Budapest Főváros Levéltára fond- és állagjegyzéke

 

XXXV. Pártarchívumi iratok (1948-1989)


HU BFL XXXV.1 Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 56,48 ifm
          HU BFL XXXV.1.a Vezető testületek és titkárok iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 17,78 ifm
                    HU BFL XXXV.1.a.1 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Testületi jegyzőkönyvek, illetve az azokat előkészítő előterjesztések, valamint az ülésen elfogadott határozatok találhatók meg az iratsorozatban.
Szervtörténet: Szervezet. Létrehozás, jogelőd: A Magyar Dolgozók Pártja 1956. október végi megszűnése után 1956 novemberében új elnevezésű kommunista párt alakult. Az ekkor létrejött Magyar Szocialista Munkáspártban (MSZMP) egészen annak 1957. június végi országos pártértekezletéig ún. ideiglenes intéző bizottságok intézték az ügyeket. Az ideiglenes időszakot Budapesten az 1957. június 8-9-ei nagyaktíva, más néven pártértekezlet zárta le. A köztes időszakban a fővárosban a Budapesti Ideiglenes Pártbizottság és a Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottság intézte a pártügyeket. Hatáskör és feladat: 1956. november 8-ai első ülésétől az 1957. június 8-9-ei nagyaktíváig a fővárosi pártélet legfőbb irányítója a 9-11 tagú Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottság volt. A testület lényegében minden, fővárosi vonatkozású témát tárgyalhatott, működése, hatásköre folyamatosan alakult ki a hónapok során. Napirendjén általában az országos vezető testületek által tárgyalt témák helyi vonatkozásai szerepeltek, továbbá különféle személyi és pártfegyelmi ügyek. Felépítés, hierarchia: A testület létrejötte még a pártszabályoknak sem felelt meg, hiszen nem a párttagság képviselői részvételével megtartott pártértekezleten megválasztott pártbizottsági tagok közül kerültek ki tagjai, de nem ez volt 1956-1957 fordulóján az MSZMP legnagyobb problémája. A testület december 8-áig ad hoc módon működött, ekkortól azonban a Budapesti Ideiglenes Pártbizottság által kijelölt tagokkal, rendszeresen ülésezett. A testület iratanyagában 17 ülésről maradt fenn jegyzőkönyv, az utolsó 1957. május 27-éről. Megszűnés, jogutód: Az MSZMP 1957. június 8-9-ei fővárosi pártértekezletén átalakult a testület az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságává.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat. Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Az iratanyag digitális másolata kutatható, továbbá a nyomtatott forráskiadványt érdemes a kutatáshoz felhasználni. Az eredeti, papíralapú jegyzőkönyvek csak különösen indokolt esetben kutathatók.
Másolatok: Online elérhető, kivéve az adatvédelmi okokból korlátozott tartalmakat, amelyek támogatói állásfoglalással kutathatóak a levéltári kutatótermi gépeken. Az iratanyag teljes állománya csak digitalizálva kutatható (732 fájl). Digitális másolatok létezése (indexelt, kereshető pdf-ek): Magyar Levéltári Portá, Elektronikus Levéltári Portál, Közgyűjteményi Portál. A kutatás javasolt helye a Magyar Levéltári Portál, ugyanis itt az egyes ülések napirendi pontjai is közvetlenül elérhetőek a digitalizált oldalak előlapjaként szolgáló napirendi jegyzékekben elhelyezett oldalszám-linkek révén. A Magyar Levéltári Portálon ülésenként könyvjelzőzve böngészhető. Az Elektronikus Levéltári Portálon az ülések évenként mappázva, ezen belül oldalanként böngészhetők. Az egyes ülések első lapja a napirendi jegyzék.
                    HU BFL XXXV.1.a.2 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,96 ifm
Tartalom: Testületi jegyzőkönyvek, beszámolók, a pártértekezleteket előkészítő bizottságok iratai, illetve üdvözlő táviratok és levelek találhatók meg az iratsorozatban.
Szervtörténet: Szervezet. Létrehozás, jogelőd: A Magyar Dolgozók Pártja 1956. október végi megszűnése után 1956 novemberében új elnevezésű kommunista párt alakult. Az ekkor létrejött Magyar Szocialista Munkáspártban (MSZMP) egészen annak 1957. június végi országos pártértekezletéig ún. ideiglenes intéző bizottságok intézték az ügyeket. Az ideiglenes időszakot Budapesten az 1957. június 8-9-ei nagyaktíva, más néven pártértekezlet zárta le, ahol megválasztották a - legalábbis formálisan - a tagságot képviselő vezető szerveket. Az MSZMP pártértekezleteinek feladata nem változott a jogelőd párt ugyanezen névre hallgató testületéhez képest. Hatáskör és feladat: A Budapesti Bizottság legfőbb döntéshozó szerve formálisan a pártértekezlet volt. A fővárosi pártértekezletet az 1957. évi országos pártértekezleten elfogadott szervezeti szabályzat értelmében legalább kétévente össze kellett hívni, amit 1962-ben négy, 1975-ben öt évre módosítottak. A szabályzat előírásaihoz képest a budapesti pártértekezletek megtartása a felettes testület összehívásának gyakorlatához, azaz a pártkongresszusok időpontjához igazodott. Az MSZMP-időszak valamennyi budapesti pártértekezletét egy-egy kongresszus előtt tartották meg, hiszen a kongresszus budapesti küldötteit is ez a testület választotta meg. A pártértekezletek legfontosabb feladata a megelőző időszakra vonatkozó pártbizottsági és 1966-ig a revíziós bizottsági beszámolók megvitatása és elfogadása, valamint e testületek tagjainak a megválasztása volt. Az 1989. szeptemberi pártértekezleten azonban nem választottak új pártbizottsági tagokat, ugyanis azt tervezték, hogy az MSZMP XIV. kongresszusa után majd egy újabb - tisztújító - értekezletet hívnak össze. Az MSZMP 1989. október 7-ével datálható megszűnése nyomán ez az értekezlet azonban már okafogyottá vált. Felépítés, hierarchia: A pártalapszervezetek küldöttválasztó taggyűléseken választották meg a kerületi (jogú) pártértekezletek küldötteit, akik pedig megválasztották a fővárosi pártértekezlet küldötteit. Megszűnés, jogutód: Az MSZMP 1989. októberi megszűnésével ez a testület is megszűnt.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt Az iratanyag digitális másolata kutatható. Az eredeti, papíralapú jegyzőkönyvek csak különösen indokolt esetben kutathatók
Másolatok: Online elérhető, kivéve az adatvédelmi okokból korlátozott tartalmakat, amelyek támogatói állásfoglalással kutathatóak a levéltári kutatótermi gépeken. Az iratanyag teljes állománya csak digitalizálva kutatható (5836 fájl). Digitális másolatok létezése (indexelt, kereshető pdf-ek): Magyar Levéltári Portál, Elektronikus Levéltári Portál, Közgyűjteményi Portál. A kutatás javasolt helye a Magyar Levéltári Portál, ugyanis itt az egyes ülések napirendi pontjai is közvetlenül elérhetőek a digitalizált oldalak előlapjaként szolgáló napirendi jegyzékekben elhelyezett oldalszám-linkek révén. A Magyar Levéltári Portálon ülésenként könyvjelzőzve böngészhető. Az Elektronikus Levéltári Portálon az ülések évenként mappázva, ezen belül oldalanként böngészhetők. Az egyes ülések első lapja a napirendi jegyzék.
