőrösi Csoma Sándor Általános Gimnázium iratai (III. Szentendrei út 129.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1958-1960
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.92.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1958-1960
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.93 Rákosligeti Magyar Királyi Állami Nagy Lajos Főgimnázium iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1923
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.93.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1923
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.94 Budapesti Magyar-Orosz Gorkij Maxim Iskola iratai (VI. Gorkij fasor 36., XIV. Ajtósi Dürer sor 15.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.94.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL VIII.95 Fazekas Mihály Gimnázium iratai (VIII. Horváth Mihály tér 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1972
Terjedelem: 0,99 ifm
          HU BFL VIII.95.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1963
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.95.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1972
Terjedelem: 0,87 ifm
HU BFL VIII.96 Fővárosi 12 Évfolyamos Iskola iratai (XXI. Tejút u. 10-12.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1960-1961
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.96.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1960-1961
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.97 Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1966-2003
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.97.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1966-2003
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL VIII.98 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1957
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.98.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1957
HU BFL VIII.100 Budapesti állami oktatásügyi alkalmazottak nyilvántartásai gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1950
Terjedelem: 4,06 ifm
HU BFL VIII.101 Budapesti Állami Felsőipariskola iratai (VIII. Népszínház u. 8.) (1882-1891. Budapesti Állami Közép Ipartanoda, 1891-1898. Budapesti Állami Ipariskola, 1945-1947. Állami Felsőipariskola, 1947-1949. Állami Gépészeti Műszaki Középiskola, 1949-1950. 4.sz. Általános Gépészeti Technikum) (Fond)
Létrehozás ideje: 1871-1951
   Megjegyzés: 1858-1951
Terjedelem: 7,44 ifm
          HU BFL VIII.101.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1951
Terjedelem: 4,61 ifm
          HU BFL VIII.101.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1871-1928
Terjedelem: 2,83 ifm
HU BFL VIII.102 Bolyai Szövő- Fonóipari Középiskola iratai (V. Markó u. 18-20.) (1936-1941. Újpesti Állami Textilipari Szakiskola, 1941-1943. Budapesti Állami Textilipari Szakiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1969
Terjedelem: 2,15 ifm
          HU BFL VIII.102.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1969
Terjedelem: 0,61 ifm
          HU BFL VIII.102.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1955
Terjedelem: 1,54 ifm
HU BFL VIII.103 Budapesti Magyar Királyi Állami Ipari Középiskola iratai (XIV. Thököly út 74.) (1898-1941. Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1949
Terjedelem: 2,09 ifm
          HU BFL VIII.103.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1949
          HU BFL VIII.103.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1929
Terjedelem: 1,87 ifm
          HU BFL VIII.103.c Számadások, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1948
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL VIII.104 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Lajos Utcai Községi Ipari Leányközépiskola és Nőipariskola iratai (III. Lajos u. 1-5.) (1894-1913. Budapest Székefővárosi III. Kerületi Női Ipariskola, 1913-1946. Budapest Székefővárosi III. Kerületi Lajos Utcai Községi Női Ipariskola, 1949-től 2. sz. Állami Ipa (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1953
Terjedelem: 1,48 ifm
          HU BFL VIII.104.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1953
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL VIII.104.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1953
Terjedelem: 0,9 ifm
HU BFL VIII.105 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Váci Úti Községi Ipari Leányközépiskola és Női Ipariskola iratai (XIII. Váci út 21.) (1906-1914. Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Vadász Utcai Községi Polgári Leányiskolával Kapcsolatos Női Ipari Tanfolyam, 1914-1926. Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Vil (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1951
Terjedelem: 2,42 ifm
          HU BFL VIII.105.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1951
Terjedelem: 1,68 ifm
          HU BFL VIII.105.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1951
Terjedelem: 0,74 ifm
HU BFL VIII.106 Fővárosi Községi Iparrajziskola iratai (IX. Török Pál u. 1.) (1877-1886. Pest Városi Központi Főrajztanoda) (Fond)
Létrehozás ideje: 1877-1947
   Megjegyzés: 1877-1948
Terjedelem: 8,51 ifm
          HU BFL VIII.106.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1877-1947
Terjedelem: 6,86 ifm
          HU BFL VIII.106.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1879-1945
Terjedelem: 1,65 ifm
HU BFL VIII.107 Magyar Királyi Állami Ipari Leányközépiskola és Nőipariskola iratai (VIII. Rákóczi tér 4.) (1880-1893. Országos Nőiparegylet Nőipartanodája, 1893-1939. Magyar Királyi Állami Nőipariskola, 1945-1951. 1. sz. Állami Ipari Leányközépiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1951
Terjedelem: 6,5 ifm
          HU BFL VIII.107.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1951
Terjedelem: 3,2 ifm
          HU BFL VIII.107.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1946
Terjedelem: 3,3 ifm
HU BFL VIII.108 Magyar Királyi Állami Kandó Kálmán Villamosipari Középiskola iratai (VIII. Tavaszmező u. 15-17.) (1892-1920. Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola, 1920-1941. Magyar Királyi Állami Mechanikai és Elektromosipari Szakiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1892-1960
Terjedelem: 9,25 ifm
          HU BFL VIII.108.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1959
Terjedelem: 7,09 ifm
          HU BFL VIII.108.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1960
Terjedelem: 1,36 ifm
          HU BFL VIII.108.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1949
Terjedelem: 0,8 ifm
HU BFL VIII.109 Paulay Szent Vince Szeretet-Leányai vezetése alatt álló Budapesti Ranolder Intézeti "Klára" Római Katolikus Ipari Leányközépiskola iratai (IX. Thaly K. u. 23. és IX. Vendel u. 9.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1937-1949
Terjedelem: 1,58 ifm
          HU BFL VIII.109.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1949
Terjedelem: 1,13 ifm
          HU BFL VIII.109.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1948
Terjedelem: 0,45 ifm
HU BFL VIII.110 Pesti Izraelita Hitközség Ipari Leányközépiskolája iratai (XIV. Abonyi u. 7-9.) (1939-1949. Állami Ipari Leány Középiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 1,04 ifm
          HU BFL VIII.110.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,79 ifm
          HU BFL VIII.110.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.111 Angolkisasszonyok "Sancta Maria" Intézete Kereskedelmi Leányközépiskolája iratai (IV. Irányi u. 3.) (1914-1929. A Katolikus Tisztviselőnők és Női Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének az Angolkisasszonyok Budapesti Intézetével Kapcsolatos Női Felső Kereskedelmi Iskolája, 1929-1940. Buda (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1952
Terjedelem: 5,44 ifm
          HU BFL VIII.111.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1949
Terjedelem: 3,95 ifm
          HU BFL VIII.111.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1952
Terjedelem: 1,37 ifm
          HU BFL VIII.111.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.112 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Hunfalvy János Községi Kereskedelmi Fiúközépiskola iratai (I. Ponty u. 3.) (1884-1885. Budapest Fővárosi II. Kerületi Községi Polgári Fiúiskolával Kapcsolatos Fiú Kereskedelmi Iskola, 1885-1895. Budapest Fővárosi II. Kerületi Községi Polgári Fiúiskolával Kapcsola (Fond)
Létrehozás ideje: 1884-1959
   Megjegyzés: 1884-1949
Terjedelem: 4,19 ifm
          HU BFL VIII.112.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1949
Terjedelem: 0,69 ifm
          HU BFL VIII.112.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1959
Terjedelem: 3,5 ifm
HU BFL VIII.113 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Jurányi Utcai Községi Árpádházi Szent Margit Kereskedelmi Középiskola iratai (II. Jurányi u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1965
Terjedelem: 1,98 ifm
          HU BFL VIII.113.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.113.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1965
Terjedelem: 1,86 ifm
HU BFL VIII.114 Budapest V. Kerületi Állami Szende Pál Kereskedelmi Fiúközépiskola iratai (1889-1891. Budapesti Aranyosi-féle Kereskedelmi Iskola, 1891-1912. Budapesti Aranyosi-féle Nyilvános Joggal Felruházott Fiú Kereskedelmi Iskola, 1912-1940. Budapesti V. Kerületi Csanády Utcai Aranyosi Nyilvános Négyévfolamú F (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1949
Terjedelem: 2,74 ifm
          HU BFL VIII.114.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1948
Terjedelem: 0,38 ifm
          HU BFL VIII.114.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1949
Terjedelem: 2,36 ifm
HU BFL VIII.115 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Báró Wesselényi Miklós Községi Kereskedelmi Fiúközépiskola iratai (VI. Izabella u. 46.) (1884-1885. Budapest Fővárosi VI. Kerületi Községi Kereskedelmi Tanfolyammal Bővített Polgári Fiúiskola,1885-1895. Budapest Fővárosi VI. Kerületi Községi Középkereskedelmi Fiú (Fond)
Létrehozás ideje: 1884-1952
   Megjegyzés: 1884-1951
Terjedelem: 9,06 ifm
          HU BFL VIII.115.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1952
Terjedelem: 3,75 ifm
          HU BFL VIII.115.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1951
Terjedelem: 5,31 ifm
HU BFL VIII.116 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Községi II. Rákóczi Ferenc Kereskedelmi Fiúközépiskola iratai (1930-1933. Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Községi Kertész Utcai Felső Kereskedelmi Fiúiskola, 1933-1940. Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Felső (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1970
Terjedelem: 2,87 ifm
          HU BFL VIII.116.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1970
Terjedelem: 0,8 ifm
          HU BFL VIII.116.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1961
Terjedelem: 2,07 ifm
HU BFL VIII.117 Budapest Székesfővárosi Községi Dobó Katalin Kereskedelmi Leányközépiskola iratai (1916-1925. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Községi Női Felső Kereskedelmi Iskola, 1925-1940. Budapest Székesfővárosi Községi Dobó Katalin Női Felső Kereskedelmi Iskola, 1948-tól Budapesti VII. Kerületi Állami D (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1956
Terjedelem: 1,52 ifm
          HU BFL VIII.117.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1949
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL VIII.117.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1956
Terjedelem: 0,91 ifm
          HU BFL VIII.117.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1944
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.118 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Gróf Széchenyi István Községi Kereskedelmi Fiúközépiskola iratai (VIII. Vas u. 9-11.) (1913-1930. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Községi Felső Kereskedelmi Fiúiskola, 1948-tól Budapesti VIII. Kerületi Állami Széchenyi István Közgazdasági Középiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1984
   Megjegyzés: 1913-1950
Terjedelem: 8,95 ifm
          HU BFL VIII.118.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1984
Terjedelem: 3,85 ifm
          HU BFL VIII.118.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1960
Terjedelem: 4,96 ifm
          HU BFL VIII.118.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1952
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.119 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Szent István Községi Kereskedelmi Fiúközépiskola iratai (IX. Mester u. 36-38.) (1887-1895. Budapest Fővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Polgári Fiúiskolával Kapcsolatos Középkereskedelmi Iskola, 1895-1930. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Községi Felső (Fond)
Létrehozás ideje: 1844-1947
   Megjegyzés: 1887-1947
Terjedelem: 5,68 ifm
          HU BFL VIII.119.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,63 ifm
          HU BFL VIII.119.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1933
Terjedelem: 4,99 ifm
          HU BFL VIII.119.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1844-1856
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.120 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Teleki Blanka Kereskedelmi Leányközépiskola iratai (1911-1926. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rigó Utcai Községi Női Felső Kereskedelmi Iskola, 1926-1940. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Négyévfolyamú Teleki (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1946
   Megjegyzés: 1911-1947
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL VIII.120.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1946
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.120.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1913
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.121 Budapest Székesfővárosi X. kerületi Szent László Téri Községi Leőwey Klára Kereskedelmi Leányközépiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.121.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.122 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Községi Szent Gellért Kereskedelmi Leányközépiskola iratai (XI. Mező u. 1-3.) (1918-1940. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Fehérvári Úti Községi Női Felső Kereskedelmi Iskola, majd Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Horthy Miklós Úti Községi Szent Gellért Nő (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-2006
   Megjegyzés: 1918-1960
Terjedelem: 2,45 ifm
          HU BFL VIII.122.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-2006
Terjedelem: 1,06 ifm
          HU BFL VIII.122.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1960
Terjedelem: 1,36 ifm
          HU BFL VIII.122.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1944
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.123 Budapest Székesfővárosi XII. Kerületi Kossuth Lajos Községi Kereskedelmi Fiúközépiskola iratai (XII. Márvány u. 32.) (1917-1926. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Községi Fiú Felső Kereskedelmi Iskola, 1926-1934. Budapest Székesfővárosi Községi I. Kerületi Kossuth Lajos Fiú Felső Kereskedelmi Isko (Fond)
Létrehozás ideje: 1818-1955
   Megjegyzés: 1917-1955
Terjedelem: 1,47 ifm
          HU BFL VIII.123.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1818-1949
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.123.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1955
Terjedelem: 0,93 ifm
HU BFL VIII.124 Pestszentlőrinci Magyar Királyi Állami Gróf Károlyi Sándor Kereskedelmi Középiskola iratai (Pestszentlőrinc, Apponyi u. 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.124.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.125 Pestújhelyi Római Katolikus Kereskedelmi Középiskola iratai (Pestújhely, Ady Endre u. 31-33.) (Pestújhelyi Római Katolikus Felső Kereskedelmi Iskola, 1948-tól Pestújhelyi Állami Közgazdasági Gimnázium) (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1972
   Megjegyzés: 1925-1973
Terjedelem: 2,71 ifm
          HU BFL VIII.125.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1972
Terjedelem: 1,15 ifm
          HU BFL VIII.125.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1971
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL VIII.125.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.126 Sashalmi Négyévfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1930
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.126.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1930
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.126.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1930
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.127 Angolkisasszonyok Budapesti Római Katolikus Leánylíceum és Tanítóképző Intézete iratai (IV. Váci u. 47.) (1858-1873. Pesti Királyi Katolikus Tanítónőképezde, 1873-1920. Budapesti Királyi Katolikus Tanítónőképző, majd Angolkisasszonyok Vezetése Alatt Álló Budapesti Királyi Katolikus Tanítónőképző Int (Fond)
Létrehozás ideje: 1853-1955
Terjedelem: 3,01 ifm
          HU BFL VIII.127.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1949
Terjedelem: 1,07 ifm
          HU BFL VIII.127.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1856-1955
Terjedelem: 1,94 ifm
HU BFL VIII.128 Budai Vári Elemi Főtanodával Kapcsolatos Tanítóképző iratai (Iskola tér 186.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1786-1822
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.128.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1786-1822
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.129 Budapesti II. Kerületi Magyar Királyi Állami Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet iratai (II. Csalogány u. 43., később III. Korvin Ottó tér 10.) (1869-1873. Budai Magyar Királyi Állami Tanítónőképezde, 1873-1874. Budapesti Magyar Királyi Állami Tanítónőképezde, 1874-1938. Budapesti II. Kerületi Magy (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1956
Terjedelem: 4,32 ifm
          HU BFL VIII.129.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1955
Terjedelem: 2,57 ifm
          HU BFL VIII.129.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1956
Terjedelem: 1,63 ifm
          HU BFL VIII.129.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.130 Budapesti XII. Kerületi Magyar Királyi Állami Fiúlíceum és Tanítóképző Intézet iratai (XII. Kiss János altábornagy u. 40.) (1869-1873. Budai Magyar Királyi Állami Tanítóképezde, 1873-1938. Budapesti Magyar Királyi Állami Tanítóképezde, majd Budapesti I. Kerületi /1934-től XII. ker./ Magyar Királyi (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1950
   Megjegyzés: 1869-1949
Terjedelem: 2,7 ifm
          HU BFL VIII.130.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1876-1945
Terjedelem: 1,36 ifm
          HU BFL VIII.130.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1949
Terjedelem: 0,94 ifm
          HU BFL VIII.130.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1950
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.131 Budapesti XIV. Kerületi Állami Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet iratai (IX. Vendel u. 1.) (1885-1907. Magyarországi Fröbel-Nőegyesület Államilag Segélyezett Óvó- és Tanítónőképezdéje, majd Tanítónőképző Intézete, 1907-1927. Budapesti VI. Kerületi (majd VIII. ker.) Magyar Királyi Állami Tanítónők (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1959
Terjedelem: 5,2 ifm
          HU BFL VIII.131.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1958
Terjedelem: 2,58 ifm
          HU BFL VIII.131.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1959
Terjedelem: 2,62 ifm
HU BFL VIII.132 Magyar Királyi Állami Németnyelvű Tanítóképző Líceum iratai (XII. Fery Oszkár u. 40.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1944
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.132.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1944
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.132.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1944
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL VIII.132.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1941
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.133 Pesti Császári Királyi képezde iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1844-1856
Terjedelem: 0,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL VIII.133.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1844-1856
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.134 Salvator Nővérek Vezetése Alatt Álló Salvator Intézet Római Katolikus Leánylíceuma és Tanítónőképzőjének iratai (XIII. Huba u. 7.) (1948-tól XIII. Kerületi Állami Pedagógiai Gimnázium, később XIII. Kerületi Állami Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet, XIII. Kerületi Állami Óvónőképző, Bezerédi Amáli (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1958
   Megjegyzés: 1938-1958
Terjedelem: 0,85 ifm
          HU BFL VIII.134.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1958
Terjedelem: 0,85 ifm
HU BFL VIII.135 Szent Orsolya Rendi Szent Angéla Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet iratai (II. Zivatar u. 2., II. Ady Endre u. 3. saroképület) (1933-1938. Szent Orsolya Rendi Szent Angéla Tanítóképző Intézet, 1948-tól II. Kerületi 2. sz. Állami Tanítónőképző, később Zirzen Janka Tanítónőképző, Ady Endre 12 Évfol (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1974
Terjedelem: 2,13 ifm
          HU BFL VIII.135.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1955
Terjedelem: 0,55 ifm
          HU BFL VIII.135.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1974
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL VIII.135.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1962
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.136 Szent Vince Szeretet Leányai Vezetése Alatt Álló Ranolder-Intézet Tanítónőképezdéjének iratai (IX. Vendel u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1893-1948
Terjedelem: 1,25 ifm
          HU BFL VIII.136.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1948
Terjedelem: 1,25 ifm
HU BFL VIII.137 Pesti Királyi Katolikus Férfitanítóképezde iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1867-1868
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.137.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1867-1868
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.138 Országos Nőképző Egyesület Tanítóképezdéje iratai (IV. Veres Pálné u. 40.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1905
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.138.a Általános, ügyvitelli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1905
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.139 Budapesti Magyar Állami Vegyipari Középiskola iratai (XIV. Thököly út 48.) (1879-1912. Budapesti Állami Közép Ipartanoda, később Állami Felső Ipariskola Vegyipari Tagozata, 1912-től Magyar Királyi Felső Építő Iskola Vegyészeti Tagozata, 1940-ben önállósult mint Magyar Királyi Állami Vegyipari Középi (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1955
Terjedelem: 1,76 ifm
          HU BFL VIII.139.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1955
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL VIII.139.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1948
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL VIII.140 Budapesti Salvator Intézet Római Katolikus Négyévfolyamú Női Felső Kereskedelmi Iskolája iratai (XIII. Huba u. 7.) (Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Római Katolikus Salvator Intézet Kereskedelmi Leányközépiskola, majd Budapest XIII. Kerületi Állami Közdazdasági Leánygimnázium, majd Közgazdaság (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1954
Terjedelem: 0,65 ifm
          HU BFL VIII.140.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.140.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1954
Terjedelem: 0,53 ifm
HU BFL VIII.141 Budapesti Kereskedelmi Akadémia Alapítvány Felső Kereskedelmi Iskolája iratai (V. Alkotmány u. 9-11.) (1856-ban alapította az utóbb Budapesti Kereskedelmi Egyesületté egyesült Pesti Nagykereskedők Testületet és a Pesti Polgári Kereskedelmi Testület, 1939-ben egyesült a Felső Kereskedelmi Iskolai Tan (Fond)
Létrehozás ideje: 1857-1958
Terjedelem: 10,86 ifm
          HU BFL VIII.141.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1958
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.141.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1958
Terjedelem: 11,04 ifm
          HU BFL VIII.141.c Leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1937
HU BFL VIII.142 Budapesti VII. Kerületi Állami Felsőkereskedelmi Iskola Tanárképző Gyakorló Iskolája iratai (VII. Szegényház tér 1., később Rózsák tere, 1913-tól VII. Thököly út 48., 1939-től V. Alkotmány u. 9-11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1948
Terjedelem: 2,15 ifm
          HU BFL VIII.142.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.142.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1948
Terjedelem: 2 ifm
          HU BFL VIII.142.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.143 Budapest Székesfővárosi Mezőgazdasági Leányközépiskola iratai (X. Maglódi út 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1945
   Megjegyzés: 1945-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.143.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.144 Isteni Megváltó Leányai Szerzetesrend XI. Kerületi Szent Margit Tanítónőképzője iratai (XI. Szent Imre herceg útja 5-7.) (1938-tól Leánylíceum, 1941-től Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet, 1948-tól XI. Kerületi Állami Pedagógiai Gimnázium tagozata, később Martos Flóra Állami Tanítónőképző) (Fond)
Létrehozás ideje: 1938-1952
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.144.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1952
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.144.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1951
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.145 Magyar Királyi Állami Felsőipari Iskola iratai (IV. Dózsa György u. 26.) (Újpest, Fa- és Fémipari Szakiskola, később Landler Jenő Híradástechnikai és Közlekedésgépészeti Technikum) (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1965
Terjedelem: 1,95 ifm
          HU BFL VIII.145.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1965
Terjedelem: 1,55 ifm
          HU BFL VIII.145.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1945
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.146 Budapesti XX. Kerületi Állami Közgazdasági Középiskola iratai (XX. Török Flóris u.89.) (Magyar Állami Szövetkezeti Középiskola, Pesterzsébet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1952
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.146.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1952
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.147 Szent Orsolya Rendi Női Ipari Iskola iratai (II. Zivatar u. 2-4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1932
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.147.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1932
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.147.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1932
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.148 15.sz. Vámos Ilona Szakmunkásképző és Szakközépiskola iratai (VII. Wesselényi u. 52.) (Munkaügyi Minisztérium 15.sz. Helyiipari- és Szakközépiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1963-1969
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.148.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1963-1969
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.149 5.sz. Dési Huber István Ipari Szakmunkásképző Dolgozók 2 éves Szakközépiskolája iratai (VIII. Práter u. 31.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1974-1978
   Megjegyzés: 1974-1979
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.149.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1974-1978
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.150 Olasz Királyi Felső Kereskedelmi Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1946
   Megjegyzés: 1939-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.150.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.151 Röser-féle Nyilvánosjogú Felső-Kereskedelmi Iskola iratai (VI. Aradi u. 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1854-1928
   Megjegyzés: 1854-1929
Terjedelem: 7 ifm
          HU BFL VIII.151.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1928
Terjedelem: 7 ifm
HU BFL VIII.152 Bem József Gimnázium és Ipari Szakközépiskola iratai (VIII., Kun Béla tér 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1967
Terjedelem: 0,79 ifm
          HU BFL VIII.152.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1967
Terjedelem: 0,79 ifm
HU BFL VIII.201 Angolkisasszonyok Budapesti Római Katolikus Sancta Maria Polgári Leányiskolájának iratai (IV. Váci u. 47.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1948
Terjedelem: 0,75 ifm
          HU BFL VIII.201.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1947
Terjedelem: 0,19 ifm
          HU BFL VIII.201.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1948
Terjedelem: 0,56 ifm
HU BFL VIII.202 Budafoki Állami Polgári Fiúiskola iratai (Budafok, Kossuth u. 22.) (1908-1931. Budafoki Állami Polgári Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1905-1944
Terjedelem: 0,78 ifm
          HU BFL VIII.202.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.202.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1941
Terjedelem: 0,66 ifm
HU BFL VIII.203 Budafoki Állami Polgári Leányiskola iratai (Budafok, Kossuth u. 22.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.203.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.204 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Koronaőr Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (1893-1897. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Községi Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1893-1948
Terjedelem: 2,33 ifm
          HU BFL VIII.204.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1948
Terjedelem: 1,19 ifm
          HU BFL VIII.204.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1941
Terjedelem: 1,14 ifm
HU BFL VIII.205 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Batthyány Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.206 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Marczibányi Téri Községi Polgári Leányiskola iratai (1913-ban nyílt meg mint II. Kerületi Szegényház Utcai Községi Polgári Leányiskola, 1914-ben költözött a Marczibányi tér 1. sz. alá) (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1947
Terjedelem: 1,98 ifm
          HU BFL VIII.206.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1947
Terjedelem: 1,15 ifm
          HU BFL VIII.206.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1946
Terjedelem: 0,83 ifm
HU BFL VIII.207 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Medve Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1872-1873. Buda-Vízivárosi Polgári Iskola, 1873-1876. Budapest Fővárosi Tabáni, Attila utcai ( Vízivárosi) Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1872-1947
Terjedelem: 1,83 ifm
          HU BFL VIII.207.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1947
Terjedelem: 0,84 ifm
          HU BFL VIII.207.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1872-1947
Terjedelem: 0,99 ifm
HU BFL VIII.208 Budapest III. Kerületi Kiskorona Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1869-1873. Óbudai Felső Polgári Fiúiskola, 1873-1876. Budapest Fővárosi III. Kerületi Vörösvári Úti , 1876-1884. Budapest Főváros II. Kerületi Nagykorona Utcai Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1946
Terjedelem: 1,15 ifm
          HU BFL VIII.208.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.208.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1912
Terjedelem: 1,01 ifm
HU BFL VIII.209 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kórház Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1921-1922. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kórház Utcai Községi Polgári Fiúiskola, 1922-1934. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kiscelli Utcai Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1947
Terjedelem: 0,87 ifm
          HU BFL VIII.209.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1947
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.209.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántatartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1939
Terjedelem: 0,27 ifm
HU BFL VIII.210 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Lajos Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (III. Lajos u. 1-3.) (1890-1914. Budapest Fővárosi, 1892-től Székesfővárosi III. Kerületi Bécsi Úti Községi Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1890-1949
Terjedelem: 4,25 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1890-ben nyílt meg a III. Bécsi út 33-35. sz. alatti épületben (az épület másik bejárata a III. Lajos u. 34. sz.), onnan 1913-ban költözött a III. Lajos u. 1-3. sz. alá. Az iskola létesítésekor női ipariskolával közösen működött.
