Budapest Főváros Levéltára fond- és állagjegyzéke

 

XXXIII. Megőrzésre, ill. kezelésre az állami levéltárba utalt anyag (1828-2009)


HU BFL XXXIII.1 Állami anyakönyvek (Fond)
Létrehozás ideje: 1895-2009
   Megjegyzés: 1895-1980
Terjedelem: 245 ifm
Hozzáférés és használat: Korlátozott
          HU BFL XXXIII.1.a Anyakönyvek másodpéldányai (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-1980
Terjedelem: 245 ifm
Hozzáférés és használat: Csak másolatban
          HU BFL XXXIII.1.b Anyakönyvekkel kapcsolatos egyéb iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1895-2009
Hozzáférés és használat: Korlátozott
          HU BFL XXXIII.1.c Anyakönyvekkel kapcsolatos elektronikus adatbázisok (Állag)
Létrehozás ideje: 1898-2010
Terjedelem: 20 MB
Tartalom: A rekordok az 1898. január 1. óta működő VII. kerületi anyakönyvekben rögzített születési, halotti, házassági és élettársi anyakönyvi bejegyzéseket tartalmazzák. A BFL-nek 2010. november 30-án átadott adatbázis a 2010. november 4-ei állapotot rögzíti. Míg a születési, házassági és élettársi adatbázis szinte teljes, a halotti anyakönyvi mutató – néhány kivételtől eltekintve – csak az 1971. január 1. utáni bejegyzéseket tartalmazza. Figyelembe kell azonban venni a hibás adatrögzítés miatti téves, illetve félrekódolt adatsorokat.
Szervtörténet: Az anyakönyvi mutatók adatbázisát a VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Anyakönyvi Csoportja saját munkájának megkönnyítésére készítette.
Hozzáférés és használat: A törvényi szabályozás miatt 2014. július 1-től a születési anyakönyvek 100, a házassági (élettársi) anyakönyvek 75, a halotti anyakönyvek pedig 30 év után válnak kutathatóvá. Ezért az adatbázisnak csak a korlátozás nélkül kutatható részeit publikáljuk.
HU BFL XXXIII.4 A Budapesti (1873-ig Pesti) Izraelita Hitközség és az Óbudai Izraelita Hitközség felekezeti anyakönyveinek levéltári gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1848-1895
Terjedelem: 0,28 ifm
HU BFL XXXIII.5 Az 1950-ben Budapesthez csatolt települések felekezeti anyakönyvei másodpédányainak gyűjteménye (Fond)
Létrehozás ideje: 1828-1895
Terjedelem: 5,88 ifm
HU BFL XXXIII.6 Választási iratok (Fond)
Létrehozás ideje: 1989-2004
   Megjegyzés: 1989-1996
Terjedelem: 37,2 ifm
          HU BFL XXXIII.6.a Országgyűlési választások budapesti jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1990-2002
Terjedelem: 12,24 ifm
          HU BFL XXXIII.6.b Önkormányzati és kisebbségi önkormányzati választások budapesti jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1990-2004
Terjedelem: 19,2 ifm
          HU BFL XXXIII.6.c Népszavazások budapesti jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1989-2004
Terjedelem: 2,16 ifm
          HU BFL XXXIII.6.d Társadalombiztosítási önkormányzati választások jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1993-1993
Terjedelem: 1,68 ifm
Szervtörténet: Az 1993. május 21-án tartott választáson az országos egészségbiztosítási önkormányzatba 30, a nyugdíjbiztosítási önkormányzatba 32 képviselő megválasztására került sor. A választás végleges, jogi eljárás alapján összesített eredményét az Országos Választási Bizottság 1993. június 3-án megtartott ülésén elfogadta, és az 1993. évi XII. tv. 37. §-a szerint a mandátumokat kiosztotta a választáson induló hét országos szakszervezeti szövetség között.
          HU BFL XXXIII.6.e Az Európai Parlament magyar tagjai megválasztásának budapesti jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 2004-2004
Terjedelem: 0,84 ifm
Tartalom: A szavazóköri jegyzőkönyvek 2. eredeti példánya