                    HU BFL XXXV.1.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 2,04 ifm
Tartalom: Testületi jegyzőkönyvek, illetve az azokat előkészítő előterjesztések, valamint az ülésen elfogadott határozatok találhatók meg az iratsorozatban.
Szervtörténet: Szervezet. Létrehozás, jogelőd: A Magyar Dolgozók Pártja 1956. október végi megszűnése után 1956 novemberében új elnevezésű kommunista párt alakult. Az ekkor létrejött Magyar Szocialista Munkáspártban (MSZMP) egészen annak 1957. június végi országos pártértekezletéig ún. ideiglenes intéző bizottságok intézték az ügyeket. Az ideiglenes időszakot Budapesten az 1957. június 8-9-ei nagyaktíva, más néven pártértekezlet zárta le, ahol megválasztották a - legalábbis formálisan - a tagságot képviselő vezető szerveket, köztük a Budapesti Pártbizottság tagjait. A későbbiekben is a pártértekezleteken történt a testület tagjainak megválasztása. Hatáskör és feladat: Két pártértekezlet között a fővárosi pártszervezetet a pártértekezleten megválasztott tagokból álló Budapesti Pártbizottság irányította. Ez a szerepe azonban csak névleges lehetett, hiszen az eleve nagy létszámú testület viszonylag ritkán ülésezett, az MSZMP - időről időre megújított - szervezeti szabályzata szerint is csak háromhavonta kellett összeülnie. Ezt az előírást mindazonáltal a testület bőven túlteljesítette, hiszen 1957 nyarától 1989. június 26-ai utolsó üléséig összesen 229 ülést tartott, azaz évente átlagosan hét alkalommal gyűltek össze a tagok. Az 1989. szeptemberi pártértekezleten nem választottak új pártbizottsági tagokat, ugyanis azt tervezték, hogy az MSZMP XIV. kongresszusa után majd egy újabb - tisztújító - értekezletet hívnak össze. Az MSZMP 1989. október 7-ével datálható megszűnése nyomán ez az értekezlet azonban már okafogyottá vált. A pártértekezleteket követő alakuló üléseken választották meg a Budapesti Pártbizottság első titkárát és titkárait, a Budapesti Végrehajtó Bizottság tagjait, a Budapesti Pártbizottság Fegyelmi Bizottsága elnökét és tagjait, az Esti Hírlap főszerkesztőjét, valamint 1970-től a Budapesti Pártbizottság munkabizottságainak elnökeit és tagjait is. 1959-től a Budapesti Pártbizottság apparátusa osztályvezetőinek megerősítésére is ekkor került sor.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Az iratanyag digitális másolata kutatható. Az eredeti, papíralapú jegyzőkönyvek csak különösen indokolt esetben kutathatók.
Másolatok: Online elérhető, kivéve az adatvédelmi okokból korlátozott tartalmakat, amelyek támogatói állásfoglalással kutathatóak a levéltári kutatótermi gépeken. Az iratanyag teljes állománya csak digitalizálva kutatható (16009 fájl). Digitális másolatok létezése (indexelt, kereshető pdf-ek): Magyar Levéltári Portál, Elektronikus Levéltári Portál, Közgyűjteményi Portál. A kutatás javasolt helye a Magyar Levéltári Portál, ugyanis itt az egyes ülések napirendi pontjai is közvetlenül elérhetőek a digitalizált oldalak előlapjaként szolgáló napirendi jegyzékekben elhelyezett oldalszám-linkek révén. A Magyar Levéltári Portálon ülésenként könyvjelzőzve böngészhető. Az Elektronikus Levéltári Portálon az ülések évenként mappázva, ezen belül oldalanként böngészhetők. Az egyes ülések első lapja a napirendi jegyzék. A kutatási korlátozás alá eső oldalak helyett a Magyar Levéltári Portálon a korlátozást jelző oldalak szerepelnek, az Elektronikus Levéltári Portálon viszont ezek az oldalak egyáltalán nem láthatóak. Támogatói nyilatkozattal rendelkező kutatók számára a korlátozás alá eső oldalak megtekintésére a kutatótermi számítógépeken van lehetőség.
                    HU BFL XXXV.1.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 8,76 ifm
Tartalom: Testületi jegyzőkönyvek, illetve az azokat előkészítő előterjesztések, valamint az ülésen elfogadott határozatok találhatók meg az iratsorozatban, továbbá röpszavazások iratai.
Szervtörténet: Szervezet. Létrehozás, jogelőd: A Magyar Dolgozók Pártja 1956. október végi megszűnése után 1956 novemberében új elnevezésű kommunista párt alakult. Az ekkor létrejött Magyar Szocialista Munkáspártban (MSZMP) egészen annak 1957. június végi országos pártértekezletéig ún. ideiglenes intéző bizottságok intézték az ügyeket. Az ideiglenes időszakot Budapesten az 1957. június 8-9-ei nagyaktíva, más néven pártértekezlet zárta le, ahol megválasztották a - legalábbis formálisan a - tagságot képviselő vezető szerveket, köztük a Budapesti Pártbizottság tagjait. A Budapesti Pártbizottság alakuló ülésén pedig megválasztotta tagjai közül a Budapesti Végrehajtó Bizottság tagjait. Hatáskör és feladat: Mivel a nagy létszámú, ritkán ülésező Budapesti Pártbizottság alkalmatlan volt a Budapesti Bizottság operatív működtetésére, ezért a gyakorlati munkát, valamint az apparátus irányítását egy kisebb létszámú, a Budapesti Pártbizottság tagjai közül megválasztott testületre, a Budapesti Végrehajtó Bizottságra bízták. Két pártbizottsági ülés között a budapesti pártszervezet tényleges irányítását ez a testület végezte. 1962-ig lényegében minden fővárosi pártfunkció (a legfontosabb tisztségek központi pártszervek általi előzetes jóváhagyásával) a Budapesti Végrehajtó Bizottság hatáskörébe tartozott, ekkor viszont a legfontosabb pozíciók (budapesti pártbizottsági titkárok, osztályvezetők, kerületi első titkárok) a Budapesti Pártbizottság hatáskörébe kerültek át, de természetesen a Budapesti Végrehajtó Bizottság hatáskörébe továbbra is számos pozíció tartozott. A Budapesti Végrehajtó Bizottság üléseinek napirendjeit áttekintve megállapíthatóak a fővárosi pártvezetést leginkább foglalkoztató témacsoportok. A Kádár-rendszer stabilizálódásával párhuzamosan az ideológiai és a pártszervezési tárgyú előterjesztésektől a termelésirányítás és a lakossági ellátás kérdései felé mozdultak el a testület előtt tárgyalt ügyek. Az ellátás és a lakáselosztás témaköre az 1960-as évek közepén kapott leginkább kiemelt figyelmet, utána azonban érzékelhetően kevesebb teret szenteltek ennek a témacsoportnak. A budapesti pártvezetők érdeklődésének megcsappanását így a fogyasztási cikkek és az élelmiszeráruk ellátási zavarainak csökkenése magyarázhatja. Ezzel párhuzamosan 1968 körül, az új gazdasági mechanizmus bevezetése idején, a gazdaságirányítás kérdései értékelődtek fel. Mindvégig nagy arányban szerepeltek a testület ülésein a párt belső szervezeti, gazdasági ügyei, a tömegszervezetekkel kapcsolatos kérdések. Különböző személyi és pártfegyelmi ügyek lényegében minden ülésen előfordultak. Természetesen nagy hangsúlyt kaptak a napirendek között az évfordulók idején az ünnepek, továbbá esedékességükkor az országgyűlési- és tanácsválasztások is. A rendszerváltás idejéhez közeledve új témák is megjelentek, illetve a korábban tárgyalt témacsoportok jelentősége is átértékelődött. Az ekkor hangsúlyosabbá vált témák között említhetjük a gazdasági formák és intézmények átalakulását, az ellenzéki mozgalmakat, illetve - a Kádár-korszak kezdeteihez hasonlóan - a kultúrpolitika, valamint az 1956-os forradalom kérdéseit. A rendszerváltást megelőző hónapokban - a társadalmi változásokkal összhangban - emelkedett a társadalompolitikai, illetve csekélyebb mértékben a pártgazdálkodási tárgyú napirendek száma. Az új témák között a legfeltűnőbb a párttól függetlenül létrejött társadalmi szervezetekhez, pártkezdeményekhez való megváltozott viszonyulás.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Az iratanyag digitális másolata kutatható. Az eredeti, papíralapú jegyzőkönyvek csak különösen indokolt esetben kutathatók.