          HU BFL VIII.210.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1890-1949
Terjedelem: 1,48 ifm
          HU BFL VIII.210.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1890-1946
Terjedelem: 2,77 ifm
HU BFL VIII.211 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Szentendrei Úti Községi Polgári Leányiskola iratai (III. Szentendrei út 129.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1947
Terjedelem: 0,8 ifm
          HU BFL VIII.211.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1946
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.211.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1947
Terjedelem: 0,44 ifm
HU BFL VIII.212 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Prohászka Ottokár Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (1870-1873. Pesti Gróf Károlyi Utcai, majd Sarkantyús Utcai Polgári Leányiskola, 1873-1884. Budapest Fővárosi IV. Kerületi Sarkantyús Utcai, 1884-1895. Budapest Fővárosi Lipót- (1892-től Váci) Utcai Közsé (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1950
   Megjegyzés: 1870-1948
Terjedelem: 1,95 ifm
          HU BFL VIII.212.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1878-1947
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.212.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1950
Terjedelem: 1,53 ifm
HU BFL VIII.213 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Honvéd Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1902-1910. Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Sziget Utcai Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1948
Terjedelem: 0,86 ifm
          HU BFL VIII.213.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1936
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.213.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1948
Terjedelem: 0,66 ifm
HU BFL VIII.214 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Bajza Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1917-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.214.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.215 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Felsőerdősori Községi Polgári Fiúiskola iratai (1870-1873. Pesti Nagymező Utcai Községi Fiúiskola, 1873-1941. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VI. Kerületi Nagymező Utcai Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1947
Terjedelem: 3,22 ifm
          HU BFL VIII.215.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1871-1947
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.215.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1914
Terjedelem: 2,86 ifm
HU BFL VIII.216 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Lovag Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (1906-1915. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Váci Körúti, 1915-1932. Vilmos Császár Úti Községi Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1947
Terjedelem: 0,9 ifm
          HU BFL VIII.216.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1947
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.216.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1913
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.217 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Üteg Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (VI. Üteg u. 15.) (1904-1910. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Kartács Utcai Községi Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1949
   Megjegyzés: 1904-1947
Terjedelem: 1,61 ifm
          HU BFL VIII.217.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1947
Terjedelem: 0,37 ifm
          HU BFL VIII.217.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1949
Terjedelem: 1,24 ifm
HU BFL VIII.218 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Váci Úti Községi Polgári Leányiskola iratai (VI. Váci út 21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1947
   Megjegyzés: 1920-1947
Terjedelem: 1,3 ifm
          HU BFL VIII.218.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1947
Terjedelem: 0,72 ifm
          HU BFL VIII.218.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1947
Terjedelem: 0,58 ifm
HU BFL VIII.219 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Dohány Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (VII. Dohány 32.) (1873-1899. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VII. Kerületi Nagykereszt Utcai Községi Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1947
Terjedelem: 6,6 ifm
          HU BFL VIII.219.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1947
Terjedelem: 3,28 ifm
          HU BFL VIII.219.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1946
Terjedelem: 2,82 ifm
          HU BFL VIII.219.c Számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1945
Terjedelem: 0,5 ifm
HU BFL VIII.220 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Hernád Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1908-1912. Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Damjanich Utcai Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1943
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.220.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.220.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1913
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.221 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Kertész Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (VII. Kertész u. 30.) (1901-1911. Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nagydiófa Utcai Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1901-1931
Terjedelem: 1,18 ifm
          HU BFL VIII.221.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1901-1931
Terjedelem: 1,18 ifm
HU BFL VIII.222 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nagyatádi Szabó Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (VII. Nagyatádi Szabó u. 30.) (1889-1899. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VII. Kerületi Kazinczy Utcai Községi Polgári Fiúiskola, 1899-1933. Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utc (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1947
Terjedelem: 2,84 ifm
          HU BFL VIII.222.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.222.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1946
Terjedelem: 2,6 ifm
HU BFL VIII.223 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nagydiófa Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1924
Terjedelem: 0,52 ifm
          HU BFL VIII.223.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1924
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.223.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1924
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.224 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Peterdy Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1935
Terjedelem: 1,4 ifm
          HU BFL VIII.224.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1935
Terjedelem: 1,4 ifm
HU BFL VIII.225 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Rottenbiller Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1913
Terjedelem: 0,61 ifm
          HU BFL VIII.225.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1913
Terjedelem: 0,61 ifm
HU BFL VIII.226 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Jázmin Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1908-1941. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Homok Utcai Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1948
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.226.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1948
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.226.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1913
Terjedelem: 0,18 ifm
HU BFL VIII.227 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Német Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-1913
Terjedelem: 1,41 ifm
          HU BFL VIII.227.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1913
Terjedelem: 1,41 ifm
HU BFL VIII.228 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Köztársaság Téri Községi Polgári Leányiskola iratai (VIII. Köztársaság tér 4.) (1895-1897. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rökk Szilárd Utcai Községi Polgári Leányiskola, 1897-1911. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Csokonai Utcai Községi Polgári Le (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-1946
   Megjegyzés: 1895-1948
Terjedelem: 1,63 ifm
          HU BFL VIII.228.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1946
Terjedelem: 0,93 ifm
          HU BFL VIII.228.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1946
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL VIII.229 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Práter Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1905-1907. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rökk Szilárd utcai községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1905-1932
Terjedelem: 1,13 ifm
          HU BFL VIII.229.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1932
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.229.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1932
Terjedelem: 0,89 ifm
HU BFL VIII.230 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Práter Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1881-1948
Terjedelem: 3,58 ifm
          HU BFL VIII.230.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.230.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1881-1948
Terjedelem: 3,44 ifm
HU BFL VIII.231 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Üllői Úti Községi Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1945
Terjedelem: 0,71 ifm
          HU BFL VIII.231.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1945
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.231.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1927
Terjedelem: 0,55 ifm
HU BFL VIII.232 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Knézits Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1876-1877. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Zerge Utcai Községi Polgári Fiúiskola, 1877-1883. Budapest Fővárosi IX. Kerületi Soroksári Úti Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1876-1947
Terjedelem: 3,54 ifm
          HU BFL VIII.232.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1947
Terjedelem: 1,54 ifm
          HU BFL VIII.232.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1876-1913
Terjedelem: 2 ifm
HU BFL VIII.233 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1933-1947
Terjedelem: 0,33 ifm
          HU BFL VIII.233.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1947
Terjedelem: 0,33 ifm
HU BFL VIII.234 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1947
Terjedelem: 1,67 ifm
          HU BFL VIII.234.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1947
Terjedelem: 1,1 ifm
          HU BFL VIII.234.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1913
Terjedelem: 0,57 ifm
HU BFL VIII.235 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Telepy Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1947
Terjedelem: 1,18 ifm
          HU BFL VIII.235.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1947
Terjedelem: 1,18 ifm
HU BFL VIII.236 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Tóth Kálmán Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1947
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.236.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1947
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.237 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Elnök Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1920-1924. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Simor Utcai Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1946
Terjedelem: 0,86 ifm
          HU BFL VIII.237.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1946
Terjedelem: 0,34 ifm
          HU BFL VIII.237.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1946
Terjedelem: 0,52 ifm
HU BFL VIII.238 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Kerepesi Úti Községi Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.238.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.239 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Óhegy Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (X. Óhegy u. 2.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1948
   Megjegyzés: 1927-1947
Terjedelem: 0,54 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola a X. Szent László tér 1. sz. alatti községi polgári leányiskolából vált ki 1921-ben. Első otthona a X. Kada u. 27-29. sz. alatti községi elemi népiskola épületében volt, 1924-ben költözött a X. Óhegy u. 2. sz. alatti épületbe.
          HU BFL VIII.239.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.239.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1948
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.240 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Simor Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (1911-1924. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Tisztviselő-telepi /Elnök Utcai/ Községi Polgári Leányiskola, 1944-1947. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Csobánc Utcai Községi Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,59 ifm
          HU BFL VIII.240.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,43 ifm
          HU BFL VIII.240.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.241 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Százados Úti Községi Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1948
   Megjegyzés: 1912-1948
Terjedelem: 1,89 ifm
          HU BFL VIII.241.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,74 ifm
          HU BFL VIII.241.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1948
Terjedelem: 1,15 ifm
HU BFL VIII.242 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Százados Úti Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 1,75 ifm
          HU BFL VIII.242.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,72 ifm
          HU BFL VIII.242.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 1,03 ifm
HU BFL VIII.243 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Szent László Téri Községi Polgári Leányiskola iratai (1891-1910. Budapest Fővárosi /1892-től Székesfővárosi/ X. Kerületi Bánya Téri Községi Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1947
Terjedelem: 1,33 ifm
          HU BFL VIII.243.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1947
Terjedelem: 0,5 ifm
          HU BFL VIII.243.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1914
Terjedelem: 0,83 ifm
HU BFL VIII.244 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi (volt I. Kerületi) Fehérvári Úti Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1947
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.244.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1947
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.244.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1912
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.245 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Váli Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1946
Terjedelem: 0,39 ifm
          HU BFL VIII.245.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1946
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.245.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1936
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.246 Budapest Székesfővárosi I. (XII.) Kerületi Böszörményi (1945-től Németvölgyi) Úti Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1948
Terjedelem: 0,19 ifm
          HU BFL VIII.246.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1948
Terjedelem: 0,19 ifm
HU BFL VIII.247 Budapest Székesfővárosi XII. Kerületi Városmajor Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1904-1906. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Szarvas Téri Községi Polgári Fiúiskola, 1906-1934. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Fehérsas Téri Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1947
Terjedelem: 0,67 ifm
          HU BFL VIII.247.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1947
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.247.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1915
Terjedelem: 0,35 ifm
HU BFL VIII.248 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Pannónia Utcai Községi Polgári Fiúiskola iratai (1912-1914. V. Kerületi) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1949
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.248.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1949
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.248.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1914
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.249 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi (volt VI. Kerületi) Váci Úti Községi Polgári Fiúiskola iratai (XIII. Váci út 57.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1947
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.249.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1947
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.249.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1947
HU BFL VIII.250 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Aréna Úti Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 2,74 ifm
          HU BFL VIII.250.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1946 [1900-]
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.250.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 2,2 ifm
HU BFL VIII.251 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Egressy Úti Községi Polgári Fiúiskola iratai (volt VII. Kerületi) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1947
Terjedelem: 0,47 ifm
          HU BFL VIII.251.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1947
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.251.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1913
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.252 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Egressy Úti Községi Polgári Leányiskola iratai (1907-1936. Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Kiszuglói Egressy Úti Községi Polgári Leányiskola, majd Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Egressy Úti Községi Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1946
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.252.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.252.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1913
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.253 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Hungária Körúti Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.253.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.254 Budapesti Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Polgári Fiúiskolájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1948
Terjedelem: 0,97 ifm
          HU BFL VIII.254.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1948
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.254.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1947
Terjedelem: 0,73 ifm
HU BFL VIII.255 Budapesti Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Polgári Leányiskolájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1947
Terjedelem: 0,46 ifm
          HU BFL VIII.255.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1947
Terjedelem: 0,46 ifm
HU BFL VIII.256 Budapest Református Egyházmegye Skót Református Polgári Leányiskolájának iratai (VI. Vörösmarty u. 49.) (1907-1934. Budapesti Református Egyház Skót Misszió Polgári Leányiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1948
Terjedelem: 0,31 ifm
          HU BFL VIII.256.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.256.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1948
Terjedelem: 0,19 ifm
HU BFL VIII.257 Isteni Szeretet-Leányai Női Szerzetes Rend Szent Margit Római Katolikus Polgári Leányiskolájának iratai (IX. Knézits u. 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1947
   Megjegyzés: 1908-1947
Terjedelem: 1,08 ifm
          HU BFL VIII.257.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1946
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.257.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1947
Terjedelem: 0,84 ifm
          HU BFL VIII.257.c Számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1928
HU BFL VIII.258 Kispesti Munkástelepi I. Számú Állami Polgári Fiúiskola iratai (1918-1919. Kispesti Állami Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1919
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.258.c Számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1919
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.259 Kispesti Munkástelepi II. Számú Állami Polgári Fiúiskola iratai (1919. Kispesti Munkástelepi Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.259.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.260 Kispesti Wekerle-telepi II. Számú Magyar Királyi Állami Polgári Leányiskola iratai (Kispest, Wekerle-telep, Hungária út 11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.260.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.261 Paulai Szent Vince Szeretet-Leányai Irgalmas Testvérek Szent Lujza Római Katolikus Polgári Leányiskolájának iratai (III. Szentlélek tér 1.) (1896-1920. Paulai Szent Vince Szeretet-Leányai Irgalmas Testvérek Római Katolikus Polgári Leányiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1945
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.261.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1945
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.261.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1915
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL VIII.262 Paulai Szent Vince Szeretet-Leányai Vezetése Alatt Álló Szent Teréz Intézet Polgári Leányiskolájának iratai (VI. Próféta u. 1-3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1948
Terjedelem: 0,76 ifm
          HU BFL VIII.262.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1948
Terjedelem: 0,76 ifm
HU BFL VIII.263 Pesti Izraelita Hitközség Józsefvárosi Polgári Fiúiskolájának iratai (VIII. Szilágyi u. 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1925
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.263.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1925
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.264 Pesti Izraelita Hitközség Józsefvárosi Polgári Leányiskolájának iratai (VIII. Szilágyi u. 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1925
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.264.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1925
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.265 Pesti Izraelita Hitközség Polgári Fiúiskolájának iratai (VII. Wesselényi u. 44.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1948
Terjedelem: 1,45 ifm
          HU BFL VIII.265.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.265.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1948
Terjedelem: 1,33 ifm
HU BFL VIII.266 Pesti Izraelita Hitközség Polgári Leányiskolájának iratai (VII. Wesselényi u. 44.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1948
Terjedelem: 1,52 ifm
          HU BFL VIII.266.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1948
Terjedelem: 1,52 ifm
HU BFL VIII.267 Pestszenterzsébet Kálmán Utcai Állami Polgári Fiúiskola iratai (1919-1931. Erzsébetfalvai, majd Pesterzsébeti Állami Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1946
Terjedelem: 1,49 ifm
          HU BFL VIII.267.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1944
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.268 Pestújhelyi Államilag Segélyezett Római Katolikus Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1936-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.268.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.269 Rákoskeresztúri Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola iratai (Rákoskeresztúr, Pesti út 92.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.269.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.270 Rákosligeti Községi Polgári Fiú- és Leányiskola iratai (Rákosliget, VIII. u. 2.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1945
   Megjegyzés: 1945-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.270.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.271 Rákospalotai Községi Gróf Klebelsberg Kunó Polgári Fiúiskola iratai (Rákospalota, Dobó u. 4., majd Bocskay u. 3.) (1941. Rákospalotai Államilag Segélyezett Községi Polgári Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.271.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.272 Salvator Nővérek Vezetése Alatt Álló Budapesti Salvator Intézet Római Katolikus Polgári Leányiskolájának iratai (XIII. Huba u. 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1948
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL VIII.272.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1948
Terjedelem: 0,58 ifm
HU BFL VIII.273 Szent Vince Szeretet-Leányai Budapesti Ranolder Intézete Polgári és Vele Kapcsolatos Általános Leányiskolájának iratai (IX. Gyep u. 38.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1948
   Megjegyzés: 1892-1948
Terjedelem: 2,88 ifm
          HU BFL VIII.273.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1899-1947
Terjedelem: 0,85 ifm
          HU BFL VIII.273.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1948
Terjedelem: 2,03 ifm
HU BFL VIII.274 Verő-féle Nyilvánossági Joggal Felruházott Polgári Leányiskola iratai (VI. Gyár u. 19.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1929
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.274.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1929
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.275 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Attila Utcai Községi Polgári Fiú- és Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1943
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.275.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1943
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.276 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Gyáli Úti Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1940
Terjedelem: 0,67 ifm
          HU BFL VIII.276.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1940
Terjedelem: 0,67 ifm
HU BFL VIII.277 Angolkisasszonyok Római Katolikus Polgári Fiú- és Leányiskolája (Élesd) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1944
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.277.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1944
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.278 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Juranics Utcai Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1912
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.278.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1912
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.279 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Polgári Leányiskola iratai (Vadász u., majd Szemere u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1877-1948
Terjedelem: 3,33 ifm
          HU BFL VIII.279.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1948
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.279.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1877-1948
Terjedelem: 2,81 ifm
          HU BFL VIII.279.c Számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1948
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.280 Keresztény Iskolatestvérek Szent József Fiúnevelő Intézete Római Katolikus Polgári Fiúiskola iratai (I., majd XII. Istenhegyi u. 32.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1948
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.280.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1948
Terjedelem: 0,27 ifm
HU BFL VIII.281 Notre Dame de Sion Római Katolikus Intézete Polgári Leányiskolája iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1932
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.281.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1932
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.282 Budapesti Szent Orsolya rendi Szent Angéla Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1930
   Megjegyzés: 1857-1930
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.282.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1928
          HU BFL VIII.282.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1930
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.283 Erzsébetfalvai Állami Polgári Leányiskola iratai (1931-től Pestszenterzsébeti Állami Szent Erzsébet Polgári Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1949
Terjedelem: 1,79 ifm
          HU BFL VIII.283.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1949
Terjedelem: 1,75 ifm
          HU BFL VIII.283.c Számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1944
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.284 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Dugonics Utcai Községi Polgári Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1942
Terjedelem: 0,45 ifm
          HU BFL VIII.284.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1942
Terjedelem: 0,45 ifm
HU BFL VIII.285 Magyar Gazdaasszony Egylet Országos Árvaház és Nevelőintézet Elemi- és Polgári Iskolája iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1876-1950
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.285.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1876-1950
Terjedelem: 0,27 ifm
HU BFL VIII.286 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rökk Szilárd Utcai Polgári Leányiskola iratai (VIII. Rökk Szilárd u. 13-15.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1932
Terjedelem: 0,34 ifm
          HU BFL VIII.286.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1932
Terjedelem: 0,34 ifm
HU BFL VIII.287 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Terézia Téri Polgári Leányiskola iratai (VIII. Mária Terézia tér 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1921
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.287.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1921
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.288 Újpesti Állami I. sz. Polgári Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1948
Terjedelem: 1,24 ifm
          HU BFL VIII.288.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1948
Terjedelem: 1,2 ifm
          HU BFL VIII.288.c Számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1948
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.289 Röser-féle Nyilvános Polgári Iskola iratai (VI. Aradi u. 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1879-1919
Terjedelem: 1,24 ifm
          HU BFL VIII.289.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1879-1919
Terjedelem: 1,24 ifm
HU BFL VIII.290 Kissvábhegyi Iskola Egyesület Polgári Fiú- és Leányiskolája iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1933
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.290.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1933
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.291 Magyar "Új Iskola" Egyesület Polgári Leányiskolájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1926
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.291.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1926
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.292 Csepeli Községi Polgári Fiú- és Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1948
Terjedelem: 1,38 ifm
          HU BFL VIII.292.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1948
Terjedelem: 1,38 ifm
HU BFL VIII.293 Kispest-Munkástelepi Állami Polgári Iskola iratai (Hungária út 28.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1948
          HU BFL VIII.293.a Általános Iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1948
          HU BFL VIII.293.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1947
HU BFL VIII.294 Rákoscsabai Társulati Polgári Fiú- és Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1948
          HU BFL VIII.294.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1948
HU BFL VIII.295 Újpesti I. sz. Polgári Leányiskola iratai (Lőrinc u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1948
          HU BFL VIII.295.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1948
          HU BFL VIII.295.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1946
HU BFL VIII.301 Albertfalvai Szent Imre Utcai Állami Népiskola iratai (1880-1941. Albertfalvai Szent Imre Utcai Állami Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1946
Terjedelem: 1,2 ifm
          HU BFL VIII.301.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1946
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.301.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1915
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL VIII.302 Angolkisasszonyok Sancta Maria Népiskolájának iratai (1858-1873. Pesti Angolhölgyek Elemi Tanodája, 1873-1891. Budapesti Angolkisasszonyok Elemi Népiskolája, 1891-1941. Angolkisasszonyok Sancta Maria Elemi Népiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1858-1948
Terjedelem: 1,14 ifm
          HU BFL VIII.302.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1948
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.302.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1858-1946
Terjedelem: 0,98 ifm
HU BFL VIII.303 Angolkisasszonyok Intézete Tanítónőképzőjének Gyakorló Népiskolája iratai (IV. Váci u. 43.) (1914-1940. Angolkisasszonyok Intézete Tanítónőképzőjének Gyakorló Elemi Népiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1948
   Megjegyzés: 1915-1946
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.303.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1948
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.304 Angolkisasszonyok Intézete Római Katolikus Sancta Maria Zugligeti Népiskolájának iratai (I., majd XII. ker. Szarvas Gábor u. 50.) (1939-1941. Angolkisasszonyok Intézetének Római Katolikus Sancta Maria Zugligeti Elemi Népiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL VIII.304.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.304.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1946
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.305 Autonom Ortodox Izraelita Népiskola iratai (VII. Dob u. 35., XIV. Domonkos u. 9.) (1874-1941. Autonom Orthodox Izraelita Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1947
Terjedelem: 0,79 ifm
          HU BFL VIII.305.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.305.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1946
Terjedelem: 0,65 ifm
HU BFL VIII.307 Breuer-Muraközy Ilona Nyilvános Elemi Népiskola iratai (VIII. József körút 1.) (1878-1902. Özv. Breuer J.-né, majd Breuer-Bittner Magán Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1878-1934
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL VIII.307.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1878-1934
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL VIII.308 Budafoki Árpád Utcai Állami Népiskola iratai (1919-1941. Budafoki Árpád Utcai Állami Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.308.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.309 Budafoki Kelenvölgyi Állami Népiskola iratai (1908-1940. Budafok-Kelenvölgyi Állami Elemi Népiskola és Vele Kapcsolatos Továbbképző Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1948
Terjedelem: 0,98 ifm
          HU BFL VIII.309.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1948
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.309.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1946
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.309.c Számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1946
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL VIII.310 Budafoki Pannónia Utcai Állami Népiskola iratai (1913-1941. Budafoki Pannónia Utcai Állami Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.310.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.311 Budafoki Szent István Téri Állami Népiskola iratai (1912-1938. Budafoki Kossuth Lajos Utcai, később Anna Utcai Állami Elemi Népiskola, 1938-1941. Budafoki Szent István Téri Állami Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.311.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.312 Budai Izraelita Baracs Károly Népiskola iratai (XI. Váli út 6.) Lásd: VIII.1922 (Fond)
Létrehozás ideje:
   Megjegyzés: 1945-1948
HU BFL VIII.313 Budai Izraelita Népiskola (III. Zsigmond király útja 49.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.313.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.314 Budai Vári Elemi Leánynépiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1831-1870
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.314.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1831-1850
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL VIII.314.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1855-1870
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.315 Budapesti Magyar Királyi Állami II. Kerületi Tanítónőképző Intézet Gyakorló Elemi Népiskolájának iratai (II. Csalogány u. 43.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1951
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.315.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1951
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.316 Budapesti Magyar Királyi Állami XII. Kerületi Tanítőképző Intézet Gyakorló Népiskolájának iratai (I. Győri út 15., majd XII. Mozdony, Fery Oszkár, Kis János altábornagy u. 40.) (1870-1873. Budai Magyar Királyi Állami Tanítóképezde Gyakorló Elemi Népiskolája, 1873-1934. Budapesti Magyar Királyi Állam (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1948
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.316.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.316.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.317 Budapesti Protestáns Országos Árvaegyesület Árvaházázának Népiskolája iratai (1899-1941. Budapesti Protestáns Árvaegyesület Árvaházának Elemi Népiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1899-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.317.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1899-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.318 Budapesti Református Egyházmegye Skót Református Népiskolájának iratai (Sétatér utca, Hold utca, VI. Vörösmarty u. 49.) (1896-1934. Budapesti Református Egyház Skót Missziói Elemi Népiskolája, 1934-1941. Budapesti Református Egyházmegye Skót Református Elemi Népiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1946
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.318.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1946
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.318.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1913
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL VIII.319 Budapesti Simor Intézet Római Katolikus Népiskolájának iratai (VIII. Nap u. 33.) (1891-1941. Budapesti Simor Intézet Római Katolikus Elemi Népiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1947
Terjedelem: 0,44 ifm
          HU BFL VIII.319.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.319.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1947
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.320 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Attila Utcai Községi Népiskola iratai (1894-1941. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Attila Utcai Községi Elemi Népiskola, 1941-1945. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi IV. Béla Utcai Községi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1949
   Megjegyzés: 1894-1947
Terjedelem: 0,75 ifm
          HU BFL VIII.320.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1947
Terjedelem: 0,51 ifm
          HU BFL VIII.320.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1949
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL VIII.320.c Számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1908
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.321 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Bocskay Téri Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1882-1899
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.321.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1882-1899
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.322 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Czakó Utcai Községi Elemi és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola iratai (1874-1898. Budapest Fővárosi I. Kerületi Hadnagy Utcai Községi Elemi Népiskola, 1898-1907. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Czakó Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1860-1946
Terjedelem: 1,02 ifm
          HU BFL VIII.322.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1860-1946
Terjedelem: 1,02 ifm
HU BFL VIII.323 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Fehérsas Téri Községi Elemi Népiskola iratai (1883-1905. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) I. Kerületi Szarvas Téri Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1883-1934
Terjedelem: 0,8 ifm
          HU BFL VIII.323.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1883-1934
Terjedelem: 0,8 ifm
HU BFL VIII.324 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Hidegkúti Úti Községi Elemi Népiskola irataii (1861-1873. Budai Lipótmezei Községi Elemi Iskola, 1873-1892. Budapest Fővárosi Lipótmezei Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1906
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL VIII.324.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1861-1906
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.325 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Iskola Téri Községi Elemi Népiskola iratai (1774-1822. Budai Vári Elemi Főtanoda, 1822-1851. Budai Királyi Nemzeti Főoskola, 1851-1873. Normal- und Höhere Elementarschule, 1873-1880. Budapest Fővárosi I. Kerületi Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1774-1919
Terjedelem: 0,83 ifm
          HU BFL VIII.325.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1774-1919
Terjedelem: 0,19 ifm
          HU BFL VIII.325.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1789-1870
Terjedelem: 0,64 ifm
HU BFL VIII.326 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Krisztina Téri Községi Elemi Népiskola és Háztartási Irányú Ismétlő Iskola iratai (1801-1884. Budai Krisztinavárosi Gyár Utcai, majd Iskola Utcai, később Pálya Utcai Elemi Iskola, 1884-1889. Budapest Fővárosi I. Kerületi Krisztina Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1801-1948
Terjedelem: 0,82 ifm
          HU BFL VIII.326.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1801-1860
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.326.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1948
Terjedelem: 0,64 ifm
HU BFL VIII.327 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Labanc Úti Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1947
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.327.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1947
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.328 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Mozdony Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1907-1908. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Gaál Utcai Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1908
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.328.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1908
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.329 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Csalogány Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1941
Terjedelem: 0,25 ifm
          HU BFL VIII.329.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1941
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.330 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Fenyves Úti Községi Népiskola iratai (1934-1941. Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Fenyves Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1947
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.330.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1947
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL VIII.331 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Iskola Utcai Községi Elemi Leány Népiskola iratai (1860-1873. Budai Felsővízivárosi (Szent Anna) Községi Leánytanoda, 1873-1892. Budapest Fővárosi II. Kerületi Felsővízivárosi Községi Elemi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1860-1923
Terjedelem: 0,5 ifm
          HU BFL VIII.331.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1860-1923
Terjedelem: 0,5 ifm
HU BFL VIII.332 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Marczibányi Téri Községi Elemi Fiú- és Leány Népiskola iratai (1900-1912. Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Lövőház Utca 28. Községi Elemi Népiskola, 1912-1941. Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Marczibányi Téri Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1892-1947
Terjedelem: 1,54 ifm
          HU BFL VIII.332.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1947
Terjedelem: 0,74 ifm
          HU BFL VIII.332.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1945
Terjedelem: 0,8 ifm
HU BFL VIII.333 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Margit Körúti Községi Népiskola iratai (1852-1873. Budai Országúti Elemi Főtanoda, Budai Török Utcai Elemi Főtanoda, 1873-1890. Budapest Fővárosi II. Kerületi Török Utcai Községi Elemi Népiskola, 1890-1945. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) II. Kerületi (Fond)
Létrehozás ideje: 1852-1946
Terjedelem: 1,03 ifm
          HU BFL VIII.333.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1860-1945
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.333.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1852-1946
Terjedelem: 0,89 ifm
HU BFL VIII.334 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Medve Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1882-1924
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.334.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1882-1924
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.335 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Szegényház Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1930-tól Görgey A. u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1937
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL VIII.335.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1937
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL VIII.336 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Szeretetházi Községi Elemi Népiskola iratai (II. Nagy Rókus, majd Lövőház u. 36.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1888-1917
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.336.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1917
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.337 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Toldy Ferenc Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1923
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.337.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1923
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL VIII.338 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Áldás Utcai Községi Népiskola iratai (1936-1941. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Áldás Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1936-1947
Terjedelem: 0,34 ifm
          HU BFL VIII.338.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1947
Terjedelem: 0,34 ifm
HU BFL VIII.339 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Keve Utcai Községi Népiskola iratai (1901-1902. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Római Fürdőtelepi Községi Elemi Népiskola, 1902-1909. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Lőpormalom Dűlői Községi Elemi Népiskola, 1909-1913. Budapest Székesfővárosi III. Ke (Fond)
Létrehozás ideje: 1901-1947
   Megjegyzés: 1901-1949
Terjedelem: 1,09 ifm
          HU BFL VIII.339.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1947
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL VIII.339.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1901-1943
Terjedelem: 0,39 ifm
HU BFL VIII.340 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kiscelli Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1941
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.340.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1941
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.341 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kórház Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1874-1934. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) III. Kerületi Szerecsen Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1934
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.341.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1934
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.342 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Lajos Utcai Községi Népiskola iratai (III. Lajos u. 34.) (1860-1873. Óbuda Újlaki Templom Téri Elemi Iskola, 1873-1891. Budapest Fővárosi (Újlaki) III. Kerületi Templom Téri Községi Elemi Népiskola, 1891-1941. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) III. Ker (Fond)
Létrehozás ideje: 1825-1948
   Megjegyzés: 1860-1947
Terjedelem: 2,16 ifm
          HU BFL VIII.342.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1825-1947
Terjedelem: 0,99 ifm
          HU BFL VIII.342.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1860-1948
Terjedelem: 1,12 ifm
          HU BFL VIII.342.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1945
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.343 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Raktár Utcai Községi Népiskola iratai (1910-1912. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Miklós Téri Községi Elemi Népiskola, 1912-1941. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Raktár Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1947
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.343.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1947
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.344 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Szentendrei Úti Községi Népiskola iratai (III. Szentendrei út 129.) (1904-1941. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Szentendrei Úti Községi Elemi, Háztartási és Gazdasági Irányú Ismétlő Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1947
Terjedelem: 0,61 ifm
          HU BFL VIII.344.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.344.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1937
Terjedelem: 0,49 ifm
HU BFL VIII.345 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Tanuló Utcai Községi Elemi és Háztartási Irányú Ismétlő Iskola iratai (1857-1873. Óbudai Nyár Utcai Elemi Iskola, majd Óbudai Templom Téri Elemi Iskola, 1873-1878. Budapest Fővárosi Templom Téri Községi Elemi Népiskola, 1878-1902. Budapest Fővárosi (1892-től Szé (Fond)
Létrehozás ideje: 1857-1935
Terjedelem: 1,15 ifm
          HU BFL VIII.345.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1935
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.345.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1935
Terjedelem: 1,03 ifm
HU BFL VIII.346 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Tímár Utcai Községi Népiskola iratai (1876-1889. Budapesti Fővárosi III. Kerületi Kiskorona Utcai Községi Elemi Népiskola, 1889-1941. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) III. Kerületi Tímár Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1876-1946
Terjedelem: 1,45 ifm
          HU BFL VIII.346.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL VIII.346.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1876-1937
Terjedelem: 0,87 ifm
HU BFL VIII.347 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Ürömi Utcai Községi Népiskola iratai (III. Ürömi u. 64.) (1903-1911. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Ürömi Utcai Községi Elemi Népiskola, 1911-1941. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Ürömi Utcai Községi Elemi és Faipari Irányú Ismétlő Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1948
Terjedelem: 1,45 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1900-ban nyílt meg a III. Ürömi u. 64. sz. alatti épületben. Az iskolában 1911-től faipari irányú ismétlő iskola is működött.
