Budapest Főváros Levéltára fond- és állagjegyzéke

 

X. Egyesületek (1756-2016)


HU BFL X.1 A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (Országos Kisgazdapárt, Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Agrárpárt) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1947
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet Hatáskör és feladat: Az iratanyag 1995. tavaszán rendezéskor került elő Buda város levéltárából. Feltételezhetően az 1940-es évek végi politikai helyzetben így elrejtve próbálta valaki meg-, ill. átmenteni a dokumentumokat. Az iratok tételszámozva, időrendben vannak elhelyezve, a datálatlanok az anyag végén. Terj.: 0,03 ifm. (304 p.)
HU BFL X.2 Független Kisgazdapárt városházi csoportjának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL X.3 Magyar Liberális Párt iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1989-1990
Terjedelem: 0,48 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Letét
HU BFL X.4 MSZMP Reform Platform Tagozat (Fond)
Létrehozás ideje: 1989-1989
   Megjegyzés: 1989-
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL X.5 Nemzetiszocialista és nyilas pártok (tag-) nyilvántartásainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1944 [-1966]
   Megjegyzés: 1932-1944 1966, 1976- (szórvány)
Terjedelem: 0,76 ifm
HU BFL X.6 Zöld Alternatíva Párt iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1990-2001
   Megjegyzés: 1978-2004
Terjedelem: 1,62 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Vásárlás Kutathatóság: Korlátozás alatt A kutatást a párt jogutódja, annak elnöke engedélyezi.
HU BFL X.7 Duna Kör egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1988-2006
Terjedelem: 8,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Vásárlás Kutathatóság: Részben korlátozás alatt A hatályos levéltári és adatvédelmi törvény alapján történik.
HU BFL X.8 Független Magyar Demokrata Párt iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1989-2000 [1947]
Terjedelem: 2,04 ifm
HU BFL X.9 Úttörőmozgalommal kapcsolatos iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1989
          HU BFL X.9.a Záhonyi Ede iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1989
Hozzáférés és használat: Nem kutatható
          HU BFL X.9.b Váradi István iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1988
Hozzáférés és használat: Nem kutatható
HU BFL X.51 A Budai Iparos és Kereskedő Ifjak Kultúregyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.52 Budai Könyvtáregyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1917
Terjedelem: 0,84 ifm
HU BFL X.53 Budai Zenekör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1896-1908
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL X.54 Iparművészeti Iskola Önképzőkör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1898-1902
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.55 Nemzeti Zenede iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1948
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL X.56 Technológiai Könyvtár Barátainak Egyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1938
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL X.57 Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület /EMKE/ Fővárosi Választmányának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1891-1892
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL X.58 Budai Collegium 316/ö.sz. Szent Imre Öregcserkészcsapat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1925-1939
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.59 Budapesti 133. sz. Cserkészcsapat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1947
Terjedelem: 0,86 ifm
HU BFL X.60 Acélhang Férfikórus iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1987
Terjedelem: 1,08 ifm
HU BFL X.61 Budapesti Typográfia Dalkör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1880-1943
Terjedelem: 0,22 ifm
HU BFL X.62 Budafoki Ipartestületi Dalárda iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1929
   Megjegyzés: 1929-
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.63 Csokonai Együttes iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL X.64 Fővárosi Népi Zenekar Szakszervezeti Bizottságának (Művészeti Dolgozók Szakszervezete) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1951-1952
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.65 Dante Alighieri Olasz Kultúregyesület Budapesti Osztálya iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1946
   Megjegyzés: 1946-
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.66 Fiatal Művészek Klubja iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1967-1994
Terjedelem: 1,68 ifm
          HU BFL X.66.a Iktatott iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1980-1987
Terjedelem: 1,12 ifm
          HU BFL X.66.b Nem iktatott iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1967-1994
Terjedelem: 0,56 ifm
HU BFL X.67 Pusztaszentlőrinc-Rendessy Telepi Olvasókör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1902-1907
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.68 Újpesti Közművelődési Kör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1940
HU BFL X.69 2543. sz. Ernst Thälmann Úttörőcsapat iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1973-1986 [1965-]
   Megjegyzés: 1965-1966- (szórvány) 1973-1986
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL X.70 Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1992-1996
Terjedelem: 1,2 ifm
HU BFL X.71 Telefongyári Dalkör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1935
Terjedelem: 0,05 ifm
Tartalom: Az irategyüttes az 1921-ben létesített vállalati kulturális szervezet töredékes kimenő és bejövő levelezési regisztratúráját tartalmazza. Kulturális tevékenység szervezése; műsorprogramok összeállítása; művészekkel kötendő előadói szerződések intézése; külső művészeti kapcsolatok létesítése; tiszteleti jegyek igénylése és eljuttatása a jellemző tárgyak. A dosszié tartalma alapján benyomást szerezhetünk az 1930-as évek munkáskultúrája egy szegmensének nagyüzemi keretek közötti szervezési meghatározottságairól.