Másolatok: Online elérhető, kivéve az adatvédelmi okokból korlátozott tartalmakat, amelyek támogatói állásfoglalással kutathatóak a levéltári kutatótermi gépeken. Az iratanyag teljes állománya csak digitalizálva kutatható (67665 fájl). Digitális másolatok létezése (indexelt, kereshető pdf-ek): Magyar Levéltári Portál, Elektronikus Levéltári Portál, Közgyűjteményi Portál. A kutatás javasolt helye a Magyar Levéltári Portál, ugyanis itt az egyes ülések napirendi pontjai is közvetlenül elérhetőek a digitalizált oldalak előlapjaként szolgáló napirendi jegyzékekben elhelyezett oldalszám-linkek révén. A Magyar Levéltári Portálon ülésenként könyvjelzőzve böngészhető. Az Elektronikus Levéltári Portálon az ülések évenként mappázva, ezen belül oldalanként böngészhetők. Az egyes ülések első lapja a napirendi jegyzék. A kutatási korlátozás alá eső oldalak helyett a Magyar Levéltári Portálon a korlátozást jelző oldalak szerepelnek, az Elektronikus Levéltári Portálon viszont ezek az oldalak egyáltalán nem láthatóak. Támogatói nyilatkozattal rendelkező kutatók számára a korlátozás alá eső oldalak megtekintésére a kutatótermi számítógépeken van lehetőség.
                    HU BFL XXXV.1.a.5 Titkári és vezetői értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,44 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (220 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.6 Kerületi intézőbizottság-elnöki értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (11 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.7 Kerületi titkári értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (199 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.8 Aktívaértekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1979
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (15 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.9 Első titkárok iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 0,72 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (30 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.10 Adminisztratív titkárok iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1988
Terjedelem: 0,12 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (10 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.11 Gazdaságpolitikai titkárok iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1959-1987
Terjedelem: 0,24 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (7 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.12 Társadalompolitikai titkárok iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (17 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.13 Pártszervezési titkárok iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,12 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (10 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.14 Revíziós Bizottság iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,24 ifm
Tartalom: Testületi jegyzőkönyvek, illetve a testület működéséhez kapcsolódó jelentések találhatók meg az iratsorozatban.
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 1956. október végi megszűnése után 1956 novemberében új elnevezésű kommunista párt alakult. Az ekkor létrejött Magyar Szocialista Munkáspártban (MSZMP) egészen annak 1957. június végi országos pártértekezletéig ún. ideiglenes intéző bizottságok intézték az ügyeket. Az ideiglenes időszakot Budapesten az 1957. június 8-9-ei nagyaktíva, más néven pártértekezlet zárta le, ahol megválasztották a - legalábbis formálisan - a tagságot képviselő vezető szerveket. Az MDP-időszakban 1954-1956 között működött már a Budapesti Revíziós Bizottság, de 1956 utáni ismételt felállítására 1958-ig várni kellett, amikor is az MSZMP Politikai Bizottsága határozott a megyei jogú pártbizottságok revíziós bizottságai, így a fővárosi testület felállításáról. A következőkben aztán már a fővárosi pártértekezleten választották meg a testület tagjait.Hatáskör és feladat: Az MSZMP Politikai Bizottsága 1958. február 4-ei, a különböző szintű revíziós bizottságok megválasztását sürgető határozata nyomán a Budapesti Végrehajtó Bizottság 1958. március 24-én fogadta el a Budapesti Revíziós Bizottság létrehozására tett javaslatot. A testület feladata a budapesti pártszervezetek gazdálkodásának, a pártszervezetek költségvetésének, a tagdíjfizetés, az ügykezelés, a pártokmányok kezelése rendjének az ellenőrzése volt. A bizottságba a fentiek okán nem kerülhettek be a Budapesti Pártbizottság tagjai. A testületet központi határozatra az 1966. évi pártértekezleten már nem választották újjá, a Budapesti Pártbizottság gazdálkodásának és ügykezelésének ellenőrzését a Pártgazdasági Osztály, illetve felettes szerve, az MSZMP Központi Bizottság Gazdasági Osztálya vette át.Felépítés, hierarchia: Az 1958-ban még nem a pártértekezleten megválasztott, hanem a Budapesti Végrehajtó Bizottság által kijelölt testület hét fővel működött. Az 1959. évi pártértekezleten aztán már kilenc-, 1962-ben pedig már tizenegy főt választottak a testület tagjává. Elnöke mindvégig Gallai Lajos volt. A Budapesti Revíziós Bizottságnak fennállása során összesen tizenhat tagja volt.Megszűnés, jogutód: Az MSZMP Budapesti Revíziós Bizottsága az 1966. november 4-5-i fővárosi pártértekezletig működött, itt - központi utasításra - már nem újították meg a testület megbízatását.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Szabadon kutatható Szabadon kutatható az 1995. évi LXVI. tv., illetve a 2011. évi CXII. tv. előírásainak betartásával.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.15 Propaganda és Művelödési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1970-1988
Terjedelem: 0,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (122 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.16 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1971-1988
Terjedelem: 0,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (114 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.17 Pártépítési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1971-1989
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (58 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.18 Várospolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1977-1985
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (41 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.19 Ifjúságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1971-1988
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (50 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.20 Testnevelési és Sportbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1974-1984
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (28 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.21 Társadalompolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1989
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (5 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.22 Egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1985
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (97 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.23 Konzultatív Tanács üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1985-1988
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (6 fájl).