          HU BFL VIII.347.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1948
Terjedelem: 0,79 ifm
          HU BFL VIII.347.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1948
Terjedelem: 0,66 ifm
HU BFL VIII.348 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Vörösvári Úti Községi Népiskola iratai (1869-1873. Óbuda Vörösvári Úti Községi Elemi Népiskola, 1873-1902. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) III. Kerületi Vörösvári Úti Községi Elemi Népiskola, 1902-1941. Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Vörösvári (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1946
Terjedelem: 1,12 ifm
          HU BFL VIII.348.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.348.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1945
Terjedelem: 1 ifm
HU BFL VIII.349 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Cukor Utcai Községi Népiskola iratai (1838-1870. Elementar Pfarrschule in Pest, Pest Belvárosi Kecskeméti Utcai Elemi Tanoda, 1870-1873. Pesti Zucker, majd Fővárosi IV. Kerületi Cukor Utcai Községi Elemi Népiskola, 1878-1914. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfőv (Fond)
Létrehozás ideje: 1838-1947
Terjedelem: 1,72 ifm
          HU BFL VIII.349.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1947
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.349.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1838-1913
Terjedelem: 1,52 ifm
HU BFL VIII.350 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Cukor Utcai Községi Elemi Leány Népiskola iratai (1906-1914. Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Váci Utcai Községi Elemi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1913
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.350.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1913
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.351 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Kötő Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1787-1806. Hauptnationalschule in Pesth, 1806-1847. Pesti Királyi Nemzeti Főoskola, 1847-1859. Pesti Királyi Főelemi Tanoda, 1859-1873. Pesti Kötő Utcai Községi Elemi Főtanoda) (Fond)
Létrehozás ideje: 1787-1892
Terjedelem: 1,22 ifm
          HU BFL VIII.351.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1859-1877
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.351.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1787-1892
Terjedelem: 1,19 ifm
HU BFL VIII.352 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Váci Utcai Községi Továbbképző (Háztartási Irányú Ismétlő) Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1930
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL VIII.352.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1930
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.353 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Szemere Utcai Községi Népiskola iratai (1875-1889. Budapest Fővárosi V. Kerületi Hold, majd Akadémia Utcai Községi Elemi Népiskola, 1889-1907. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) V. Kerületi Szemere Utcai Községi Elemi Népiskola, 1907-1941. Budapest Székes (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1947
Terjedelem: 0,88 ifm
          HU BFL VIII.353.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.353.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1912
Terjedelem: 0,76 ifm
HU BFL VIII.354 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Szent István Téri Községi Népiskola iratai (1847-1870. Pestvárosi Bálvány Utcai Elemi Tanoda, 1870-1873. Pestvárosi Lipót Téri Elemi és Ismétlő Népiskola, 1873-1907. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) V. Kerületi Lipót Téri Községi Elemi és Ismétlő Népisk (Fond)
Létrehozás ideje: 1847-1947
Terjedelem: 2,17 ifm
          HU BFL VIII.354.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1858-1947
Terjedelem: 0,37 ifm
          HU BFL VIII.354.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1847-1916
Terjedelem: 1,8 ifm
HU BFL VIII.355 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Sziget Utcai Községi Népiskola iratai (1895-1911. Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Sziget Utcai Községi Elemi Népiskola, 1911-1941. Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Sziget Utcai Községi Elemi és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-1947
   Megjegyzés: 1895-1946
Terjedelem: 1,85 ifm
          HU BFL VIII.355.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1946
Terjedelem: 0,96 ifm
          HU BFL VIII.355.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1947
Terjedelem: 0,89 ifm
HU BFL VIII.356 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Aréna Úti Községi Elemi és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola iratai (VI. Aréna út 63.) (1900-1901. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Lőportár Dűlői Községi Elemi Népiskola, 1901-1907. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Aréna Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1922
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL VIII.356.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1922
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.356.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1910
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.357 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Bajnok Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1930
   Megjegyzés: 1880-1932
Terjedelem: 1,1 ifm
          HU BFL VIII.357.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1930
Terjedelem: 1,1 ifm
HU BFL VIII.358 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Dózsa György Úti Községi Leány Népiskola iratai (VI. Dózsa György út 136.) (1900-1941. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Aréna Úti Községi Elemi Leány Népiskola, 1941-1945. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Aréna Úti Községi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1947
   Megjegyzés: 1910-1946
Terjedelem: 0,98 ifm
          HU BFL VIII.358.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1946
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.358.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1947
Terjedelem: 0,5 ifm
HU BFL VIII.359 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Erdőtelki Községi Elemi, Háztartási és Gazdasági Irányú Ismétlő Népiskola iratai (VI. Váci út 51.) (1902-1906. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Erdőtelki Községi Elemi és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1910
   Megjegyzés: 1903-1910
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL VIII.359.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1910
Terjedelem: 0,58 ifm
HU BFL VIII.360 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Erdőtelki Községi Elemi Fiú Népiskola és Gazdasági Irányú Ismétlő Népiskola iratai (VI. Váci út 57.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1946
Terjedelem: 0,82 ifm
          HU BFL VIII.360.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.360.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1944
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL VIII.361 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Erdőtelki Községi Elemi Leány Népiskola és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola iratai (VI. Váci út 61.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1939
Terjedelem: 0,65 ifm
          HU BFL VIII.361.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1939
Terjedelem: 0,65 ifm
HU BFL VIII.362 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Érsek Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1836-1873. Pesti Terézvárosi Elemi Tanoda, 1873-1879. Budapest Fővárosi VI. Kerületi Teréz Téri Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1836-1941
Terjedelem: 1,96 ifm
          HU BFL VIII.362.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1937
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.362.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1836-1941
Terjedelem: 1,84 ifm
HU BFL VIII.363 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Felsőerdősori Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1900
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.363.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1900
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.364 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Felsőerdősori Községi Elemi Fiú Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1925
Terjedelem: 0,35 ifm
          HU BFL VIII.364.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1925
Terjedelem: 0,35 ifm
HU BFL VIII.366 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Izabella Utcai Községi Népiskola iratai (1907-1941. Budapest Székesfővárosi VI. kerületi Izabella Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1947
Terjedelem: 0,68 ifm
          HU BFL VIII.366.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1945
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL VIII.366.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1947
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.367 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Lehel Utcai Községi Fiú Népiskola iratai (VI. Lehel u. 16.) (1910-1941. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Lehel Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1947
   Megjegyzés: 1910-1947
Terjedelem: 0,69 ifm
          HU BFL VIII.367.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.367.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1946
Terjedelem: 0,57 ifm
HU BFL VIII.368 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Lovag Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1870-1873. Pesti Terézvárosi Hajós Utcai Községi Elemi Iskola, 1873-1877. Budapest Fővárosi VI. Kerületi Hajós Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1917
Terjedelem: 1,02 ifm
          HU BFL VIII.368.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1917
Terjedelem: 1,02 ifm
HU BFL VIII.369 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Szent László Utcai Községi Elemi és Továbbképző Ismétlő Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1949
Terjedelem: 0,73 ifm
          HU BFL VIII.369.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1920
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL VIII.369.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.370 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Szinyei Merse Utcai Községi Leány Népiskola iratai (1900-1902. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Felsőerdősori Községi Elemi Leány Népiskola, 1902-1927. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Felsőerdősori Községi Elemi Leány Népiskola és Háztartási Irányú Ismét (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 1 ifm
          HU BFL VIII.370.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.370.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 0,88 ifm
HU BFL VIII.371 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Szív Utcai Községi Népiskola iratai (1874-1941. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VI. Kerületi Szív Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1948
Terjedelem: 1,38 ifm
          HU BFL VIII.371.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.371.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1914
Terjedelem: 1,12 ifm
HU BFL VIII.372 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Váci Úti Községi Elemi Népiskola iratai (VI. Váci út 21.) (1871-1873. Pesti Külső Váci Úti Elemi Népiskola, 1873-1905. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VI. Kerületi Külső Váci Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1871-1946
Terjedelem: 2,08 ifm
          HU BFL VIII.372.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1946
Terjedelem: 0,45 ifm
          HU BFL VIII.372.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1871-1946
Terjedelem: 1,63 ifm
HU BFL VIII.373 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Angol Utcai Községi Elemi és Gazdasági Irányú Ismétlő Népiskola iratai (1891-1900. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VII. Kerületi Kis-Szuglói Községi Elemi Népiskola, majd Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Angol Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1944
Terjedelem: 0,39 ifm
          HU BFL VIII.373.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.373.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1913
Terjedelem: 0,27 ifm
HU BFL VIII.374 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Aréna Úti Községi Elemi Fiú Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1901-1911
Terjedelem: 0,25 ifm
          HU BFL VIII.374.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1901-1911
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.375 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Aréna Úti Községi Elemi Leány Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1901-1911
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.375.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1901-1911
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.376 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Damjanich Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1910
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.376.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1910
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.377 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Egressy Úti Községi Elemi Leány Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1909
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.377.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1909
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.378 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Elemér Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1905-1910
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.378.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1910
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.379 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Hernád Utcai Községi Leány Népiskola iratai (1887-1910. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VII. Kerületi Murányi Utcai Községi Elemi Népiskola, 1910-1941. Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Murányi Utcai Községi Elemi Leány Népiskola, 1941-1943. Buda (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1946
Terjedelem: 0,72 ifm
          HU BFL VIII.379.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.379.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1910
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL VIII.380 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Kazinczy Utcai Községi Népiskola iratai (1870-1872. Pesti Nagykereszt Utcai Községi Elemi Népiskola, 1872-1873. Pesti Nagykereszt Utcai Községi Elemi és Ismétlő Népiskola, 1873-1941. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VII. Kerületi Községi Elemi és Ismé (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1947
Terjedelem: 0,66 ifm
          HU BFL VIII.380.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.380.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1946
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.381 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nagyatádi Szabó István Utcai Községi Népiskola iratai (VII. Nagyatádi Szabó, 1938 előtt Kertész u. 30.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1933-1949
Terjedelem: 0,21 ifm
          HU BFL VIII.381.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.381.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1949
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.382 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nagydiófa Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1875-1900. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VII. Kerületi Nagydiófa Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1900
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.382.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1899-1900
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.382.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1900
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.383 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nefelejcs Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1904
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.383.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1904
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.383.c számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.384 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nyár Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1933
Terjedelem: 0,39 ifm
          HU BFL VIII.384.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1933
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.385 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Rottenbiller Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1893-1906
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.385.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1906
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.386 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Telep Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1913
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.386.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1913
Terjedelem: 0,18 ifm
HU BFL VIII.387 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Baross Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola iratai (1847-1873. Pesti Józsefvárosi Elemi Tanoda, majd Pesti Belső Stáció Utcai Községi Elemi Népiskola, 1873-1885. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Belső Stáció Utcai Községi Elemi Népiskola, 1885-1892. Budapest Fővár (Fond)
Létrehozás ideje: 1847-1924
Terjedelem: 1,42 ifm
          HU BFL VIII.387.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1872-1924
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL VIII.387.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1847-1924
Terjedelem: 1,25 ifm
HU BFL VIII.388 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Baross Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (VIII. Baross u. 71.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1933
   Megjegyzés: 1925-1933
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.388.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1931
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.388.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1933
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.388.c számviteli iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.389 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Bezerédj Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1871-1873. Pesti Józsefvárosi Bérkocsis Utcai Elemi és Esti Ismétlő Népiskola, 1873-1876. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Bérkocsis Utcai Községi Elemi Népiskola, 1876-1892. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Bezeré (Fond)
Létrehozás ideje: 1871-1910
Terjedelem: 1,18 ifm
          HU BFL VIII.389.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1871-1910
Terjedelem: 1,18 ifm
HU BFL VIII.390 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Bezerédj Utcai Községi Fiú Népiskola iratai (VIII. Bezerédj u. 16.) (1909-1941. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Bezerédj Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1947
Terjedelem: 0,82 ifm
          HU BFL VIII.390.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.390.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1942
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL VIII.391 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Bezerédj Utcai Községi Elemi Leány Népiskola iratai (VIII. Bezerédj u. 16/b.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1946
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.391.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1946
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.392 Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Bérkocsis Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1878-1888
Terjedelem: 0,41 ifm
          HU BFL VIII.392.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1878-1888
Terjedelem: 0,41 ifm
HU BFL VIII.393 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Csobánc Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1887-1892. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Külső Stáció Utcai Községi Elemi Népiskola, 1892-1899. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Baross Utcai II. Számú Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1941
Terjedelem: 1,22 ifm
          HU BFL VIII.393.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1941
Terjedelem: 1,22 ifm
HU BFL VIII.394 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Dugonics Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola iratai (1919-1920. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Dugonics Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola, 1920-1941. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Dugonics Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola és Háziipari Irányú Ism (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1947
Terjedelem: 1,3 ifm
          HU BFL VIII.394.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1947
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL VIII.394.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1945
Terjedelem: 0,74 ifm
HU BFL VIII.395 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Dugonics Utcai Községi Elemi Leány Népiskola iratai (VIII. Dugonics u. 17-19.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1946
Terjedelem: 0,66 ifm
          HU BFL VIII.395.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1915
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.395.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1946
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.396 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Erdélyi Utcai Községi Népiskola iratai (1898-1904. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Erdélyi Utcai Községi Elemi Népiskola, 1904-1941. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Erdélyi Utcai Községi Elemi és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola, 1941-1942. Bud (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1948
Terjedelem: 1,9 ifm
          HU BFL VIII.396.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1947
Terjedelem: 0,52 ifm
          HU BFL VIII.396.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1948
Terjedelem: 1,38 ifm
HU BFL VIII.397 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Jázmin Utcai Községi Népiskola iratai (1881-1897. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VIII. Kerületi Szigony Utcai Községi Elemi Népiskola, 1897-1902. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Jázmin Utcai Községi Elemi Népiskola, 1902-1941. Budapest Széke (Fond)
Létrehozás ideje: 1881-1946
Terjedelem: 1,26 ifm
          HU BFL VIII.397.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.397.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1881-1929
Terjedelem: 1,14 ifm
HU BFL VIII.398 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Losonczi Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1927
   Megjegyzés: 1904-1910
Terjedelem: 0,37 ifm
          HU BFL VIII.398.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1927
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL VIII.399 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Madách Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1873-1879. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Kálvária Téri, majd Szőlőhegy Utcai Községi Elemi Népiskola, 1934-től VIII. Dankó Pista u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1945
Terjedelem: 1,4 ifm
          HU BFL VIII.399.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1945
Terjedelem: 1,4 ifm
HU BFL VIII.400 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Terézia Téri Községi Elemi Gyakorló Fiú Népiskola és Háziipari Irányú Ismétlő Népiskola iratai (1911-1912. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Terézia Téri Községi Elemi Fiú Népiskola, 1912-1917. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Teréz (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1946
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.400.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1925
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.400.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.401 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Terézia Téri Községi Gyakorló Elemi Leány Népiskola iratai (1910-1912. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Terézia Téri Községi Elemi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje:
          HU BFL VIII.401.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1925
          HU BFL VIII.401.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.402 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Terézia Téri Községi Gyakorló Népiskola iratai (1926-1941. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Terézia Téri Községi Gyakorló Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1947
Terjedelem: 0,76 ifm
          HU BFL VIII.402.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1947
Terjedelem: 0,76 ifm
HU BFL VIII.403 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Örömvölgy Utcai Községi Elemi és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola iratai (1904-1906. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Örömvölgy Utcai községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1910
Terjedelem: 0,38 ifm
          HU BFL VIII.403.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1910
Terjedelem: 0,38 ifm
HU BFL VIII.404 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Práter Utcai Községi Népiskola iratai (1879-1892. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Hunyadi Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1879-1946
Terjedelem: 1,36 ifm
          HU BFL VIII.404.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1946
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL VIII.404.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1879-1946
Terjedelem: 1,08 ifm
HU BFL VIII.405 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rigó Utcai Községi Elemi Leány Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1924
Terjedelem: 0,84 ifm
          HU BFL VIII.405.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1911
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.405.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1924
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL VIII.406 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rökk Szilárd Utcai Községi Elemi, Gazdasági és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola iratai (VIII. Rökk Szilárd u. 13-15.) (1880-1894. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VIII. Kerületi Mária Utcai Községi Elemi Népiskola, 1894-1911. Budapest Székesfőváro (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1945
Terjedelem: 1,59 ifm
          HU BFL VIII.406.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1898
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.406.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1945
Terjedelem: 1,47 ifm
HU BFL VIII.408 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Szentkirályi Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (VIII. Szentkirályi u. 12.) (1846-1873. Pesti Józsefvárosi Ősz Utcai Elemi Tanoda, 1873-1889. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Ősz Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1846-1932
   Megjegyzés: 1846-1934
Terjedelem: 0,96 ifm
          HU BFL VIII.408.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1846-1856
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.408.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1852-1932
Terjedelem: 0,91 ifm
HU BFL VIII.409 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Üllői Úti Községi Elemi Népiskola iratai (VIII. Üllői út 54.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1912
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.409.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1912
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.410 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Bakáts Téri Községi Népiskola iratai (1855-1872. Pesti Ferencvárosi Templom Téri Elemi Tanoda, 1872-1873. Pesti Ferencvárosi Nádor Téri Elemi Tanoda, 1873-1875. Budapest Fővárosi Ferenc Téri Községi Elemi Népiskola, 1875-1941. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfő (Fond)
Létrehozás ideje: 1855-1946
Terjedelem: 1,79 ifm
          HU BFL VIII.410.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1946
Terjedelem: 0,44 ifm
          HU BFL VIII.410.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1855-1912
Terjedelem: 1,35 ifm
HU BFL VIII.411 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Ernő Utcai Községi Népiskola iratai (1909-1941. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Ernő Utcai Községi Elemi Leány Népiskola, 1941-1946. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Ernő Utcai Községi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1947
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.411.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL VIII.411.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1913
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.412 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Gyáli Úti Községi Elemi, Háztartási és Háziipari Irányú Ismétlő Népiskola iratai (IX. Gyáli út 25.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1942
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL VIII.412.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1942
Terjedelem: 0,64 ifm
HU BFL VIII.413 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Gyáli Úti Községi Leány Népiskola iratai (IX. Gyáli út 25/a.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1917-1947
Terjedelem: 0,45 ifm
          HU BFL VIII.413.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.413.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1947
Terjedelem: 0,33 ifm
HU BFL VIII.414 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Illatos Úti Községi Elemi Fiúnépiskola iratai (IX. Illatos út 2-4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.414.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.415 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Illatos Úti Községi Leány Népiskola iratai (1939-1941. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Illatos Úti Községi Elemi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.415.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.416 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Ipar Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1869-1873. Pest Városi Ferenc Téri Elemi Népiskola, 1873-1874. Budapest Fővárosi Temető Utcai Községi Elemi Népiskola, 1874-1892. Budapest Fővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Elemi és Ismétlő Népiskola, 1892-1909. (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1912
Terjedelem: 0,8 ifm
          HU BFL VIII.416.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1912
Terjedelem: 0,8 ifm
HU BFL VIII.417 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Kén Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1914
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL VIII.417.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1914
Terjedelem: 0,09 ifm
HU BFL VIII.418 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Lónyay Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (1869-1873. Pesti Széna Téri, illetve Két Nyúl Utcai Községi Elemi Népiskola, 1873-1885. Budapest Fővárosi IX. Kerületi Két Nyúl Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1941
Terjedelem: 1,07 ifm
          HU BFL VIII.418.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1941
Terjedelem: 1,07 ifm
HU BFL VIII.419 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (IX. Mester u. 46.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1912
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.419.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1912
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.420 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Népiskola iratai (IX. Mester u. 67-69.) (1905-1941. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester (Tóth Kálmán) Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1905-1947
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.420.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1947
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.420.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1912
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.421 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Háztartási Irányú Ismétlő Iskola iratai (IX. Mester u. 23.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1911
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.421.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1911
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.422 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Ranolder Utcai Községi Fiú Népiskola iratai (IX. Ranolder u. 22.) (1912-1941. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Ranolder Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1948
   Megjegyzés: 1912-1947
Terjedelem: 1,06 ifm
          HU BFL VIII.422.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1948
Terjedelem: 0,63 ifm
          HU BFL VIII.422.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1948
Terjedelem: 0,43 ifm
HU BFL VIII.423 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Soroksári Úti Községi Népiskola iratai (1885-1896. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) IX. Kerületi Külső Soroksári Úti Községi Elemi Népiskola, 1896-1905. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Soroksári Úti Községi Elemi Népiskola, 1905-1941. Budapest Szé (Fond)
Létrehozás ideje: 1885-1943
Terjedelem: 1,18 ifm
          HU BFL VIII.423.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1885-1943
Terjedelem: 1,18 ifm
HU BFL VIII.424 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Szvetenay Utcai Községi Népiskola iratai (IX. Szvetanay u. 28.) (1932-1941. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Szvetenay Utcai Községi Elemi Leány Népiskola és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1948
   Megjegyzés: 1929-1948
Terjedelem: 0,94 ifm
          HU BFL VIII.424.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1948
Terjedelem: 0,53 ifm
          HU BFL VIII.424.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1948
Terjedelem: 0,41 ifm
HU BFL VIII.425 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Telepy Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1911
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.425.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1911
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.426 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Tűzoltó Utcai Községi Népiskola iratai (1898-1941. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Tűzoltó Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1946
Terjedelem: 0,66 ifm
          HU BFL VIII.426.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.426.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1913
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.427 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Bihari Utcai Községi Népiskola iratai (1936-1941. Budapest Székesfővárosi X. kerületi Bihari Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1936-1946
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.427.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1946
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL VIII.428 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Gém Utcai Községi Népiskola iratai (1940-1941. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Gém Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1948
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.428.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1948
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL VIII.429 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Ihász Utcai Községi Leány Népiskola iratai (X. Ihász u. 27.) (1931-1941. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Ihász Utcai Községi Elemi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1946
   Megjegyzés: 1931-1947
Terjedelem: 0,74 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az iskola 1931-ben nyílt meg a X. Ihász u. 27. sz. alatti épületben. Az iskola két éven át elemi fiúnépiskolaként működött.