HU BFL X.101 Bozda Naum és Ilona Alapítvány Ösztöndíjasainak iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1940
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.102 Az Angolkisasszonyok Vezetése Alatt Álló Királyi Katolikus Tanítóképző Intézetének Segítő Egyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1909
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL X.103 Budapesti Ácsmesterek Szövetsége iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1932
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.104 Budapesti Elhelyező Segédek Szakegylete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1939
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.105 Budapesti Építőmesterek, Kőművesmesterek, Építési Vállalkozók Szövetsége iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1947
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.106 Budapesti Kávéssegédek Egylete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1875-1923
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL X.107 Budapesti Kávésok Szövetsége iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1922
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL X.108 A "Budapesti Nemesfém és Drágakő-csarnok" Szakmai Egyesülés iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,6 ifm
HU BFL X.109 A Fővárosi Tisztviselők Magánjellegű Takarék- és Előlegezési Szövetkezetének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1910
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL X.110 A Budapesti Szobafestők és Mázolók Szövetségének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1907-1929
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.111 Budapesti Orvosi Tanács iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1944
   Megjegyzés: 1944-
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.112 Budapesti Tabáni Kisdedóvó Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1877-1904
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL X.113 Damjanich Ifjak Köre iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1929-1935
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.114 Építőmesterek Országos Szövetsége iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1947
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL X.115 Magyar Fővárosi Malomegyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1940
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.116 Magyar Tűzharcos Szövetség Budapesti XIV. kerületi Főcsoportjának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1940-1941
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.117 Országos Bírói és Ügyészi Egyesület Budapesti Osztályának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1948
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL X.118 Országos Védegylet Budavidéki Osztály iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1845-1847
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.119 Pest-Terézvárosi Kisdedóvó Egylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1845-1873
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.120 Budapesti Szobrászmesterek Szövetsége iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1922-1925 [-1930]
   Megjegyzés: 1922-1925 1930- (szórvány)
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL X.121 Magyar Hadirokkantak Szövetsége Rákospalotai Csoportjának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1948
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.122 Újpesti Katolikus Legényegylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje:
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL X.123 A Hungária Hírlapnyomda Házi Betegsegélyező Pénztárának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.124 Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Városi Tanácsi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1958
Terjedelem: 2,28 ifm
HU BFL X.125 Magyar Közalkalmazottak Országos Szabadszakszervezete Budapesti Főállamügyészségi Szakszervezeti Csoportjának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.126 Magyar Postások Országos Szabad Szakszervezete Értékcikkraktári Helyi Csoportjának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.127 Svéd Vöröskereszt Budapesti Kirendeltségének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,36 ifm
HU BFL X.128 Házfelügyelők és Háztartási Alkalmazottak Szakszervezetének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1947
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.129 Magyar Szállítási, Közlekedési és Segédmunkások Országos Szabad Szakszervezetének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.130 Magyar Keresztény Szocialista Vasutasok Gazdasági Egyesülete Rákospalota-Újpesti Csoportjának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.131 Rákospalotai MÁV Nyugdíjasok, Nyugbéresek és Segélydíjasok Kossuth Lajos Koszorú Egyesületének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1944
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.132 Magyar Újságírók Országos Szövetségének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1989
Terjedelem: 10,8 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Letét
          HU BFL X.132.a Testületi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1963-1989
   Megjegyzés: (1963) 1974-1989
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL X.132.b Tagsággal kapcsolatos iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1988
Terjedelem: 9,36 ifm
HU BFL X.133 Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) iratai (Fond)
Létrehozás ideje:
HU BFL X.134 Magyar Urbanisztikai Társaság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1968-2000
Terjedelem: 3,44 ifm
Tartalom: Az iratanyag részben a MUT ügyviteli iratait, részben az általa működtetett Hild János Emlékérem Pályázat dokumentációit tartalmazza.
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A szervezet utódja, egyben az ajándékozó a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Ajándékozás Kutathatóság: Korlátozás alatt Az ajándékozási szerződés értelmében a kutatást a Társaság elnöke engedélyezi.