                    HU BFL XXXV.1.a.24 Vezető testületi ülések hangfelvételei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1984-1989
Tartalom: A 215 hangkazetta és 4 orsó tartalmazza a Budapesti Pártbizottság, a Budapesti Végrehajtó Bizottság és az 1985-ös fővárosi pártértekezlet 44 ülésének hangfelvételét. A hanganyag szórványban maradt fent, azaz nem tartalmazza az 1984-1989 közötti időszak összes ülését.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátoott
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (614 fájl).
          HU BFL XXXV.1.b Párt- és Tömegszervezetek Osztálya iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 6,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.c Agitációs és Propaganda Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 8,52 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.d Közigazgatási és Adminisztratív Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1988
Terjedelem: 1,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.e Gazdaságpolitikai Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 2,52 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.f Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.g Budapesti Bizottság archívumi iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 2,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.h Lakossági bejelentések gyűjteménye (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 2,52 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.i Fegyelmi Bizottság iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 8,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.j Kulturális és Köznevelési Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1958-1962
Terjedelem: 0,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.1.k Művelődési Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1981-1988
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.2 Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemének iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1972
Terjedelem: 1,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.3 Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottság három hónapos pártiskolájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1972
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.4 Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottság öt hónapos pártiskolájának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1959-1972
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.5 Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottság Oktatási Igazgatóságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 43,96 ifm
          HU BFL XXXV.5.a Igazgatóság iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1972-1989
Terjedelem: 2,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.5.b Tanulmányi Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1963-1983
Terjedelem: 25,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.5.c Hallgatókkal kapcsolatos iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1963-1989
Terjedelem: 16,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.6 Magyar Szocialista Munkáspárt I. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 31,56 ifm
          HU BFL XXXV.6.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 6 ifm
Hozzáférés és használat: Másolatban kutatható.
                    HU BFL XXXV.6.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.77 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (10 fájl).
                    HU BFL XXXV.6.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.77 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (12 fájl).
                    HU BFL XXXV.6.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.77 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (209 fájl).
                    HU BFL XXXV.6.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 4,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.77 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (688 fájl).
                    HU BFL XXXV.6.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1966
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.77 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (7 fájl).
                    HU BFL XXXV.6.a.6 Egyéb értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1963
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.77 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (29 fájl).
                    HU BFL XXXV.6.a.7 Titkárok iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.77 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (2 fájl).
          HU BFL XXXV.6.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 4,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.6.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 22,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.7 Magyar Szocialista Munkáspárt II. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 73,44 ifm
          HU BFL XXXV.7.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 6,36 ifm
Hozzáférés és használat: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
                    HU BFL XXXV.7.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.78 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (11 fájl).
                    HU BFL XXXV.7.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.78 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
                    HU BFL XXXV.7.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.78 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (192 fájl).
                    HU BFL XXXV.7.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 4,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.78 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (717 fájl).
                    HU BFL XXXV.7.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.78 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (8 fájl).
                    HU BFL XXXV.7.a.6 Egyéb értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1975
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.78 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (49 fájl).
          HU BFL XXXV.7.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 7,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.7.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 59,52 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.8 Magyar Szocialista Munkáspárt III. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 48,36 ifm
          HU BFL XXXV.8.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 6,24 ifm
Hozzáférés és használat: Másolatban kutatható.
                    HU BFL XXXV.8.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.88 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
                    HU BFL XXXV.8.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.88 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (20 fájl).
                    HU BFL XXXV.8.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.88 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (196 fájl).
                    HU BFL XXXV.8.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 4,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.88 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (658 fájl).
                    HU BFL XXXV.8.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.88 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
                    HU BFL XXXV.8.a.6 Egyéb értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1961
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.88 Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
          HU BFL XXXV.8.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 8,64 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.8.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 33,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.9 Magyar Szocialista Munkáspárt IV. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 53,88 ifm
          HU BFL XXXV.9.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 8,52 ifm
                    HU BFL XXXV.9.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (12 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (19 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (232 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 5,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (762 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1966
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (8 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.6 Titkári értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1986
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (53 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.7 Aktíva értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1985
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (16 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.8 Egyéb értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1976-1988
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1972-1988
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (14 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.10 Pártépítési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1976-1989
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (13 fájl).
                    HU BFL XXXV.9.a.11 Propaganda és Művelődési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1979-1987
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (14 fájl).
          HU BFL XXXV.9.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 4,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.9.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 41,16 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.10 Magyar Szocialista Munkáspárt V. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 159,84 ifm
          HU BFL XXXV.10.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 10,68 ifm
Tartalom: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik.
                    HU BFL XXXV.10.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,48 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (18 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,2 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (185 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 7,68 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (800 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,12 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.6 Titkári értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1986
Terjedelem: 0,24 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (106 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.7 Aktíva értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1963
Terjedelem: 0,12 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (25 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.8 Egyéb értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1976-1988
Terjedelem: 0,12 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (8 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1972-1988
Terjedelem: 0,24 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (44 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.10 Pártépítési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1976-1989
Terjedelem: 0,24 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (38 fájl).
                    HU BFL XXXV.10.a.11 Propaganda és Művelődési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1979-1987
Terjedelem: 0,12 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (18 fájl).
          HU BFL XXXV.10.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 10,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.10.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 137,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.10.d Pártfegyelmi ügyek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,92 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.11 Magyar Szocialista Munkáspárt VI. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 59,52 ifm
          HU BFL XXXV.11.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 5,88 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,08 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 4,08 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1959-1966
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.6 Titkári értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1989
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.7 Aktíva értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.8 Pártépítési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1986-1988
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.9 Propaganda és Művelődési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1983-1988
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.11.a.10 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1982-1988
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL XXXV.11.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.11.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 49,8 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.12 Magyar Szocialista Munkáspárt VII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 64,8 ifm
          HU BFL XXXV.12.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 8,16 ifm
                    HU BFL XXXV.12.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (11 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (19 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,08 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (217 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1988
Terjedelem: 5,4 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (732 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1959-1966
Terjedelem: 0,12 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (15 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.6 Titkári értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1970
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (18 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.7 Aktíva értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1970
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.8 Vezetői értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1983-1989
Terjedelem: 0,12 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (6 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1981-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (74 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.10 Pártépítési (Szervezési) Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1981-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (73 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.11 Propaganda és Művelődési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1981-1989
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (18 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.12 Egyéb munkabizottságok üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1988-1989
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (7 fájl).
                    HU BFL XXXV.12.a.13 Egyéb értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1961-1989
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (2 fájl).