          HU BFL VIII.429.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1946
Terjedelem: 0,46 ifm
          HU BFL VIII.429.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1945
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL VIII.430 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Kada Utcai Községi Népiskola iratai (1879-1902. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) X. Kerületi Gyömrői Úti Községi Elemi Népiskola, 1902-1941. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Kada Utcai Községi Elemi és Gazdasági Irányú Ismétlő Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1879-1948
Terjedelem: 1,71 ifm
          HU BFL VIII.430.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1884-1947
Terjedelem: 0,71 ifm
          HU BFL VIII.430.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1879-1948
Terjedelem: 0,92 ifm
          HU BFL VIII.430.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1947
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.431 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Kápolna Téri Községi Népiskola iratai (1881-1888. Budapest Fővárosi X. Kerületi Óhegyi Községi Elemi Népiskola, 1888-1941. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) X. Kerületi Kápolna Téri Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1881-1947
Terjedelem: 1,47 ifm
          HU BFL VIII.431.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1947
Terjedelem: 0,47 ifm
          HU BFL VIII.431.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1881-1946
Terjedelem: 1 ifm
HU BFL VIII.432 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Maglódi Úti Községi Népiskola iratai (1896-1902. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Maglódi Úti Községi Elemi Népiskola, 1902-1941. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Maglódi Úti Községi Elemi, Gazdasági és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1947
Terjedelem: 0,41 ifm
          HU BFL VIII.432.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.432.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1913
Terjedelem: 0,29 ifm
HU BFL VIII.433 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Pongrác Úti Községi Népiskola iratai (1911-1941. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Pongrác Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,52 ifm
          HU BFL VIII.433.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1947
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.433.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1913
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.434 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Sibrik Miklós Utcai Községi Népiskola iratai (1940-1941. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Sibrik Miklós Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1946
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.434.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1946
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.435 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Százados Úti Községi Elemi Népiskola, Továbbképző, Ismétlő és Háztartási Népiskola iratai (X. Százados út 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1944
Terjedelem: 0,63 ifm
          HU BFL VIII.435.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1944
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.435.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1943
Terjedelem: 0,49 ifm
HU BFL VIII.436 Budapest Szfőv. X. Kerületi Simor Utcai Községi Népiskola iratai (1891-1904. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) X. Kerületi Tisztviselőtelepi, Rezső Téri, majd Elnök Utcai Községi Elemi Népiskola, 1904-1924. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Tisztviselőtelepi, Elnök Utcai Elemi és Háztart (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1946
Terjedelem: 0,37 ifm
          HU BFL VIII.436.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.436.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1914
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.437 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Tisztviselőtelepi, Simor Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1914
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.437.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1914
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.438 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Tomcsányi Úti Községi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1947
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL VIII.438.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1947
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL VIII.439 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Üllői Úti Községi Népiskola iratai (1934-1941. Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Üllői Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.439.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.440 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Bartók Béla Úti Községi Népiskola iratai (1870-1873. Budai Tabáni Promontori Úti Községi Elemi Népiskola, 1873-1884. Budapest Fővárosi I. Kerületi Promontori Úti Községi Elemi Népiskola, 1884-1924. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) I. Kerületi Fehérvári (Fond)
Létrehozás ideje: 1870-1948
Terjedelem: 1,27 ifm
          HU BFL VIII.440.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1946
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL VIII.440.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1913
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.440.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.441 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Bartók Béla Úti Népiskola iratai (1888-1896. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) I. Kerületi Kelenföld Vasútállomási Községi Elemi Népiskola, 1896-1923. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Kelenföld Vasútállomási Községi Elemi , Háztartási és Háziipari Ir (Fond)
Létrehozás ideje: 1888-1945
   Megjegyzés: 1888-1946
Terjedelem: 1,22 ifm
          HU BFL VIII.441.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1945
Terjedelem: 0,92 ifm
          HU BFL VIII.441.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1944
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.442 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Bartók Béla Úti Községi Leány Népiskola iratai (1923. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Kelenföld Vasútállomási Községi Elemi Leány Népiskola, 1923-1941. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi, majd XI. Kerületi Kelenföldi Horthy Miklós Úti Községi Elemi Népiskola (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1946
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.442.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1946
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.443 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Bocskai Úti Községi Népiskola iratai (XI. Bocskai út 47-49.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.443.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.444 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Érdi Úti Községi Népiskola iratai (1930-1941. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi (1933-tól XI. Kerületi, majd XII. Kerületi, illetve újból XI. Kerületi) Érdi Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1947
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.444.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1947
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL VIII.445 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Fehérvári Úti Községi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL VIII.445.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL VIII.446 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Soproni Úti községi Népiskola iratai (1911-1935. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Hengermalom Úti Községi Elemi, Háztartási és Háziipari Irányú Ismétlő Népiskola, 1935-1941. Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Soproni Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL VIII.446.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.446.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1913
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.447 Budapest Székesfővárosi XI. Kerületi Váli Úti Községi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1943
Terjedelem: 0,39 ifm
          HU BFL VIII.447.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1943
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.447.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1936
Terjedelem: 0,23 ifm
HU BFL VIII.448 Budapest Székesfővárosi XII. Kerületi Diana Úti Községi Népiskola iratai (1860-1873. Budai Svábhegyi Községi Elemi Iskola, 1873-1904. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) Svábhegyi (utóbb Széchenyi-hegyi, majd Istenhegyi) Községi Elemi Népiskola, 1904-1941. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi (Fond)
Létrehozás ideje: 1860-1949
   Megjegyzés: 1860-1947
Terjedelem: 0,75 ifm
          HU BFL VIII.448.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1860-1947
Terjedelem: 0,29 ifm
          HU BFL VIII.448.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1860-1949
Terjedelem: 0,46 ifm
HU BFL VIII.449 Budapest Székesfővárosi XII. Kerületi Márvány Utcai Községi Népiskola iratai (1911-1941. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi (majd XII. Kerületi) Márvány Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,99 ifm
          HU BFL VIII.449.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1936 [1945-1947]
   Megjegyzés: 1913-1936, 1945-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.449.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,64 ifm
HU BFL VIII.450 Budapest Székesfővárosi XII. Kerületi Németvölgyi Úti Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1948
Terjedelem: 0,52 ifm
          HU BFL VIII.450.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1948
Terjedelem: 0,52 ifm
HU BFL VIII.451 Budapest Székesfővárosi XII. Kerületi Városmajor Utcai Községi Népiskola iratai (1903-1941. Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Városmajor Utcai Községi Elemi és Háztartási Irányú Ismétlő Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1947
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.451.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.451.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1915
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.452 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Gömb Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,74 ifm
          HU BFL VIII.452.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.452.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,62 ifm
HU BFL VIII.453 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Gömb Utcai Községi Leány Népiskola iratai (1934-1936. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Gömb Utcai Községi Elemi Leány Népiskola, 1936-1941. Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Gömb Utcai Községi Elemi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,76 ifm
          HU BFL VIII.453.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1947
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.453.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL VIII.454 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Pannónia Utcai Községi Népiskola iratai (1911-1941. Budapest Székesfővárosi V. Kerületi, majd XIII. Kerületi Pannónia Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1948
   Megjegyzés: 1911-1947
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.454.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1948
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL VIII.454.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1914
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.455 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Szent László Utcai Községi Fiú Népiskola iratai (1920-1941. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi (1936-tól XIII. Kerületi) Szent László Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1948
Terjedelem: 1,76 ifm
          HU BFL VIII.455.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1947
Terjedelem: 1,14 ifm
          HU BFL VIII.455.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1948
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.455.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1945
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.456 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Szent László Utcai Községi Leány Népiskola iratai (XIII. Szent László u. 59.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1948
   Megjegyzés: 1920-1948
Terjedelem: 0,55 ifm
          HU BFL VIII.456.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1947
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.456.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1948
Terjedelem: 0,29 ifm
HU BFL VIII.457 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Tomori Utcai Községi Fiú Népiskola iratai (1927-1941. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi (1936-tól XIII. Kerületi) Tomori Utcai Községi Elemi Fiú Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1944
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.457.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1944
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.458 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Tomori Utcai Községi Leány Népiskola iratai (1917-1941. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi (1936-tól XIII. Kerületi) Tomori Utcai Községi Elemi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1917-1946
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.458.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1946
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.459 Budapest Székesfővárosi XIII. Kerületi Váci Úti Községi Népiskola iratai (1883-1897. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) VI. Kerületi Angyalföldi Községi Elemi Népiskola, 1897-1941. Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi (1936-tól XIII. Kerületi) Váci Úti Községi Elemi Népiskola) (XIII. Váci ú (Fond)
Létrehozás ideje: 1883-1948
Terjedelem: 1,42 ifm
          HU BFL VIII.459.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1947
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.459.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1883-1948
Terjedelem: 1,06 ifm
HU BFL VIII.460 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Dózsa György Úti Községi Népiskola iratai (XIV. Dózsa György út 25.) (1911-1941. Budapest Székesfővárosi VII. (majd XIV.) Kerületi Aréna Úti Községi Elemi Népiskola, 1941-1945. Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Aréna Úti Községi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL VIII.460.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.460.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1948
Terjedelem: 0,46 ifm
HU BFL VIII.461 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Egressy Úti Községi Népiskola iratai (XIV. Egressy út 69.) (1911-1941. Budapest Székesfővárosi VII. (1934-től XIV.) Kerületi Egressy Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.461.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.461.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1912
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.462 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Egressy Úti Községi Népiskola iratai (XIV. Egressy út 180-184.) (1933-1941. Budapest Székesfővárosi VII. (1934-től XIV.) Kerületi Egressy Úti Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1933-1947
Terjedelem: 0,96 ifm
          HU BFL VIII.462.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1947
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.462.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1947
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.463 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Hungária Középkörúti Községi Népiskola iratai (XIV. Hungária körút 170-172.) (1869-1873. Pesti Herminamezei Elemi Népiskola, 1873-1889. Budapest Fővárosi VII. Kerületi Herminamezei Községi Elemi Népiskola, 1889-1941. Budapest Fővárosi (1892-től Székesfővárosi) (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1947
Terjedelem: 2,53 ifm
          HU BFL VIII.463.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1947
Terjedelem: 0,98 ifm
          HU BFL VIII.463.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1946
Terjedelem: 1,47 ifm
          HU BFL VIII.463.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1945
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.464 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Miskolci Utcai Községi Népiskola iratai (1930-1941. Budapest Székesfővárosi VII. (1934-től XIV.) Kerületi Miskolci Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1947
Terjedelem: 1,22 ifm
          HU BFL VIII.464.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1947
Terjedelem: 1,22 ifm
HU BFL VIII.465 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Ond Vezér Úti Községi Népiskola iratai (XIV. Ond Vezér út 22.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.465.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.466 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Őrnagy Utcai Községi Népiskola iratai (1897-1904. Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Várna Utcai Községi Elemi Népiskola, 1904-1941. Budapest Székesfővárosi VII. (1934-től XIV.) Kerületi Őrnagy Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1943
Terjedelem: 0,71 ifm
          HU BFL VIII.466.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1943
Terjedelem: 0,23 ifm
          HU BFL VIII.466.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1914
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.467 Budapest Székesfőváros XIV. Kerületi Tatai Utcai Községi Népiskola iratai (1913-1941. Budapest Székesfővárosi VI. (1934-től XIV.) Kerületi Tatai Utcai Községi Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1947
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL VIII.467.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1947
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.467.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1914
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.468 Budapest Székesfőváros XIV. Kerületi Telepes Utcai Községi Leány Népiskola iratai (1926-1938. Budapest Székesfővárosi VII. (1934-től XIV.) Kerületi Telepes Utcai Községi Elemi Leány Népiskola, 1938-1941. Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Telepes Utcai Községi Elemi Leány Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1947
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.468.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1947
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.469 Burchard-Bélaváry Erzsébet Magán Elemi Népiskola iratai (I. Krisztina körút 155.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1941
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.469.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1941
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.470 Csepeli VII. Körzeti Báró Eötvös József Állami Népiskola iratai (Csepel, Szent István út 232., majd Fecske u. 4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.470.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.471 Csepeli VIII. Körzeti Szent István Állami Népiskola iratai (Csepel, Királyerdő Szent István út 170.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1946-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.471.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.472 Csepeli II. Rákóczi Ferenc Utcai Állami Népiskola iratai (Csepel, II. Rákóczi Ferenc utca 88.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1946
   Megjegyzés: 1944-1945
Terjedelem: 2,07 ifm
          HU BFL VIII.472.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.472.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1946
Terjedelem: 1,95 ifm
HU BFL VIII.473 Józsefvárosi Autonóm Orthodox Izraelita Elemi Népiskola iratai (VIII. Szilágyi u. 6., majd VIII. Magdolna u. 29) (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1935
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.473.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1935
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.474 Keresztes Nővérek Római Katolikus Elemi Népiskolájának iratai (I. Völgy u. 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1931
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.474.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1931
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.475 Kiss Friderika-féle Magán Elemi Népiskola iratai (VI. Király u. 99.) (1900-1904. Kiss-féle Magán Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1934
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.475.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1934
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.476 Kispesti IV. Számú Munkástelepi Állami Népiskola iratai (1919-1941. Kispesti IV. Számú Munkástelepi Állami Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.476.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.477 Kispesti Rózsa Téri Állami Népiskola iratai (1928-1941. Kispesti Rózsa Téri Állami Elemi Népiskola ) (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1946
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL VIII.477.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1946
Terjedelem: 0,64 ifm
HU BFL VIII.478 Kispesti Vécsey Utcai Állami Népiskola iratai (1914-1928. Kispesti Felsőrészi Állami Elemi Népiskola, 1928-1941. Kispesti Vécsey Utcai Állami Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.478.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.479 Dr. Lázár Piroska-féle Nyilvános Jogú Elemi Népiskola iratai (V. Személynök u. 21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1935
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.479.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1935
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.480 Marista Iskolatestvérek Champagnat Magyar-Francia Népiskola iratai (1929-1941. Marista Iskolatestvérek Champagnat Magyar-Francia Elemi Népiskolája) (IX. Hőgyes Endre u. 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.480.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.481 MÁV Északi Főműhely-telepi Állami Elemi Népiskola iratai (X. Máv-telep 38.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-1913
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.481.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1913
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL VIII.482 Nagytétényi Állami Népiskola iratai (1915-1941. Nagytétényi Állami Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.482.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.483 Paulai Szent Vince Szeretet-Leányai Irgalmas Nővérek I. Kerületi Leány Népiskolájának iratai (I. Gellérthegy u. 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.483.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.484 Paulai Szent Vince Szeretet-Leányai Irgalmas Nővérek III. Kerületi Elemi Népiskolájának iratai (III. Szentlélek tér 9.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1908
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.484.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1908
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.485 Paulai Szent Vince Szeretet-Leányai Irgalmas Nővérek Vezetése Alatt Álló Szent Teréz Intézet Elemi Népiskolája iratai (VI. Próféta u. 1. ) (Fond)
Létrehozás ideje: 1866-1946
Terjedelem: 1,35 ifm
          HU BFL VIII.485.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1946
Terjedelem: 1,35 ifm
HU BFL VIII.486 Pest-Belvárosi Ferenciek Terei Városi Főelemi Tanoda iratai (1838-1847. Elementar-Pfarrschule bei St. Franciscus) (Fond)
Létrehozás ideje: 1838-1870
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.486.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1838-1870
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.487 Pesti Izraelita Hitközség Népiskolájának irata (V. Hollán u. 21/b.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.487.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.488 Pesti Izraelita Hitközség Népiskolájának iratai (VII. Wesselényi u. 44.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.488.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.489 Pesti Izraelita Hitközség VII. Kerületi és VIII. Kerületi Fiú és Leány Népiskolájának iratai (VII. Bethlen Gábor tér 2.) (1929-1941. Pesti Izraelita Hitközség VII. és VIII. Kerületi Elemi Fiú és Leány Népiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1946
Terjedelem: 0,35 ifm
          HU BFL VIII.489.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1946
Terjedelem: 0,35 ifm
HU BFL VIII.490 Pesti Müller Utcai Plébánia Iskola iratai (1839-1858. Pest Szabad Királyi Belvárosa Nemzeti Iskolája, Pesti Molnár Utcai Elemi Főtanoda) (Fond)
Létrehozás ideje: 1839-1859
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.490.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1839-1859
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.491 Pestszenterzsébeti Attila Utcai Állami Népiskola iratai (Baross, később Attila u. 25-27.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.491.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.491.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1944
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.492 Pestszenterzsébeti Lázár Vilmos Utcai Állami Népiskola iratai (Pöltenberg, később Lázár utca) (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1948
Terjedelem: 0,58 ifm
          HU BFL VIII.492.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.492.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1948
Terjedelem: 0,46 ifm
HU BFL VIII.493 Pestszenterzsébeti Mártírok Úti Állami Népiskola iratai (Mártírok útja 47., korábban Ferenc József u. 47.) (Ferenc József Utcai Állami Elemi Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.493.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.494 Pestszentlőrinci Erzsébet Telepi Állami Népiskola iratai (1945. után Kund u. 23.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.494.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.495 Pestszentlőrinci Kossuth Utcai Állami Népiskola iratai (1946-tól Petőfi Utcai Állami Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1947
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.495.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.495.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.496 Pestújhelyi Állami Népiskola iratai (1909-1910. Pestújhelyi Községi Elemi Népiskola, 1910-1941. Pestújhelyi Állami Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.496.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.497 Rákoscsabai Szabadság Sugárúti Állami Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.497.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.497.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1946
HU BFL VIII.498 Rákoshegyi Állami Elemi Népiskola iratai (Kossuth Lajos u. 14.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.498.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.499 Rákoskeresztúri Ágostai Hitvallású Evangélikus Népiskola iratai (Pesti út 113.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1938-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.499.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.500 Rákospalotai Károlyi Utcai Községi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1942
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.500.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1942
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.501 Rákospalota MÁV-telepi Állami Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1940
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.501.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1940
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.502 Rákospalotai Tóth István Utcai Községi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.502.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.503 Rákospalotai Újvárosi Református Népiskola anyakönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.503.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.504 Rákosszentmihályi Béla Utcai Állami Népiskola iratai Lásd: VIII. 2022. (Fond)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.505 Rákosszentmihályi Rákosi Utcai Állami Népiskola iratai Lásd: VIII. 2023. (Fond)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.506 Salvator Intézet Római Katolikus Elemi Népiskolájának iratai (VI. később XIII. ker. Huba u. 6., majd 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1948
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.506.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1948
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.507 Isteni Szeretet-Leányai Női Szerzetes Rend Szent Margit Leánynevelő Intézet Római Katolikus Elemi Népiskolájának iratai (IX. Knézich u. 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1948
Terjedelem: 0,76 ifm
          HU BFL VIII.507.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1948
Terjedelem: 0,76 ifm
HU BFL VIII.508 Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Ranolder Intézetének Elemi és Ismétlő Népiskolája iratai (IX. Gyep u., később Thaly Kálmán u. 23.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1948
Terjedelem: 1,26 ifm
          HU BFL VIII.508.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1875-1948
Terjedelem: 1,26 ifm
HU BFL VIII.509 Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Ranolder Tanítónőképző Intézetének Gyakorló Népiskolája iratai (IX. Thaly Kálmán u. 23.) (1923-1941. Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Ranolder Intézete Tanítónőképző Intézetének Gyakorló Elemi Népiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1947
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.509.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1947
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.510 Újpesti Lőrinc Utcai Állami Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1912
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.510.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1912
Terjedelem: 0,18 ifm
HU BFL VIII.511 Újpesti Tanoda Téri Állami Népiskola iratai Lásd: VIII. 2024. (Fond)
Létrehozás ideje:
   Megjegyzés: 1945-1946
          HU BFL VIII.511.a általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.512 Vecsés-Csákyligeti Állami Népiskola iratai (1934-1941. Vecsés-Ganztelepi Magyar Királyi Állami Elemi Népiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1946
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.512.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1946
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.513 Erzsébet-Kossuthfalvi Állami Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1883
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.513.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1883
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.513.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.514 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Juranics Utcai Községi Elemi Népiskola és Gazdasági Ismétlő, Továbbképző Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1928
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.514.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1928
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.515 Állami Kisegítő Iskola iratai (VIII. Mosonyi u. 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.515.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1946
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.515.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1934
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.516 Erzsébetfalva, Rózsa Utcai (Hajnal utca) Állami Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1932
   Megjegyzés: 1923-1929
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.516.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1932
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.517 Notre Dame de Sion Római Katolikus Elemi Iskola iratai (XI. Villányi út 35.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.517.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.518 Szent Orsolya Rendi Szent Angéla Elemi Iskola iratai (II. Zivatar u. 2-4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1945
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.518.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1945
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.519 Keresztény Iskolatestvérek Római Katolikus Elemi Fiúiskolája, később Szent József Fiúnevelő Intézet iratai (I. Istenhegyi út 32.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.519.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.520 Pesterzsébeti Gyár Utcai (Gróf Apponyi Albert Utcai) Állami Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1940
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.520.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1940
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL VIII.521 Budapest VII. Kerületi Magyar Királyi Állami Tanítónőképző Intézet Gyakorló Elemi Iskolája iratai (VIII. Szentkirályi u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1941
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.521.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1941
Terjedelem: 0,18 ifm
HU BFL VIII.522 Sacré Coeur Sophianum (Szent Szív Társaság) Római Katolikus Elemis Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.522.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1947
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.524 Újpesti Állami Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1902
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.524.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1902
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.525 Újpesti Attila Utcai Állami Elemi Fiú Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1945
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL VIII.525.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1945
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL VIII.526 Újpesti Attila Utcai Állami Elemi Leány Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1942
Terjedelem: 0,8 ifm
          HU BFL VIII.526.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1942
Terjedelem: 0,8 ifm
HU BFL VIII.527 Újpesti Ferenc József Téri Állami Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1945
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.527.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1945
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.528 Pestszentlőrinci Wlassics Utcai Állami Elemi Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1926
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.528.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1926
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.529 Pestszentlőrinci Wlassics Utcai Állami Elemi Fiúiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1931
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.529.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1931
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.530 Röser-féle Elemi Iskola iratai (Ország út, Újvilág utca) (Fond)
Létrehozás ideje: 1866-1871
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.530.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1871
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.531 Székesfővárosi X. Kerületi Pongrác Úti Gazdasági Ismétlő Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1930
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.531.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1923-1930
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.532 Magyar "Új Iskola" Egyesület Elemi Iskolája iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1926
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.532.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1926
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.533 Csepeli Magánelemi Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1940
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.533.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1940
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.534 Csepeli Munkástelepi Állami Elemi Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1919
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.534.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1918-1919
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.535 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Hunor Utcai Elemi Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1937
Terjedelem: 0,35 ifm
          HU BFL VIII.535.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1937
Terjedelem: 0,35 ifm
HU BFL VIII.536 VII. Kerületi Damjanich Utcai Háztartási Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1914
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.537 VII. Kerületi Dob Utcai Elemi Iskola iratai (VII. Dob u. 85.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1947
Terjedelem: 0,78 ifm
          HU BFL VIII.537.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1947
Terjedelem: 0,78 ifm
HU BFL VIII.538 VII. Kerületi Dohány Utcai Községi Elemi Népiskola iratai (VII. Dohány u. 65.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1933
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL VIII.538.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1880-1933
Terjedelem: 0,64 ifm
HU BFL VIII.539 VII. Kerületi Wesselényi Utcai Elemi Népiskola iratai (VII., Wesselényi u. 52.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1874-1931
Terjedelem: 0,94 ifm
          HU BFL VIII.539.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1874-1931
Terjedelem: 0,94 ifm
HU BFL VIII.540 Kispest-Munkástelepi III. sz. Állami Elemi Népiskola iratai (Hungária út 28.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1944
          HU BFL VIII.540.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1944
          HU BFL VIII.540.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1946
HU BFL VIII.541 Mátyásföldi Állami Népiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1946
HU BFL VIII.542 Újpesti Lőrinc Utcai Elemi Leányiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1944
          HU BFL VIII.542.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1944
HU BFL VIII.601 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Szent László Téri Községi Női Ipariskola iratai (X. Szent László tér 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1941
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.601.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1941
Terjedelem: 0,18 ifm
HU BFL VIII.602 Budapest Székesfőváros XI. Kerületi Fehérvári Úti Községi Női Ipariskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1941
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.602.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1941
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.603 Magyar Királyi Állami Ápolónő- és Védőnőképző Intézet iratai (IX. Gyáli út 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1945
Terjedelem: 1,16 ifm
          HU BFL VIII.603.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1945
Terjedelem: 1,04 ifm
          HU BFL VIII.603.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.604 Budapesti Magyar Királyi Bábaképző Intézet iratai (VIII. Rökk Szilárd u. 33.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1952
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.604.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.604.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1952
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.605 Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Szent Lujza Óvónőképző Intézete iratai (III. Szentlélek tér 9-11.) (1929-1934 Cselka Intézet Óvónőképzője, 1948-1949 III. Kerületi Állami Kisdedóvó Intézet, 1949-1950 III. Kerületi Állami Pedagógiai Gimnázium, 1950-1951 III. Kerületi Állami Óvónőképző) (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1951
Terjedelem: 1,78 ifm
          HU BFL VIII.605.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1951
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL VIII.605.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1951
Terjedelem: 0,9 ifm
          HU BFL VIII.605.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,18 ifm
HU BFL VIII.606 Magyarországi Központi Fröbel Nőegylet Államilag Segélyezett Óvónőképző Intézetének iratai (VI. Bajza u. 35.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1907
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.606.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1873-1907
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.607 Budapesti Állami Gróf Brunszvik Teréz Óvónőképző Intézet iratai (VII. Rózsák tere 7., 1952-től II. Lórántffy Zs. u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1837-1959
Terjedelem: 3,02 ifm
          HU BFL VIII.607.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1959
Terjedelem: 1,54 ifm
          HU BFL VIII.607.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1837-1959
Terjedelem: 1,48 ifm
HU BFL VIII.608 Dr. Török Béla Nagyothallók Intézete iratai (II. Toldy Ferenc u. 64., majd VIII. Rökk Szilárd u. 13-15.) (1921-1936. Fővárosi Gyógypedagógiai Nevelőintézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1938
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.608.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1938
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.609 Kispesti Állami Gyógypedagógiai Kisegítő Intézet iratai (Kispest, Hunyady u. 4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.609.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.610 Székesfővárosi Községi Gyógypedagógiai Nevelő- és Foglalkoztató Intézet iratai (III. Miklós tér 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.610.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.611 Újpesti Állami Gyógypedagógiai Kisegítő Intézet iratai (Újpest, Venetianer u. 2.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.611.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.612 Nemzeti Zenede iratai (IV. Semmelweis u. 12.) (Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.612.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.613 Budai Zeneakadémia és az e néven működő egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1867-1950
Terjedelem: 1,64 ifm
          HU BFL VIII.613.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1867-1950
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL VIII.613.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1950
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.613.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1870-1950
Terjedelem: 0,82 ifm
HU BFL VIII.614 Pesti Belvárosi Ismétlő Vasárnapi Iskola iratai (V. Kecskeméti, később Cukor utca) (Fond)
Létrehozás ideje: 1853-1873
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.614.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1873
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.615 Budapest Fővárosi IX. Kerületi Bakáts Téri Községi Vasárnapi (Esti Ismétlő) Iskola iratai (1853-1872. Pesti Ferencvárosi Templom Téri Vasárnapi Iskola, 1872-1873. Nádor téri Vasárnapi Iskola, 1873-1874. Budapesti Fővárosi IX. Kerületi Nádor Téri Községi Vasárnapi Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1853-1881
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.615.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1881
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.616 Pesti Józsefvárosi Ősz Utcai Vasárnapi Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1854-1871
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.616.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1854-1871
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.617 Budapest Terézvárosi Ismétlő Vasárnapi Iskola iratai (VI. Hajós u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1853-1874
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.617.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1874
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.618 Budapesti Kávésok Szakirányú Fiú Iparostanonc-iskolája iratai (VIII. József krt. 38.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1913
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.618.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1913