HU BFL X.201 Budapesti Önkéntes Mentőegyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1947
   Megjegyzés: 1887-1946
Terjedelem: 34,13 ifm
          HU BFL X.201.a Mentőszolgálati naplók (Állag)
Létrehozás ideje: 1890-1944
Terjedelem: 30,9 ifm
          HU BFL X.201.b Ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1893-1924
Terjedelem: 1,55 ifm
          HU BFL X.201.c Számviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1887-1947
Terjedelem: 1,68 ifm
HU BFL X.202 Az Általános Kölcsönös Család-, Betegsegélyző és Temetkezési Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1893
   Megjegyzés: 1893-
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL X.203 Budapest és környéke Fodrászmestereinek Betegsegélyző és Temetkezési Segélyegyletének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1908-1935
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.204 Budapesti Áru- és Értéktőzsde Tagjainak Aggkori Ellátáspótló Egyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1930-1950
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.205 Budapesti Áru- és Értéktőzsde Tagjainak Segítő Egyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1940
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.206 Az Óbudai Izraelita Árvaház Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1864-1880
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.207 A Budapesti Egyesült Lakatos, Puskaműves, Késes stb. Betegsegélyző és Temetkezési Egylet és Társalgó Kör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1879-1897
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.208 Budapesti Kereskedők Menháza iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1942
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.209 Budapesti Rézművesek Utassegélyző, Beteg- és Temetkezési Egylete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1893-1909
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL X.210 Budapesti Szobafestő, Címfestő, Mázoló, Aranyozó és Fényező ipartestület Rokkantpénztár Egyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-1936
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.211 Budapesti Tanítók Segélyegyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1887-1922
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.212 Első Budai Betegsegélyző és Temetkezési Egylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1905-1928
Terjedelem: 0,1 ifm
HU BFL X.213 Első Magyar Általános Női Betegsegélyző Egylet és Jótékonysági kör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1897
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.214 Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1913
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL X.215 Pesti Bádogos Mesterek Betegsegélyző és Temetkezési Egylete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1868-1930
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.216 Pesti Első Betegsegélyző és Temetkezési Egylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1836-1845
Terjedelem: 0,15 ifm
HU BFL X.217 Pesti Polgári Asztalosmesterek Özvegysegélyző Egyletének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1861-1877
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL X.218 Pénzügyi Kezelési Tisztviselők Temetkezési Biztosító Egyesületének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.219 A Szeretet-Otthon Jótékonysági Egyesület, majd Szeretet Szövetség iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.220 Vakokat Gyámolító Országos Egysesület Újpesti Fiókegyletének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1919-1944
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.221 Budakalász Lupaszigeti Fürdőegyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1950
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL X.222 Budapesti Soroptimista Club iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1944
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.223 Balatoni Yacht Club iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1943-1949
Terjedelem: 0,06 ifm
HU BFL X.224 Belvárosi Takarékpénztár Rt.Tisztviselőinek Sportklubja iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1948
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.225 A Börzsöny Turista Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1949
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.226 Budapesti Férfiszabók Sport Clubja iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1949
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.227 Budapesti Lawn Tennis Club iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL X.228 Budapesti Takarék- és Vásárpénztár Rt. és Társvállalati Alkalmazottainak Sportegyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1928-1934
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.229 Duna Sportklub iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1950
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.230 Gyopár Turista Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.231 Győri Textilművek Alkalmazottainak Sportegyesülete /Budapest/ iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1939-1948
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.232 Hungária Club iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1941-1945
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL X.234 Pesti Polgári Lövészegyesület Alapkövében 1892-ben talált okiratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1801-1900
Terjedelem: 0,03 ifm
Másolatok: Az iratra leadot kérés digitális másolattal történik (16 fájl, 36,6 MB).
HU BFL X.235 Nemzeti Tornaegylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949- [1851-]
   Megjegyzés: 1851-1949
Terjedelem: 4,08 ifm
          HU BFL X.235.a Ügyviteli iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1863-1949 [1851-]
Terjedelem: 4,08 ifm
          HU BFL X.235.b Számadási iratok (Állag)
Létrehozás ideje:
HU BFL X.236 Spárta Atlétikai Club iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1949
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.237 Sziget Club iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1948
Terjedelem: 0,08 ifm
HU BFL X.238 Vándorkedv Turista Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1934-1949
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.239 Budai Szentháromság Testvérület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1756-1787
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.240 Budapesti Katolikus Egyetemi Hallgatók Szent Margit Körének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1937-1947