          HU BFL XXXV.12.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.12.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 52,8 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.13 Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 131,52 ifm
          HU BFL XXXV.13.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 7,44 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,3 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1989
Terjedelem: 1,08 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 5,42 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.5 Revíziós Bizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1959-1966
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.6 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1958
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1969
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.8 Vezetői értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1982-1989
Terjedelem: 0,27 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1972-1987
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.10 Pártépítési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1987
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.11 Propaganda és Művelődési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1972-1987
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.12 Tudománypolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1987
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.13.a.13 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1971
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL XXXV.13.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.13.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 120,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.14 Magyar Szocialista Munkáspárt IX. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 55,08 ifm
          HU BFL XXXV.14.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1988
Terjedelem: 6,96 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,3 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1988
Terjedelem: 1,08 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1988
Terjedelem: 4,92 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.5 Revíziós Bizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1959-1966
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.6 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1985
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1960
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.8 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1988
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1980-1988
Terjedelem: 0,1 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.10 Pártépítési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1980-1988
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.14.a.11 Agitációs és Propaganda Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1979-1988
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL XXXV.14.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.14.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 44,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.15 Magyar Szocialista Munkáspárt X. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 170,04 ifm
          HU BFL XXXV.15.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 7,32 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,2 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 4,68 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.5 Revíziós Bizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.6 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1989
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1986
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.8 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1989
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1976-1988
Terjedelem: 0,24 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.10 Pártépítési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1982-1988
Terjedelem: 0,24 ifm
                    HU BFL XXXV.15.a.11 Propaganda és Művelődési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1977-1988
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL XXXV.15.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.15.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 158,88 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.16 Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 111,36 ifm
          HU BFL XXXV.16.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 6,84 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,18 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,08 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 4,8 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.5 Revíziós Bizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.6 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1963
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1975
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.8 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1960-1973
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1972-1987
Terjedelem: 0,24 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.10 Párt- és Tömegszervezeti Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1974-1988
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.11 Propaganda és Művelődési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1974-1989
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.12 Tudománypolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1985-1989
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.16.a.13 Lakóterületi Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1985-1989
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL XXXV.16.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.16.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 100,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.17 Magyar Szocialista Munkáspárt XII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 71,16 ifm
          HU BFL XXXV.17.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 5,88 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,24 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.3 Pártbizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,84 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 3,96 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.5 Revíziós Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.6 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1985
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1975
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.8 Tudománypolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1981-1988
Terjedelem: 0,18 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1975-1988
Terjedelem: 0,18 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.10 Pártépítési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1975-1989
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.11 Propaganda és Művelődési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1977-1989
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.17.a.12 Egészségügyi Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1980-1989
Terjedelem: 0,12 ifm
          HU BFL XXXV.17.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.17.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 61,44 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.18 Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 144,24 ifm
          HU BFL XXXV.18.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 8,88 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,3 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.3 Pártbizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 1,2 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 6,24 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.5 Revíziós Bizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.6 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1983
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1978
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.8 Vezetői értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1984-1989
Terjedelem: 0,48 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1976-1989
Terjedelem: 0,12 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.10 Pártépítési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1977-1988
Terjedelem: 0,24 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.11 Agitációs és Propaganda Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1988
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.18.a.12 Lakóterületi Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1983-1987
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL XXXV.18.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.18.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 131,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.19 Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 58,84 ifm
          HU BFL XXXV.19.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 5,76 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.3 Pártbizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 3,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.5 Revíziós Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1960-1966
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.6 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1975
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1978
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.8 Lakóterületi Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1985-1989
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1988
Terjedelem: 0,3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.10 Pártépítési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1989
Terjedelem: 0,18 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.19.a.11 Propaganda és Művelődési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1988
Terjedelem: 0,18 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.19.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.19.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 47,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.20 Magyar Szocialista Munkáspárt XV. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 36,12 ifm
          HU BFL XXXV.20.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 4,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.3 Pártbizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 3,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.5 Revíziós Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.6 Titkári értekezlet (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
Terjedelem: 0,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1966
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.8 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1976-1988
Terjedelem: 0,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.9 Pártépítési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1977-1988
Terjedelem: 0,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.10 Propaganda és Művelődési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1984-1988
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.11 Lakóterületi Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1984-1988
Terjedelem: 0,03 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.12 Gazdasági és Várospolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1989
Terjedelem: 0,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.20.a.13 Pártpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1989
Terjedelem: 0,01 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.20.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.20.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 24,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.21 Magyar Szocialista Munkáspárt XVI. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 44,16 ifm
          HU BFL XXXV.21.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 5,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1985
Terjedelem: 0,3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.3 Pártbizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 0,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.4 Végrehajtó Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
Terjedelem: 3,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.5 Revíziós Bizottság ülései (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
Terjedelem: 0,06 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.6 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1982
Terjedelem: 0,06 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.7 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1973
Terjedelem: 0,06 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.8 Gazdaságpolitikai Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1974-1988
Terjedelem: 0,22 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.9 Pártépítési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1983
Terjedelem: 0,04 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.21.a.10 Propaganda és Művelődési Munkabizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1974-1988
Terjedelem: 0,28 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.21.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.21.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 32,64 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.22 Magyar Szocialista Munkáspárt XVII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 48,72 ifm
          HU BFL XXXV.22.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 4,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.22.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
                    HU BFL XXXV.22.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
                    HU BFL XXXV.22.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1989