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.619 Budapesti Kéményseprők Ipartestületének Szaktanfolyama iratai (VIII. Mária u. 17.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1924
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.619.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1924
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.619.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1924
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.620 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Attila Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (I. Attila u. 103-107.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1929
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.620.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1929
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.621 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Fehérsas Téri Községi Iparostanonc Iskola iratai (1897-1905. I. Szarvas tér) (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1924
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.621.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1924
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.622 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Fehérsas Téri Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1914
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.622.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1914
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.623 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Krisztina Téri Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1913
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.623.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1913
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.624 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Váli Úti Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1932
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.624.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1932
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.625 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Városmajor Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1915
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.625.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1915
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.626 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Csalogány Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (II. Csalogány u. 45.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1933
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.626.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1933
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.627 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Iskola Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1948
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL VIII.627.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1943
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.627.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1948
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.628 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Marczibányi Téri Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (1910-1912. Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Lövőház Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1914
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.628.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1914
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.629 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Margit Körúti Községi Iparostanonc Iskola iratai (1869-1886. Budai Ipartanoda, 1886-1897. Budapest Fővárosi II. Kerületi Török Utcai Alsófokú Ipariskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1933
Terjedelem: 1,04 ifm
          HU BFL VIII.629.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1933
Terjedelem: 1,04 ifm
HU BFL VIII.630 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Medve Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1935
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.630.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1935
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL VIII.631 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Medve Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1910
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.631.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1910
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.632 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Szalag Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1933
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.632.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1933
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.633 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Toldy Ferenc Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1924
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.633.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1913
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.633.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1924
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.634 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kórház Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1914
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL VIII.634.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1914
Terjedelem: 0,09 ifm
HU BFL VIII.635 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kórház Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1914
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.635.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1914
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.636 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Tímár Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1886-1889. Budapest Fővárosi III. Kerületi Kiskorona Utcai Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1932
Terjedelem: 0,52 ifm
          HU BFL VIII.636.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1932
Terjedelem: 0,52 ifm
HU BFL VIII.637 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Üröm Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1930
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.637.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1930
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.638 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Cukor Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1869-1873. Az Országos Iparegyesület Pest-belvárosi Ipartanodája, majd Belvárosi Ipartanoda, 1873-1886. Budapest Fővárosi IV. Kerületi Gróf Károlyi Utcai Alsófokú Ipartanoda, 1897-1913. Budapest Székesfővárosi IV. K (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1936
Terjedelem: 0,83 ifm
          HU BFL VIII.638.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1936
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.638.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1936
Terjedelem: 0,71 ifm
HU BFL VIII.639 Budapest Székesfőváros IV. Kerületi Cukor Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1943
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.639.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1943
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.640 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Papnövelde Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1914
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.640.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1914
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.641 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Reáltanoda Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1908
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.641.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1908
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.642 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Váci Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (IV. Váci u. 43.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1941
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.642.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1941
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL VIII.643 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Honvéd Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1933
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL VIII.643.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1925
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.643.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1933
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.644 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Pannónia Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1933
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.644.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1933
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.645 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Szemere Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1936
Terjedelem: 0,25 ifm
          HU BFL VIII.645.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1936
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.646 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Sziget Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1941
Terjedelem: 0,25 ifm
          HU BFL VIII.646.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1941
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.647 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Sziget Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1921
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.647.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1921
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.648 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Vadász Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1910
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.648.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1910
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.649 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Bajnok Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1891-1892. Budapest Fővárosi VI. Kerületi Bajnok Utcai Alsófokú Ipariskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1935
Terjedelem: 0,46 ifm
          HU BFL VIII.649.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1935
Terjedelem: 0,46 ifm
HU BFL VIII.650 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Érsek Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1869-1873. Pesti Terézvárosi Ipartanoda, 1873-1879. Budapesti VI. Kerületi Terézvárosi (Teréz téri) Ipartanoda, 1879-1886. Budapesti VI. Kerületi Érsek Utcai Ipartanoda) (Fond)
Létrehozás ideje: 1869-1940
Terjedelem: 1,02 ifm
          HU BFL VIII.650.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1940
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL VIII.650.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1869-1938
Terjedelem: 0,94 ifm
HU BFL VIII.651 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Felsőerdősori Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1926
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.651.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1926
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.652 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Gömb Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1926
Terjedelem: 0,25 ifm
          HU BFL VIII.652.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1926
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.653 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Lehel Utcai Községi Iparostanonc Iskola anyakönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1926
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.653.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1926
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.654 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Nagymező Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Bádogos Tanoncok Szakirányú Iskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1935
   Megjegyzés: 1903-1933
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.654.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1935
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.655 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Lovag Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1941
Terjedelem: 0,51 ifm
          HU BFL VIII.655.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1941
Terjedelem: 0,51 ifm
HU BFL VIII.656 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Szent László Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1927
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.656.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1927
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.657 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Szinyei Merse Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1937-1946
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.657.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.657.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1939
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.658 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Szív Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1932
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.658.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1932
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.659 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Szondi Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (VI. Szondi u. 41.) (1949-1950. Állami Gépipari Szakirányú Iparostanuló Iskola, 1950-1951. Munkaerő Tartalékok Hivatala 2. sz. Intézete, 1951-1952. MTH 34. sz. Intézete, MTH 18. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1955
Terjedelem: 3,95 ifm
          HU BFL VIII.659.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1955
Terjedelem: 3,95 ifm
HU BFL VIII.660 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Tomori Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1925
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.660.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1925
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.661 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Váci úti Községi Iparostanonc Iskola iratai (VI. Váci út 21.) (1886-1897. Budapest Fővárosi VI. Kerületi Külső Váci Úti Községi Alsófokú Ipariskola, 1897-1912. Budapest Székesfővárosi Külső Váci Úti Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1917
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL VIII.661.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1889
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.661.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1917
Terjedelem: 0,66 ifm
HU BFL VIII.662 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Váci Úti Községi Iparostanonc Iskola iratai (VI. Váci út 53.) (1902-1912. Bp. Szfőv. VI. ker. Erdőtelki Községi Iparostanonc Iskola ) (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1929
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.662.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1929
Terjedelem: 0,18 ifm
HU BFL VIII.663 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Váci Úti Községi Iparostanonc Iskola iratai (VI. Váci út 89.) (1898-1913. Bp. Szfőv. VI. Ker. Angyalföldi Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1931
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.663.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1931
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.664 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Váci Úti Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (VI. Váci út 21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1933
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.664.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1933
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.665 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Angol Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1896-1910. Bp. Szfőv. VII. Ker. Kis-Szuglói Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1914
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.665.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1914
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.666 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Damjanich Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1918
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.666.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1918
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.667 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Dembinszky Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1913
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.667.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1913
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.668 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Dob Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1906-1933
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.668.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1906-1933
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.669 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Dohány Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1891-1897. Bp. Főv. VII. ker. Dohány utcai Alsófokú Ipariskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1928
Terjedelem: 0,47 ifm
          HU BFL VIII.669.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1928
Terjedelem: 0,47 ifm
HU BFL VIII.670 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Dohány Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (VII. Dohány u. 65.) (1949-1950. Állami Vas- és Fémipari Szakirányú Iparostanuló Iskola, 1950-1951. Munkaerő Tartalékok Hivatala 5. sz. Intézet, MTH 40. sz. Intézet, MTH 15. sz. Intézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1933-1949
   Megjegyzés: 1926-1954
Terjedelem: 5,16 ifm
          HU BFL VIII.670.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.670.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1949
Terjedelem: 5,04 ifm
HU BFL VIII.671 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Egressy Úti Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1931
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.671.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1931
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.672 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Elemér Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1911-1916. Bp. Szfőv. VII. Ker. Hernád Utcai (42-44. sz.) Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1935
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.672.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1935
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.673 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Hernád Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (VII. Hernád u. 3.) (1887-1893. Bp. Főv. VII. Ker. Murányi Utcai Alsófokú Ipariskola, 1893-1911. Bp. Szfőv. VII. Ker. Murányi Utcai Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1943
Terjedelem: 0,93 ifm
          HU BFL VIII.673.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1943
Terjedelem: 0,93 ifm
HU BFL VIII.675 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Hernád Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (VII. Hernád u. 46.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1937-1948
Terjedelem: 0,47 ifm
          HU BFL VIII.675.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.675.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1948
Terjedelem: 0,45 ifm
HU BFL VIII.676 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Kazinczy Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1886-1893. Budapest Fővárosi VII. Kerületi Kazinczy Utcai Alsófokú Ipariskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1932
Terjedelem: 0,51 ifm
          HU BFL VIII.676.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1932
Terjedelem: 0,51 ifm
HU BFL VIII.677 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Kertész Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1937
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.677.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1937
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.678 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Murányi Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (VII. Murányi u. 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1947
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.678.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1947
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.679 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nagyatádi Szabó Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1944
   Megjegyzés: 1937-1944
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.679.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1944
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.680 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nagydiófa Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1919
   Megjegyzés: 1903-1919
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.680.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1919
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.681 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Nyár Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1949
Terjedelem: 0,94 ifm
          HU BFL VIII.681.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.681.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1896-1949
Terjedelem: 0,82 ifm
HU BFL VIII.682 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Telep Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1928
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.682.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1928
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.683 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Verseny Téri Iparostanonc Iskola iratai (VII. Aréna út 16.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1905-1929
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.683.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1929
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL VIII.684 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (élelmiszeripari és fogtechnikus) (VII. Wesselényi u. 38.) (1902-1933. Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Lipót, majd Szent István Téri Községi Iparostanonc Iskola, 1933-1945. Budapest Székesfővárosi V. Kerüle (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1950
Terjedelem: 1,08 ifm
          HU BFL VIII.684.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.684.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1950
Terjedelem: 0,92 ifm
HU BFL VIII.685 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (VII. Wesselényi u. 38.) (1935-1943. Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Telepy Utcai Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1945
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.685.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1945
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL VIII.686 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utcai Iparostanonc Iskola iratai (VII. Wesselényi u. 52.) (1886-1893. Budapest Fővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utcai Alsófokú Ipariskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1936
Terjedelem: 0,57 ifm
          HU BFL VIII.686.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1936
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.686.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1928
Terjedelem: 0,55 ifm
HU BFL VIII.687 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Baross Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1871-1873. Pesti Józsefvárosi Ipartanoda, 1873-1886. Budapest. VIII. Kerületi Józsefvárosi Ipartanoda, 1886-1892. Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Stáció Utcai Alsófokú Ipariskola, 1892-1893. Budapest Székesfővár (Fond)
Létrehozás ideje: 1871-1918
Terjedelem: 0,78 ifm
          HU BFL VIII.687.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1871-1918
Terjedelem: 0,78 ifm
HU BFL VIII.688 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Bezerédj Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1891-1897. Budapest Fővárosi Alsófokú Ipartanoda) (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1938
Terjedelem: 0,33 ifm
          HU BFL VIII.688.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1891-1938
Terjedelem: 0,33 ifm
HU BFL VIII.689 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Bezerédj Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1933
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.689.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1933
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.690 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Csobánc Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1933
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.690.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1933
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.691 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Dugonics Utcai Községi Szakirányú Iparostanonc Iskola iratai (VIII. Dugonics u. 19.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1949
   Megjegyzés: 1922-1950
Terjedelem: 0,59 ifm
          HU BFL VIII.691.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1945
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.691.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1949
Terjedelem: 0,57 ifm
HU BFL VIII.692 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Erdélyi Utcai Községi Villanyszerelő Szakirányú Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL VIII.692.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.692.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.693 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Jázmin Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1897-1930
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.693.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1897-1930
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL VIII.694 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Madách Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1887-1897. Bp. Főv. VIII. Ker. Madách Utcai Alsófokú Ipartanoda) (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1929
Terjedelem: 0,46 ifm
          HU BFL VIII.694.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1929
Terjedelem: 0,46 ifm
HU BFL VIII.695 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Mária Terézia Téri Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (1910-1911. Bp. Szfőv. VIII. Ker. Rigó Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1931
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.695.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1910-1931
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.696 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Német Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1947
   Megjegyzés: 1902-1941
Terjedelem: 0,38 ifm
          HU BFL VIII.696.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1937-1947
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.696.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1946
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL VIII.697 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Práter Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1926
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.697.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1926
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.698 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rökk Szilárd Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1936
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.698.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1936
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.698.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1923
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.699 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rökk Szilárd Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1946
   Megjegyzés: 1913-1914 1946- (szórvány)
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.699.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1946
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.699.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1914
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.700 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Szentkirályi Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1887-1889. Budapest Főv. VIII. Ker. Ősz Utcai Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1946
   Megjegyzés: 1887-1949
Terjedelem: 0,69 ifm
          HU BFL VIII.700.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1946
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.700.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1939
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL VIII.701 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Bakáts Téri Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1932
Terjedelem: 0,47 ifm
          HU BFL VIII.701.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1932
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.701.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1931
Terjedelem: 0,33 ifm
HU BFL VIII.702 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Knézits Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1938
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.702.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1903
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.702.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1938
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.703 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Lónyay Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1933
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.703.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1933
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.704 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Lónyay Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1948
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.704.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1946
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.704.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1948
Terjedelem: 0,26 ifm
HU BFL VIII.705 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (IX. Mester u. 46.) (1889-1897. Bp. Főv. IX. Ker. Mester Utcai Alsófokú Ipariskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1889-1915
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.705.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1889-1915
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL VIII.706 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Soroksári Úti Községi Iparostanonc Iskola iratai (IX. Soroksári út 75-77.) (1921-1926. Bp. Szfőv. IX. Ker. Kén Utcai, 1932-től Madách Utcai Községi Iparostanoc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1935
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.706.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1935
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.707 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Tóth Kálmán Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1925
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.707.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1925
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.708 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Tóth Kálmán Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1937
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL VIII.708.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1937
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.708.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1914
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.709 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Kada Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (1899-1903. Bp. Szfőv. X. Gyömrői Úti Községi Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1899-1931
Terjedelem: 0,21 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL VIII.709.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1899-1931
Terjedelem: 0,19 ifm
          HU BFL VIII.709.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1931
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.710 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Kápolna Téri Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai (X. Kápolna tér 4., 1931-től X. Ihász u. 27.) (1929-től Fiú- és Leánytovábbképző Ismétlő Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1938
   Megjegyzés: 1909-1913
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.710.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1938
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.711 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Liget Utcai Községi Szakirányú Iparostanonc Iskola iratai (X. Liget u. 19.) (1886-1899. Budapest Fővárosi X. Kerületi Bánya téri Alsófokú Ipariskola, 1899-1906. Budapest Székesfővásosi X. Kerületi Szent László Téri Községi Alsófokú Ipariskola, 1906-1948. Budapest (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1954
Terjedelem: 2,53 ifm
          HU BFL VIII.711.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1947
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL VIII.711.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1954
Terjedelem: 2,23 ifm
          HU BFL VIII.711.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1936
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.712 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Rákosmezei, Templom Téri Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1930
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.712.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1930
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.713 Budapest Székesfővárosi X. Kerületi Simor Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola iratai 1909-1913. Bp. Szfőv. X. Ker. Elnök Utcai Községi Leány Iparostanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1919
   Megjegyzés: 1909-1915
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.713.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1919
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.714 Budapest Székesfővárosi XIV. Kerületi Őrnagy Utcai Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1935
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.714.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1935
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.715 Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanonciskolájának iratai (VI. Érsek u. 4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-1913
Terjedelem: 0,25 ifm
          HU BFL VIII.715.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1913
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.716 Csepeli Állami Általános Irányú Iparos Tanulóiskola, majd MTH 17. sz. Intézet iratai (XXI. Rákóczi Ferenc u. 90.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1955
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.716.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1955
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.717 Fémáru-, Fegyver- és Gépgyár Rt. Fegyver-, Fém- és Gépgyári Szakirányú Tanonciskolájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1942
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.717.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1942
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.718 Marx és Marx Első Magyar Repülőműszergyár Vállalati Szakirányú Iparostanonc Iskolájának iratai (VI. Bulcsú u. 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.718.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.719 Mátyásföldi Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.719.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.720 MÁV Északi Főműhelye Iparostanonc Iskolájának iratai (X. Kőbányai út 30.) (1898-1913. MÁV Gépgyár Tanonciskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1949
Terjedelem: 0,7 ifm
          HU BFL VIII.720.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.720.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-1949
Terjedelem: 0,58 ifm
HU BFL VIII.721 Pestszenterzsébeti Attila Utcai Községi Szakirányú Iparos- és Kereskedőtanonc Iskola iratai (Pesterzsébet, Attila u. 25-27., XX. Dózsa György út 13.) (1914-1939. Erzsébetfalvai majd Pesterzsébeti, később Pestszenterzsébeti Községi Iparostanonc Iskola, 1948-1950. Pesterzsébeti Állami Szakirányú Ipar (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1948
   Megjegyzés: 1914-1952
Terjedelem: 1,85 ifm
          HU BFL VIII.721.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1948
Terjedelem: 1,85 ifm
HU BFL VIII.722 Pestújhelyi Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1949
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.722.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.722.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.723 Rákospalotai Állami Szakirányú Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1951
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.723.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.723.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1951
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.724 Sashalmi Községi Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1949
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.724.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1932-1949
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.725 Székesfővárosi Üzemek Szakirányú Iparostanonc Iskolájának iratai (IX. Soroksári út 58.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1950
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.725.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1950
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.726 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Ponty Utcai Községi Kereskedőtanonc Iskola iratai (II. Ponty u. 3/a.) (1894-1899. Bp. Szfőv. II. Ker. Medve Utcai Községi Kereskedőtanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1933
Terjedelem: 0,34 ifm
          HU BFL VIII.726.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1933
Terjedelem: 0,34 ifm
HU BFL VIII.727 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Cukor Utcai Községi Központi Leány Kereskedőtanonc Iskola iratai (IV. Cukor u. 6.) (1936-1940. Bp. Szfőv. IV. Ker. Cukor Utcai Községi Női Kereskedőtanonc Iskola, Állami Kereskedő-tanuló Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1936-1950
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.727.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.727.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1950
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL VIII.728 Budapest Székesfővárosi V. Kerületi Szent István Téri Községi Kereskedőtanonc Iskola iratai (V. Szent István tér 14.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1924
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.728.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1924
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.729 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Izabella Utcai Községi Kereskedőtanonc Továbbképző Iskola iratai (VI. Izabella u. 46.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1933
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.729.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1933
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.730 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Nagymező Utcai Községi Kereskedőtanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1933
Terjedelem: 1,28 ifm
          HU BFL VIII.730.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1933
Terjedelem: 1,28 ifm
HU BFL VIII.731 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Kertész Utcai Kereskedőtanonc Továbbképző Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1933
Terjedelem: 0,23 ifm
          HU BFL VIII.731.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1933
Terjedelem: 0,23 ifm
HU BFL VIII.732 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Rottenbiller Utcai Kereskedőtanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1933
Terjedelem: 0,29 ifm
          HU BFL VIII.732.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1933
Terjedelem: 0,29 ifm
HU BFL VIII.733 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utcai Községi Központi Kereskedőtanonc Iskola iratai (VII. Wesselényi u. 38., 1941-től Wesselényi u. 52.) (Bp. Szfőv. VII. Ker. Községi Divatáru Kereskedőtanonc Iskola, Állami Kereskedőképző Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1950
Terjedelem: 1,77 ifm
          HU BFL VIII.733.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1946
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.733.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1950
Terjedelem: 1,63 ifm
HU BFL VIII.734 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Bezerédj Utcai Kereskedőtanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1926
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.734.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1926
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.735 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Német Utcai Községi Kereskedőtanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1924
Terjedelem: 0,19 ifm
          HU BFL VIII.735.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1924
Terjedelem: 0,19 ifm
HU BFL VIII.736 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Üllői Úti Községi Fűszer Kereskedőtanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1933
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.736.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1933
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.737 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Kereskedőtanonc Iskola iratai (1886-1910. Bp. Főv. IX. Ker. Soroksári (1906-tól Ráday) Utcai Községi Kereskedőtanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1886-1933
Terjedelem: 0,69 ifm
          HU BFL VIII.737.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1886-1933
Terjedelem: 0,69 ifm
HU BFL VIII.738 Budapest Székesfővárosi Droguista és Gyógyáru Nagykereskedői Kereskedőtanonc Iskola iratai (VIII. Vas u. 11.) (1909-1914. Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rökk Szilárd Utcai Községi Kereskedőtanonc Iskola, 1914-1948. VIII. Kerületi Vas Utcai Községi Kereskedőtanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1950
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.738.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.738.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1950
Terjedelem: 0,42 ifm
HU BFL VIII.739 Corvin Áruház Kereskedőtanonc Iskola iratai (VII. Wesselényi u. 52.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1945
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.739.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1945
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.739.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.740 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Diana Úti Női Ipari Tanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1922
   Megjegyzés: 1912-1913
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.740.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1922
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.741 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Váci úti Polgári Leányiskolával kapcsolatos Női Ipari (kézimunka) Tanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1926
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL VIII.741.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1925
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.742 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Peterdy Utcai Községi Polgári Leányiskolával Kapcsolatos Női Ipartanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1905-1924
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.742.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1905-1924