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.241 Foederatio Emericana Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség Corporatioinak iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1943
Terjedelem: 0,48 ifm
HU BFL X.242 Magyar Szent Kereszt Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1944-1944
   Megjegyzés: 1944-
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.243 Katolikus Tisztviselőnők Budapesti Egyesületének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1920-1947
Terjedelem: 0,24 ifm
HU BFL X.244 Központi Katolikus Kör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1947-1949
Terjedelem: 0,03 ifm
HU BFL X.245 Egyesületi alapszabályok és töredék iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1873-1940
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.246 Budapest Székesfőváros III.kerületi-i Levente Egyesületének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1942-1944
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.247 Országos Kisdedóvó Egyesület Árvaháza iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1894-1912
Terjedelem: 0,01 ifm
HU BFL X.248 Hunnia Csónakázó Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1882-1944
Terjedelem: 0,62 ifm
HU BFL X.249 Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szt.István Baráti Szövetsége iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1927-1933
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.250 Budapesti Kültelki Dalkör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1926-1934
Terjedelem: 0,02 ifm
HU BFL X.251 Pesti Hengermalom Társaság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1910-1929
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL X.252 Budapesti Önsegélyező és Temetkezési Segélyegylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1937-1942
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL X.253 Charitas és Társadalom iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1937
Terjedelem: 0,04 ifm
HU BFL X.254 Magyar Atlétikai Club iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1935-1943
Terjedelem: 0,05 ifm
HU BFL X.255 Magyar Turista Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1945
   Megjegyzés: 1945-
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.256 Sajtó Sportkör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1969-1999
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.257 Nagytétényi Sportegylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1918-1920
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.258 Békásmegyeri Első Temetkezési Egylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1881-1947
Terjedelem: 0,25 ifm
HU BFL X.259 Csillaghegyi Polgári Kör iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1923-1939
Terjedelem: 0,12 ifm
HU BFL X.260 Rákospalotai MÁV Nyugdíjasok, Nyugbéresek Kossuth Lajos Körének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1924-1934
Terjedelem: 0,45 ifm
HU BFL X.261 Rákospalotán Működő Balatonfőkajári Fürdő Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1932-1951
Terjedelem: 0,45 ifm
HU BFL X.262 Magyar Gazdaszövetség iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1912-1927
Terjedelem: 0,1 ifm
Tartalom: Gazdasági és társadalmi szervezetek beadványai, központilag iktatott fogalmazványok, sajtómellékletek.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Vásárlás
HU BFL X.263 Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1988-2000
   Megjegyzés: kb. 1988-2000
Terjedelem: 1 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Vásárlás
HU BFL X.264 Lakásbérlők és Lakók Egyesülete iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1988-2000
Terjedelem: 6,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Ajándékozás Kutathatóság: Korlátozás alatt A kutatást az Egyesület elnöke vagy választott tisztségviselője engedélyezi.
HU BFL X.265 Természetbarátok Turista Egyesületének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1916-1930
   Megjegyzés: 1916-1922 1925-1930
Terjedelem: 0,45 ifm
HU BFL X.266 Budapesti Városvédő Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1983-2012
Terjedelem: 15,38 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: letét.
HU BFL X.267 Nemzeti Pantheon Alapítvány iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1983-2012
Terjedelem: 2,42 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: letét.
HU BFL X.268 Nemzeti Hajós Egylet iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1930 (kb.)-1947
   Megjegyzés: 1983-2012
Terjedelem: 0,08 ifm
Tartalom: Az iratokat kizárólagosan az egylet vezetőségének levelezési regisztratúrája alkotja, amely szinte teljeskörűen dokumentálja az egykori tevékenységet.
Szervtörténet: Az 1862-ben létesült evezős egyesület (mai utódja a Danubius Nemzeti Hajós Egylet) egyike volt az ország legrégibb sportegyleteinek. Elődje a Széchenyi által 1841-ben megalakított Hajós Egylet volt. 1882-ben vette fel a „Nemzeti” nevet, s 1886-ban kapta meg a címerhasználati jogot. A Csolnakda az 1880-as években költözött át a Margitszigetre, s 1937-ben épült önálló háza. Fénykorát a harmincas években számos országos bajnokság, főiskolai világbajnokság, európabajnoki ezüstérem és olimpiai részvétel jelzi. A szervezet 1947-es betiltását követően nem hivatalos jelleggel 1960-ig tovább működött.
HU BFL X.269 Ferencvárosi Torna Club iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900-2005
Terjedelem: 48,2 ifm
Tartalom: Ferencvárosi Torna Club sajtóanyagai, digitális és VHS-felvételei, fénykép-dokumentációja
HU BFL X.270 Ferenczi Sándor Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1900 (kb.)-2000 (kb.)
Hozzáférés és használat: Digitalizálva
HU BFL X.271 Magyar Országgyűlés társadalmi szervezetek költségvetési támogatását koordináló bizottság iktatott iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1990-1998
Hozzáférés és használat: Nem kutatható
HU BFL X.272 Országos Dohányfüstmentes Egyesület iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1969-2003
Terjedelem: 3,86 ifm
Hozzáférés és használat: Nem kutatható
HU BFL X.273 Magyar Orvosok az Egészséges Környezetért Társaság (MOEKT) iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1994-2016
Terjedelem: 0,02 ifm
Hozzáférés és használat: Nem kutatható
HU BFL X.501 Szépen, emberül Alapítvány iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1985-2008
Terjedelem: 2,64 ifm
Hozzáférés és használat: Nem kutatható