                    HU BFL XXXV.22.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
                    HU BFL XXXV.22.a.5 Revíziós Bizottság iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1960-1966
                    HU BFL XXXV.22.a.6 Titkári értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1960
                    HU BFL XXXV.22.a.7 Aktíva értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1959
                    HU BFL XXXV.22.a.8 Agitációs és Propaganda Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1979-1982
                    HU BFL XXXV.22.a.9 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1980-1988
                    HU BFL XXXV.22.a.10 Párt és Tömegszervezeti Munkabizottság ülésének jegyzőkönyve (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1976
                    HU BFL XXXV.22.a.11 Pártépítési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1981-1988
                    HU BFL XXXV.22.a.12 Társadalompolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyve (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1989
          HU BFL XXXV.22.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.22.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 37,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.23 Magyar Szocialista Munkáspárt XVIII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 31,32 ifm
          HU BFL XXXV.23.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 7,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.23.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1985
                    HU BFL XXXV.23.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
                    HU BFL XXXV.23.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
                    HU BFL XXXV.23.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
                    HU BFL XXXV.23.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
                    HU BFL XXXV.23.a.6 Titkári értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1960
                    HU BFL XXXV.23.a.7 Aktivaértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1974
                    HU BFL XXXV.23.a.8 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1989
                    HU BFL XXXV.23.a.9 Pártépítési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1977-1989
                    HU BFL XXXV.23.a.10 Propaganda és Művelődési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1974-1989
                    HU BFL XXXV.23.a.11 Lakóterületi Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1989
          HU BFL XXXV.23.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.23.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 19,8 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.24 Magyar Szocialista Munkáspárt XIX. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 23,28 ifm
          HU BFL XXXV.24.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 4,92 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.24.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1988
                    HU BFL XXXV.24.a.2 Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1957
                    HU BFL XXXV.24.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
                    HU BFL XXXV.24.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1988
                    HU BFL XXXV.24.a.5 Revíziós Bizottság iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1966
                    HU BFL XXXV.24.a.6 Titkári értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1960
                    HU BFL XXXV.24.a.7 Aktívaértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1964
                    HU BFL XXXV.24.a.8 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1973-1989
                    HU BFL XXXV.24.a.9 Párt és Tömegszervezeti Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyve (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1972-1988
                    HU BFL XXXV.24.a.10 Agitációs, Propaganda és Művelődési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1972-1988
                    HU BFL XXXV.24.a.11 Lakóterületi Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1984-1988
          HU BFL XXXV.24.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.24.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 11,76 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.25 Magyar Szocialista Munkáspárt XX. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 63 ifm
          HU BFL XXXV.25.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 7,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.25.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
                    HU BFL XXXV.25.a.2 Ideigelenes Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957
                    HU BFL XXXV.25.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
                    HU BFL XXXV.25.a.4 Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1989
                    HU BFL XXXV.25.a.5 Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1958-1966
                    HU BFL XXXV.25.a.6 Titkári értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1959-1964
                    HU BFL XXXV.25.a.7 Aktívaértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1957-1963
                    HU BFL XXXV.25.a.8 Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1975-1988
                    HU BFL XXXV.25.a.9 Pártépítési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1975-1988
                    HU BFL XXXV.25.a.10 Propaganda és Művelődési Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1974-1988
          HU BFL XXXV.25.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.25.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 51,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.26 Magyar Szocialista Munkáspárt XXI. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 39,84 ifm
          HU BFL XXXV.26.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 7,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.26.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.26.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 28,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.27 Magyar Szocialista Munkáspárt XXII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 50,28 ifm
          HU BFL XXXV.27.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 7,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.27.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 3,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.27.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 38,76 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.28 Csepel Vas- és Fémművek (1975-től Csepel Művek) MSZMP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1985
Terjedelem: 52,44 ifm
          HU BFL XXXV.28.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1985
Terjedelem: 6,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.28.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1985
Terjedelem: 4,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.28.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1985
Terjedelem: 40,8 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.29 Belügyminisztérium MSZMP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1971
Terjedelem: 16,08 ifm
Szervtörténet: 1971-től megyei szintű bizottság lett a Belügyminisztérium MSZMP Bizottsága, az erre a korszakra vonatkozó iratok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában kutathatóak.
          HU BFL XXXV.29.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1971
Terjedelem: 3,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.29.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1971
Terjedelem: 1,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.29.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1956-1971
Terjedelem: 11,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.30 Budapesti Rendőr-főkapitányság MSZMP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
Terjedelem: 39,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.31 Magyar Államvasutak MSZMP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1961
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.32 Budapest Főváros Tanácsa MSZMP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1963-1989
Terjedelem: 11,64 ifm
Szervtörténet: Szervezet Létrehozás, jogelőd: 1956-1963 között a szerv az MSZMP V. Kerületi Bizottsága alá tartozott, azaz a vonatkozó évek iratanyaga az V. Kerületi Bizottság anyagában kutatható.
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.33 Munkásőrség Budapesti Parancsnoksága MSZMP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1983
Terjedelem: 20,44 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.34 Esti Hírlap Szerkesztősége MSZMP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1970-1972
Terjedelem: 0,02 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.36 Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Budapesti Bizottság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1957
HU BFL XXXV.37 Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Budapesti Bizottság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1983
          HU BFL XXXV.37.a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Budapesti Bizottság vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1983
          HU BFL XXXV.37.b Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Budapesti Bizottság vezető testületi iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1983
          HU BFL XXXV.37.c Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Budapesti Bizottság kerületi iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1957-1983
HU BFL XXXV.38 Magyar Úttörők Szövetsége Budapesti Bizottság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1957-1982
HU BFL XXXV.39 MSZMP Budapesti Bizottsága személyi anyagai (Fond)
Létrehozás ideje: 1956-1989
HU BFL XXXV.70 Magyar Kommunista Párt Budapesti Bizottság iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1945-1949
HU BFL XXXV.95 Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 61,92 ifm
          HU BFL XXXV.95.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 5,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat. Kutathatóság: Részben korlátozás alatt. Az iratanyag digitális (1-143. őe.), illetve mikrofilm másolata (144. őe.-től a 191. őe.-ig) kutatható. Az eredeti, papíralapú jegyzőkönyvek csak különösen indokolt esetben kutathatók.
Másolatok: Online elérhető, kivéve az adatvédelmi okokból korlátozott tartalmakat, amelyek támogatói állásfoglalással kutathatóak a levéltári kutatótermi gépeken. Másolatok létezése: Mikrofilm: HU BFL XV.20.89 Digitális másolatok létezése (indexelt, kereshető pdf-ek): 1-143. őrzési egység: Magyar Levéltári Portál, Elektronikus Levéltári Portál (ELP), Közgyűjteményi Portál. A Magyar Levéltári Portálon ülésenként könyvjelzőzve böngészhető. Az Elektronikus Levéltári Portálon és a Hungaricanán az ülések őrzési egységenként mappázva, ezen belül oldalanként böngészhetők. Az egyes ülések első lapja a napirendi jegyzék. A kutatási korlátozás alá eső oldalak helyett a Magyar Levéltári Portálon és a Hungaricanán a korlátozást jelző oldalak szerepelnek, az Elektronikus Levéltári Portálon viszont ezek az oldalak egyáltalán nem láthatóak. Az Elektronikus Levéltári Portálon a személyi javaslatok 1953-ig feloldásra kerültek, a Magyar Levéltári Portálon még nem. Támogatói nyilatkozattal rendelkező kutatók számára a korlátozás alá eső oldalak megtekintésére a kutatótermi számítógépeken van lehetőség vagy egyéni külső ELP-s tárhelyre kérhetők. 144-191. őe. Mikrofilmen kutatható - lásd HU BFL XV.20.89.
          HU BFL XXXV.95.b Párt- és Tömegszervezetek Osztálya (1950-ig Szervezési Osztály) iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 13,44 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.95.c Agitációs és Propaganda (1949-ig Propaganda) Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 6,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.95.d Ipari és Közlekedési (1949-ig Termelési) Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 4,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.95.e Adminisztratív (1950-ig Községpolitikai, majd Várospolitikai) Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.95.f Káderosztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1952 [1953-1955]
Terjedelem: 3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.95.g Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.95.h Kulturális és Köznevelési Osztály iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1954-1955
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.95.i Fegyelmi Csoport iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956 [1945-1947]
Terjedelem: 23,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Korlátozás alatt a rendezési munkák befejezéséig.
HU BFL XXXV.96 Magyar Dolgozók Pártja I. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,68 ifm
          HU BFL XXXV.96.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 1,08 ifm
                    HU BFL XXXV.96.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
                    HU BFL XXXV.96.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (37 fájl).
                    HU BFL XXXV.96.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,76 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (384 fájl).
                    HU BFL XXXV.96.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (22 fájl).
                    HU BFL XXXV.96.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
          HU BFL XXXV.96.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.97 Magyar Dolgozók Pártja II. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 7,68 ifm
          HU BFL XXXV.97.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,56 ifm
                    HU BFL XXXV.97.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (5 fájl).