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.744 Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézete Női Kereskedelmi Szakiskolájának iratai (IV. Irányi utca 3., IV. Váci utca 47.)(1933-1947. Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének Kétéves Női Kereskedelmi Szaktanfolyama) (Fond)
Létrehozás ideje: 1933-1948
   Megjegyzés: 1932-1948
Terjedelem: 0,74 ifm
          HU BFL VIII.744.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1948
Terjedelem: 0,56 ifm
          HU BFL VIII.744.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1948
Terjedelem: 0,18 ifm
HU BFL VIII.745 Budapesti Római Katolikus Zichy Pallavicini Edina Őrgrófnő Kereskedelmi Leány Középiskolával kapcsolatos Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (1931-1941. Budapesti Római Katolikus Négyévfolyamú Zichy Pallavicini Edina Őrgrófnő Női Felső Kereskedelmi Iskola) (VII. Ajtósi Dürer sor 21., majd IX. Lóny (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1945
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.745.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1945
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.745.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1940
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.746 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Jurányi Utcai Községi Női Kereskedelmi Szakiskola iratai (II. Jurányi u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1950
Terjedelem: 0,53 ifm
          HU BFL VIII.746.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1950
Terjedelem: 0,53 ifm
HU BFL VIII.747 Budapest Székesfővárosi II. Kerületi Marczibányi Téri Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (II. Marcibányi tér 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1921
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.747.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1921
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.747.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1920
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.748 Budapest Székesfővárosi IV. Kerületi Károlyi Utcai Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (IV. Váci u. 43., 1906-tól IV. Károlyi u. 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1892-1913
Terjedelem: 0,32 ifm
          HU BFL VIII.748.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1913
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL VIII.749 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Aréna Úti Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (VII. Aréna út 25-27.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1921
Terjedelem: 0,37 ifm
          HU BFL VIII.749.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1902-1921
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL VIII.750 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Dohány Utcai Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (VII. Dohány u. 32.) (1892-1899. VII. Nagykereszt, majd Kazinczy u. 21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1892-1920
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.750.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1920
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.751 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Peterdy Utcai Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (VII. Peterdy u. 17-19.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1904-1921
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.751.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1904-1921
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.752 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utcai Községi Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (VII. Wesselényi u. 52., korábban VIII. Bezerédy, IV. Váci, VII. Dohány u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1949
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.752.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1949
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.752.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1920-1943
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.753 Budapest Székesfőváros VIII. Kerületi Csokonai Utcai Községi Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1913
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.753.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1913
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.754 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Práter Utcai Községi Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (VIII. Práter u. 15-17.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-1919
Terjedelem: 0,35 ifm
Szervtörténet: Szervezet
          HU BFL VIII.754.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1919
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.754.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1919
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL VIII.755 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rigó Utcai Községi Női Kereskedelmi Iskola iratai (VIII. Rigó u. 16.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1913
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.755.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1912-1913
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.756 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Mester Utcai Községi Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (IX. Mester u. 23.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1947
Terjedelem: 0,34 ifm
          HU BFL VIII.756.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1947
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.756.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1913
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.757 Isteni Szeretet-Leányai Női Szerzetesrend Szent Margit Intézetének Kétéves Női Kereskedelmi Szaktanfolyamának iratai (IX. Knézich u. 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1948
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.757.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1908-1948
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.758 Pestszenterzsébeti Római Katolikus Szent Erzsébet Egyházközség Községi Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1944
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.758.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1944
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.759 Sashalmi Négyévfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi Iskolával kapcsolatos egyéves Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1926
   Megjegyzés: 1926-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.759.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1926
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.760 Pestújhelyi Római Katolikus Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Ady Endre u. 31.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1948
Terjedelem: 0,38 ifm
          HU BFL VIII.760.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.760.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1948
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.761 Fővárosi Pedagógiai Szeminárium iratai (VIII.Mária Terézia (Horváth Mihály) tér 8., illetve VIII. Baross u. 71.) (1950-től Fővárosi Pedagógiai Intézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1951
Terjedelem: 2,54 ifm
          HU BFL VIII.761.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1951
Terjedelem: 1,96 ifm
          HU BFL VIII.761.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1911-1918
Terjedelem: 0,58 ifm
HU BFL VIII.762 Budapest Székesfőváros Egyéves Kereskedelmi Szaktanfolyama Középiskolát Végzettek Számára - iratai (VIII. Vas u. 9-11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1939
Terjedelem: 0,65 ifm
          HU BFL VIII.762.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1939
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL VIII.762.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1929
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.763 Budapest Fővárosi Lipót Téri Községi Vasárnapi Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1853-1881
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.763.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1853-1881
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.764 Budapesti Iparostanonc Iskolák, Munkaerő Tartalékok Hivatala (MTH) és Munkaügyi Minisztérium (MÜM) Intézetek anyakönyvi lapjai gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1979
Terjedelem: 34,8 ifm
HU BFL VIII.766 Magyar Királyi Posta Műszerész Tanonciskola iratai (IX. Gyáli út 22.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.766.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1940-1943
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.767 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Ranolder Utcai Szabó Szakirányú Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1938
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.767.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1938
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.768 Székesfővárosi Községi Gyógypedagógiai Intézet iratai (III. Miklós tér 5.) (Budapesti Kisegítő Iskolai Gyermekvédő Egyesület) (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1946
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.768.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1946
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.769 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Tűzoltó Utcai Faipari Szakirányú Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1930
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.769.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1903-1930
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.770 Budapest Székesfővárosi Községi Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (I. (később XI. ker.) Fehérvári út 62.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1921
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.770.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1921
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.771 Budapest III. Kerületi Lajos Utcai Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1924
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.771.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1924
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.772 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Községi Központi Kereskedőtanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1940
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.772.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1940
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.773 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Homok Utcai Villanyszerelő Iparostanonc Iskola iratai (VIII. Homok u. 9.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1932
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.773.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1932
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.774 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Dob Utcai Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1910
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.774.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1910
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.775 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Dohány Utcai Leány Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1939
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.775.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1939
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.776 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Wesselényi Utcai Iparostanonc Iskola iratai (VII. Wesselényi u. 38.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1933
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.776.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1933
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.777 Szent Orsolyarendi Szent Angéla Intézet Női Iparostanonc Iskola iratai (II. Zivatar u. 2-4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1932
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.777.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1932
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.778 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Koronaőr Utcai Továbbképző Tanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1909-1924
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.778.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1909-1924
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.779 Budapest Székesfőváros II. Kerületi Batthyány Utcai Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1892-1919
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.779.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1919
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.780 Budapesti V. Kerületi Polgári Leányiskolával kapcsolatos Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (V. Vadász u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1888-1949
Terjedelem: 0,35 ifm
          HU BFL VIII.780.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1888-1949
Terjedelem: 0,35 ifm
HU BFL VIII.781 Rákosszentmihályi Községi Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1936-1950
Terjedelem: 0,18 ifm
          HU BFL VIII.781.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.781.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1950
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.782 Budapest Székesfőváros Közüzemek Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.782.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.783 Budapesti XIII. Kerületi Állami Női Kereskedelmi Szakiskola iratai (XIII. Huba u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1949
   Megjegyzés: 1949-
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.783.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.784 Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló Országos Bizottság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1953
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.784.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1953
Terjedelem: 0,27 ifm
HU BFL VIII.785 Radnai Béla Gépíró és Gyorsíró Iskola iratai (V. Egyetem tér 5., majd VIII. Győrffy I. u., XIII. Vág u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1997
Terjedelem: 1,75 ifm
          HU BFL VIII.785.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1997
Terjedelem: 1,75 ifm
HU BFL VIII.786 Állami Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskola iratai (XVI. Rákosszentmihály, Béla u. 21., 1954-től Gelléri u. 43-45., 1970-től Csömöri út 186.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1973
Terjedelem: 0,23 ifm
          HU BFL VIII.786.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1973
Terjedelem: 0,23 ifm
HU BFL VIII.787 Gépíró és Gyorsíró Iskola iratai (V. Kálmán u. 6., V. Váci u. 43.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL VIII.787.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.788 Továbbképző és Idegennyelvű Gyorsíró és Gépíró Iskola iratai (V. Szabadság tér 17.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1955
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.788.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1955
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.789 Felnőttek Állami Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskolája iratai (VIII. József krt. 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1954
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.789.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1954
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.790 Felnőttek Állami Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskolája iratai (VII. Tanács krt. 13-15.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1954
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.790.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1954
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.791 Gépíró és Gyorsíró Iskola iratai (VI. Népköztársaság útja 65.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1958
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.791.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1958
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.792 Gépíró és Gyorsíró Iskola iratai (V. Bajcsy-Zsilinszky u. 22.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1958-1961
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.792.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1958-1961
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.793 Gépíró és Gyorsíró Iskola iratai, (VI. Népköztársaság útja 65., V. Bajcsy-Zsilinszky u. 22., V. Egyetem tér 5.) (BM osztályok) (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1966
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.793.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1966
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.794 Gépíró és Gyorsíró Iskola iratai (X. Maglódi u. 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1969-1976
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.794.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1969-1976
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.795 Gépíró és Gyorsíró Iskola iratai (V. Alkotmány u. 9-11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1961
Terjedelem: 0,11 ifm
          HU BFL VIII.795.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1954-1961
Terjedelem: 0,11 ifm
HU BFL VIII.796 Állami Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskola iratai (VII. Wesselényi u. 38.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1977
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.796.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1977
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.797 Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskola iratai (X. Pataky István tér 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1969
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.797.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1954-1969
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.798 Balla Piroska féle Gép- és Gyorsíró Iskola, később Felnőttek Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelő Szakiskola iratai (II. Széll Kálmán /Moszkva/ tér 11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.798.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.799 Elemi, Népiskolai és Általános Iskolai bizonyítványok gyűjteménye (Gépíró Iskola, V. ker. Egyetem tér 5.) (Fond)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.799.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: d. n. (dátum nélküli)
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL VIII.800 Izraelita Süketnémák Országos Intézete iratai (XIV. ker. Mexikói út 60.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1947
Terjedelem: 0,28 ifm
          HU BFL VIII.800.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1934-1947
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL VIII.801 Budapest Székesfőváros XII. Kerületi Janicsár Utcai Kisdedóvó iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
HU BFL VIII.802 Budapest Székesfőváros XI. Kerületi Fehérvári Úti Kisdedóvó iratai (XI. Fehérvári út 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.802.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.803 Gyors- és Gépíró, Irodakezelői Szakiskola iratai (II. Jurányi u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.803.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.804 Felnőttek Állami Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskolája iratai (III. Lajos u. 49/c.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.804.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.805 Szirt Gizella Gyorsíró és Gépíró Iskola iratai (VIII. Rákóczi út 76.) (1953-tól Felnőttek Állami Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1954
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.805.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1954
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.806 Bruckner Jánosné Gyorsíró, Gépíró és Szépíró Iskolája iratai (VII. Rákóczi út 57/b.) (1954-től Felnőttek Állami Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1954
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.806.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1954
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.807 Gyorsíró és Gépíró Iskola iratai (VIII. Vas u. 9-11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.807.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.808 Felnőttek Állami Gépíró, Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskolája iratai (II. Mártírok útja 56.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1954
   Megjegyzés: 1954-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.808.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1954-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.809 Médiatudományi Szakközépiskola iratai (XIX. József Attila u.74.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1998-2011
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.809.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1998-2011
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.810 Vackor Óvoda iratai (Fond)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.811 Ágoston Művészeti Óvoda iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1985-2014
HU BFL VIII.812 Fővárosi Tanács VB Gazdasági Hivatal Óvodájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1995
HU BFL VIII.813 Fővárosi Tanács VB Bölcsőde iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1965-1995
HU BFL VIII.814 Az Újpesti I. sz. Polgári Leányiskolával Kapcsolatos Nőipariskola iratai (Lőrinc u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1943
          HU BFL VIII.814.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1926-1943
HU BFL VIII.815 I. Kerületi Diana Utcai Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1921-1925
          HU BFL VIII.815.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1921-1925
HU BFL VIII.1101 Budapest Székesfőváros István Közkórház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1899-1999
   Megjegyzés: 1899-1944
Terjedelem: 6,98 ifm
          HU BFL VIII.1101.a Igazgató-főorvosi hivatali iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1899-1999
Terjedelem: 6,86 ifm
          HU BFL VIII.1101.b Belső Jászberényi úti Gizella királyné szülő- és nőbetegosztály igazgató-főorvosi hivatalának iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1102 Budapest Székesfőváros Rókus Közkórház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1798-1949
   Megjegyzés: 1919-1944
Terjedelem: 13,91 ifm
          HU BFL VIII.1102.a Igazgató-főorvosi hivatali iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1804-1949
Terjedelem: 3,64 ifm
          HU BFL VIII.1102.b Eötvös Loránd Rádium- és Röntgenintézet iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1936-1940
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1102.c Anyakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1798-1930
Terjedelem: 10,23 ifm
HU BFL VIII.1103 Budapest Székesfőváros János Közkórház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1857-1947
   Megjegyzés: 1917-1944
Terjedelem: 1,95 ifm
          HU BFL VIII.1103.a Általános ügyviteli iratok, anyakönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1857-1947
Terjedelem: 1,85 ifm
          HU BFL VIII.1103.b Margit közkórház, a János közkórház fiókkórházának iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.1104 Budapest Székesfőváros Zita Közkórház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1924
   Megjegyzés: 1924-
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.1105 Budapest Székesfőváros Központi Tüdőgondozó iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1917-1944 [-1947]
   Megjegyzés: 1917-1944 1947- (szórvány)
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL VIII.1106 Budapest Székesfőváros Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1890-1949
   Megjegyzés: 1892-1944
Terjedelem: 9,23 ifm
          HU BFL VIII.1106.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1890-1949
Terjedelem: 7,33 ifm
          HU BFL VIII.1106.b Szakosztályok vizsgálati iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1900-1947
Terjedelem: 1,04 ifm
          HU BFL VIII.1106.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1949
Terjedelem: 0,86 ifm
HU BFL VIII.1107 Budapest Székesfőváros Fertőtlenítő Intézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1892-1948
   Megjegyzés: 1892-1944
Terjedelem: 30,07 ifm
          HU BFL VIII.1107.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1948
Terjedelem: 4,79 ifm
          HU BFL VIII.1107.b Országos Fertőtlenítő Tanfolyam iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1907-1948
Terjedelem: 2,22 ifm
          HU BFL VIII.1107.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1894-1945
Terjedelem: 10,59 ifm
          HU BFL VIII.1107.d Üzemviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1892-1944
Terjedelem: 12,47 ifm
HU BFL VIII.1108 Budapest Angyalföldi Állami Elme- és Ideg Gyógyintézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1962 [1885-]
   Megjegyzés: 1939-1943
Terjedelem: 3,28 ifm
          HU BFL VIII.1108.a Igazgatói iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1947 [1889-]
   Megjegyzés: Szórvány: 1889; 1892; 1933
Terjedelem: 0,45 ifm
          HU BFL VIII.1108.b Törzskönyvek (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1950 [1885-]
Terjedelem: 2,76 ifm
          HU BFL VIII.1108.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1935-1962
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.1109 MÁV Kórház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1948
Terjedelem: 1,28 ifm
HU BFL VIII.1110 Magyar Királyi Állami Hadigondozó Gyógyintézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1950 [1942-]
   Megjegyzés: 1942-
Terjedelem: 2,63 ifm
          HU BFL VIII.1110.a Vegyes ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950 [1942-]
Terjedelem: 0,59 ifm
          HU BFL VIII.1110.b Betegtörzslapok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 2,04 ifm
HU BFL VIII.1111 Magánalkalmazottak Biztosító Intézete Törökbálinti Tüdőszanatóriumának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1112 Magánalkalmazottak Biztosító Intézete Házassági Tanácsadó törzskönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1948
Terjedelem: 1,79 ifm
HU BFL VIII.1114 Charité Kórházegyesület és Poliklinika iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1892-1946
Terjedelem: 0,21 ifm
HU BFL VIII.1115 Irgalmas Rend Nyilvános Jellegű Budapesti Kórházának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1742-1943
Terjedelem: 7,1 ifm
HU BFL VIII.1116 Siesta Szanatórium iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1945
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.1117 Nemzeti Sportuszoda iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1118 Budapest Székesfőváros Alkalmazottak Segítőalapjának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1950
   Megjegyzés: 1928-1944
Terjedelem: 12,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A Fővárosi Alkalmazottak Segélyalapja, a Segítőalap jogelődje 1887-ben kezdte meg működését, mint segélyező egylet. Feladata a tisztviselők, hivatalnokok és ezek családtagjainak kis összegű segélyezése, illetve számukra kölcsönök folyósítása volt. A fővárosi tanács a segélyek maximumát 50, a kölcsönök maximumát (4 %-os kamattal terhelt) 200 forintban szabta meg. Az egylet finanszírozását a törvényhatóság pénztárából fizetett összegekből levont 1 ezrelék, a magánadományok, illetve a saját gazdálkodásból eredő növekmények adták. A segélyalap vagyona egy évtizednyi működés után kb. 45000 forintot tett ki. Mintegy két évtizednyi működés után, 1907-ben kényszerül először hitelt felvenni a megnövekedett igények kielégítésére. Ezt folyamatosan újabb hitelek követték. A hitelnyújtók a főváros (a nyugdíjalapból, illetve a költségvetési keretből) és a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége (FANSZ) voltak. Létrehozás jogszabály: 781/1885. kgy. számú határozat a Fővárosi Alkalmazottak Segélyalapja létrehozásáról; 406/1916. kgy. számú szabályrendelet a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapjáról; 99.974/1925. I. tanácsi határozat a 406/1916. kgy. számú szabályrendelet 5. §-ának életbeléptetéséről; 969/1928. kgy. számú szabályrendelet a Segítőalap újjászervezéséről; 374/1940. kgy. számú szabályrendelet a Segítőalap működéséről és céljairól; 810/1949. számú kormányrendelet a Segítőalap megszüntetéséről.Hatáskör és feladat: A segélyalap 1916-ban vette fel a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja nevet. Az Alap a segélyezésen és kölcsönök folyósításán kívül azt a célt tűzte ki maga elé, hogy "... a fővárosi alkalmazottak és azok hozzátartozóinak kulturális, közegészségügyi és anyagi érdekeit szolgáló intézményeket (szanatórium, üdülőtelep, élelmiszerraktár, családi házakat építő csoportok kialakítása stb.) létesítsen, fenntartson, és azokat a szükséghez, valamint az Alap anyagi erejéhez képest fejlessze." A 406/1916. kgy. számú szabályrendelet egyúttal kötelezte az alkalmazottakat jövedelmük 1 %-ának az alapba történő befizetésére (végrehajtását 1918-ban a háborús állapotok miatt felfüggesztették) . A finanszírozás másik forrása a főváros pénztárába befolyó hatósági díjak, illetve bírságok egy része volt. A háborús viszonyok nem tették lehetővé az Alap összes céljainak megvalósításának. Egyetlen nagyszabású vállalkozása a Balatonkenese községben fekvő terület megvásárlása egy későbbi üdülő megépítése céljából (az első, 160 ágyas épület 1924-ben épült meg, fővárosi forrásból). Az 1925-ös évtől teremtődött meg újra a rendeleti háttér az Alap számára az alkalmazottak fizetésének 1 %-ával történő gazdálkodásra. 1928-tól kezdte meg működését az újjászervezett Segítőalap, mint betegbiztosító intézet, de folytatva a pénzkölcsönök nyújtását és a segélyezést, mint a tagjainak járó kedvezményt. Az Alap (kibővült) szolgáltatásai ekkor a következők voltak: (szak)orvosi gyógykezelés, kórházi ápolás, tüdőbeteg-szanatóriumi ápolás, gyógyfürdői kezelés, üdülőhelyi üdültetés, betegszállítás, különleges gyógymódok alkalmazása, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszköz biztosítás, (szülési, anyasági, temetési) segélyezés. A 969/1928. kgy. számú szabályrendelet szerint a Segítőalap kedvezményeire a következők voltak igényjogosultak: tényleges szolgálatot teljesítő tisztviselők, hivatalnokok és egyéb alkalmazottak, a közoktatási személyzet tagjai és mindezek családtagjai, továbbá az Alap kegydíjasai (nyugdíjasok, özvegyek és árvák).
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt az adatvédelmi és a levéltári törvény vonatkozó részeinek figyelembevételével.
          HU BFL VIII.1118.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1950
Terjedelem: 7,33 ifm
Tartalom: Az általános ügyviteli iratok az iratképző által keletkeztetett ügykörszámok szerint rendezettek. Az 1939-1943. közötti időszakból fennmaradt iktatókönyvek utalnak az ügykörszámra. Mutatókönyv szintén csak az 1939-1943. közötti évkörből áll rendelkezésre. A személyzeti anyagok betűrendben rendezettek.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL VIII.1118.b Segítőalap kórházának (VI. Eötvös u. 11/b) iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: "Saját kórháza lesz a Segítőalapnak. A főváros kórházait ért épületkárok következtében a kórházak nagyobb része csak lényegesen csökkentett ágylétszámmal működik, ezért a kórházi ápolást igénylő betegek elhelyezése rendkívül megnehezült. Ennek következtében a Segítőalap, a kórházi ápolásra szoruló tagjait a szabályrendelet-szerinti kórházi ápolásban részesíteni nem tudja. A Segítőalap, Budapest felszabadulása után, elsősorban egy kórház sürgős felállítását tűzte ki célul. A kórház céljaira megfelelő épületet találtunk a VI., Eötvös utca 11/b szám alatt, amihez a polgármester úr hozzájárult és az Alap által berendezendő kórház részére ..." (Részlet a Segítőalap 30., a tagoknak és az orvosoknak szóló körleveléből - 1945. május 15.) A polgármester a 175.131/1945.-X. határozatával engedélyezte a belgyógyászati kórház ideiglenesen működését 1945. május 15-én. A hivatalos működés megkezdésének dátuma június 1., 25 dolgozóval, mintegy 90 fekvőhellyel, Székesfővárosi Alkalmazottak Segítőalapja Kórház néven. A kórházépület a volt spanyol követségi palotában nyert elhelyezést. A kórtermekben a tagok számára a - feltétlenül szükséges - kezelés ingyenes volt, míg az ún. társas, maximum 4 ágyas különszobákra vonatkozó ápolási díjakat a 175.466/945.X.ü.o. számú rendelet szerint állapították meg a segítőalapi tagok részére. Az üres ágyak nem segítőalapi tagok részére történő értékesítésekor 100 %-al magasabb ápolási díjat kellett fizetni. A kórház orvosi vezetését az Alap igazgató-főorvosa, a gazdasági vezetést (kórházigazgatói minőségben) egyik fogorvosa látta el. A kezelést két orvos, közülük egy bentlakó látta el, ápolónőket a Rókus Kórház Márta nővérei közül kértek. Az alkalmazottak száma egy év alatt 35-re nőtt, amikor is a változatlan ágyszám mellett kb. 75 %-os átlagos kihasználtság mellett működött a kórház. A kórház kihasználtsága 1948 végén már meghaladta a 100 %-ot. A kórház a forint bevezetésétől számított egy évi költségvetése 165000 forint volt, melynek kb. 5/6-a származott a Segítőalaptól, a fennmaradó rész az "idegenek"-től, különszoba ráfizetésekből, különfogyasztásokból került bevételezésre. A kiadások kb. 2/6-át fizetésekre, 2/6-át élelmezésre, 1/6-át gyógyszerekre és vegyszerekre, a maradékot pedig fenntartási költségekre (tüzelő, víz, gáz, villany, mosás stb.) fordították. 1946 augusztusában egynapi ápolási díj fejenként 5 forint volt.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Szabadon kutatható
          HU BFL VIII.1118.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1949
Terjedelem: 2,97 ifm
Tartalom: A zárszámadások kötetei a Segítőalap gazdálkodásának évi zárókimutatásai, a vagyonmérleg és mellékletei, az egyes számlák részletes statisztikai kimutatásaival. A segélykölcsönök jegyzéke időrendben és napi tételszámok folyószámrendjében a kölcsönvevő nevét, beosztását, a kölcsön összegét és idejét tartalmazza. Egyes években külön kötetekben találhatók az ellenőrző könyvelések. A bírói letiltások nyilvántartása lapszámozott kötetekben, ügyfelek szerint a letiltás-tartozás adatait mutatja ki. A számlakönyvek tartozik-követel lapokon a bevétel-kiadás tárgyát és összege feljegyzéseit tartalmazzák. A pénztárnaplók és raktárnaplók időrendben a bevételek és kiadások tárgyát, összegét, a vonatkozó számlaszám és a számla neve adatait, illetve a szállított áruk bevétel-kiadás adatait mutatják. A leltári számadáskönyvek a leltári tárgyak kulcsszámainak sorrendjében és megnevezésével a bútorok, felszerelési tárgyak bevétel-kiadás adatainak, értékének adatait mutatják. A raktárnyilvántartó kötetei anyagfogyasztási nyilvántartások, élelmiszerek nevei szerint időrendben a készletet, a bevétel-kiadás adatait mutatják. A margitszigeti hídbelépő nyilvántartás az ingyenes belépőjegyek kiadásainak és jogcímeinek feljegyzése.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Szabadon kutatható
          HU BFL VIII.1118.d Budai kirendeltség iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1945
Terjedelem: 0,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A 1944-45-ös budai ostrom során megsemmisültek a dunai hidak, így nem volt megfelelő összeköttetés Buda és Pest között. A Segítőalap vezérigazgatója ezért megbízta a Budán lakó vezérigazgató-helyettest (Dr. Haury István) egy ideiglenes budai kirendeltség megszervezésével. A kirendeltség a XI. kerületi Elöljáróság Verpeléti út 3-as szám alatti épületében kezdte meg működését, folyamatosan lajstromba véve a munkavégzésre jelentkező tisztviselőket, orvosokat. A kirendeltség a XI. kerületi Elöljáróság pénztárából felvett 3000 pengővel kezdte meg működését, melyet temetési segélyek folyósítására fordított. A kirendeltség felállításakor egyéb forrás nem állt rendelkezésre, így a tagok költségeit nem tudta kifizetni, de a székhely felállítását elrendelő február 20-ai rendelet szerint "...- amíg megfelelő pénzösszeg fog rendelkezésre állani - a jelentkező tagoktól el kell fogadni és nyilvántartani a szülési és anyasági, valamint a temetési, úgyszintén a gyógyintézeti ápolás s végül szakorvosi és gyógyszerköltségek visszatérítésére vonatkozó kérelmeket." A későbbi, szintén az Elöljáróságtól kölcsönként felvett, majd kifizetett segélyek végösszege kb. 23000 pengő volt. Március elejére 17 tisztviselő, 7 általános és 3 fogorvos jelentkezett az alapnál munkavégzésre, ahol ellátták őket a feladatuk elvégzéséhez szükséges igazolványokkal. A szakorvosi rendelés részben a kirendeltség irodájában, részben a II. ker. Keleti Károly utcai Rákócziánumban folyt, míg a kórházi kezelésekre a Szent János Kórházban, az OTBA (Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap) kórházában, az Assisi Szent Ferenc Kórházban és a Soproni úti (52. sz.) szükségkórházban került sor. A fogorvosi kezelések a fogorvosok magánrendelőiben folytak. A kirendeltség a könnyebb (budai) megközelíthetőség miatt április 1-én a budai polgármesteri hivatal (I. ker. Mészáros u. 4.) épületébe költözött át. A kirendeltséget a Ferenc József hídnak a polgári személyforgalom részére történő megnyitását követően, kevesebb mint két hónapnyi működés után április 10-én megszüntették. A vezérigazgató-helyettesnek a Budapest Székesfőváros Budai Közigazgatási Kirendeltség vezetőjéhez eljuttatott jelentése szerint "a kirendeltség létesítésével a Segítőalap elérte azt, hogy a tagok egészségügyi és jóléti gondozása a háború okozta nehézségek ellenére sem szakadt meg, az Alap tagjai háziorvosi, szakorvosi és fogászati kezelésben, kórházi ápolásban, gyógyszerellátásban részesültek, a szülési-anyasági és temetési segélyek folyósítása folyamatosan történt."
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL VIII.1118.e Segélyezési iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1928-1949
Terjedelem: 1,81 ifm
Tartalom: A Segélyezési iratok állag a segítőalapi tagok eredetileg külön, ún. segélyezési irattárában tárolt egyéni segélyezési iratcsomóit tartalmazza. A segélyezési iratokról az igazgatási ügyekkel közös sorszámos iktatókönyvet vezettek (iktatókönyv csak 1939-1943. közötti időszakból maradt fenn, lásd az "a" állagban), utalva a tagsági sorszámra. Az iratanyag a központi hivatalok, intézmények és üzemek alkalmazottainak segélyezési csomóit tartalmazza, a tagfelvételkor kapott tagsági (sor)szám szerint rendezve. Szülési és anyasági segélyre a tagok és igényjogosult családtagjaik tarthattak igényt. A születési segély mértékét időről-időre az intézőbizottság állapította meg. Az anyasági segély mértéke a tag törzsfizetésének egy havi összege volt, melyet az Alap két hónap alatt, két egyenlő részletben fizetett (az élve) megszületett gyermekenként. Amennyiben mindkét szülő fővárosi alkalmazott volt, mindketten megkapták mindkét segélyformát. Az igényjogosult családfő elhalálozása esetén temetési segélyekre tarthatott igényt az igényjogosult házastársa, házastárs hiányában az elhalt igényjogosult gyermekei, gyermektelenség esetén pedig azok a családtagok, akik után a családfő haláláig családi pótlékot élvezett. A tag elhalálozása esetén a temetési segély összege az utoljára élvezett havi törzsfizetés, illetve a havi ellátási díj kétszerese volt. Az igényjogosult családfőt nejének, illetve más igényjogosult családtagjának elhalálozása esetén az egyhavi törzsfizetés, illetve a havi ellátási díj 100 %-a illette meg. A szülési, anyasági és temetési segélyek költségvonzatának szemléltetésére álljon itt egy 1935-ös adat: szülési segélyekre 33000, anyasági segélyekre 48951, míg temetési segélyekre 94904 pengőt utalt ki a Segítőalap. tagnyilvántartási törzslapok; betegség-nyilvántartó lapok; űrlapok (orvosválasztás, szakorvosi, orvosi költség, kórházi beutaló, temetkezési segély, üdültetési kérelem, segítőalapi elbocsátó); segély-kiutalási kérelmek; munkaviszonnyal, illetve segélyezéssel kapcsolatos polgármesteri határozati másodpéldányok; kórházi ellátással kapcsolatos elszámolások, igazolások; vénykönyvek.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL VIII.1119 Budapest Székesfőváros Erzsébet Szeretetotthon iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1879-1942
Terjedelem: 1,87 ifm
HU BFL VIII.1120 Budapest Székesfőváros Kamaraerdő Szeretetotthon iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1877-1942
Terjedelem: 0,54 ifm
HU BFL VIII.1121 Budapest Székesfőváros Mayer Ferenc Fiúárvaház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1950
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.1122 Budapest Székesfőváros Községi Szeretetház törzskönyve (Fond)
Létrehozás ideje: 1911-1935
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.1123 Budapest Székesfőváros Dózsa György Otthon iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1946
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.1125 Budapest Székesfővárosi Duna Jobbparti Szegényház, később Szeretetotthon (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1932
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1126 Újpest Megyei Város Szeretetháza (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1942
   Megjegyzés: 1942-
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1127 Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1903-1967
   Megjegyzés: 1903-1944
Terjedelem: 57,26 ifm
HU BFL VIII.1128 Budapest Székesfőváros Egészségvizsgáló Intézetének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1949
Terjedelem: 0,19 ifm
HU BFL VIII.1129 A Budapesti Székesfővárosi IX. kerületi Tüdőbeteggondozó Intézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1946
   Megjegyzés: 1946-
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.1130 A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete Nemibeteggondozójának törzskönyvei (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1131 Az Országos Társadalombiztosító Intézet Házassági Tanácsadójának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL VIII.1132 Budapest Főváros Pesthidegkúti Kórháza (1944-1950: Országos Társadalombiztosító Intézet Pesthidegkúti Kórhaza) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1952
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1133 A Budapesti Győri úti Állami Kórház (1945-1948: Magyar Vöröskereszt Erzsébet Kórháza) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1134 Budapest Székesfőváros Anya-, és Kisdedvédelmi Intézetének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1946
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1135 A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Közkórházának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1136 A Budai Állami Gyermeklélektani Állomás iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.1137 Budapest Székesfőváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1933-1950
Terjedelem: 0,37 ifm
          HU BFL VIII.1137.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.1137.b Tejipari árusítási engedélyek (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1950
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.1138 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1975
Terjedelem: 4,62 ifm
          HU BFL VIII.1138.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1975
Terjedelem: 4,02 ifm
          HU BFL VIII.1138.b Gazdasági iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1975
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL VIII.1139 Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (Fond)
Létrehozás ideje: 1988-1991
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.1140 Lelki Egészségvédő Alapítvány iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1993-2003
Terjedelem: 1,44 ifm
Tartalom: A fond a szervezet pályázati dokumentációit, részleges kliensnyilvántartását, esetfelvételi és értékelési feljegyzéseket, pénzügyi-elszámolási iratokat tartalmaz.
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: Az alapítvány 1993-ban jött létre.Hatáskör és feladat: Az alapítvány ambulanciáján tevékenykedő klinikai szakpszichológusok csökkentett térítés mellett látnak el különféle mentális problémákkal küzdő klienseket.Felépítés, hierarchia: Központ és pszichoterápiás ambulancia.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Ajándékozás Kutathatóság: Korlátozás alatt A kutatást az Alapítvány kuratóriumának elnöke engedélyezi.
HU BFL VIII.1141 Budapest VIII. Kerület Tanácsa Ideggondozó Intézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1940 (kb.)-1970 (kb.)