                    HU BFL XXXV.97.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (32 fájl).
                    HU BFL XXXV.97.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,08 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (430 fájl).
                    HU BFL XXXV.97.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1953
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (54 fájl).
                    HU BFL XXXV.97.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
          HU BFL XXXV.97.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,44 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.97.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 4,68 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.98 Magyar Dolgozók Pártja III. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 3,24 ifm
          HU BFL XXXV.98.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 2,04 ifm
                    HU BFL XXXV.98.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
                    HU BFL XXXV.98.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (37 fájl).
                    HU BFL XXXV.98.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 1,44 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (430 fájl).
                    HU BFL XXXV.98.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,24 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (14 fájl).
                    HU BFL XXXV.98.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (25 fájl).
          HU BFL XXXV.98.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,08 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.98.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.100 Magyar Dolgozók Pártja V. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 39,24 ifm
          HU BFL XXXV.100.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,44 ifm
                    HU BFL XXXV.100.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (6 fájl).
                    HU BFL XXXV.100.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (25 fájl).
                    HU BFL XXXV.100.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,08 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (359 fájl).
                    HU BFL XXXV.100.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1953
Terjedelem: 0,06 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (46 fájl).
                    HU BFL XXXV.100.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1956-1956
Terjedelem: 0,06 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
          HU BFL XXXV.100.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 4,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.100.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 33,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.101 Magyar Dolgozók Pártja VI. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,28 ifm
          HU BFL XXXV.101.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,32 ifm
                    HU BFL XXXV.101.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,06 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
                    HU BFL XXXV.101.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (22 fájl).
                    HU BFL XXXV.101.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,08 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (397 fájl).
                    HU BFL XXXV.101.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,06 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (58 fájl).
                    HU BFL XXXV.101.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949
Terjedelem: 0,06 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
          HU BFL XXXV.101.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.101.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.101.d Pártfegyelmi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.102 Magyar Dolgozók Pártja VII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,28 ifm
          HU BFL XXXV.102.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,84 ifm
                    HU BFL XXXV.102.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
                    HU BFL XXXV.102.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (22 fájl).
                    HU BFL XXXV.102.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,6 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (295 fájl).
                    HU BFL XXXV.102.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1951
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (46 fájl).
                    HU BFL XXXV.102.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (7 fájl).
          HU BFL XXXV.102.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,44 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.102.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Hozzáférés és használat:
          HU BFL XXXV.102.d Pártfegyelmi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1950 [1947]
Terjedelem: 0,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.103 Magyar Dolgozók Pártja VIII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 55,32 ifm
          HU BFL XXXV.103.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,16 ifm
                    HU BFL XXXV.103.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (5 fájl).
                    HU BFL XXXV.103.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1956
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (30 fájl).
                    HU BFL XXXV.103.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,8 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (399 fájl).
                    HU BFL XXXV.103.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,16 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (157 fájl).
                    HU BFL XXXV.103.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (17 fájl).
                    HU BFL XXXV.103.a.6 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (17 fájl).
          HU BFL XXXV.103.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 8,16 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.103.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 45 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.104 Magyar Dolgozók Pártja IX. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 9,72 ifm
          HU BFL XXXV.104.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,2 ifm
                    HU BFL XXXV.104.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
                    HU BFL XXXV.104.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (49 fájl).
                    HU BFL XXXV.104.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,78 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (360 fájl).
                    HU BFL XXXV.104.a.4 Revíziós Bizottság (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1955-1956
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (2 fájl).
                    HU BFL XXXV.104.a.5 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,16 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (122 fájl).
                    HU BFL XXXV.104.a.6 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (24 fájl).
                    HU BFL XXXV.104.a.7 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (8 fájl).
          HU BFL XXXV.104.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,64 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.104.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 5,88 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.105 Magyar Dolgozók Pártja X. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 32,4 ifm
          HU BFL XXXV.105.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 1,92 ifm
                    HU BFL XXXV.105.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,06 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (4 fájl).
                    HU BFL XXXV.105.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: 1954-től Pártbizottságnak nevezték a testületet.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (30 fájl).
                    HU BFL XXXV.105.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 1,44 ifm
Szervtörténet: 1948-ban és 1954-től Végrehajtó Bizottságnak nevezték a testületet.
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (385 fájl).
                    HU BFL XXXV.105.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,28 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (141 fájl).
                    HU BFL XXXV.105.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (13 fájl).
                    HU BFL XXXV.105.a.6 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (9 fájl).
          HU BFL XXXV.105.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 7,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.105.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 22,92 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.106 Magyar Dolgozók Pártja XI. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 6,12 ifm
          HU BFL XXXV.106.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,92 ifm
                    HU BFL XXXV.106.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.106.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.106.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,42 ifm
                    HU BFL XXXV.106.a.4 Titkársági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1948
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.106.a.5 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1954
Terjedelem: 0,24 ifm
                    HU BFL XXXV.106.a.6 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.106.a.7 Háromszög értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.106.a.8 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1953
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL XXXV.106.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 3 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.106.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.107 Magyar Dolgozók Pártja XII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 18,48 ifm
          HU BFL XXXV.107.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,08 ifm
                    HU BFL XXXV.107.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.107.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.107.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,91 ifm
                    HU BFL XXXV.107.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.107.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.107.a.6 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL XXXV.107.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,52 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.107.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 14,88 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.108 Magyar Dolgozók Pártja XIII. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 71,28 ifm
          HU BFL XXXV.108.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,04 ifm
                    HU BFL XXXV.108.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.108.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.108.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,68 ifm
                    HU BFL XXXV.108.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,16 ifm
                    HU BFL XXXV.108.a.5 Titkársági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.108.a.6 Aktívaértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL XXXV.108.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 4,92 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.108.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 64,32 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.109 Magyar Dolgozók Pártja XIV. Kerületi Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 31,68 ifm
          HU BFL XXXV.109.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,96 ifm
                    HU BFL XXXV.109.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.109.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.109.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,7 ifm
                    HU BFL XXXV.109.a.4 Titkársági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.109.a.5 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1954
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.109.a.6 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL XXXV.109.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 6,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.109.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 24,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.110 Magyar Dolgozók Pártja XXI. Kerületi (1950-ig Csepeli) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,04 ifm
          HU BFL XXXV.110.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 1,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.110.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.110.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.110.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 1 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.110.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet:
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.110.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1951-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.110.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.111 Magyar Dolgozók Pártja XIX. Kerületi (1950-ig Kispesti) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL XXXV.111.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,84 ifm