Terjedelem: 1,56 ifm
HU BFL VIII.1142 Budapest VIII. Kerület Tanácsa Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1950 (kb.)-1960 (kb.)
Terjedelem: 0,56 ifm
HU BFL VIII.1143 Budapest XX. kerületi Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1940 (kb.)-1960 (kb.)
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL VIII.1144 Pesterzsébet Város Szülő- és Nőbeteg Otthona iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1956
Terjedelem: 3 ifm
HU BFL VIII.1351 Szakérettségis Kollégiumok iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 5,16 ifm
HU BFL VIII.1352 Rákosi Mátyás Gyermekotthon Dolgozók Óvónőképzője iratai (VI. kerület) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1950
   Megjegyzés: 1950-
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1352.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1353 3. sz. Dolgozók Textilipari Technikuma iratai (XVIII. Apponyi u. 34.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1957
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.1353.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1353.b anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1957
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1354 Vasútgépészeti Technikum iratai (VII. Damjanich u. 4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1978
Terjedelem: 4,56 ifm
          HU BFL VIII.1354.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1976
Terjedelem: 1,08 ifm
          HU BFL VIII.1354.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1978
Terjedelem: 3,48 ifm
HU BFL VIII.1355 Autóközlekedési Technikum iratai (1952. Mélyépítőipari Technikum Gépjármű Tagozat, 1953. Autóipari Technikum, 1954. Közlekedés Építőipari Technikum Autó Tagozat) (Fond)
Létrehozás ideje: 1952-1974
   Megjegyzés: 1952-1973
Terjedelem: 2,24 ifm
          HU BFL VIII.1355.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1961
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.1355.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1952-1974
Terjedelem: 2 ifm
HU BFL VIII.1356 Közlekedés-gépészeti Szakközépiskola iratai (VII. Damjanich u. 4., VI. Rippl-Rónai u. 26.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1970-1999
   Megjegyzés: 1971-2000
Terjedelem: 4,12 ifm
          HU BFL VIII.1356.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1988-1999
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1356.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1970-2000
Terjedelem: 4 ifm
HU BFL VIII.1357 Mechwart András Vasútközlekedési Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium iratai (XI. Rimaszombati út 2-8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1975-2000
   Megjegyzés: 1978-2000
Terjedelem: 2,96 ifm
          HU BFL VIII.1357.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1979-2000
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1357.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1975-2000
Terjedelem: 2,84 ifm
HU BFL VIII.1358 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola iratai (VI. Rippl-Rónai u. 26.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1990
   Megjegyzés: 1953-1992
Terjedelem: 1,8 ifm
          HU BFL VIII.1358.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1990
Terjedelem: 1,8 ifm
          HU BFL VIII.1358.b anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.1359 Közlekedési Szakközépiskola Autóforgalmi Ágazat iratai (XIII. Gömb u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1970-1977
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.1359.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1970-1977
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.1360 Belvárosi Esti Gimnázium iratai (V. Reáltanoda u. 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1952-2000
Terjedelem: 3,85 ifm
          HU BFL VIII.1360.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1360.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1952-2000
Terjedelem: 3,73 ifm
HU BFL VIII.1361 Pesti Izraelita Hitközség Gépészeti Középiskolája iratai (XIV. Szent Domonkos u. 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1948
   Megjegyzés: 1939-1949
Terjedelem: 0,25 ifm
          HU BFL VIII.1361.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1939-1948
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL VIII.1362 Lampart-Gyári Dolgozók Gépipari Középiskolája iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1362.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1363 Vörösmarty Mihály Dolgozók Gimnáziuma iratai (VIII. Horánszky u. 11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1970
   Megjegyzés: 1945-1955
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.1363.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1970
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.1364 Cinkotai Magyar Állami Elemi Népiskolai Tanítónőképző Intézet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1959
Terjedelem: 0,88 ifm
          HU BFL VIII.1364.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1364.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1919-1959
Terjedelem: 0,76 ifm
HU BFL VIII.1365 Gépíró- és Gyorsíró Iskola iratai (XI. Mező u. 3., 1965-től XI. Kőrösy József u.) (Állami Irodai Szakiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1995
Terjedelem: 0,79 ifm
          HU BFL VIII.1365.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1966
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1365.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1995
Terjedelem: 0,75 ifm
HU BFL VIII.1366 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Fiú Felső Kereskedelmi Iskola iratai (VII. Damjanich u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1917-1921
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.1366.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1917-1921
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.1367 Bláthy Ottó Erősáramú Ipari Technikum iratai (III. Nagyszombat u. 19-21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1960
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.1367.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1960
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.1368 4. sz. Optikai és Finommechanikai Ipari Technikum iratai (XI. Váli út 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1962
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.1368.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1962
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.1369 21. sz. Általános Gépipari Technikum iratai (XXII. Pentz Károly u. 13-15.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1962-1974
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.1369.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1962-1974
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.1370 13. sz. Kohó- és Gépipari Technikum iratai (III. Kis Korona u. 10., majd III. Fényes Adolf u. 10.) (1949-1950 Dolgozók Ipari Gimnáziuma Vas-, Fém-, Gépipari Tagozat, 1950-1951 Dolgozók Általános Gépészeti Technikuma) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.1370.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.1371 25. sz. Gépipari Technikum iratai (I. Attila u. 1-3.) (1955-1956 25. sz. Dolgozók Gépipari Technikuma) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1958
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.1371.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1958
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.1372 17. sz. Kohó- és Gépipari Technikum iratai (VIII. Baross u. 62.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1955
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.1372.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1955
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.1373 12. sz. Kohó- és Gépipari Technikum iratai (XII. Márvány u. 32.) (1946-1947. Műegyetemen Működő Dolgozók Gépipari Középiskolája, 1947-1948. Dolgozók Budai Általános Gépészeti Műszaki Középiskolája - XI. Bartók Béla út 27., 1948-1949. Dolgozók Budai Általános Gépészeti Technikuma) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1955
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.1373.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1955
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.1374 18. sz. Kohó- és Gépipari Technikum iratai (II. Jurányi u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1374.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1375 Dolgozók Általános Gépészeti Műszaki Középiskolája Budapest Óbudai Hajógyár iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1375.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.1376 Dolgozók Gimnáziuma (II. Jurányi u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1962
Terjedelem: 0,4 ifm
          HU BFL VIII.1376.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1962
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.1377 Székesfővárosi Községi Kertészeti Középiskola iratai (XIV. Egressy út 73.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1949
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1377.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1949
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.1378 GENIUS Tehetséggondozó Óvoda, Általános- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (XXI. Szent István út 170.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1990-2011
Terjedelem: 0,89 ifm
          HU BFL VIII.1378.a általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1995-2010
Terjedelem: 0,41 ifm
          HU BFL VIII.1378.b anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1990-2011
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.1379 Continuo Alapfokú Művészetoktatási és Zeneművészeti Szakközépiskola (XIII. Pannónia u. 40.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1991-2011
Terjedelem: 0,96 ifm
HU BFL VIII.1380 Szókratész Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1998-2013
Terjedelem: 0,75 ifm
HU BFL VIII.1901 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (XIII. Gömb u. 53.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1957
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.1901.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1957
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1901.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1957
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL VIII.1902 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (XIII. Gömb u. 53.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1959
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.1902.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.1902.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1959
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.1903 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (XIII. Szent László, 1953-tól Mautner Sándor út 61.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1958
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.1903.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1958
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.1904 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (XIII. Szent László, 1953-tól Mautner Sándor út 59.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1960
Terjedelem: 0,35 ifm
          HU BFL VIII.1904.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1960
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1904.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1958
Terjedelem: 0,33 ifm
HU BFL VIII.1905 Angolkisasszonyok Intézetének Római Katolikus Sancta Maria Zugligeti Általános Iskolája iratai (XII. Szarvas G. u. 50.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1905.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1905.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1951
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.1906 Angolkisasszonyok Intézetének Római Katolikus Sancta Maria Általános Iskolájának iratai (IV. Váci u. 47.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL VIII.1906.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.1906.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1907 Állami Általános Iskola iratai (Albertfalva, Szent Imre herceg útja 7-11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1907.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.1908 Állami Általános Iskola iratai (III. Szentlélek tér 9-11.) (1947-1948. Paulai Szent Vince Szeretet Leányai Irgalmas Testvérek Szent Lujza Római Katolikus Általános Iskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1955
Terjedelem: 0,31 ifm
          HU BFL VIII.1908.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1951
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.1908.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.1909 Állami Általános Iskola iratai (IV. Deák tér 4.) (később Fővárosi Általános Iskola, V. Sütő u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1949
   Megjegyzés: 1949-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1909.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1911 Állami Általános Iskola iratai (VII. Dob u. 35.) (1946-1948. Budapesti Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség Polgári Iskolával Kapcsolatos Általános Fiú- és Leányiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1950
   Megjegyzés: 1947-1950
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL VIII.1911.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1911.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.1912 Állami Általános Iskola iratai (VII. Wesselényi u. 44.) (1945-1948. Pesti Izraelita Hitközség Polgári Iskolájával Kapcsolatos Általános Fiú- és Leányiskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL VIII.1912.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1912.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.1913 Állami Általános Iskola iratai (XIII. Huba u. 7.) (1945-1948. Salvator Intézet Római Katolikus Polgári Iskolával Kapcsolatos Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.1913.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1913.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.1914 Állami Általános Iskola iratai (XIV. Ajtósi Dürer sor 21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL VIII.1914.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1914.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1914.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1915 Állami Általános Iskola iratai (Csepel, Szent István út 170.) (Csepeli VIII. körzeti Szent István Állami Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.1915.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.1916 Állami Általános Iskola iratai (Kispest, Hungária út 11.) (Kispest Munkástelepi II. sz. Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1916.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.1917 Állami Általános Iskola iratai (Kispest, Vécsey u. 13.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1917.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.1918 Állami Általános Iskola iratai (Nagytétény, Vöröshadsereg u. 64.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1918.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1919 Állami Általános Iskola iratai (Pesterzsébet, Lázár u. 20.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1948
   Megjegyzés: 1948-
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1919.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.1920 Állami Általános Iskola iratai (Rákosszentmihály, Szent Imre u. 113.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1952
   Megjegyzés: 1947-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1920.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1952
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1921 Állami Általános Iskola iratai (Újpest, Megyeri út 16-18.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1921.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1922 Budai Izraelita Baracs Károly Általános Iskola iratai (XI. Váli út 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.1922.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1922.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.1923 Budai Izraelita Általános Iskola iratai (III. Kunfi Zsigmond u. 49.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1923.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.1924 Budapesti Kelenföldi Evangélikus Egyház Általános Iskolájának iratai (XI. Bocskai út 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1924.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1924.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.1925 Budapesti Simor Intézet Római Katolikus Általános Iskolájának iratai (VIII. Nap u. 33.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1925.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1926 Budapesti Szent Orsolyarendi és Érseki Katolikus Leánygimnáziummal Kapcsolatos Általános Iskola iratai (II. Zivatar u. 2., II. Keleti Károly u. 37.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.1926.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.1926.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,21 ifm
HU BFL VIII.1927 Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Gyakorló Általános Iskolája iratai (VIII. Horváth Mihály tér 8., 1951 előtt Mária Terézia tér 8.) (1950-ig Fővárosi Községi Általános Iskola, 1953-tól 1957-ig Budapesti Pedagógus Továbbképző Intézet Gyakorló Általános Iskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1960
   Megjegyzés: 1948-1949
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL VIII.1927.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1927.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1960
Terjedelem: 0,52 ifm
HU BFL VIII.1928 Állami Általános Leánygimnáziummal kapcsolatos Pedagógiai Gimnázium Tagozata Általános Gyakorló Iskolájának iratai (XI. Villányi út 5-7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1928.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.1929 Állami Tanítónőképző Gyakorló Általános Iskolája iratai (XIV. Abonyi u. 7-9.) (1946-1948. Angolkisasszonyok Intézete Római Katolikus Tanítónőképzőjének Gyakorló Általános Iskolája (IV. Irányi u. 3.), 1948-1949. Budapesti IV. Kerületi Állami Tanítónőképző Gyakorló Általános Iskolája, 1949-1953. Budap (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1956
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.1929.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1929.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1956
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.1930 Budavári Katolikus Általános Iskola iratai (I. Országház u. 16.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1930.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1931 Fiúárvaházi Állami Általános Iskola iratai (VII. Vilma királynő út 25., 1950-től Gorkij fasor 25.) (1947-1948. Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Fiú Árvaház Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1931.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1932 Fővárosi Általános Iskola iratai (I. Kosciuszko Tádé u. 3.) (1948-1949. Székesfővárosi Községi Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-2000
Terjedelem: 1,40 ifm
          HU BFL VIII.1932.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1932.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-2000
Terjedelem: 1,38 ifm
HU BFL VIII.1933 Fővárosi Általános Iskola iratai (III. Bécsi út 21.) (1947-1949. Székesfővárosi Községi Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1951
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1933.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1951
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1934 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (VII. Dohány u. 32.) (1947-1949. Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1983
Terjedelem: 0,76 ifm
          HU BFL VIII.1934.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1934.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1983
Terjedelem: 0,64 ifm
HU BFL VIII.1935 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (VIII. Rökk Szilárd u. 13.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1958
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.1935.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1958
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.1936 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (IX. Tóth Kálmán u. 35.) (1947-1949. Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1950
Terjedelem: 0,44 ifm
          HU BFL VIII.1936.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1950
Terjedelem: 0,44 ifm
HU BFL VIII.1937 Fővárosi Általános Iskola iratai (X. Gém u. 38.) (1948-1949. Székesfővárosi Községi Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1937.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.1938 Fővárosi Általános Iskola iratai (X. Kada u. 27-29.) (1947-1949. Székesfővárosi Községi Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1975
Terjedelem: 0,65 ifm
          HU BFL VIII.1938.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1975
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.1938.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1962
Terjedelem: 0,41 ifm
HU BFL VIII.1939 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (XIII. Váci út 57.) (1945-1949. Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1952
Terjedelem: 0,45 ifm
          HU BFL VIII.1939.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1952
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.1939.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,09 ifm
HU BFL VIII.1940 Fővárosi Általános Iskola iratai (XIV. Egressy út 180.) (1947-1949. Székesfővárosi Községi Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1952
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.1940.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1952
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.1940.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1951
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.1941 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (XIV. Hungária középkörút 170-172., 1951-től Május 1. út 23.) (1948-1949. Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1959
Terjedelem: 0,41 ifm
          HU BFL VIII.1941.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1941.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1959
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL VIII.1942 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (XIV. Telepes u. 32/b.) (1948-1949. Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1952
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1942.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1952
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1943 Marista Iskolatestvérek "Champagnat" Magyar-Francia Általános Iskolája iratai (X. Hőgyes Endre u. 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.1943.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1943.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1944 Csillaghegyi Római Katolikus Általános Iskola iratai (Lehel u. 15.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1944.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.1945 Pax Magyar Szociális Alapítvány Általános Iskola iratai (XII. Budakeszi út 48. és 79., illetve Árnyas út 17.) (1945-1946. A Magyar Evangéliumi Egyházak Jó Pásztor Missziói Alapítványa Gyermektelepeinek Általános Iskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1945.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.1946 Pedagógiai Főiskola Gyakorló Általános Iskola iratai (IV. Cukor u. 6., később IV. Irányi u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-2001
Terjedelem: 1,94 ifm
HU BFL VIII.1947 Pesti Izraelita Hitközség Általános Iskolájának iratai (VI. Eötvös u. 31.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1947.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1947.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1948 Pesti Izraelita Hitközség Általános Iskolájának iratai (V. Fürst Sándor u. 21/b.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1948.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1948.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1949 Protestáns Országos Árvaházzal kapcsolatos Általános Iskola iratai (VII. Rózsák tere 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1949.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.1950 Rákosfalvai Római Katolikus Egyházközség Általános Iskolája iratai (XIV. Vezér u. 17/b.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1950.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1950.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1951 Rákospalotai MÁV-telepi Állami Általános Iskola iratai (Lenin út 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1951.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.1952 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (I. Attila út 109.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1952
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1952.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.1952.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1952
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.1953 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (II. Batthyány u. 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1953.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1954 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (II. Jurányi u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1951
Terjedelem: 0,16 ifm
          HU BFL VIII.1954.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1951
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.1955 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (II. Marczibányi tér 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.1955.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.1956 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (II. Mártírok útja 19-21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 0,11 ifm
          HU BFL VIII.1956.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.1956.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.1957 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (III. Kiscelli út 78-80.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.1957.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.1958 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (III. Kiskorona u. 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1958.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1959 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (III. Kórház u. 9.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1954
Terjedelem: 0,66 ifm
          HU BFL VIII.1959.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1954
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.1959.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1960 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (III. Raktár u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1960.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1961 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (III. Szentendrei út 129.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1959
Terjedelem: 0,46 ifm
          HU BFL VIII.1961.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1961.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1959
Terjedelem: 0,34 ifm
HU BFL VIII.1962 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (III. Tímár u. 16.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1962.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.1963 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (II. Ürömi u. 64.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1960
   Megjegyzés: 1948-1949
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.1963.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1963.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1960
Terjedelem: 0,27 ifm
HU BFL VIII.1964 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (III. Vörösvári út 93.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1964
Terjedelem: 0,61 ifm
          HU BFL VIII.1964.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1964
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1964.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1961
Terjedelem: 0,49 ifm
HU BFL VIII.1965 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (IV. Cukor u. 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1965.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1966 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (IV. Cukor u. 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.1966.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1966.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1967 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (V. Szemere u. 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1949
Terjedelem: 0,22 ifm
          HU BFL VIII.1967.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1967.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1949
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.1968 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (V. Szent István tér 13-15.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1968.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1969 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (VI. Izabella u. 61.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1969.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.1970 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (VI. Lovag u. 9-11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1970.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.1971 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (VI. Szinyei Merse u. 7-9.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1960
Terjedelem: 0,59 ifm
          HU BFL VIII.1971.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1971.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1960
Terjedelem: 0,57 ifm
HU BFL VIII.1972 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (VI. Szív u. 19-21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.1972.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1972.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1973 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (VII. Hernád u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1973.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.1974 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (VII. Kazinczy u. 23-25.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1983
Terjedelem: 1,82 ifm
          HU BFL VIII.1974.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1978
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1974.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1983
Terjedelem: 1,7 ifm
HU BFL VIII.1975 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (VII. Rottenbiller u. 43-45.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1975.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.1976 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (VIII. Csobánc u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1952
Terjedelem: 0,11 ifm
          HU BFL VIII.1976.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL VIII.1976.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1952
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.1977 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (VIII. Dugonics u. 21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1967
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1977.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1977.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1952-1967
HU BFL VIII.1978 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (VIII. Homok u. 9.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1967
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1978.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1967
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.1979 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (VIII. Jázmin u. 6-10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.1979.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.1980 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (VIII. Práter u. 11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1952
Terjedelem: 0,11 ifm
          HU BFL VIII.1980.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.1980.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1952
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.1981 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (VIII. Práter u. 15.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.1981.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.1981.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.1982 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (IX. Bakáts tér 12.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1982.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1983 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (IX. Gyáli út 25/b.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1959
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.1983.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1959
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.1984 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (IX. Gyáli út 25/a.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1963
Terjedelem: 0,52 ifm
          HU BFL VIII.1984.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1984.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1963
Terjedelem: 0,4 ifm
HU BFL VIII.1985 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (IX. Illatos út 2-4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1949
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.1985.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1949
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.1986 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (IX. Mester u. 67.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.1986.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.1987 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (IX. Szvetanay u. 28., 1953-tól Lenhossék u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1976
   Megjegyzés: 1948-
Terjedelem: 0,61 ifm
          HU BFL VIII.1987.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1976
Terjedelem: 0,38 ifm
          HU BFL VIII.1987.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1959
Terjedelem: 0,23 ifm
HU BFL VIII.1988 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (IX. Telepy u. 17.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.1988.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.1989 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (IX. Thaly Kálmán u. 38.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1972
   Megjegyzés: 1948-1949
Terjedelem: 0,67 ifm
          HU BFL VIII.1989.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1972
Terjedelem: 0,38 ifm
          HU BFL VIII.1989.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1964
Terjedelem: 0,29 ifm
HU BFL VIII.1990 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (X. Bihari út 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,13 ifm
          HU BFL VIII.1990.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.1991 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (X. Kápolna tér 4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1961
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,39 ifm
          HU BFL VIII.1991.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.1991.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1961
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL VIII.1992 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (X. Kerepesi út 67.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1992.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1993 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (X. Sibrik Miklós u. 78.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1993.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1994 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (X. Simor u. 25-31.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1994.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1995 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (X. Százados út 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1995.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1996 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (X. Százados út 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1996.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1997 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (X. Szent László tér 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1997.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1998 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (X. Tomcsányi u. 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.1999 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (X. Üllői út 118.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.1999.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.2000 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (XI. Bartók Béla út 27.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2000.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.2001 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (XI. Bartók Béla út 141.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2001.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.2002 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (XI. Bartók Béla út 14.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.2003 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (XI. Érdi út 2.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2003.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.2004 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (XI. Váli út 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.2004.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.2005 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (XII. Márvány u. 32.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1968
Terjedelem: 1,52 ifm
          HU BFL VIII.2005.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1944-1958
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.2005.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1968
Terjedelem: 1,39 ifm
HU BFL VIII.2006 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (XII. Németvölgyi út 46.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1960
Terjedelem: 0,51 ifm
          HU BFL VIII.2006.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2006.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1960
Terjedelem: 0,39 ifm
HU BFL VIII.2007 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (XII. Németvölgyi út 46.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1975
Terjedelem: 0,81 ifm
          HU BFL VIII.2007.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1975
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.2007.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1963
Terjedelem: 0,55 ifm
HU BFL VIII.2008 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (XII. Városmajor u. 59.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.2008.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.2009 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (XIII. Dózsa György út 136.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1964
Terjedelem: 0,57 ifm
          HU BFL VIII.2009.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2009.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1964
Terjedelem: 0,45 ifm
HU BFL VIII.2010 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (XIII. Lehel u. 16.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1961
Terjedelem: 0,64 ifm
          HU BFL VIII.2010.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2010.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1961
Terjedelem: 0,52 ifm
HU BFL VIII.2011 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (XIII. Pannónia u. 81.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.2012 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (XIII. Sziget u. 8-10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1966
   Megjegyzés: 1947-1948
Terjedelem: 0,72 ifm
          HU BFL VIII.2012.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2012.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1966
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL VIII.2013 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (XIII. Váci út 61.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1951
Terjedelem: 0,11 ifm
HU BFL VIII.2014 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (XIII. Váci út 89.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 0,17 ifm
HU BFL VIII.2015 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (XIV. Angol u. 25.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.2016 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (XIV. Dózsa György út 25.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1959
Terjedelem: 0,52 ifm
HU BFL VIII.2017 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (XIV. Dózsa György út 27.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1965
Terjedelem: 0,68 ifm
HU BFL VIII.2018 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (XIV. Egressy út 69.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.2019 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (XIV. Hermina út 23.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.2020 Székesfővárosi Községi Általános Iskola iratai (XIV. Miskolci u. 65-69.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.2021 Budapest Főváros Tanácsa Gyermekotthon-Fiúiskola iratai (Szob) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1951