                    HU BFL XXXV.111.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1954
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.111.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.111.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,6 ifm
                    HU BFL XXXV.111.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1953
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.111.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.111.a.6 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1952
Terjedelem: 0,04 ifm
          HU BFL XXXV.111.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.111.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1952-1954
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.133 Fővárosi Villamosvasút (1949-ig BSzKRt) MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,04 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.134 Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,52 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.136 Gheorghiu-Dej Hajógyár (1950-ig Ganz Hajógyár) MDP Bizottságának iratai. (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.137 Ganz Vagon- és Gépgyár MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.138 Klement Gottwald Villamossági Gyár (1953-ig Ganz Villamossági Gyár) MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,56 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.140 Kelenföldi Textilművek (Goldberger Textilipari Gyár) MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.141 Vörös Csillag (1950-ig Hofherr-Schrantz) Traktorgyár MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.142 Kispesti Textilgyár MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.143 Magyar Pamutipar MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,92 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.144 Magyar Államvasutak MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.145 Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,88 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.147 Magyar Posta MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.148 Budapesti Rendőr-főkapitányság MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1946-1956
Terjedelem: 0,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.148.a Értekezletek jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1946-1956
Terjedelem: 0,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.148.a.1 Csúcsvezetőség, vezetőség értekezleteinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.148.a.2 Pártválasztmányi értekezlet jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.148.a.3 Pártbizottsági értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.148.a.4 Titkári értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1947-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.148.a.5 Aktíva értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.148.a.6 Egyéb értekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1946-1950
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.148.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1947-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.148.c Taggyűlési értekezletek jegyzőkönyvei (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.149 Magyar Ruggyantaárugyár MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.150 Beloiannisz Híradástechnikai (1952-ig Standard Villamossági) Gyár MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.151 Szikra Kiadó és Nyomda MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.153 Budapesti Városi Tanács (1950-ig Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottság; 1954-től Budapest Főváros Tanácsa) MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.154 Rákosi Mátyás (1949-ig Weiss Manfréd) Művek MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 5,76 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.156 Magyar Dolgozók Pártja XV. Kerületi (1950-ig Rákospalotai, Pestújhelyi) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,08 ifm
          HU BFL XXXV.156.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,72 ifm
                    HU BFL XXXV.156.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.156.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.156.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,55 ifm
                    HU BFL XXXV.156.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.156.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1954-1954
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.156.a.6 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1952
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL XXXV.156.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.156.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.157 Magyar Dolgozók Pártja XVI. Kerületi (1950-ig Cinkotai, Mátyásföldi, Rákosszentmihályi, Sashalmi) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,32 ifm
          HU BFL XXXV.157.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,84 ifm
                    HU BFL XXXV.157.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.157.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.157.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,67 ifm
                    HU BFL XXXV.157.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.157.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.157.a.6 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,03 ifm
          HU BFL XXXV.157.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.158 Magyar Dolgozók Pártja XVII. Kerületi (1950-ig Rákoscsabai, Rákoshegyi, Rákoskeresztúri, Rákosligeti) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 1,2 ifm
          HU BFL XXXV.158.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,96 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.158.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,02 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.158.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,1 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.158.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,6 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.158.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.158.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.158.a.6 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.158.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.159 Magyar Dolgozók Pártja XVIII. Kerületi (1950-ig Pestszentlőrinci, Pestszentimrei) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL XXXV.159.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,72 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.159.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1954
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.159.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.159.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,52 ifm
                    HU BFL XXXV.159.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.159.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.159.a.6 Szervezőtitkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.159.a.7 Agitációs értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.159.a.8 Bizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.159.a.9 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL XXXV.159.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,84 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.160 Magyar Dolgozók Pártja XX. Kerületi (1950-ig Pestszenterzsébeti, Soroksári) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 10,44 ifm
          HU BFL XXXV.160.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,2 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
                    HU BFL XXXV.160.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1956
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.160.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,04 ifm
                    HU BFL XXXV.160.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1 ifm
                    HU BFL XXXV.160.a.4 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.160.a.5 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1951-1954
Terjedelem: 0,06 ifm
          HU BFL XXXV.160.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,4 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.160.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 6,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.161 Magyar Dolgozók Pártja XXII. Kerületi (1950-ig Budafoki, Budatétényi, Nagytétényi) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,44 ifm
          HU BFL XXXV.161.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,96 ifm
                    HU BFL XXXV.161.a.1 Pártértekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1954
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.161.a.2 Választmányi ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,06 ifm
                    HU BFL XXXV.161.a.3 Pártbizottsági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,75 ifm
                    HU BFL XXXV.161.a.4 Titkársági ülések (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,03 ifm
                    HU BFL XXXV.161.a.5 Titkári értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.161.a.6 Aktíva értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1954
Terjedelem: 0,02 ifm
                    HU BFL XXXV.161.a.7 Egyéb értekezletek (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1950
Terjedelem: 0,02 ifm
          HU BFL XXXV.161.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.161.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.163 Magyar Dolgozók Pártja budapesti pártiskoláinak iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,48 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.167 Közlekedési és Metróépítő (1953-ig Földalatti Vasútépitő) Vállalat MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,24 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
HU BFL XXXV.168 Budapesti Műszaki Egyetem MDP Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,84 ifm
Hozzáférés és használat: Csak a digitális másolat, támogatói nyilatkozattal, dedikált tárhelyen a levéltári kutatóteremben kutatható
          HU BFL XXXV.168.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1949-1955
Terjedelem: 0,84 ifm
Hozzáférés és használat: Csak a digitális másolat, támogatói nyilatkozattal, dedikált tárhelyen a levéltári kutatóteremben kutatható
HU BFL XXXV.176 Magyar Dolgozók Pártja IV. Kerületi (1950-ig Újpesti) Bizottságának iratai (Fond)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 21,96 ifm
          HU BFL XXXV.176.a Vezető testületek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 2,4 ifm
                    HU BFL XXXV.176.a.1 Pártértekezletek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (6 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.2 Választmány üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1955
Terjedelem: 0,12 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (33 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.3 Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 1,56 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (406 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.4 Titkársági és osztályvezetői értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1956
Terjedelem: 0,04 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (35 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.5 Apparátusi munkaértekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1956
Terjedelem: 0,04 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (35 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.6 Titkári értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 0,28 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (236 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.7 Titkári szeminárium iratai (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1950-1950
Terjedelem: 0,03 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (11 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.8 Vezetői háromszög-értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1951
Terjedelem: 0,03 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (15 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.9 Aktíva értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1956
Terjedelem: 0,03 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (14 fájl).
                    HU BFL XXXV.176.a.10 Egyéb értekezletek üléseinek jegyzőkönyvei (Sorozat)
Létrehozás ideje: 1949-1956
Terjedelem: 0,03 ifm
Tartalom: Digitális változatban kutatható (ülésenként). Kutatótermi hálózaton vagy támogatói állásfoglalás esetén ELP tárhelyen keresztül tekinthető meg az iratanyag.
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
Másolatok: Az iratra leadott kérés teljesítése digitális másolattal történik (16 fájl).
          HU BFL XXXV.176.b Apparátusi iratok (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 4,92 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.176.c Alapszervezetek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1956
Terjedelem: 14,28 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt
          HU BFL XXXV.176.d Pártfegyelmi ügyek iratai (Állag)
Létrehozás ideje: 1948-1950
Terjedelem: 0,36 ifm
Szervtörténet: Szervezet
Hozzáférés és használat: Jogi helyzet: Közirat Kutathatóság: Részben korlátozás alatt