   Megjegyzés: 1951-
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.2022 Rákosszentmihályi Általános Iskola iratai (Rákosszentmihály, Béla u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.2023 Rákosszentmihályi Állami Általános Iskola iratai (Rákosszentmihály, Rákóczi út) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.2024 Fővárosi Általános Iskola iratai (IV. Április 4. tér 6.) (1945-1950 Újpesti Április 4. Téri Általános Fiúiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1956
Terjedelem: 0,16 ifm
HU BFL VIII.2025 Budapest Főváros Általános Leányiskola iratai (IX. Knézich u. 5-7.)(korábban Szent Margit Intézet Római Katolikus Iskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1951
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.2026 Állami Általános Iskola iratai (XII. Istenhegyi út 32.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.2027 Budapest Főváros Általános Iskola iratai (XII. Miasszonyunk útja 1., Sion lépcső 6.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.2028 Állami Általános Leányiskola iratai (I. Attila út 111.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1952
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.2029 Állami Általános Iskola iratai (XI. Szent Imre herceg útja 27.) (korábban Ciszterci rendi Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.2030 Egyesítve VIII. 1927-tel! (Fond)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.2031 Fővárosi Gyermeknevelő Otthon Általános Iskolájának iratai (VIII. Alföldi u. 9.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.2032 Budapesti VII. Kerületi Állami Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet Gyakorló Általános Iskolájának iratai (XIV. Hungária körút 160.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.2033 Állami Általános Iskola iratai (XII. Csaba u. 16.) (később Német Tagozatos Állami Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1995
Terjedelem: 1,48 ifm
HU BFL VIII.2034 II. Kerületi 2. sz. Állami Tanítónőképző Intézet Gyakorló Általános Iskolájának iratai (II. Ady Endre u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1961
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.2035 Budapesti IX. Kerületi Állami Pedagógiai Gimnázium Gyakorló Általános Leányiskolájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.2036 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (V. Szemere u. 3-5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.2037 Fővárosi Általános Iskola iratai (XII. Stromfeld Aurél u. 41-45.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.2038 Székesfővárosi Községi Általános Fiúiskola iratai (II. Medve u. 3-5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1952
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.2039 Kossuth Lajos Utcai Általános Leányiskola iratai (Pesterzsébet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1953
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.2040 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (VIII. Csobánc u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1952
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.2041 Székesfővárosi Községi Általános Leányiskola iratai (VIII. Dugonics u. 17.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1970
   Megjegyzés: 1946-1952
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2041.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1970
HU BFL VIII.2042 Budapest Székesfőváros Kisegítő Iskolája iratai (VIII. Dugonics u. 19-21.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1924
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.2043 Zápor Általános Iskola iratai (III. Zápor u. 90.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1962-2011
Terjedelem: 2,4 ifm
          HU BFL VIII.2043.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1962-1992
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.2043.b anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1964-2011
Terjedelem: 1,8 ifm
HU BFL VIII.2044 Cinkotai Állami Tanítónőképzővel Kapcsolatos Gyakorló Általános Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1960
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.2045 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (Kállai Éva Általános Iskola) (VIII. Köztársaság tér 4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1969
   Megjegyzés: 1946-1966
Terjedelem: 0,86 ifm
          HU BFL VIII.2045.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1969
HU BFL VIII.2046 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (VIII. Rökk Szilárd u. 15.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1958
Terjedelem: 0,21 ifm
HU BFL VIII.2047 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (VIII. Bezerédj u. 16.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1969
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL VIII.2048 Fővárosi Általános Iskola iratai (VIII. Szentkirályi u. 12.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1955
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.2049 Állami Általános Iskola iratai (VIII. Mikszáth Kálmán tér 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1948
   Megjegyzés: 1948-
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.2050 Tarbut Héber Általános Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.2051 Fővárosi Általános Iskola iratai (VIII. Rökk Szilárd u. 13.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1953
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL VIII.2052 Fővárosi Általános Iskola iratai (VII. Kertész u. 30., 1951 előtt Nagyatádi Szabó u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1959
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL VIII.2053 Fővárosi Általános Iskola iratai (IV. Attila u. 8-10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1952
Terjedelem: 0,13 ifm
HU BFL VIII.2054 Fővárosi Általános Iskola iratai (XVIII. Bokányi Dezső u. 69.) (1947-1950 Pestszentlőrinci Bokányi Utcai Állami Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1958
Terjedelem: 0,39 ifm
HU BFL VIII.2055 Pestszentlőrinci Erzsébet-telepi Állami Általános Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
   Megjegyzés: 1947-
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.2056 PRIM Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iratai (III. Emőd u. 12.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1993-2006
Terjedelem: 0,47 ifm
HU BFL VIII.2057 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (XI. Fehérvári út 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1959-1960
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.2058 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (VI. Labda u. 4.) (1948-1953 VI. Kerületi Érsek Utcai Községi Általános Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1959
Terjedelem: 0,61 ifm
HU BFL VIII.2059 Fővárosi Általános Leányiskola iratai (VI. Hegedű u. 3.) (Szent Teréz Intézet Általános Iskola, VI. Próféta u. 3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1959
Terjedelem: 0,47 ifm
HU BFL VIII.2060 Budapesti III. Kerületi Állami Árpád Általános Iskola iratai (III. Nagyszombat u. 19.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1949
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.2061 Fővárosi Görög Tannyelvű Általános Iskola iratai (VIII. Kőbányai út 22.); Fővárosi Manolis Glezos Általános Iskola (XIV. Hungária körút 172.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1960
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.2062 Állami Szent László Általános Iskola iratai (X. Kőrösi Csoma Sándor út 28.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1951
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.2063 Szent Szív Társaság Philippineum Katolikus Általános Iskola iratai (XIV. Ajtósi Dürer sor 37.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.2064 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (IX. Ranolder u. 22., 1952-től Balázs Béla u.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1965
Terjedelem: 0,88 ifm
          HU BFL VIII.2064.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1962
Terjedelem: 0,51 ifm
          HU BFL VIII.2064.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1965
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL VIII.2065 Dolgozók Általános Iskolája iratai (IX. Mester u. 19.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1960
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.2065.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1960
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.2066 Fővárosi Általános Fiúiskola iratai (II. Lajos u. 34.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1959
Terjedelem: 0,29 ifm
          HU BFL VIII.2066.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1959
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.2066.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1953
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.2067 Fővárosi Általános Iskola iratai (II. Lajos u. 1-5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1964
Terjedelem: 0,31 ifm
          HU BFL VIII.2067.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1964
Terjedelem: 0,31 ifm
HU BFL VIII.2068 Gyógypedagógiai Gyakorló Iskola iratai (II. Csalogány u. 43.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1964
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL VIII.2068.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1964
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.2069 Székesfővárosi Általános Leányiskola iratai (X. Ihász u. 27.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1971
Terjedelem: 0,86 ifm
          HU BFL VIII.2069.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1971
Terjedelem: 0,86 ifm
HU BFL VIII.2070 Székesfővárosi Általános Leányiskola iratai (XIII. Sziget u. 8-10.; 1959-től Berzeviczy Gizella Általános Leányiskola, XIII. Kresz Géza u. 20.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1960
Terjedelem: 0,49 ifm
          HU BFL VIII.2070.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1960
Terjedelem: 0,49 ifm
HU BFL VIII.2071 Fővárosi Általános Iskola iratai (XIII. Csanády u. 19.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1960
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.2071.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1960
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.2072 Fővárosi Általános Iskola iratai (XXI. II. Rákóczi Ferenc u. 88-90.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1978
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.2072.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1978
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL VIII.2073 Lékai János Általános Iskola (XX. Kálmán u. 15.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1961
Terjedelem: 0,41 ifm
HU BFL VIII.2074 Pesterzsébeti Vas Gereben utcai Általános Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1950
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.2075 Mozgásjavító Általános Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1952-1963
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.2076 Kormos István Általános Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-2011
Terjedelem: 0,60 ifm
HU BFL VIII.2077 Reáltanoda utcai Általános Iskola (V., Reáltanoda utca 7.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1956
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL VIII.2078 Fővárosi Általános Iskola (VII., Dob u. 85.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1959
Terjedelem: 0,44 ifm
HU BFL VIII.2079 Fővárosi Általános Iskola (I. ker. Krisztina tér 4.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-2000
Terjedelem: 1,33 ifm
          HU BFL VIII.2079.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-2000
Terjedelem: 1,33 ifm
HU BFL VIII.2080 Fővárosi Általános Iskola (I. ker. Gellérthegy u. 7.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1975
Terjedelem: 0,65 ifm
          HU BFL VIII.2080.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1954-1975
Terjedelem: 0,65 ifm
HU BFL VIII.2081 Székesfővárosi Községi Általános Iskola (XII. Labanc út 31-33.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.2081.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.2082 Kispest-Munkástelepi III. számú Általános Iskola iratai (XIX., Hungária út 28.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1969
          HU BFL VIII.2082.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1969
          HU BFL VIII.2082.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1966
HU BFL VIII.2083 Általános Iskola (XVI., Baross Gábor u. 30.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1990
          HU BFL VIII.2083.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1990
          HU BFL VIII.2083.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1967
HU BFL VIII.2084 Fővárosi Általános Iskola iratai (XVII., Szabadság sugárút 31.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1969
          HU BFL VIII.2084.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1969
          HU BFL VIII.2084.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1967
HU BFL VIII.2085 Komját Aladár Általános Iskola iratai (IV., Komját Aladár u. 35-37.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1970
          HU BFL VIII.2085.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1970
          HU BFL VIII.2085.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1967
HU BFL VIII.2086 Fővárosi Általános Iskola iratai (IV., Venetiáner u. 26.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1960
          HU BFL VIII.2086.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1960
HU BFL VIII.2087 Fővárosi Általános Iskola iratai (XII., Diana u. 4.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1962
          HU BFL VIII.2087.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1960
          HU BFL VIII.2087.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1962
HU BFL VIII.2088 Fővárosi Általános Iskola iratai (XII., Laura út 24.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1966
          HU BFL VIII.2088.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1966
HU BFL VIII.2089 5. sz. Általános Iskola (VIII., Erdélyi u. 6.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1967
          HU BFL VIII.2089.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1967
HU BFL VIII.2090 GANZ-MÁVAG Üzemi Általános Iskola (Dolgozók tanfolyama) (VIII., Kőbányai út 37.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1964
          HU BFL VIII.2090.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1964
HU BFL VIII.2091 Dolgozók Általános Iskolai Tanfolyama (XII., Kiss János altábornagy u. 40.) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1954
          HU BFL VIII.2091.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1954
HU BFL VIII.3001 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kiscelli Utcai Iparostanonc Iskola iratai (III. Kiscelli u. 80.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3001.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3002 Budapest Székesfővárosi III. Kerületi Kórház Utcai Iparostanonc Iskola iratai (III. Kórház u. 9.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3002.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3003 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Szvetanay Utcai Iparostanonc Iskola iratai (IX. Szvetanay u. 24-26.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1943
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3003.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1943
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3004 Pesthidegkúti Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.3004.c Számadási iratok, leltárak (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.3005 Munkaerő Tartalékok Hivatala 20. sz. Intézete iratai ( XIII. Huba u. 6.) (Vásárhelyi Pál Hajóépítő Intézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.3005.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1954-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.3006 Munkaerő Tartalékok Hivatala 26. sz. Intézete iratai (XIII. Vág u. 14.) (MTH 14. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1978
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3006.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1978
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3007 Budapest VI. Kerületi Próféta Utcai Szent Teréz Intézet Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (VI. Próféta u. 1-3.) (Állami Kereskedelmi Szakiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1950
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.3007.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.3007.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1929-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.3008 Budapest Székesfővárosi IX. Kerületi Ipar Utcai Iparostanonc Iskola iratai (IX. Ipar u. 8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1929
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.3008.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1929
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL VIII.3009 Magyar Állami Szőlészeti és Borászati Szakiskola iratai (Budafok, XXII. Kossuth L. u. 83.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
          HU BFL VIII.3009.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.3010 Pesterzsébeti Gyógypedagógiai Iskola iratai (Pesterzsébet, Török Flóris u. 106.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3010.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3011 Állami Élelmezési és Fogműves Szakirányú Iparostanuló Iskola iratai (VII. Wesselényi u. 52.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.3011.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.3012 Állami Grafikai Ipariskola iratai (VI. Szinyei Merse Pál u. 7.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.3012.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.3013 Állami Villanyszerelő Szakirányú Iparostanuló Iskola iratai (X., majd VIII. Elnök u. 3., VIII. Rezső tér 10.) (MTH 47.sz. Intézet, MÜM 8.sz. Intézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1978
Terjedelem: 0,99 ifm
          HU BFL VIII.3013.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1978
Terjedelem: 0,99 ifm
HU BFL VIII.3014 Ásványolaj-finomító Ipariskola iratai (IX. Petróleum-kikötő) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.3014.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.3015 Mechanikai Szövőgyár Iparitanuló Iskolája iratai (XIII. Országbíró u. 49.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3015.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3016 Munkaerő Tartalékok Hivatala 3. sz. Intézete iratai (IX. Soroksári út 75-77.) (1950-51. MTH 7. sz. Intézete, 1951-52. MTH 55. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 1,5 ifm
          HU BFL VIII.3016.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 1,5 ifm
HU BFL VIII.3017 Munkaerő Tartalékok Hivatala 10. sz. Intézete iratai (VIII. Bezerédj u. 16.) (1950-52. MTH 11. sz. Intézete, 1952-től MTH 42. sz. Ipari Tanulóiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1958
Terjedelem: 3,44 ifm
          HU BFL VIII.3017.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1958
Terjedelem: 3,44 ifm
HU BFL VIII.3018 Munkaerő Tartalékok Hivatala 12. sz. Intézete iratai (VII. Peterdy u. 17-19.) (1951-1952. MTH 37. sz. Intézete, MTH 373. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1953
Terjedelem: 0,74 ifm
          HU BFL VIII.3018.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1953
Terjedelem: 0,74 ifm
HU BFL VIII.3019 Munkaerő Tartalékok Hivatala 12. sz. Intézete iratai (VIII. Simor u. 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1954
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.3019.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1954
Terjedelem: 0,27 ifm
          HU BFL VIII.3019.c Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1953-1954
HU BFL VIII.3020 Munkaerő Tartalékok Hivatala 13. sz. Intézete iratai (VII. Hernád u. 52.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.3020.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.3021 Munkaerő Tartalékok Hivatala 15. sz. Intézete iratai (II., majd III. kerület Bécsi út 33.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,37 ifm
          HU BFL VIII.3021.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL VIII.3022 Munkaerő Tartalékok Hivatala 17. sz. Intézete iratai (VI. Szinyei Merse Pál u. 7.) (1951-1952. MTH 33. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1954
Terjedelem: 1,59 ifm
          HU BFL VIII.3022.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1954
Terjedelem: 1,59 ifm
HU BFL VIII.3023 Munkaerő Tartalékok Hivatala 19. sz. Intézete iratai (XIII. Dráva u. 1-3., 1949-1950. V. Báthory u. 22. és V. Kiss József u. 74.) (1949-1950. Fővárosi Községi Vállalatok Szakirányú Ipariskolája, 1950-1952. MTH 32. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 1,16 ifm
          HU BFL VIII.3023.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 1,16 ifm
HU BFL VIII.3024 Albertfalvai Községi Iparostanonc Iskola iratai (XI. Albertfalva, Szabadság út 18.) (Munkaerő Tartalékok Hivatala 24. sz. Intézete, 1950-1951. MTH 16. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1952
Terjedelem: 0,49 ifm
          HU BFL VIII.3024.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.3024.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1952
Terjedelem: 0,37 ifm
HU BFL VIII.3025 Munkaerő Tartalékok Hivatala 38. sz. Intézete iratai (X. Kerepesi út 19.) (1950. Magyar Ruggyantaárugyár Gumigyártási Ipariskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL VIII.3025.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,09 ifm
HU BFL VIII.3026 Munkaerő Tartalékok Hivatala 49. sz. Intézete iratai (X. Keresztúri út 30-38.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.3026.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3026.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.3027 Munkaerő Tartalékok Hivatala 355. sz. Intézete iratai (1949-1950. Lámpagyár Iparitanuló Iskola) (IX. Soroksári út 158.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,3 ifm
          HU BFL VIII.3027.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.3028 Munkaerő Tartalékok Hivatala 356. sz. Intézete iratai (Albertfalva, XI. Hunyadi János út 12.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3028.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3029 Munkaerő Tartalékok Hivatala 373. sz. Intézete iratai (XI. Fehérvári út 50.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3029.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3030 Soroksári Állami Általános Irányú Iparostanuló Iskola iratai (Soroksár, Marx Károly u. 40.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3030.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3031 2. sz. Ipari Leányiskola iratai (szabók és szövők) (II. Lajos u. 11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1952
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3031.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1952
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3032 Munkaerő Tartalékok Hivatala 22. sz. Intézete iratai (IV. Komjáth Aladár u. 40.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1994
Terjedelem: 4,04 ifm
          HU BFL VIII.3032.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1963-1994
Terjedelem: 1,55 ifm
          HU BFL VIII.3032.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1943-1991
Terjedelem: 2,49 ifm
HU BFL VIII.3033 Munkaerő Tartalékok Hivatala 31. sz. Intézete iratai (VII. Nyár u. 9.) (MTH 3. sz Intézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1961
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.3033.a Általános, ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1954-1961
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3033.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.3034 Budapesti Városi Tanács Helyi Ipari Intézete iratai (I. Krisztina krt. 59.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1954-1967
Terjedelem: 0,41 ifm
          HU BFL VIII.3034.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1954-1967
Terjedelem: 0,41 ifm
HU BFL VIII.3035 Budapesti Városi Tanács Helyi Ipari Tanintézete iratai (XIV. Cházár András u. 10.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1956
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3035.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1956
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3036 Munkaügyi Minisztérium 11. sz. Ipari Tanulóiskola iratai (VII. Wesselényi u.52.) (Munkaerőtartalékok Hivatala 12. sz. Intézete, MTH 38. sz. Intézete, MTH 11. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1958
Terjedelem: 0,47 ifm
          HU BFL VIII.3036.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1958
Terjedelem: 0,47 ifm
HU BFL VIII.3037 Állami Mechanikai Műszerész Szakirányú Iparos Tanulóiskola iratai (IX. Lónyai u. 6-8.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1953
Terjedelem: 0,24 ifm
          HU BFL VIII.3037.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1953
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3037.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL VIII.3038 Munkaerő Tartalékok Hivatala 6. sz. Intézete iratai (X. Óhegy u. 2.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1952-1954
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3038.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1952-1954
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3039 Budapesti Városi Tanács Helyi Ipari Tanintézetének iratai (XIX. Vöröshadsereg útja 71.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1969
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.3039.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1969
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.3040 Gamma Finommechanikai Művek Általános Műszerész Iparostanonc Iskolája iratai (XI. Fehérvári út 85.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3040.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3041 5. sz. Dési Huber István Ipari Szakmunkásképző Intézet iratai (VIII. Práter u.31.) (Munkaügyi Minisztérium 5. sz. Intézete) (Fond)
Létrehozás ideje: 1953-1979
Terjedelem: 1,06 ifm
          HU BFL VIII.3041.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1961-1974
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.3041.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1959-1979
Terjedelem: 0,7 ifm
HU BFL VIII.3042 Simon Ferenc Bőripari Szakmunkásképző Intézet iratai (IV. Baross u. 39.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1958-1979
Terjedelem: 1,07 ifm
          HU BFL VIII.3042.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1971-1971
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.3042.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1958-1979
Terjedelem: 0,95 ifm
HU BFL VIII.3043 Munkaerő Tartalékok Hivatala 18. sz. Tanműhelye iratai (XI. Fehérvári út 70.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3043.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3044 Könnyűipari Minisztérium Bőripari Tanulóintézet iratai (IV. Rezi K. u. 5., Rózsa u. 42.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-1960
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3044.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1955-1960
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3045 Munkaerő Tartalékok Hivatala 10. sz. Intézete iratai (IX. Török Pál u. 1.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1958
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3045.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1958
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3046 Munkaerőtartalékok Hivatala 30. sz. Intézet iratai (VII. Wesselényi u. 44.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.3046.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL VIII.3047 Turjanicza Anna Gyemekgondozónő Képző Intézet iratai (IV. Erkel u. 26-28.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1967
Terjedelem: 0,42 ifm
          HU BFL VIII.3047.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,3 ifm
HU BFL VIII.3048 Varga Katalin Állami Betegápolóképző Iskola iratai (VI. Délibáb u. 27.) (Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezete Ápolónőképző Iskolája) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.3048.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.3049 Fővárosi Tanács Vámos Ilona Betegápolónő- és Szülésznőképző Iskola iratai (V. Váci u. 47.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1966
Terjedelem: 0,54 ifm
          HU BFL VIII.3049.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1957
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.3050 Állami Ápolónőképző Iskola iratai (XII. Alkotás u. 40.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,08 ifm
          HU BFL VIII.3050.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL VIII.3051 Dr. Schönstein Sándor Nővérképző Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.3051.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.3052 MÁV Istvántelki Járműjavító N. V. Iparostanuló Iskolája iratai (Rákospalota) (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3052.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3053 Rákosszentmihályi Állami Iparostanonc Iskola iratai (Szent Imre u. 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1949
Terjedelem: 0,26 ifm
          HU BFL VIII.3053.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1927-1947
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL VIII.3053.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3054 Munkaerőtartalékok Hivatala 24. sz. Intézete iratai (Megyeri út 45.) (1950-ben MTH 22. sz. Intézet) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1986
Terjedelem: 2,28 ifm
          HU BFL VIII.3054.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1986
Terjedelem: 2,04 ifm
          HU BFL VIII.3054.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1957
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.3055 Egészségügyi tanfolyamok iratai gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1977
Terjedelem: 2,54 ifm
          HU BFL VIII.3055.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1977
Terjedelem: 0,97 ifm
HU BFL VIII.3056 Budapest Székesfővárosi VII. Kerületi Aréna Úti Női Ipariskola iratai (VII. Aréna út 25-27.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1936
Terjedelem: 0,15 ifm
          HU BFL VIII.3056.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1924-1936
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL VIII.3057 Székesfővárosi VII. Kerületi Aréna Úti Továbbképző Szabadiskola iratai (VII. Aréna út 25-27.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1914-1918
Terjedelem: 0,17 ifm
          HU BFL VIII.3057.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1914-1918
Terjedelem: 0,17 ifm
HU BFL VIII.3058 Iparos- és kereskedőtanulók név és címjegyzéke, értesítők gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1958
Terjedelem: 1,32 ifm
HU BFL VIII.3059 Szakmunkásvizsga-jegyzőkönyvek gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1952-1969
Terjedelem: 2,69 ifm
HU BFL VIII.3060 Budafoki Állami Általános Irányú Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3060.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1942-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3061 Nagytétényi Községi Általános Irányú Iparostanonc Iskola iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1948
Terjedelem: 0,2 ifm
          HU BFL VIII.3061.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1925-1948
Terjedelem: 0,2 ifm
HU BFL VIII.3062 Munkaügyi Minisztérium 7. sz. Iparitanuló Intézete iratai (VIII. Kőbányai út 21-23.) (1950-1951 Munkarőtartalékok Hivatala 367. sz. Intézete, 1951-1952 Munkarőtartalékok Hivatala 50. sz. Intézete, 1952-1955 Munkarőtartalékok Hivatala 7. sz. Intézete, 1955-1957 Munkarőtartalékok Hivatala 7. sz. Balas (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1960
Terjedelem: 0,68 ifm
          HU BFL VIII.3062.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1960
Terjedelem: 0,36 ifm
          HU BFL VIII.3062.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1960
Terjedelem: 0,32 ifm
HU BFL VIII.3063 Munkarőtartalékok Hivatala 4. sz. Intézete iratai (XIX. Vöröshadsereg útja 185.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3063.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3064 Budafoki Társulati Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (1949-től Budafoki Állami Kereskedelmi Szakiskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1938-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
          HU BFL VIII.3064.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1938-1949
Terjedelem: 0,14 ifm
HU BFL VIII.3065 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Tisza Kálmán Téri Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1921
Terjedelem: 0,09 ifm
          HU BFL VIII.3065.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1921
Terjedelem: 0,09 ifm
HU BFL VIII.3066 Budapest Székesfővárosi VIII. Kerületi Rökk Szilárd Utcai Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1921
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.3066.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1916-1921
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.3067 Budapest VIII. Kerületi Vas Utcai Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (VIII. Vas u. 9-11.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1921
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL VIII.3068 Pesti Izraelita Hitközség Női Kereskedelmi Szaktanfolyama iratai (VII. Bethlen tér 2.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1944
Terjedelem: 0,1 ifm
          HU BFL VIII.3068.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1930-1944
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL VIII.3069 Budapest Székesfővárosi Községi Központi Fiú Kereskedőtanonc Iskola iratai (IV. Váci u. 43.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1944
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3069.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1941-1944
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL VIII.3070 Munkaerő Tartalékok Hivatala 57. sz. Iparitanuló Iskola iratai (V. Egyetem u. 5.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1956
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL VIII.3070.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1951-1956
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.3071 Budapest Székesfővárosi I. Kerületi Horthy Miklós Úti Női Kereskedőtanonc Iskola iratai (Szent Gellért Kereskedőtanonc Iskola) (Fond)
Létrehozás ideje: 1931-1934
Terjedelem: 0,05 ifm
          HU BFL VIII.3071.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1933-1934
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL VIII.3071.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1931-1934
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL VIII.3072 Budapest Székesfővárosi VI. Kerületi Üteg Utcai Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1913-1920
Terjedelem: 0,07 ifm
          HU BFL VIII.3072.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1913-1920
Terjedelem: 0,07 ifm
HU BFL VIII.3073 Weiss Manfréd Acél- és Fémmű Rt. Iparos Tanonciskolája iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1915-1961
Terjedelem: 2,2 ifm
          HU BFL VIII.3073.a Általános ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1922-1949
Terjedelem: 0,48 ifm
          HU BFL VIII.3073.b Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1915-1961
Terjedelem: 1,72 ifm
HU BFL VIII.3501 24. sz. Kilián György Iparitanuló Intézet Diákotthona iratai (IV. Megyeri út 45.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1980
Terjedelem: 0,76 ifm
          HU BFL VIII.3501.b Anyakönyvek, nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1980
HU BFL VIII.3502 Munkaügyi Minisztérium 9. sz. Iparitanuló Intézet Diákotthona iratai (XIV. Dózsa György út 1-3.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1976
Terjedelem: 0,6 ifm
          HU BFL VIII.3502.b Anyakönyvek, nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1976
HU BFL VIII.3503 Fővárosi Önkormányzat Zugligeti Középiskolai Leánykollégium iratai (XII. Zugligeti út 73.) (Fond)
Létrehozás ideje:
HU BFL VIII.3504 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (II. Bimbó út 51.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1960-2012
Terjedelem: 2,42 ifm
HU BFL VIII.3601 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona iratai (XIV. Dorozsmai u. 21/B.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1955-2007
Terjedelem: 2,78 ifm
HU BFL VIII.3602 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona iratai (XI. Breznó köz 10-12.) (Fond)
Létrehozás ideje: 2007-2008
   Megjegyzés: 1976-2007
Terjedelem: 5,14 ifm
HU BFL VIII.3603 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kézségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1825-1990
Hozzáférés és használat: Nem kutatható
HU BFL VIII.3701 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ iratai (XIV. Mexikói út 60.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1975-1994
   Megjegyzés: 1975-1990
Terjedelem: 9,6 ifm
HU BFL VIII.3702 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ iratai (XI. Rátz László u. 73-75.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1975-1995
Terjedelem: 4,32 ifm
HU BFL VIII.3703 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nevelési Tanácsadó iratai (XXI. Kiss János altábornagy u. 10-12.) (Fond)
Létrehozás ideje: 1994-2006
Terjedelem: 2,28 ifm
HU BFL VIII.3704 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1976-1990
Terjedelem: 3,84 ifm
HU BFL VIII.3705 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1976-1990
Terjedelem: 5,16 ifm
HU BFL VIII.3706 VIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1974-1990
Terjedelem: 6,96 ifm
HU BFL VIII.3801 Budapest Főváros Levéltára iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1866-2013
Terjedelem: 62,88 ifm
          HU BFL VIII.3801.a Iktatott iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1866-1998
Terjedelem: 40,64 ifm
          HU BFL VIII.3801.b Tárgykörök szerint rendezett iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1945-2015
Terjedelem: 17,68 ifm 75264 MB e-irat (JPG, WMV fájlok)
          HU BFL VIII.3801.c Személyzeti és személyi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1950-1994
Terjedelem: 4,56 ifm
HU BFL VIII.3802 Budapesti Városi Színház igazgatóságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1951
Terjedelem: 0,94 ifm
HU BFL VIII.3803 Budapest Székesfőváros Történeti Múzeum iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1949
Terjedelem: 1,13 ifm
HU BFL VIII.3804 Budapest Székesfőváros Aquincumi Múzeum iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1947
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL VIII.3805 Fővárosi Varieté iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 1,01 ifm
HU BFL VIII.3806 Fővárosi Vígszínház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 4,01 ifm
HU BFL VIII.3807 Fővárosi Népi Zenekar iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1957
Terjedelem: 2,04 ifm
HU BFL VIII.3808 A Kamara Varieté iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.3809 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat iratai (FŐSZINFORM, FŐSZI, FIK) (Fond)
Létrehozás ideje: 1972-2011
   Megjegyzés: 1972-1995
Terjedelem: 4.44 ifm
HU BFL VIII.3810 Budapest, XVIII. Kerületi Művelődési Házak Igazgatósága iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1985-1989
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.3811 Aranytíz Művelődési Központ iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1972-2007
Terjedelem: 4,23 ifm
HU BFL VIII.3812 Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1997-2011
Terjedelem: 1,32 ifm
HU BFL VIII.3813 Petőfi Csarnok iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1985-2011
Terjedelem: 14,8 ifm
HU BFL VIII.3814 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Pataky István Művelődési Ház) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1977-2005
Terjedelem: 1,92 ifm
HU BFL VIII.3815 Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1993-2000
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL VIII.3816 Banán Klub (Csillaghegyi Kulturális Egyesület) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1989-2008
Terjedelem: 1,92 ifm 5928,96 MB fájl
HU BFL VIII.3817 Budapest Galéria iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1965-2009
Terjedelem: 25,98 ifm
          HU BFL VIII.3817.a Általános iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1965-2009
Terjedelem: 15,66 ifm
          HU BFL VIII.3817.b Nyilvántartások (Állag)
Létrehozás ideje: 1965-2001
Terjedelem: 10,32 ifm
HU BFL VIII.3818 Almássy téri Szabadidőközpont iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1983-2005 [1981]
Terjedelem: 1 ifm
HU BFL VIII.3819 Erzsébetvárosi Közösségi Ház iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 2004-2014 [1996]
Terjedelem: 0,85 ifm
HU BFL VIII.3820 Budapesti Művelődési Központ iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1975-2014
Terjedelem: 8,16 ifm
HU BFL VIII.3821 Fővárosi Állat- és Növénykert iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1993
Terjedelem: 16,62 ifm
HU BFL VIII.3822 Trafó Kortárs Művészetek Háza iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1979-2001